Zelfvertrouwen ontwikkelen

Ammy van BedafGeen categorie

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Het niet hebben van zelfvertrouwen kent verschillende uitingsvormen:
negatief zelfbeeld;
minderwaardigheidsgevoel;
het gevoel te falen;
negatief lichaamsbeeld;
machogedrag (wat verbloeming is van onzekerheid);
de noodzaak voelen geloofd te worden door voor jou belangrijke anderen;
het niet aanvoelen of een situatie of een persoon te vertrouwen is.

 

 

Iemand anders

Om te kunnen inzien in hoeverre je iemand anders kunt vertrouwen, is het nodig dat je EERST een reëel zelfbeeld ontwikkelt. Dus dat je eerst een reëel beeld over JEZELF ontwikkelt. Dat klinkt logisch, maar het is belangrijk je te realiseren dat je niet een reëel beeld over iemand anders kunt ontwikkelen, als je niet eerst een reëel beeld over jezelf hebt ontwikkeld.

Blinde vlekken

Iemand die niet een opvoeding heeft gehad waar zij als kind recht op en behoefte aan had, leeft, zonder dat zij dat weet, vanuit allerlei blinde vlekken in de vorm van onjuiste aannames en interpretaties. Tijdens een Eendaagse Coaching geef ik mensen o.a. inzicht in hun blinde vlekken. Het minimum aantal blinde vlekken dat ik tot nu toe in een Eendaagse Coaching inzichtelijk heb gemaakt is 20. Het maximum is 84 blinde vlekken.

 

 

Gekeken

Niet alleen heeft iemand een niet reëel zelfbeeld ontwikkeld. Maar vanuit deze onjuiste aannames en onjuiste interpretaties wordt ook naar andere mensen en naar de omgeving gekeken. Om een reëel beeld van anderen te ontwikkelen, is het daarom eerst nodig om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.

Samengaat

Een gebrek aan zelfvertrouwen gaat daarom doorgaans ook samen met het niet altijd weten wanneer je anderen kunt vertrouwen. Dat is logisch, want zolang je geen inzicht hebt in je eigen onjuiste aannames en interpretaties, kun je ook niet vertrouwen op jouw aannames en interpretaties over anderen.

Hoe werkt dat?

Alleen datgene wat je eerder bij jezelf hebt erkend, hebt herkend en vervolgens hebt losgelaten, kun je daarna bij andere mensen herkennen. Zolang je iets niet hebt losgelaten, zul je onbewust mensen en gebeurtenissen zien en beoordelen vanuit je eigen patronen van vroeger.

Feit

Een ander aspect dat hierbij een rol speelt is dat wanneer je zelf geneigd bent jouw mening als een waarheid of als een feit te zien, je ook eerder geneigd bent om andermans mening als een waarheid of als een feit te beschouwen. Terwijl een mening niet meer is dan: een mening.

Verschillende meningen

Het is volstrekt logisch dat mensen verschillende meningen over iets hebben.
Dat is omdat alle mensen verschillende angsten, verschillende belangen, en verschillende voorkeuren hebben.
Het is daarom belangrijk jezelf aan te leren om een mening van een ander ook als zodanig te zien: een mening.

Naast

Een mening van iemand anders, of van jou, is niet een mening IN PLAATS VAN jouw of andermans mening. Een mening van iemand anders of van jou is niet meer dan een mening NAAST jouw of andermans mening.

Gevolgen

Gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen verschillend zijn. De specifieke uitingsvormen verschillen per persoon, en, per persoon ook per situatie. Een aantal gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen onder andere zijn:
Je kunt je bescheiden opstellen.
Dat je je afzijdig houdt.
Je kunt je volgzaam opstellen.
Je kunt je afhankelijk opstellen.
Dat je iemand op een voetstuk plaatst.
Je kunt overcompenseren, door jezelf en anderen te doen geloven dat jij het beter weet.
Je kunt een negatief lichaamsbeeld ontwikkelen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Oorzaken

Volgens mij zijn vijf belangrijke redenen van een gebrek aan zelfvertrouwen de volgende. Iemand met een gebrek aan zelfvertrouwen heeft in de jeugd niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen en ondersteuning gehad, waar ze als kind recht op en behoefte aan had. Dit is affectieve verwaarlozing.

Naar beneden gehaald

Een tweede oorzaak is als je als kind (non-)verbale boodschappen hebt gekregen, dat je het niet goed (genoeg) deed, of dat het nog beter kon, of dat je niet deugde, of dat je iets toch niet zou kunnen, en dergelijke. Dergelijke boodschappen, waarin iemand naar beneden wordt gehaald, is geestelijke mishandeling.

Te doen hebben met ouders

Een derde oorzaak is als we als kind te doen hebben gehad met een van de ouders. Dat leidt tot faalangst. Als kind wist je namelijk niet dat je jouw vader of moeder niet kón helpen. Je kon als kind niet weten dat je aan een dood paard zat te trekken. Want ondanks dat je zo je best deed, er veranderde niets. Dit is emotioneel misbruik. Dit veroorzaakt een deuk in het zelfvertrouwen van een kind. Bovendien ga je je als kind ontzien, jezelf wegcijferen en jezelf verloochenen, wat ook niet goed is voor je zelfvertrouwen.

Geweld en seksueel misbruik

Daarnaast heeft ongeveer de helft van mijn klanten te maken gehad met fysiek geweld. Dat is lichamelijke mishandeling. En is ongeveer een kwart van mijn klanten slachtoffer van seksueel misbruik.

Knauw

Deze oorzaken zorgen ervoor dat het kind niet een basisgevoel van zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Het kind krijgt zelfs een knauw in het zelfvertrouwen. Het kind dat kwetsbaar is, dat alles nog moet leren van de ouders en dat volledig afhankelijk is van de ouders. Ik ben van mening dat in deze patronen van vroeger dé oorzaak zit van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Overlevingsgedrag

In plaats van zelfvertrouwen ontwikkelt een kind dan overlevingsgedrag en afweermechanismen. Dat is in haar jeugd nuttig en functioneel, ter bescherming. Later in het leven is dit overlevingsgedrag tevens haar grootste belemmering.

Zelfvertrouwen

Hoe ziet zelfvertrouwen eruit? Iemand die zelfvertrouwen heeft, weet wat zij het liefst wil, weet hoe ze dat kan bereiken, kan hulp aannemen en aanbieden, heeft de vriendschappen die ze wil, heeft niet iemand anders nodig voor bevestiging, heeft een evenwichtige partner en een gelijkwaardige relatie,  en leidt een tevredenstellend en voldoening schenkend leven.

 

 

Video

In mijn Videojaarprogramma zit een video waarin je leert hoe je alsnog zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. Je krijgt inzicht in:
– hoe het komt dat je in een aantal gevallen niet geloofd wordt door een aantal mensen in je omgeving;
– hoe jouw zelfbeeld zowel op een directe, als op een indirecte manier, beschadigd kan raken;
– waarom we ons eigen overlevingsgedrag niet door kúnnen hebben;

Daarnaast ook nog:

– uitingsvormen van overlevingsgedrag;
– hoe overlevingsgedrag van de ene generatie is doorgegeven op de volgende generatie. Zo worden bv emotionele afhankelijkheid, de enorme behoefte aan aandacht of waardering, en ongelijkwaardigheid in relaties, doorgegeven aan de volgende generatie. Hoe dat er specifiek uitziet, verschilt dan weer per persoon;

En verder nog: 

– hoe andere mensen ook weer handelen vanuit hun patronen van vroeger;
– wat de reden is dat sommige mensen andere mensen naar beneden halen;
– hoe het komt dat je nog niet een eigen gefundeerde, genuanceerde en gemotiveerde mening over iets hebt kunnen ontwikkelen (anders dan een zwart-wit-mening);
– hoe het komt dat je al gauw kunt denken dat iets jouw schuld is;

En tenslotte:

– wat maakt dat je een verstoord beoordelingsvermogen kunt ontwikkelen;
– waarom bezorgdheid van de ouders niet altijd is wat het lijkt;
– hoe het komt dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen;
– hoe pestgedrag wordt veroorzaakt en wat de verschillende rollen daarbij zijn;
– waarom een pester minstens zo onzeker is als de gepeste;
En tenslotte:
7 manieren om alsnog zelfvertrouwen te ontwikkelen!


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel