Zelfvertrouwen ontwikkelen

Ammy van BedafSymptomen

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Het niet hebben van zelfvertrouwen kent verschillende uitingsvormen:
een negatief zelfbeeld;
minderwaardigheidsgevoel;
het gevoel te falen;
een negatief lichaamsbeeld;
machogedrag (wat verbloeming is van onzekerheid);
de noodzaak voelen geloofd te worden door voor jou belangrijke anderen;
het niet aanvoelen of een situatie of een persoon te vertrouwen is.

 

 

Iemand anders

Om te kunnen inzien in hoeverre je iemand anders kunt vertrouwen, is het nodig dat je eerst een reëel zelfbeeld ontwikkelt. Dus dat je eerst een reëel beeld over jezelf ontwikkelt. Dat klinkt logisch, maar het is belangrijk je te realiseren dat je niet een reëel beeld over iemand anders kunt ontwikkelen, als je niet eerst een reëel beeld over jezelf hebt ontwikkeld.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Blinde vlekken

Iemand die niet een opvoeding heeft gehad waar zij als kind recht op en behoefte aan had, leeft, zonder dat zij dat weet, vanuit blinde vlekken en onjuiste aannames en interpretaties. Tijdens een Eendaagse Coaching geef ik mensen o.a. inzicht in hun blinde vlekken. Blinde vlekken van mensen kunnen zijn dat ze in de redderrol zitten, dat ze in de slachtofferrol zitten, dat ze hun eigen even grote aandeel niet zien, dat er sprake is van codependentie, dat er sprake is van een onveilige hechting in de jeugd.   

 

 

 

 

Onjuiste aannames en interpretaties

Ook maak ik iemands onjuiste aannames en interpretaties zichtbaar. Die zijn zo specifiek en verschillend per persoon dat ik daar geen voorbeelden van kan geven. Het minimum aantal daarvan dat ik tot nu toe in een Eendaagse Coaching inzichtelijk heb gemaakt is 9. Het maximum is 84. Het gemiddelde ligt tussen de 30 en 50. Het probleem is dat we onbewust handelen vanuit onze eigen onjuiste aannames en interpretaties, wat gevolgen heeft voor onze relaties en contacten. 

Gekeken

Niet alleen heeft iemand een onjuist zelfbeeld ontwikkeld. Vanuit deze onjuiste aannames en onjuiste interpretaties wordt dus ook naar andere mensen en naar de omgeving gekeken. Om een reëel beeld van anderen te ontwikkelen, is het daarom eerst nodig om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.

Samengaat

Een gebrek aan zelfvertrouwen gaat daarom doorgaans ook samen met het niet altijd weten wanneer je anderen kunt vertrouwen. Dat is logisch, want zolang je geen inzicht hebt in je eigen onjuiste aannames en interpretaties, kun je ook niet vertrouwen op jouw aannames en interpretaties over anderen.

Hoe werkt dat?

Alleen datgene wat je eerder bij jezelf hebt herkend en vervolgens hebt losgelaten, kun je daarna bij andere mensen herkennen. Zolang je iets niet hebt losgelaten, zul je onbewust mensen en gebeurtenissen zien en beoordelen vanuit je eigen patronen van vroeger.

Feit

Een ander aspect dat hierbij een rol speelt is dat wanneer je zelf geneigd bent jouw mening als een waarheid of als een feit te zien, je ook eerder geneigd bent om andermans mening als een waarheid of als een feit te beschouwen. Terwijl een mening niet meer is dan: een mening.

Verschillende meningen

Het is volstrekt logisch dat mensen verschillende meningen over iets hebben.
Dat is omdat alle mensen verschillende angsten, verschillende belangen, en verschillende voorkeuren hebben.
Het is daarom belangrijk jezelf aan te leren om een mening van een ander ook als zodanig te zien: een mening, en niet meer dan dat.

Naast

Een mening van iemand anders, of van jou, is niet een mening in plaats van jouw of andermans mening. Een mening van iemand anders of van jou is niet meer dan een mening naast jouw of andermans mening.

Gevolgen

De gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen verschillend zijn. De specifieke uitingsvormen verschillen per persoon, en, per persoon ook nog eens per situatie. Een aantal gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen onder andere zijn:
Je kunt je bescheiden opstellen.
Dat je je afzijdig houdt.
Je kunt je volgzaam opstellen.
Je kunt je afhankelijk opstellen.
Dat je iemand op een voetstuk plaatst.
Je kunt overcompenseren, door jezelf en anderen te doen geloven dat jij het beter weet.
Je kunt een negatief lichaamsbeeld ontwikkelen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Oorzaken

Volgens mij zijn er vijf oorzaken aan te wijzen voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Iemand met een gebrek aan zelfvertrouwen heeft in de jeugd niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen en ondersteuning gehad, waar ze als kind recht op en behoefte aan had. Dit is affectieve verwaarlozing.

Naar beneden gehaald

Een tweede oorzaak is als je als kind (non-)verbale boodschappen hebt gekregen, dat je het niet goed (genoeg) deed, of dat het nog beter kon, of dat je niet deugde, of dat je iets toch niet zou kunnen, en dergelijke. Dergelijke boodschappen, waarin iemand naar beneden wordt gehaald, is geestelijke mishandeling. Mensen die als kind naar beneden werden gehaald, zijn heel gevoelig voor afwijzing. 

Te doen hebben met ouders

Een derde oorzaak is als we als kind te doen hebben gehad met een van de ouders. Dat kan leiden tot faalangst. Als kind wist je namelijk niet dat je jouw vader of moeder niet kón helpen. Je kon als kind niet weten dat je aan een dood paard zat te trekken. Want ondanks dat je zo je best deed: er veranderde niets. Dit is emotioneel misbruik/parentificatie. Dit veroorzaakt een deuk in het zelfvertrouwen van een kind. Bovendien ga je je als kind ontzien, jezelf wegcijferen en jezelf verloochenen, wat ook niet goed is voor je zelfvertrouwen.

Geweld en seksueel misbruik

Daarnaast heeft ongeveer de helft van mijn klanten te maken gehad met fysiek geweld. Dat is lichamelijke mishandeling. En is ongeveer een kwart van mijn klanten slachtoffer van seksueel misbruik.

Knauw

Deze oorzaken zorgen ervoor dat het kind niet een basisgevoel van zelfvertrouwen kon ontwikkelen. Het kind krijgt zelfs een knauw in het zelfvertrouwen. Het kind dat kwetsbaar is, dat alles nog moet leren van de ouders en dat volledig afhankelijk is van de ouders. In deze patronen van vroeger zit de onderliggende oorzaak van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Overlevingsgedrag

In plaats van zelfvertrouwen ontwikkelt een kind dan overlevingsgedrag en afweermechanismen. Dit overlevingsgedrag, vermijdingsgedrag en afweermechanismen is in de jeugd van het kind nuttig en functioneel, ter bescherming. Later in het leven is dit overlevingsgedrag tevens haar grootste belemmering.

Zelfvertrouwen

Hoe ziet zelfvertrouwen eruit? Iemand die zelfvertrouwen heeft, weet wat zij het liefst wil, weet hoe ze dat kan bereiken, kan hulp aannemen en aanbieden, heeft de vriendschappen die ze wil, heeft niet iemand anders nodig voor bevestiging, heeft een evenwichtige partner en een gelijkwaardige relatie,  en leidt een tevredenstellend en voldoening schenkend leven.

 

 

Gebrek aan zelfvertrouwen

Er zijn een aantal aspecten die een rol spelen bij het hebben van een gebrek aan zelfvertrouwen.
Zo kan het zijn dat je minder geloofd wordt door een aantal mensen in je omgeving. Dat heeft weer met de angsten en belangen van die mensen te maken. 

Doorgeven van overlevingsgedrag

We kunnen ons eigen overlevingsgedrag niet doorhebben, omdat we het ontwikkelden als kind en we geen ander vergelijkingsmateriaal/referentiekader hadden. We hebben daarom ook niet door dat we onze eigen patronen van vroeger, onbewust en onbedoeld, doorgeven aan onze kinderen. Net zoals we ze zelf van onze eigen ouders hebben meegekregen, die het weer van hún ouders overgedragen hebben gekregen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Roulerende rekeningen

Dit proces heet roulerende rekeningen. Zo worden bv emotionele afhankelijkheid, de enorme behoefte aan aandacht of waardering, en ongelijkwaardigheid in relaties, doorgegeven aan de volgende generatie. Hoe dat er specifiek uitziet, verschilt dan weer per persoon

Gevoel ontwikkelen

Om alsnog je zelfvertrouwen te ontwikkelen is het nodig om je gevoel te ontwikkelen. 40% van de huidige volwassenen is niet veilig gehecht, is daardoor emotioneel niet los van de ouders en heeft haar of zijn gevoel nog niet ontwikkeld. Emotie en impulsiviteit worden ten onrechte aangezien voor gevoel. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel