Wil jij graag zorgen voor je partner en voel je je voor hem of haar verantwoordelijk?

Mensen die pijn hebben in relaties, ervaren een aantal van de volgend zaken:

Doordat je je aangetrokken voelt tot mensen die problemen hebben die opgelost moeten worden of voor wie jij kunt zorgen, of doordat je verwikkeld raakt in situaties die chaotisch, onzeker en emotioneel pijnlijk zijn, vermijd je het je te richten op verantwoordelijkheden ten aanzien van jezelf. Je cijfert je zelf weg juist door voornamelijk of alleen met anderen bezig te zijn.

Terwijl je er erg goed in bent om aan te voelen wat een ander voelt of om te bedenken wat een ander nodig heeft of moet doen, heb je geen greep op je eigen gevoelens en ben je niet in staat verstandige beslissingen te nemen over belangrijke dingen in je leven die jouw dwarszitten.

Vaak weet je niet wie je werkelijk bent en doordat je verwikkeld bent in allerlei dramatische problemen kun je niet tot rust komen om eens tot jezelf te komen. Je hebt jezelf verloren en in jouw beleving overkomen gebeurtenissen je en heb je ze niet zien aankomen.

Dit betekent niet dat je niet emotioneel kunt zijn. Je kunt gillen, schreeuwen, huilen en klagen, maar je kunt je emoties niet gebruiken om de noodzakelijke en belangrijke keuzes in je leven te maken. Je weet niet het verschil tussen je gevoel en je emoties. Wat jij voor gevoel aanziet, zijn je vaak onvoorspelbare emoties. Die emoties zijn impulsief en wat jij voor intuïtief gedrag aanziet, is in feite impulsief gedrag.

Je hebt mogelijk een neiging tot depressies, die je probeert te ondervangen door de opwinding die je huidige relatie je verschaft. Je leeft op de toppen van je emoties. Een vrouw die te veel in de liefde investeerde, aan depressies leed en getrouwd was met een alcoholicus, beschreef haar huwelijk als met verschrikkelijke ups en downs, verrassingen, onvoorspelbaarheid en onbestendigheid, die steeds meer een constante werden en dagelijks aanvallen deden op haar emotionele gesteldheid. Aan de ene kant vind je andere mensen doorgaans maar saai; aan de andere kant verlang je naar emotionele rust en je weet niet hoe je die rust kunt krijgen.

Als je uit een alcoholisch gezin komt, heb je een dubbele kans om problemen met depressiviteit te krijgen: vanwege je verleden en vanwege je erfelijkheid. Ironisch genoeg kan de opwinding van een relatie met iemand die aan die ziekte lijdt een grote aantrekkingskracht op je uitoefenen. Onbedoeld en onbewust ga je dan de strijd aan die je vroeger niet met je ouders aan kon gaan maar nu wel met je partner. Daarom zul je doorgaan tot je er bij neer valt.

De kans is erg groot dat je op een partner valt die eveneens kampt met onvervulde emotionele behoeften. Dit maakt jouw inspanningen kansloos. De onvervulde emotionele behoeften van je partner zijn net even anders dan die van jou. Dat wat jullie bij de ander proberen te vinden, is er niet. Als één van beiden werkt aan diens eigen onvervulde emotionele behoeften, wordt de pijnlijke vicieuze cirkel waar jullie in zitten, doorbroken.

Je voelt je niet aangetrokken tot partners die vriendelijk, stabiel, betrouwbaar en geïnteresseerd in jou zijn. Zulke aardige partners vind je maar vervelend en saai. Bovendien zou je niet tegen hun oprechte aandacht kunnen, want dat zou al gauw te benauwend voor je zijn.

Je ervaart onbewust de labiele partner opwindend, de onbetrouwbare partner uitdagend, de onvoorspelbare partner romantisch, de onvolwassen partner charmant of attent, de zwaarmoedige partner mysterieus of de emotioneel onbereikbare partner intrigerend of aandoenlijk.

Er valt voor jou namelijk niets te veranderen aan een partner die gewoon aardig is, en als hij of zij vriendelijk is en om jou geeft en lief voor jou is, ervaar je geen spanning en kun je niet zorgen. Als hij of zij niet de drugs is die jij onbewust zoekt, kun je jammer genoeg helemaal niet van hem of haar houden. Bij een oprecht aardige en geïnteresseerde partner zou jij je niet op je gemak voelen; je bent namelijk niet gewend aan oprechte aandacht en liefde. Daar waar je in een emotioneel pijnlijke relatie zowel aantrekken als afstoten zult ervaren, zal jij degene zijn die zich bij een liefdevolle partner terugtrekt. Omdat je het niet aankunt, tenminste, zolang je emotioneel behoeftig bent.

De partner die kwaad is heeft echter jouw begrip nodig, de ongelukkige partner jouw troost en de partner die emotioneel onbereikbaar is jouw liefde en zorg. De incapabele partner heeft jouw aanmoediging en hulp nodig en de afstandelijke partner jouw warmte en genegenheid. Je geeft datgene wat je zelf tekort bent gekomen, in de hoop dat je het nu alsnog zult ontvangen. Aangezien je valt op partners die net zo behoeftig zijn als jij of nog behoeftiger zijn dan jij, zul je de strijd die je vroeger niet met je ouders kon voeren, doorzetten tot je er bij neer valt of tot je er emotioneel aan onderdoor gaat of dreigt te gaan.

De informatie heb ik ontleend aan het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood, aangevuld met eigen ervaringen en ervaringen van klanten.

Kortom: Zolang je niet werkt aan je onvervulde behoeften, zul je hiervoor onbedoeld en onbewust compensatie zoeken bij even behoeftige partners. Als je inzicht hebt in jouw onvervulde behoeften, kun je er bewust aan werken om hier zelf invulling aan te geven, waarna je ook open zult staan voor emotioneel stabielere partners.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]