Over Ammy van Bedaf

Mijn naam is Ammy van Bedaf, ik ben in 1960 in Apeldoorn geboren.  Nadat ik de politieacademie had gedaan, ging ik als officier bij de Amsterdamse  politie werken. Daarnaast begon ik de studie Arbeidspsychologie aan de  Open Universiteit. In de vrije studieruimte koos ik Gezondheidspsychologie. Ik ben afgestudeerd als  Master of Science. Klik hier voor mijn CV (PDF).

portret-ammy

Ammy van Bedaf MSc

Mijn persoonlijke ‘masterproof’ kreeg ik niet zozeer door mijn overspannenheid  in 1999, maar doordat er binnen de bedrijfshulpverlening een herhaling plaatsvond  van datgene waarvoor ik er liep.
Ik ging overspannen de bedrijfshulpverlening in; ik kwam er anderhalf jaar later burn-out, suïcidaal en met een PTSS weer uit.
Ik bleek een dwangmatig hulpverleenster te hebben gehad, die tegen haar eigen onverwerkte verleden aan was gelopen. Zij had mij minstens zo nodig als ik haar en dat kan levensgevaarlijke vormen aannemen. Datgene waarvoor ik bij haar liep, onder andere emotioneel misbruik, had zich weer herhaald in de hulpverlening bij haar. Het loslaatproces van haar is het zwaarste in mijn leven geweest.

Ik vroeg me af hoe het kwam dat dingen regelmatig anders uitwerkten dan ik bedoelde.
Ik merkte de grote invloed van mijn belemmerende patronen van vroeger.
Ik ontdekte dat ik zelf ongewenste situaties in stand hield.
Ik kwam erachter hoe ik mijn eigen omgeving kon beïnvloeden.
Een grote eye-opener was dat ik merkte dat ik mijn doel kon bereiken door een gezondere gespreksvoering; door dingen anders te verwoorden dan ik altijd had gedaan.

Ik zag in dat mijn eigen machteloosheid om de situatie te veranderen mijn echte pijn was.  Ik wist niet wat ik kon doen om er uit te komen, laat staan dat ik wist hoe ik dat kon doen.
Ook het piekeren en malen werden veroorzaakt door mijn eigen onmacht.
Ik bleek onjuiste interpretaties en aannames te hebben van waaruit ik leefde en van waaruit ik anderen behandelde. Dat verklaarde veel!
Ook kreeg ik inzicht in het doorwerken van belemmerende gedragspatronen.
Dat wat ik bij mijzelf herkende en veranderde, kon ik vervolgens bij anderen herkennen.
Ik merkte dat ik veel meer keuzes en beïnvloedingsmogelijkheden had dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

Was ik genezen van mijn burn-out, had ik me losgemaakt van de hulpverleenster, bleek dit nog niet alles te zijn, want snel daarna kreeg ik een relatie met de man bij wie ik na een jaar merkte relatieverslaafd te zijn. Ik had emotionele pijn in mijn relatie en kon moeilijk zonder hem. Toen ik bij mezelf depressieve gevoelens merkte, wilde ik nog maar één ding: herstellen. En dit is me gelukt! Ik heb ontdekt dat je alsnog jezelf emotioneel kunt opvoeden, want dat is wat ik met mezelf gedaan heb.

Het is het inzicht in mijn eigen aandeel in het ontstaan en in stand houden van de situatie  geweest, waardoor ik leerde er anders mee om te gaan.
Hierdoor heb ik alsnog vanaf mijn 51ste mijn ontwikkelingspotentieel aangeboord.
En ik merk dat daar geen einde aan zit!

Ik weet wat mij in dit proces geholpen heeft en  hiermee kan ik jou helpen om jouw huidige situatie te veranderen  in de door jou gewenste.
Omdat je de onderliggende oorzaken inzichtelijk krijgt, is het resultaat structureel.

Waarin ik mij onderscheid is het volgende:
– ik geef inzicht in jouw onderliggende patronen van vroeger, omdat daar de oorzaak zit van veel symptomen;
– ik kijk niet alleen naar de dominante ouder, maar ook naar de ondergeschikte ouder, omdat die een even groot aandeel in jouw opvoeding heeft gehad. Voor jou als kind is het aandeel van de ondergeschikte ouder echter onzichtbaar geweest, terwijl diens invloed op jouw volwassen leven even groot is geweest als het aandeel van de dominante ouder;
– ik kijk niet zozeer naar diagnoses, maar naar de specifieke symptomen waar jij last van hebt. Per persoon verschillen die specifieke symptomen;
– ik kijk naar de onderlinge samenhang en verbanden tussen jouw verschillende symptomen en naar het oorzaak en gevolg. Dit verschilt natuurlijk ook per persoon;
– ik geef je inzicht in hoe je de specifieke uitingsvormen van jouw patronen van vroeger nu nog, onbedoeld en onbewust, zelf nog in stand houdt. Je krijgt concrete handvatten om er gezond gedrag voor in de plaats aan te leren.

Doorbreek je patronen, maak een einde aan je emotionele pijn en onrust en boor alsnog je ontwikkelingspotentieel aan!

Ga voor informatie over mijn diensten en producten naar: WERKWIJZE

Ammy van Bedaf

 

Deel deze pagina