Veelgestelde vragen

De probleemanalyse omvat het eerste uur van de Eendaagse Coaching Loslaten. Op grond van de probleemanalyse formuleren we op welke vragen je antwoord wilt hebben en gaan we kijken waar datgene waar je tegenaan loopt vandaan komt.

Jouw machteloosheid zit niet in de situatie waarin je verkeert, maar in de manier waarop je er nu mee omgaat. Zodra je anders met jouw situatie omgaat, verandert de situatie waar jij nu zo’n pijn, hinder of verdriet van ervaart of waar je overspannen door bent geworden of een burn-out door hebt gekregen. Het is niet de gebeurtenis op zich; het zijn de onderliggende mechanismen die een overspannenheid en burn-out veroorzaken.

Als je wist wat je echte onderliggende probleem was, zou je er geen last van ondervinden.
Het echte probleem is niet de pijnlijke of lastige situatie waar je je nu in bevindt. Het echte probleem is jouw onbewuste zelfverloochening en onmacht om met je huidige situatie om te gaan.

Het maakt niet uit dat er meerdere trajecten naast elkaar lopen. De kans is groot dat je na de Eendaagse Coaching Loslaten (veel) eerder met het andere traject klaar bent.

Om de oorzaak van machteloosheid en zelfverloochening op tafel te krijgen, is niet een langer proces, maar een heldere analyse nodig van de onderliggende mechanismen waardoor e.e.a.
in stand wordt gehouden. Als deze analyse wordt gemist, zal ook een lang proces niet het gewenste effect hebben.

Na de Eendaagse Coaching Loslaten weet je waar jouw onmacht vandaan komt. Vervolgens werk je aan je aannames en interpretaties. Meteen na de Eendaagse Coaching Loslaten weet je wat je kunt doen om jouw situatie te veranderen en hoe je dat kunt doen binnen jouw mogelijkheden. Dat laatste doen we in het vierde en vijfde uur van de Eendaagse Coaching Loslaten. Na een dag heb jij concrete handvatten om jouw huidige situatie te veranderen in de door jou gewenste situatie. Ook dat laatste krijgen we inzichtelijk.

Het is niet de situatie die jouw pijn veroorzaakt, het is jouw houding van onmacht hierin. Juist als de ander (in relatie of werk) verwijtbaar is, kan alleen jouw slachtofferrol de situatie in stand houden.
Een ‘pleger’ heeft een slachtoffer nodig, want zonder een slachtoffer kan hij of zij niet ‘plegen’.
En als je je aan je huidige ‘pleger’ weet te ontworstelen, zul je voor een volgende ‘pleger’ een gewillig slachtoffer zijn, ook al zag het er in het begin zo anders uit.

Om inzicht te krijgen in de manier waarop je huidige verdriet en pijn wordt veroorzaakt is het nodig dat we inzicht krijgen in waar je huidige aannames, interpretaties en referentiekader vandaan komen.
Het is hiervoor niet nodig dat je naar je pijn of je verdriet van nu of van vroeger gaat. Inzicht in je aannames en interpretaties maakt duidelijk hoe je tegen je huidige situatie aankijkt en ermee omgaat.

Waar ik mij in onderscheid is dat ik patronen van geestelijke mishandeling, affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik kan herkennen. Als je al lang in de hulpverlening loopt en er komt geen schot in jouw situatie en je bespeurt geen of nauwelijks vooruitgang, is de kans groot dat jouw hulpverlener die aspecten niet herkent, waardoor je niet je blinde vlek zult ontdekken.

Het is niet je huidige situatie die jouw grote pijn, twijfel of onrust veroorzaakt, al voelt dat wel zo.
Het is de manier waarop je er mee omgaat wat maakt dat je er niet uit komt.
En de manier waarop je er nu mee omgaat, is gebaseerd en vloeit voort op patronen uit jouw jeugd.

De manier van omgaan met jouw huidige situatie heeft haar basis in een manier die vroeger functioneel was, maar voor jouw huidige situatie dat niet meer is. De manier waarop we met gebeurtenissen omgaan is gebaseerd op onze onbewuste innerlijke overtuigingen. Uit het feit dat je er zelf niet uitkomt, blijkt dat je huidige innerlijke overtuigingen niet werken voor jouw huidige situatie, anders zou je er op een gegeven moment uitgekomen zijn. Tijdens de Eendaagse Coaching Loslaten kom je er achter wat jouw innerlijke overtuigingen zijn en op welke manier deze in jouw huidige situatie belemmerend werken en vooral: hoe jij het anders kunt doen om het door jou gewenste doel te realiseren.

Ja, beslist. Veranderen in één dag is onmogelijk. Ik pretendeer niet dat je in één dag kunt veranderen.
Wel is het mogelijk om in één dag jouw patronen inzichtelijk te maken, te kijken waar ze vandaan komen en wat ze je toen boden en nu nog ‘bieden’ (ze kosten je nu meer dan dat ze je bieden, anders had je niet de hinder/onrust,emotionele pijn ervaren), wat de consequenties ervan zijn en hoe jij ze kunt ombuigen in voor jouw situatie functionele en emotioneel gezondere patronen.
Je zult merken dat je meteen na ons gesprek aan de slag kunt en dat je weet wat je moet doen om van je futloosheid en machteloosheid af te komen.

Je gaat jezelf beter begrijpen en hierdoor ook je omgeving. En dat begint al tijdens de Eendaagse Coaching Loslaten. Op het moment dat je hier weggaat weet je concreet wat je wilt gaan doen om jouw oude patronen om te buigen. Je weet ook wat je met je relatie wilt.

Je krijgt binnen een dag inzicht in je patronen; patronen aanpakken en veranderen lukt niet in één dag. Je krijgt concrete handvatten mee voor jou in jouw situatie en je kunt meteen aan de slag en doordat jouw machteloosheid weg is, is je onrust weg en is de angel uit jouw emotionele pijn.

Als je bijvoorbeeld liefdesverdriet of pijn in je relatie hebt, is die pijn niet in één dag weg. Dat is onmogelijk. Liefdesverdriet of pijn in je relatie heeft een functie. De boodschap van jouw lichaam is: je doet er goed aan iets in je leven te veranderen. Normaliter moet pijn namelijk op een gegeven moment minder worden. Als dit niet het geval is, krijg je tijdens de Eendaagse Coaching Loslaten inzichtelijk wat maakt dat je blijft hangen en vastzitten in je pijn. Dit heeft met niet-functionele interpretaties en aannames te maken ten aanzien van zowel jouw situatie, ten aanzien van je (ex-)partner als wel ten aanzien van jullie (toenmalige) samenzijn. In één dag ga je met andere inzichten weg, waardoor je daarna wel emotioneel kunt herstellen. Zelf ben ik hersteld van ondraaglijke emotionele pijn in relaties.

Als je bijvoorbeeld burn-out bent, ben je niet in één dag van je burn-out af. Dat is ook onmogelijk.
Wel heb je in een dag inzichtelijk welke mechanismen hebben gemaakt dat je het geworden bent, hoe je het nu nog zelf onbewust en onbedoeld in in stand houdt of hebt gehouden en wat je er aan kunt doen om te herstellen. Daarmee kun je meteen beginnen nadat je de Eendaagse Coaching Loslaten hebt gedaan. Zelf ben ik van een burn-out hersteld.

Je eigen aandeel is je eigen blinde vlek. Je kunt je eigen aandeel daardoor niet kennen. Zo kende ik mijn eigen blinde vlek ook niet.

We zien wel bij iemand anders hoe diens aandeel er uit ziet, maar ons eigen aandeel is voor ons logisch, omdat we nooit anders hebben geleerd en tot op heden niet andere opties en mogelijkheden hebben gezien.

Het eigen aandeel kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde signalen zijn gemist, of dat bepaalde signalen anders zijn geïnterpreteerd, of dat je jezelf wegcijfert, of dat je een bevoogdende of een verzorgende rol hebt. Het eigen aandeel is net zo divers als dat er mensen zijn. Aan de hand van de situatie waar je je nu in bevindt, is te achterhalen hoe jouw onbewuste innerlijke overtuigingen er uit zien en op welke manier ze jouw situatie beïnvloeden.

Datgene wat je hebt meegemaakt qua pijn, verdriet, hinder, onrust, blokkade, gebrek aan zelfvertrouwen, etc., is terug te brengen tot de manier waarop je er over denkt en hoe je ermee omgaat.
Het zijn jouw aannames en interpretaties die jou belemmeren te herstellen en weer rust in je hoofd te krijgen. De aanname dat je er niet in één dag uit zou kunnen komen is een voorbeeld van een dergelijke aanname. De oorsprong van jouw aannames, overtuigingen en interpretaties zijn een reactie van bepaalde opvoedingsaspecten die je vroeger hebt ondergaan. Doorgaans zijn dit aspecten van geestelijke mishandeling, affectieve verwaarlozing of emotioneel misbruik. Daarom is het belangrijk dat een hulpverlener die aspecten kan herkennen, en dat kan een hulpverlener alleen als en voor zover zij of hij deze aspecten zelf heeft doorleefd.

En als je vasthoudt aan je eigen aannames, krijg je altijd gelijk, want dan zul je er ook niet uitkomen.
Of je er nou van overtuigd bent dat het je wel zal lukken om er uit te komen of dat je er van overtuigd bent dat het je niet zal lukken, je krijgt altijd gelijk…

Jouw gedrag wordt, zonder dat je daar erg in hebt, nog grotendeels bepaald door ‘vroeger’. De angst, eenzaamheid en boosheid die je nu voelt zijn de angst, eenzaamheid en boosheid die je vroeger wegstopte. Net zoals jouw ergernissen en frustraties hebben die hun voedingsbodem in vroeger.
Ook jouw emotionele pijn en gepieker refereren aan vroeger, toen je kwetsbaar en afhankelijk was.
Onbedoeld en onbewust reageer je nu nog vanuit je vroegere onmacht. Vroeger wás je machteloos, nu gedraag je je in situaties die associaties hebben met vroeger, nog steeds zo. Dit is niet meer nodig.
Je hebt echter niet geleerd dát het ook anders kan en je hebt nooit geleerd hóe het ook anders kan.

Vanuit jouw jeugd heb je onvervulde emotionele behoeften, anders had je niet zo veel emotionele pijn en piekerde je niet zo veel. Zolang je niet in staat bent die emotionele behoeften alsnog te vervullen, zul je hiervoor compensatie zoeken en blijven zoeken bij anderen waarvan jij denkt en
hoopt dat zij die kunnen vervullen. Je hebt waarschijnlijk zelf al gemerkt dat die anderen het je ook niet kunnen geven. Zij zijn namelijk ook emotioneel behoeftig en hebben op hun beurt jóu weer nodig voor de compensatie van hún onvervulde behoeften. Inzicht in jóuw onvervulde behoeften van vroeger maakt dat je daar zélf invulling aan kunt leren geven, waardoor je er geen compensatie meer voor hoeft te zoeken bij anderen. Dit is eveneens een doorbraak in jouw emotionele pijn en je gepieker.

Ook als je al weet wat de oorzaken zijn van jouw emotionele pijn, onrust en gepieker en als je weet waar het vandaan komt, heb je nog niet inzichtelijk wat jouw belemmeringen zijn om je gedrag te veranderen. Daar gaat het om: wat jouw belemmeringen zijn en wat het is waardoor
jij jouw emotionele pijn en onrust en je gepieker in stand houdt én hoe het komt dat je de tot nu toe opgedane inzichten niet hebt kunnen integreren in je gedrag. Daar krijg je inzicht in en concrete handvatten voor tijdens de Eendaagse Coaching Loslaten.

Het is inderdaad zo dat ik dingen kan bereiken die hulpverleners, die mijn klanten voorafgaand aan de Eendaagse Coaching Loslaten hebben bezocht, niet konden bereiken. Alleen datgene wat een hulpverlener zelf heeft doorleefd, kun die hulpverlener namelijk bij andere mensen herkennen.
Als je bepaalde dingen niet zelf hebt doorleefd, kun je ze ook niet bij andere mensen herkennen.
Dat geldt natuurlijk ook voor jou: daarom is het nodig dat jij eerst jezelf leert begrijpen, voordat je andermans gedrag überhaupt kunt begrijpen.

In één dag krijg je inzicht in jouw onvervulde behoeften van vroeger en de manier waarop je er nu compensatie voor zoekt bij anderen. Je krijgt concrete handvatten hoe jij jezelf alsnog emotioneel kunt opvoeden.
Ook ik heb mezelf emotioneel moeten opvoeden. Het is het beste dat ik ooit heb gedaan.

Wat het resultaat zal zijn, is dat je weet waar jouw onrust, pijn, verdriet, blokkade, gebrek aan zelfvertrouwen, etc. vandaan komt of komen (hiervoor hoef je niet naar je pijn of verdriet te gaan).
Je weet na de Eendaagse Coaching Loslaten wat jouw diepste wens of behoefte is en hoe je dit kunt realiseren. Zoals al mijn klanten weet je van te voren niet wat het je uiteindelijk brengt. Na afloop ervaren mijn klanten bevrijding, opluchting, ruimte, enzovoorts. Voor ervaringen van klanten kun je naar de pagina ‘Ervaringen van klanten.’ Ook zij wisten voorafgaand niet wat het hen zou brengen.
Dat weet ik overigens zelf ook niet. Ik weet wel dát het hen iets gaat brengen, maar wát, dat blijkt tijdens ons gesprek.

Het bedrag van 3750 euro is gebaseerd op zes uren coaching en minimaal 4 dagen schrijven van de uitgebreide maatwerk rapportage van tussen de 80 en 90 pagina’s.

Na de Eendaagse Coaching Loslaten (6 uren) werk ik 4 tot 5 en soms 6 dagen aan de rapportage.

Je hoest het bedrag in één keer op; je kunt meteen na de Eendaagse Coaching aan de slag en je hebt er je verdere leven veel aan.
Je hebt gegarandeerd nieuwe inzichten, nieuwe oplossingen en concrete handvatten om die te implementeren, ook voor inzichten die je al had opgedaan, maar die je tot op heden niet kon integreren in je gedrag. Bovendien heb je levenslange nazorg, wat inhoudt dat je levenslang vragen kunt stellen, ongeacht waarover.

Voor een Eendaagse Coaching zonder uitgebreide maatwerkrapportage en zonder levenslange nazorg vraag ik 995 euro. Je maakt dan zelf aantekeningen, waar ik je bij begeleid.

Mijn verdienmodel is dat ik op dit ogenblik om de andere week een Eendaagse Coaching doe. Ten eerste omdat ik soms ook tot in het weekend aan een rapportage bezig ben en ten tweede omdat andere werkzaamheden blijven liggen in de week dat ik een Eendaagse Coaching doe. In die tussenliggende weken schrijf ik ook aan mijn eerstvolgende boek. Met mijn boeken beoog ik te werken aan de voorzorg: het voorkómen dat patronen van vroeger generatie op generatie, onbewust en onbedoeld, worden doorgegeven. Ik zou per jaar zo’n 40 Eendaagse Coachingen kunnen doen, en dat nog een jaar of 20 lang (ik ben van 1960). Dan kan ik nu nog 800 Eendaagse Coachingen doen en als ik dood ben, houdt dat op. Als ik daarentegen boeken schrijf, kan ik veel meer mensen bereiken. Dat is ook de reden dat ik het Videojaarprogramma over de TOP 15 symptomen van mijn klanten heb ontwikkeld. Zo bereik ik veel meer mensen dan door het alleen blijven geven van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een boek geschreven over relatieverslaving. Daarna ga ik schrijven aan een boek over de patronen van vroeger, dat ik hoop in de winter van 2018-2019 te kunnen uitgeven. Met dit boek ga ik een promotor zoeken voor promotieonderzoek naar deze patronen van vroeger (hoe ziet een emotioneel ongezonde opvoeding er uit?, hoe ziet een emotioneel gezonde opvoeding eruit?, en hoe kom je van een emotioneel ongezonde naar een emotioneel gezonde opvoeding?). Ook wil ik nog een boek schrijven over Loslaten in de Communicatie en over Loslaten in het Werk.

Ik zal daartoe te zijner tijd overgaan naar het doen van een Eendaagse Coaching om de twee weken en op een gegeven moment eens per maand, om zo veel mogelijk te kunnen schrijven. Het is niet mijn doel om rijk te worden; mijn levensmissie is duidelijk te maken dát en hóe die patronen van vroeger doorbroken kunnen worden.

Als de reisafstand te ver voor je is of als je om een andere reden niet kunt reizen of niet kunt autorijden, kan ik in Nederland naar je toekomen. Ik bereken hiervoor wat de NS berekent voor een 2e klas treinkaartje. Ik kom, afhankelijk van het weer, op de motor of met de auto. Er moet bij jou een ruimte beschikbaar zijn waar we ongehinderd kunnen praten.

De Eendaagse Coaching Loslaten stopt niet op het moment dat je de deur uitgaat. Na een Eendaagse Coaching Loslaten ben ik natuurlijk benieuwd hoe het met je gaat. Als je al zelf niet contact hebt opgenomen, neem ik al vrij snel contact met je op. Bovendien kun je mij altijd benaderen voor vragen die er wellicht nog boven komen, ook naar aanleiding van de rapportage die je krijgt. Er zit in feite geen einde aan ons contact. Eigenlijk bepaal je zelf hoe ons contact verloopt, want ik ben pas tevreden als je antwoord hebt op al je vragen, ook als er nieuwe vragen opkomen of als er nieuwe ontwikkelingen in jouw situatie zijn.

Ik ben als arbeidspsycholoog afgestudeerd. Sinds maart 2012 kunnen ook arbeidspsychologen zich laten registreren in het zogenaamde BIG-register, echter omdat ik niet feitelijk als arbeidspsycholoog werkzaam ben, voldoe ik niet aan de verplichting om een minimaal aantal uren binnen/voor een organisatie te werken. Aangezien de ziektekostenverzekeraars het BIG-register hanteren, wordt de Eendaagse Coaching Loslaten niet altijd vergoed, ondanks dat de Eendaagse Coaching Loslaten veel andere ziektekosten en emotioneel leed zal besparen. De duurdere ziektekostenpakketten met een vrij besteedbare ruimte vergoeden de Eendaagse Coaching Loslaten soms (gedeeltelijk) wel.

Juist door mijn onorthodoxe aanpak (al is het maar omdat ik in één dag bij de kern kom) val ik buiten de reguliere structuren van de ziektekostenverzekeraars.

De vergoeding voor zorg vindt plaats volgens het naturamodel of volgens het restitutiemodel.

Het naturamodel is de goedkoopste basispolis en is alleen mogelijk voor gecontracteerde psychologen.
Op grond van de naturapolis is 100% vergoeding mogelijk voor gecontracteerde psychologen.
De zorgverzekeraar bepaalt de keuze van de psycholoog (hoeft niet bij u in de buurt te zijn) en de afhandeling van de declaraties. Je kunt ook zelf een niet-gecontracteerde psycholoog kiezen; dan moet je enkele tientjes zelf betalen. Het is de moeite waard om bij je zorgverzekeraar te informeren hoe naar de Eendaagse Coaching Loslaten van 6 uren wordt gekeken qua declaratiemogelijkheden en eigen bijdrage.

Echter: in geval van naturazorg door gecontracteerde psychologen kan de verzekeraar onder andere bepalen:

  • verplichte vragenlijsten voor de cliënt
  • recht op inzage in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier.

Aangezien ik uitgebreide maatwerk gespreksverslagen maak heb ik besloten om zorgverzekeraars geen inzage te geven in diagnostiek, mijn rapportage en patiëntengegevens. Dit maakt dat ik heb besloten om niet-gecontracteerd te blijven.

Het restitutiemodel is per maand een aantal euro’s duurder dan de naturapolis maar biedt de klant een bepaald vooraf vastgesteld te declareren geldbedrag, ongeacht naar welke psycholoog men gaat en ongeacht of die psycholoog gecontracteerd is of niet.

Samengevat:

–> met een goedkopere naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar naar welke gecontracteerde psycholoog je gaat, krijg je meer vergoed en kan jouw zorgverzekeraar patiënteninformatie opvragen bij de gecontracteerde psycholoog. Dit is niet het geval bij de niet-gecontracteerde psycholoog, maar bij een niet-gecontracteerde psycholoog krijg je minder vergoed.

—> met een iets duurdere restitutiepolis is er een vast bedrag dat je kunt declareren, mag je zelf je hulpverlener kiezen en kun je een niet-gecontracteerde hulpverlener kiezen als je je er van wilt verzekeren dat geen patiënteninformatie aan de zorgverzekeraar zal worden gegeven.

De informatie van zorgverzekeraars over het soort polis is niet altijd even makkelijk te doorgronden.
Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om erachter te komen of het om een naturapolis, om een restitutiepolis of om een combipolis gaat. Soms herken je ze aan de naam. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapollis en een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis.

Als je vrij wil zijn in de keuze van je hulpverlener en als je niet het risico wil lopen dat jouw zorgverzekeraar patiënteninformatie opvraagt bij je hulpverlener, kun je beter een niet-gecontracteerde psycholoog zoeken en om die volledig vergoed te krijgen kun je beter een restitutiepolis nemen.

Belangrijk voor jouw zorgverzekeraar om te weten is dat ik een niet-gecontracteerde eerstelijnspsycholoog ben die cognitieve gedragstherapie verleent en ingeschreven staat bij het NIP, het Nederlands Instituut van
Psychologen. Bij twijfel bij jouw ziektekostenverzekeraar zou je jouw contactpersoon naar mijn website kunnen verwijzen (www.loslaten.nu) of hun vraag naar mij kunnen doorspelen, zodat ik die kan beantwoorden.

Ook zijn er klanten waarvan hun werkgever de kosten van de Eendaagse Coaching Loslaten voor hun rekening nemen. Werkgevers hebben er veel belang bij dat hun medewerkers goed in hun vel zitten en dat ze niet langdurig afwezig zijn door privéperikelen, stress of burn-out.