Hechting: welke aspecten kunnen bijdragen aan een onveilige hechting?

Ammy van BedafHechting

Hechting: welke aspecten kunnen bijdragen aan een onveilige hechting?

Mensen die bindingsangst hebben, zijn doorgaans onveilig gehecht.
Maar niet iedereen die een onveilige hechting heeft, hoeft bindingsangst te ontwikkelen.
Er zijn een aantal aspecten die bijdragen aan een onveilige hechting in de jeugd die bijdragen aan een ongezonde opvoeding.
Een onveilige hechting in de jeugd kan zorgen voor latere problemen in relaties. Omdat we onbewust en onbedoeld aspecten uit onze jeugd herhalen, is het belangrijk om hier inzicht in te krijgen, om die patronen te kunnen doorbreken en om te zetten in emotioneel gezond gedrag.

 

 

Emotioneel onveilige hechting

Mensen die piekeren en malen, emotionele onrust of emotionele pijn in of na een relatie hebben, hebben een of meerdere van onderstaande aspecten in hun jeugd ervaren.
Hieronder lees je aspecten die bijdragen aan een emotioneel onveilige hechting:

Het tonen van gevoelens of het uiten van emoties werd ontmoedigd. Dat kan verbaal en non-verbaal zijn gebeurd.

Er werd niet veel gepraat. Je hebt nauwelijks of niet met je ouders kunnen praten over de dingen waar jij mee zat en over gebeurtenissen die jou bezighielden.

Er was geen aandacht, liefde of zorg. Of je werd niet serieus genomen, in bepaalde aspecten werd je ontkend, je hebt geen steun ervaren. Er was geen affectie en geen troost als je die nodig had.

Je had geen emotionele band met minimaal een van de ouders. Of je hebt een ongezonde emotionele band met een van je ouders. Het kan ook zijn dat er vroeger een ongezond emotioneel beroep op je is gedaan. Of er is emotioneel misbruik van je gemaakt.
De uitingsvormen hiervan zijn divers en zijn moeilijk als zodanig door jezelf te herkennen. Je wist vroeger niet anders. Dit zijn patronen waar je zelf niet bewust van bent en die van invloed zijn op je overtuigingen en uitingsvormen in de omgang met anderen, vooral je partner, je kinderen en je werkgever of collega’s.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Meer aspecten die bijdragen aan een emotioneel onveilige hechting zijn:

Er was een ongelijkwaardig rollenpatroon tussen je ouders. De ene ouder was dominant en/of autoritair en hij of zij bepaalde alles en diens wil was wet. De ander was ondergeschikt (sub-assertief) en durfde niet of niet altijd voor jou op te komen of je te helpen, ook als dit dringend nodig was.

Er was sprake van fysiek geweld tussen de ouders en/of tussen de ouders en de kinderen en/of tussen de kinderen onderling.

Een van je ouders zat in de slachtofferrol en legde de oorzaak van alles buiten zichzelf door anderen de schuld te geven. Daar waar iemand in de slachtofferrol zit, is de kans aanwezig dat men ook ‘pleger’ is. Niet alle slachtoffers zijn plegers; wel zijn alle plegers tevens slachtoffer (weer van hún opvoeding).
Uit angst zelf slachtoffer te worden, kan men pleger worden. Het is voor iemand namelijk minder beangstigend om zelf af te wijzen dan om afgewezen te worden.

Er was een zondebok in het gezin: iemand die op veel fronten misdeeld werd of op wie de schuld werd afgewenteld. Of kinderen werden tegen elkaar uitgespeeld of een van de kinderen werd voorgetrokken ten opzichte van de anderen kinderen.

Een van je ouders vertoonde een grote mate van controlegedrag: alles moet op zijn of haar manier en op bepaalde momenten.

Je ouders zaten in een machtsconflict. Ze haalden de ander naar beneden en bevochten ieder hun eigen gelijk ten koste van de ander.

En ook de volgende aspecten dragen bij aan een emotioneel onveilige hechting:

Je hebt niet gepuberd. Er was geen ruimte jezelf emotioneel te ontwikkelen, waardoor je je niet emotioneel hebt kunnen losmaken van je ouders. Dit is van invloed op je partnerkeuze en hoe je met je partner en met je kinderen omgaat.

Er werden bepaalde zaken tegen jouw zin in doorgedrukt, bijvoorbeeld dat je naar een internaat of kostschool moest. De signalen van jouw weerzin over het verblijf daar werden genegeerd.

Je bent verwend. Ook als je verwend bent, kun je emotioneel tekort gekomen zijn. Vaak is het (materieel) verwend worden in plaats van de liefde en aandacht die je nodig hebt en waar je als kind recht op hebt. Het materiële is dan compensatie voor het ontbrekende emotionele.

Je hebt niet je eigen opleidings- of beroepskeuze mogen maken. Of er is druk op je uitgeoefend om je in een bepaalde richting te ontplooien en ontwikkelen; het was niet de richting die jij graag wilde. Dit kan zo subtiel gebeuren, dat we het niet eens door hebben.

Overlevingsmechanismen

Onbewust en onbedoeld nemen we bepaalde aspecten uit onze jeugd mee in ons verdere leven of soms doen we juist bewust of onbewust datgene waarvan we denken dat het ‘t tegenovergestelde is. Op deze manier ontwikkelen we als het ware overlevingsmechanismen en uitingsvormen die voor ons normaal en vertrouwd zijn.

Zelfverloochening

Die overlevingsvormen en uitingsvormen waren vroeger, toen we klein waren, functioneel en nuttig. We hadden die nodig om het te redden. Nu werken ze belemmerend. Ze zijn niet meer functioneel voor onze huidige situatie. Het is je eigen onvermogen, je zelfverloochening en machteloosheid die maken dat je piekert, emotionele pijn en/of emotionele onrust ervaart. Het door jou ervaren onvermogen is logisch. Gezien je verleden is het logisch dat je piekert; je hanteert overtuigingen en uitingsvormen die vroeger wel functioneel waren maar dat nu niet meer zijn voor je huidige situatie. Vanuit jouw jeugd zoek je compensatie voor vroeger onvervulde behoeften.

Veranderen

Gelukkig is de persoonlijkheid eerder een proces dan een eindproduct. Je kunt er zelf iets aan doen. Je kunt inzicht krijgen in voor jouw huidige situatie beperkende overtuigingen. Een aantal dingen kun je onmiddellijk veranderen, andere hebben meer tijd nodig. Je hebt er de rest van je leven plezier van.

We wisten niet anders

Als volwassenen als kind niet heel duidelijk psychisch terreur of lichamelijk mishandeling of seksueel misbruik hebben meegemaakt, zullen ze, als ze diverse van de bovenstaande mechanismen in hun jeugd hebben ervaren, hun jeugd toch oprecht afschilderen als een gelukkige jeugd. We wisten niet anders en dachten dat het normaal was. Veel later, als we vastlopen in relatie of werk, gaan we hulp zoeken. 40% van de huidige volwassenen heeft in de jeugd geen veilige hechting meegekregen. Een onveilige hechting kan leiden tot emotionele afstandelijkheid

Gevoelens en emoties wegstoppen

Het kind kon de ongezonde gedragingen en bejegening en omgangsvormen natuurlijk niet benoemen en nergens mee vergelijken. Onbewust heeft het kind de ermee gepaard gaande emoties (waar geen ruimte voor was) weggestopt.
Dat dergelijke emoties en gevoelens zich niet laten wegstoppen, merken we vervolgens later als we emotionele pijn en onrust ervaren en piekeren.
Inzicht in de vroegere bejegening biedt inzicht in de oorzaken van het huidige ongemak. Dan kun je er ook wat aan doen.

Alsnog je gevoel ontwikkelen

Je merkt dat je niet bij je gevoel kunt komen, je reageert soms emotioneel of je mist de emotionele verbinding in je relatie. Gelukkig is het nog wel degelijk mogelijk om alsnog je gevoel te ontwikkelen. In mijn boek Emotioneel gezond in gesprek lees je hoe je in 4 stappen een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt. Om de Gratis Probeerversie in te zien of te downloaden, en om een exemplaar aan te schaffen, klik je hier

 

hechting

 

Compensatie zoeken

Zolang je bij anderen compensatie zoekt voor je eigen onvervulde behoeften, zul je emotionele pijn en onrust ervaren. Die ander kan je niet bieden waar jij behoefte aan hebt. De ander is namelijk net zo behoeftig als jij. Diens behoeften zien er alleen anders uit.

Met jezelf aan de slag

Het is voor iedereen makkelijker naar het gedrag van de ander te kijken dan te kijken naar het eigen gedrag. Zolang we naar de ander kijken, hoeven we niet naar ons eigen gedrag te kijken.
Als je niet een emotioneel gezonde jeugd hebt gehad, is het aan jezelf om jezelf alsnog emotioneel op te voeden. Dat is de enige manier om een einde te maken aan je emotionele pijn en onrust. En het is zeer wel mogelijk jezelf alsnog emotioneel op te voeden.

Trigger

Je (ex)partner je baas of je kinderen lijken de oorzaak van jouw pijn en onrust. Zij zijn slechts de trigger van jouw overlevingsmechanismen van vroeger. Als je een emotioneel gezonde opvoeding had gehad, zou je niet zo’n last hebben ervaren van het gedrag van je (ex-)partner of baas of van het emotioneel en feitelijk loskomen van je (ex-)partner of je werkgever als je dat wilt.

Communicatie

Het kan zijn dat een gesprek niet altijd verloopt zoals je zou willen. Of dat de ander het niet altijd begrijpt op de manier waarop jij het bedoelt. Het kan ook gebeuren dat iemand anders reageert dan je verwachtte of er ontstaan spanningen tijdens een gesprek. In mijn boek Emotioneel gezond in gesprek lees je hoe je in 5 stappen een verbindende en doelgerichte gespreksvoering ontwikkelt. Het boek is gebaseerd op analyse van gesprekken van meer dan 480 cliënten. Om de Gratis Probeerversie in te zien of te downloaden en om het boek aan te schaffen, klik je hier.  

 

 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel