Welke 4 besluiten zijn mogelijk als het om je relatie gaat?

Leer anderen loslaten...

Dit is het 5e artikel in een reeks van 9 artikelen waarin ik de belangrijkste aspecten ten aanzien van een relatie behandel.

In mijn vorige blogs kon je lezen:
1. 10 ergernissen over je partner waarvan jij denkt dat je die niet kunt beïnvloeden.
2. 7 valkuilen waar jij, onbedoeld en onbewust, in kunt stappen.
3. 5 zaken die van invloed zijn op jouw relatie en wat jij hieraan kunt doen.
4. Hoe kom jij te weten wat jij diep in je hart aangaande je relatie wil?

In dit blog:
5. Welke 4 besluiten zijn er mogelijk als het om je relatie gaat? En wat moet jij weten om tot een
goed besluit te komen?

In de volgende blogs:
6. Wat kun je doen om door te gaan met je relatie?
7. Als jij of je partner besluit om jullie relatie te beëindigen, wat kun jij doen om
praktisch en emotioneel los te komen?
8. Hoe kun jij grip krijgen op je leven?
9. Hoe kun jij een gelijkwaardige relatie aangaan?

Welke 4 besluiten zijn er mogelijk als het om je relatie gaat? En wat moet jij weten om tot een goed besluit te komen?

Als je aan mensen vraagt welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van een relatie, hoor je doorgaans twee dingen: doorgaan of beëindigen. Dat er nog twee andere mogelijkheden zijn wordt vaak over het hoofd gezien.

Eerst benoem ik de zaken waar je inzicht in moet hebben om tot een goed besluit te komen.
Het resultaat van een goed besluit verschilt vanzelfsprekend per persoon.

Voor een goed besluit heb je inzicht nodig in:

– de oorzaken van je onvrede, gepieker, twijfel en emotionele pijn

– de aanleiding van bovenstaande, met andere woorden: wat was het omslagpunt? wat was de
trigger?

– jullie beider aandeel en hoe die oorzaken in stand worden gehouden

– jouw persoonlijke beïnvloedingsmogelijkheden: wat jij er concreet aan kunt doen

– enerzijds jouw grootste angst en anderzijds wat je diep in je hart het liefst wil

– in hoeverre dit voor jou mogelijk is en in hoeverre dit voor jou wenselijk is

– wat concreet gedaan kan worden.

In tegenstelling tot wat doorgaans gedacht wordt, zijn er sowieso vier besluiten mogelijk:

a. Je wilt doorgaan. Je ziet goede mogelijkheden en weet op grond van bovenstaande, welk rolpatroon je wilt doorbreken en hoe je dat gaat doen.

b. Je wilt het anders. Je gaat, weer op grond van bovenstaande inzichten over jullie relatie, de manier waarop julllie invulling geven aan de relatie, herijken. Dit kan zijn een verandering in de manier van samenleven, in het aantal ontmoetingsmomenten, in de manier van ontmoeten, in het omgaan met de kinderen, afijn, in alles waar jij tegenaan liep in de relatie. Dat verschilt per relatie en per persoon.

c. In tegenstelling tot wat jij dacht, hoef je nu nog geen besluit te nemen. Dit is een mogelijheid die vaak over het hoofd wordt gezien, onder andere ingegeven door angst en door het gegroeide rolpatroon. Juist als je inzicht hebt in bovengenoemde aspecten, blijkt de soep niet altijd zo heet gegeten te hoeven worden als je dacht en weet je ook wat het is dat maakt dat je je genoodzaakt voelde een besluit te nemen. Afhankelijk van per persoon verschillende criteria wordt bekeken waarom, hoe en wanneer een besluit genomen zou kunnen worden. Die per persoon verschillende criteria blijken dan overzichtelijke issues en deelissues te zijn in plaats van het alles-of-niets-scenario waar men de eendaagse coaching mee binnenkwam.

d. Jij of jouw partner besluit niet door te gaan met jullie relatie. Een van jullie vindt dat hij of zij te veel inlevert en/of te veel emotionele pijn heeft en dat er geen kansen meer zijn dat het nog iets wordt tussen jullie. Op grond van bovenstaande aspecten kun je de balans opmaken van jouw relatie. Het maakt duidelijk hoe het zover heeft kunnen komen en wat je er aan kunt doen om het een volgende keer, met de kennis van nu, te voorkomen.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]