Wat zijn emotioneel gezonde criteria voor het aangaan van een relatie?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Wat zijn emotioneel gezonde criteria voor het aangaan van een relatie?

Wanneer een klant emotionele pijn en/of onrust heeft in haar of zijn relatie, vraag ik onder andere waartoe mijn klant zich aangetrokken voelde bij hun partners. De reacties van vrouwelijke klanten en mannelijke klanten verschillen. Vrouwelijke klanten kunnen zich aangetrokken voelen wanneer ze aandacht krijgen van de ander of wanneer ze veiligheid ervaren. Mannelijke klanten voelen zich vaker aangetrokken tot partners vanwege hun uiterlijk en/of enthousiasme, spontaniteit of vrolijkheid. Dit zijn hun onbewuste criteria voor het aangaan van een relatie. 

Emotionele pijn en/of onrust

Mijn klanten doen een Eendaagse Coaching vanwege hun emotionele pijn en/of onrust tijdens hun relatie of nadat de relatie is verbroken. Ook wanneer iemand zelf de relatie heeft verbroken, kan ze/hij ondraaglijke emotionele pijn en/of onrust voelen. Wat eerst een goed besluit leek te zijn, kan een paar weken later aanvoelen als een grote steen op de maag of als een gevoel van leegte of gemis. Zij hebben deze emotionele pijn en/of onrust, omdat ze geen gezonde criteria voor het aangaan van een relatie hadden en hebben, waardoor ze opeenvolgende voor hun ongezonde relaties aangaan. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Niet ontwikkeld

Dat mensen geen gezonde criteria voor het aangaan van een relatie hebben, is omdat ze die gezonde criteria niet hebben kunnen ontwikkelen. Deze gezonde criteria ontwikkelen we namelijk gedurende onze jeugd, door onze opvoeding, door de boodschappen die we van onze ouders meekrijgen. Om gezonde criteria voor het aangaan van een relatie te ontwikkelen, is het nodig dat je opgevoed wordt in een emotioneel gezonde omgeving.

Wat is een emotioneel gezonde omgeving?

Een emotioneel gezonde omgeving is een omgeving waarin je de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen, complimenten en troost krijgt waar je als kind behoefte aan en recht op hebt. Dat je je gehoord en serieus genomen voelt. In een emotioneel gezonde omgeving word je niet naar beneden gehaald en word je begeleid en ondersteund in voor jou belangrijke keuzes, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van je vervolgopleiding of beroepskeuze. Je kunt altijd bij je ouders terecht, ook op emotioneel gebied en over gevoelszaken.

Wat zijn emotioneel gezonde criteria voor het aangaan van een relatie?

Emotioneel gezonde criteria voor het aangaan van een relatie zijn onder andere:
– het hebben van een of meerdere gemeenschappelijke interesses;
– het hebben van globaal hetzelfde opleidingsniveau;
– dat er wederzijds vertrouwen is;
– dat er wederzijds respect is;
– het op een emotioneel gezonde manier dingen met elkaar kunnen bespreken;
– dat je weet wat de ander leuk of fijn vindt en daar rekening mee houdt;- dat er afspraken zijn over de taken in en rondom het huis;
– dat jullie hetzelfde kijken naar het wel/niet hebben van kinderen;
– financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid van beide partners, met ieder ook een eigen besteedbaar budget;
– dat er afspraken zijn over de opvoeding van de kinderen;
– dat beide partners zowel een aantal dingen samen doen als daarnaast ook een eigen vriendenkring hebben met wie ze dingen ondernemen.

Persoonlijke criteria

Daarnaast zijn er persoonlijke criteria voor het aangaan van een relatie, die per persoon verschillen, zoals bijvoorbeeld dat de ander jou voldoende ruimte laat en stimuleert om je te blijven ontwikkelen. Of dat je geen verplichtingen opgelegd krijgt ten aanzien van familiebezoek, en dergelijke. Deze lijst van persoonlijke criteria is oneindig.

Je eigen top drie criteria

Waar het om gaat is dat je je eigen top drie (top vier of top vijf) van criteria voor het aangaan van een relatie bepaalt op grond van: wat vind ik belangrijk in mijn toekomstige partner ten aanzien van het aangaan van een gelijkwaardige duurzame relatie? 

En wanneer komt iemand niet in aanmerking?

Wat daarnaast ook belangrijk is, is dat je nadenkt wat voor jou juist onaanvaardbaar is in een partner. Dit zijn de negatieve criteria/voorkeuren voor het níet aangaan van een relatie. Wanneer je bijvoorbeeld een kinderwens hebt, is het niet raadzaam om een relatie aan te gaan met iemand die dat niet wil. Of andersom en je wilt zelf geen kinderen en de ander wel. Of als iemand te veel drinkt, haar/zijn broek financieel niet kan ophouden, verslaafd is, een psychische ziekte heeft, en dergelijke.

 

criteria voor het aangaan van een relatie

 

Iemand goed leren kennen

Wanneer je op zoek bent naar een relatie, kun je mensen die je ontmoet of die je leert kennen en waar je een vriendschap mee aangaat, langs jouw top van criteria leggen. Als die vriendschap voldoet aan jouw top van criteria, kun je die persoon beter gaan leren kennen. Om iemand te leren kennen, staat toch wel een periode van een tot anderhalf jaar. Dit om te voorkomen dat er onaangename verrassingen komen. Die tijd heb je nodig om iemands familie, vriendenkring en werkomgeving te leren kennen en leer je de ander ook kennen op mindere momenten en op andere momenten dan op de roze wolk. 

Emotionele behoeftigheid

Waarom hebben (in verhouding veel) mensen niet dergelijke criteria voor het aangaan van een relatie? Dat is omdat ze, onbewust, hun partnerkeuze doen vanuit hun emotionele behoeftigheid. We zijn ons doorgaans niet bewust van onze eigen emotionele behoeftigheid. Pas wanneer we naar onze mening onvoldoende aandacht van onze partner krijgen, of wanneer we na een relatiebreuk een emotioneel gat of leegte voelen, merken we het gemis aan aandacht. 

Onze partnerkeuze is een afspiegeling van onze jeugd. 

Ongeveer tussen ons derde en achtste jaar ontwikkelt zich een blauwdruk in ons brein voor onze toekomstige partnerkeuze. Wanneer we een emotioneel gezonde jeugd hebben waarin aan onze emotionele behoeften is voldaan en waarin we niet naar beneden zijn gehaald, zullen we ons alleen aangetrokken voelen tot emotioneel gezonde partners. Het omgekeerde is ook het geval: wanneer in onze jeugd niet aan onze emotionele behoeften is voldaan, zullen we daarvoor compensatie zoeken bij een partner die emotioneel ongeveer even ongezond is als wijzelf. Hierdoor is hij/zij niet in staat om aan onze emotionele behoeften te voldoen. 

Kenmerken van mijn klanten die pijn in/na hun relatie hebben

Klanten die emotionele pijn en/of onrust hebben in hun relatie of na een relatiebreuk hebben de volgende kenmerken. Ze gaan doorgaans (heel) snel een relatie aan, waardoor ze de ander pas later leren kennen. Ze hebben geen emotioneel gezonde criteria voor hun partnerkeuze. Geen van beiden is tot een emotionele verbinding of tot wederkerigheid in staat. Na een poos, (vaak zo na een half jaar) is er een omslagpunt in de relatie. Ze hebben een ongelijkwaardige relatie. Er ontstaan spanningen, wrijving of (eerst kleine) onenigheden. Geen van beiden heeft een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkeld om dingen op een rustige en doelgerichte manier bespreekbaar te maken. Beiden zijn snel in hun afwijzing getriggerd. Ook hebben hebben een zwart-wit-denken. Beiden zitten in de slachtofferrol en denken oprecht dat het door de ander komt. En vaak zit een van beiden in de redderrol

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Hoe ontwikkel je emotioneel gezonde criteria voor je partnerkeuze?

Wanneer we niet een emotioneel gezonde opvoeding hebben gehad, hebben we niet ons gevoel ontwikkeld. Wat we aanzien voor ons gevoel, is feitelijk onze emotie en onze impulsiviteit. Wanneer je je gevoel hebt ontwikkeld, weet je wat wel of niet goed voor jou is en kun je gezonde keuzes maken en de juiste beslissingen nemen. Dat is namelijk wat gevoel is: de enige juiste richtsnoer voor wat wel en niet goed voor jou is.

Onveilige hechting

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de volwassen Nederlanders niet veilig gehecht is. Dit houdt in dat hun ouders niet in staat waren om een veilige hechting met hun als kind aan te gaan. Hier kunnen de ouders niets aan doen, want hún ouders waren hier evenmin toe in staat.
Het is nog wel degelijk mogelijk om alsnog jezelf veilig te hechten. Dat doe je door alsnog je gevoel te ontwikkelen. Daarom heb ik het boek Grip op gevoel en emotie (Een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen) geschreven. Wanneer je de gratis Probeerversie wilt inzien of wilt downloaden, of als je het boek wilt aanschaffen, klik dan hier

 

 

Wat wordt in relaties als het grootste probleem ervaren?

Wat in relaties als het grootste probleem wordt ervaren, is het onvermogen met elkaar over dingen te praten, of om dingen op een rustige en doelmatige manier bespreekbaar te maken. Daarom heb ik mijn derde boek daarover geschreven: Emotioneel gezond in gesprek (Een verbindende en doelgerichte gespreksvoering in 5 stappen). Wanneer je van dit boek de gratis Probeerversie wilt inzien of wilt downloaden, of als je het boek wilt aanschaffen, klik dan hier.

 

 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel