Wat is ware liefde?

Het begrip ‘liefde’ schijnt erg moeilijk te definiëren te zijn. In onze cultuur proberen we twee zeer aan elkaar tegengestelde en elkaar zelfs schijnbaar wederzijds uitsluitbare aspecten van liefde onder één noemer te brengen.

De Grieken kenden verschillende woorden: eros en agape. Middels eros en agape werd onderscheid gemaakt tussen de twee totaal verschillende manieren om datgene te ervaren wat in onze cultuur ‘liefde’ wordt genoemd.

Eros heeft betrekking op de hartstochtelijke liefde.

Agape duidt op de door stabiliteit en wederzijdse betrokkenheid gekenmerkte relatie die bestaat tussen twee mensen die, vrij van hartstocht, op een diep niveau om elkaar geven.

Deze tegenstelling tussen eros en agape geeft ons inzicht in ons dilemma wanneer we in één relatie, met één persoon, op zoek gaan naar deze beide soorten liefde. Elk van ieder soort liefde ontbeert tegelijkertijd iets kostbaars dat alleen het andere kan bieden.

Voorstanders van eros omschrijven de liefde als volgt: echte liefde is een allesverterend en wanhopig verlangen naar de geliefde, die als ‘anders’, mysterieus en ongrijpbaar wordt gezien.
De diepte van de liefde wordt afgemeten aan de intensiteit van de geobsedeerdheid met de geliefde.Er is weinig tijd of aandacht voor andere interesses of bezigheden, omdat er zoveel energie gestoken wordt in de herinnering aan vorige ontmoetingen of fantasieën over een komend weerzien.
Er moeten vaak grote hindernissen overwonnen woden en op die manier is er een element van lijden in ware liefde.
Nog een aanwijzing voor de diepte van de liefde is de bereidheid om ter wille van de relatie pijn en ontberingen te verduren. Gevoelens van opwinding, vervoering, angst, spanning, geheimzinnigheid, verlangen en dramatiek zijn met deze ware liefde verbonden.

Voorstanders van agape omschrijven de liefde als volgt: echte liefde is een diepgevoelde verbondenheid tussen twee mensen die veel om elkaar geven en die daar een hoge mate van betrokkenheid bij hebben. Deze mensen delen veel fundamentele waarden, interesses en doelstellingen, en verdragen in goede harmonie de punten waarop zij van elkaar verschillen.
De diepte van hun liefde wordt afgemeten aan hun wederzijds vertrouwen en het respect dat zij voor elkaar voelen.
Hun relatie laat elk van hen ruimte om zich in de wereld expressiever, creatiever en productiever op te stellen. Ze beleven veel vreugde aan gezamenlijk gedeelde ervaringen uit zowel het heden als het verleden en ook aan die welke hen nog te wachten staan.
Elk van hen ziet de ander als zijn of haar dierbaarste en meest geliefde vriend.
Nog een maatstaf voor de diepte van hun liefde is de bereidheid om in alle eerlijkheid naar zichzelf te kijken ter wille van de groei van de relatie en de verdieping van de intimiteit.
Met echte liefde worden gevoelens van sereniteit, zekerheid, toewijding, kameraadschap, wederzijdse steun en troost geassocieerd.

De vrouw of man die te veel lief heeft, voelt meestal eros – hartstochtelijke  liefde – voor de partner die onmogelijk is. Juist omdát de ander onbereikbaar is, voelt de vrouw of man die te veel lief heeft zoveel hartstocht. Om passie mogelijk te maken moet er sprake zijn van een voortdurende strijd, hindernissen die overwonnen moeten worden, en een verlangen naar meer dan er is.
Letterlijk betekent passie lijden en vaak is het zo dat naarmate er meer lijden is, er ook meer passie is.

Deze informatie is ontleend aan het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood.

Kortom: De vrouw of man zoekt middels eros het lijden dat haar of hem zo vertrouwd is. Daarom vallen ze op een partner die onmogelijk en emotioneel onbereikbaar is. Waar ze diep in hun hart naar verlangen is agape. Ze weten niet hoe ze dit kunnen bereiken.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178