Wat laat je nou eigenlijk los als je wilt loslaten?

Ammy van Bedafloslaten

Wat laat je los?

Wat of wie laat je los?
Veel mensen willen graag loslaten. Het werkwoord loslaten wordt vaak gebruikt, maar wat willen we loslaten? Dat is iets anders dan waar we van af willen. 
En wat wordt er eigenlijk feitelijk losgelaten? Er zit namelijk een verschil tussen wat we willen loslaten en wat uiteindelijk nodig is om los te laten. In dit artikel geef ik antwoord op de meest gestelde vragen over loslaten. 

Wat we zelf willen loslaten

Wat je zelf wilt loslaten zijn je belemmeringen, je blinde vlekken en je onjuiste aannames en interpretaties. Belemmeringen zijn aspecten die jou in het heden verhinderen om de dingen te doen die je zou willen doen of die goed voor je zijn. Voorbeelden van belemmeringen zijn angsten, controlegedrag, onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, pleasegedrag, een te groot wantrouwen, jaloezie, en dergelijke. Dit zijn voorbeelden van symptomen die belemmerend werken in ons leven. Zowel in onze relatie als in ons werk.

Blinde vlekken

Blinde vlekken zijn de dingen die je zelf niet wist, zoals wanneer je in de redderrol of slachtofferrol zit of dat je relatieverslaafd bent. Of dat je in een ongelijkwaardige relatie zit. Dit zijn aspecten die we niet gauw bij onszelf herkennen, ook niet als we de definitie ervan lezen. We denken onbewust dat het niet op ons van toepassing is. Een grote blinde vlek is dat we zelf niet door hebben wanneer ons brein ons fopt en bedot. Dat doet ons brein met de vele onjuiste aannames en onjuiste interpretaties die we doen. 

Onjuiste aannames

Onjuiste aannames zijn doorgaans heel specifiek. Een veel voorkomende onjuiste aanname is dat faalangst vaak angst voor afwijzing blijkt te zijn. Tijdens een Eendaagse Coaching met uitgebreide maatwerkrapportage maak ik gemiddeld tussen de 30 en 50 onjuiste aannames inzichtelijk. Onze onjuiste aannames bepalen ons gedrag en onze communicatie en verklaren waarom we tegen bepaalde situaties aanlopen en waarom we er ook nog eens tegen aan blijven lopen. Voor je herstel is het belangrijk dat je je onjuiste aannames loslaat. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Waar willen we vanaf?

Waar we vanaf willen zijn onze symptomen en diagnoses, waaronder stoornissen en verslavingen. De TOP 15 symptomen waarvoor klanten bij mij een Eendaagse Coaching doen zijn: angsten, depressieve gevoelens, eenzaamheid, slecht slapen, stress of spanning, burn-out, piekeren, emotionele pijn, vermoeidheid en futloosheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid en niet kunnen kiezen, schuldgevoel, schaamte, ergernissen of boosheid, niet gelukkig voelen of niet kunnen genieten. 

Symptomen

Zelf heb ik, over een aantal jaren heen, aan al deze symptomen of diagnoses geleden. Deze symptomen en diagnoses zijn het gevolg van belemmerende patronen uit de jeugd, waar ook blokkades, blinde vlekken en onjuiste aannames het gevolg van zijn. Ik ben van al deze symptomen en diagnoses afgekomen en ik weet wat er voor nodig is en wat de do’s and dont’s, de valkuilen en de succesfactoren zijn. Daar help ik mijn klanten mee. 

Maar wat laat je feitelijk los?

Wanneer je wilt herstellen is wat je feitelijk loslaat je ongezonde en beschadigende patronen van vroeger. Het onvoldoende positieve en onvoorwaardelijke aandacht en knuffels hebben gekregen (affectieve verwaarlozing). Het naar beneden zijn gehaald of het niet (goed) genoeg kunnen doen (psychische mishandeling). Het te doen hebben gehad met een van je ouders en die hebben willen helpen (emotioneel misbruik). En daarnaast lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. Dit is de onderliggende oorzaak van veel malheur in het heden. 

Werk

We doen meer aan zelfverloochening dan we zelf door hebben. Ook zelfverloochening is aangeleerd gedrag, doordat we in onze jeugd best wel veel dingen tegen onze zin hebben  gedaan. We zijn gaan denken dat het er bij hoort. Er zijn nog twee specifieke vormen van ongezonde patronen van vroeger die ik heb ontdekt door in 11 jaar meer dan 250 Eendaagse Coachingen te doen: educatieve verwaarlozing en educatieve mishandeling.

Educatieve verwaarlozing

Houdt in het niet (onvoorwaardelijk, dus zonder dat er een prestatie tegenover hoefde te staan) zijn aangemoedigd en geënthousiasmeerd of gecomplimenteerd t.a.v. je hobby’s en interesses en de vereniging(en) waarvan je lid werd; en t.a.v. je schoolkeuzes en beroepsopleiding; en t.a.v. je werkkeuze. 

Educatieve mishandeling

Houdt in het zijn ontmoedigd in of het niet hebben mogen doen van je eerste keuze t.a.v. je hobby/interesses, verenigingen, schoolkeuze en de keuze van je beroepsopleiding en werk. Of het gepusht worden in hobby’s/interesses of verenigingen, schoolkeuzes en de keuze van beroepsopleiding of werk van je ouders. 

Helpen

Ook ten aanzien van je werk kan ik je helpen, omdat ik universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog ben. Ik maak jouw belemmeringen, demotivatie en zelfverloochening inzichtelijk. Ik laat je zowel de belemmerende factoren in de organisatiestructuur en -cultuur zien, waardoor je (bijvoorbeeld) burn-out raakte. En ik geef je inzicht in de specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger, waardoor jij wel (bijvoorbeeld) burn-out raakte en andere collega’s niet. Je krijgt inzicht voor welke triggers je gevoelig bent.

Herstellen

Om te herstellen van je patronen van vroeger is het nodig dat je stopt met het emotioneel ongezonde gedrag dat uit jouw patronen van vroeger voortvloeit. Dit gedrag uit zich op drie manieren: in je handelen, in het nalaten van dingen, en in je gespreksvoering. Jouw handelen betreft de dingen die je doet, zowel binnen je relatie, als je werk, als in je vrije tijd.

Emotioneel ongezond gedrag

Emotioneel ongezond gedrag binnen je relatie is bijvoorbeeld het aangaan van de machtsstrijd, iets wat we zelf niet altijd door hebben. Emotioneel ongezond gedrag binnen je werk is het er niet naar je zin hebben en niet in staat zijn om dat te veranderen. Of het er blijven ondanks dat je het liefst weg wilt. Of in je vrije tijd doe je niet de dingen die je diep in je hart het leukst vindt

Waarom blijft iemand in je hoofd zitten?

Het komt regelmatig voor dat in geval van een relatiebreuk, je de ander niet uit je hoofd kunt krijgen. Opmerkelijk genoeg kan dit ook het geval zijn wanneer je zelf de relatie hebt uitgemaakt. Je denkt voortdurend aan de ander en bent bezig met wat de ander op dat moment doet. Je hebt emotionele pijn van het gemis van de ander. 

 

 

Knipperlichtrelatie

Het kan zijn dat er na de relatiebreuk eerst opluchting was, omdat je verlost was van je ergernissen over het gedrag van de ander. Maar na een paar dagen, weken of maanden komt er een gevoel van eenzaamheid en verlatingsangst voor in de plaats. Jouw brein is dan allang vergeten waarom je het had uitgemaakt. Jouw brein wil dan nog maar één ding: een einde aan dat nare gevoel. Je gaat weer contact opnemen. Dit uit en weer aangaan van de relatie heet een knipperlichtrelatie

Compensatie

Waarom blijft de ander zo lang in ons hoofd zitten? Dat is omdat de ander compensatie is voor wat je in je jeugd op emotioneel gebied hebt ontbeerd (door affectieve verwaarlozing). Daarnaast heb je in je jeugd te doen gehad met (in de zin van medelijden hebben met) een van je ouders en ben je die ouder gaan helpen en/of gaan ontzien (emotioneel misbruik). We ontwikkelen een redderbrein, waardoor we ons later aangetrokken voelen tot partners die we ook kunnen helpen. Daarom moet onze partner een ongelukkige jeugd hebben gehad. Voor een redderbrein is dat enorm aantrekkelijk en zelfs onweerstaanbaar. 

Wat is iemand loslaten? 

Iemand loslaten kan slaan op je ex-partner of op je ouders. Het komt regelmatig voor dat mensen denken hun ex-partner te hebben losgelaten, maar dat ze in plaats daarvan heel snel een volgende relatie zijn aangegaan. Dan herhalen de patronen van vroeger zich gewoon weer en is de kans erg groot dat je, vroeg of laat, weer vastloopt in je volgende relatie. Zolang je niet je patronen van vroeger loslaat, zul je hier tegen aan blijven lopen. 

Ouders loslaten

De allerbelangrijkste mensen die je in je leven loslaat zijn jouw ouders. Hoe zit dat? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassen niet een emotioneel gezonde hechting heeft ontwikkeld. Dat komt omdat onze ouders niet in staat waren om een emotioneel gezonde hechting met ons als kind aan te gaan. Dat ze dat niet konden vloeit weer voort uit hún ouders (onze grootouders), die daar evenmin toe in staat waren. 

Onveilig gehecht

Iemand die onveilig gehecht is, doorloopt niet een gezonde puberteit. In een gezonde puberteit komen we emotioneel los van onze ouders. Wanneer we geen gezonde puberteit doorlopen, passen we ons aan of rebelleren we. Je kunt ook jezelf deels aanpassen en op andere facetten rebelleren of in je jonge jeugd jezelf aanpassen en later overgaan tot rebelleren. Het zijn dus niet altijd vaststaande of structurele gedragscomponenten. 

Ongelijkwaardige relatie

Het doorlopen van een gezonde puberteit en het emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een emotioneel gezonde en gelijkwaardige relatie te kunnen aangaan. Die 40% die in hun jeugd met ongezonde patronen van vroeger te maken heeft gehad, gaan een ongelijkwaardige relatie aan. Aan de ene kant is de ongelijkwaardigheid het bestaansrecht van de relatie; tegelijkertijd kan de ongelijkwaardigheid tussen beide partners worden bevochten. Hierdoor kunnen spanningen en ergernissen ontstaan binnen de relatie. 

Wat is emotioneel loslaten?

Loslaten kun je emotioneel en praktisch. 
Om uit te leggen wat emotioneel loslaten is, leg ik eerst uit wat praktisch loslaten is.
Praktisch loslaten houdt in dat je iemand feitelijk loslaat en nooit meer ziet. Dit is nodig om te herstellen van relatieverslaving.

Emotioneel loskomen

Emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een emotioneel gezonde relatie te kunnen aangaan. En emotioneel loslaten doe je in aanloop naar het definitieve praktische loskomen van je partner wanneer je relatieverslaafd bent. Emotioneel loskomen doe je ten eerste door te herstellen van je patronen van vroeger + door alsnog je gevoel te ontwikkelen. Daarnaast maak je minder vaak een afspraak met de ander en worden de afspraken met de ander steeds korter.

Doel

Met als uiteindelijk doel om naar je ouders toe je autonomie en privacy te ontwikkelen en om een gezonde omgang met ze aan te gaan, waarin je naar je gevoel luistert. En met als doel om als genezend relatieverslaafde jouw ex-partner praktisch los te laten en nooit meer te zien en ook nooit meer op welke manier dan ook te contacten, om te kunnen herstellen van je relatieverslaving. Er zijn hoogstens alleen nog zakelijke contacten over de kinderen.
Het praktisch loslaten is voor een relatieverslaafde nodig om in de toekomst een emotioneel gezonde relatie te kunnen aangaan. 

Waarom is loslaten zo lastig? 

Loslaten is zo lastig, omdat je het beeld waarvan je altijd dacht dat het juist was, een illusie blijkt te zijn. Dat begint bij het beeld dat we in onze jeugd ontwikkelen over onze ouders. We kijken dan nog met een kindbril naar onze omgeving. Bovendien hebben we nog geen ander vergelijkingsmateriaal (en referentiekader) en zijn we nog kwetsbaar en afhankelijk van onze ouders. In het gunstigste geval zien we dat het er bij een ander vriend(innet)je heel anders aan toe gaat dan bij ons thuis. Het is nodig dat je je illusie over je jeugd loslaat en er een reëel beeld voor in de plaats krijgt en ontwikkelt. 

Gedrag

Vanuit onze jeugd ontwikkelen we een bepaalde manier van denken en het ons gedragen. Elk kind past zich op een verschillende manier aan binnen een emotioneel ongezonde omgeving. In plaats van een emotioneel onafhankelijk en zelfstandige jong-volwassene ontwikkelen kinderen in een emotioneel ongezonde omgeving zich tot afhankelijke, afwachtende of juist ogenschijnlijk zelfverzekerde personen, die zich niet bewust zijn van de rugzak die ze onbewust en onbedoeld hebben meegekregen. 

Overlevingsgedrag

Het aanpassings- en overlevingsgedrag dat we in onze jeugd en adolescentie hebben ontwikkeld, kan zich later in onze relaties en in ons werk uiten in symptomen en diagnoses. Nog zijn we ons er niet van bewust dat het uit onze jeugd voortvloeit. We zoeken pas hulp als het ondraaglijk wordt. Onze grens ligt daarbij ver en we gaan door tot we niet meer kunnen of noodgedwongen thuis komen te zitten. Vasthouden aan je ongezonde patronen is zwaar; loslaten is moeilijk, maar niet zwaar. Zodra je begint heb je het zwaarste deel van je leven achter de rug. 

Emotioneel opvoeden

Hoe emotioneel ongezonder de jeugd, des te groter het overlevingsgedrag, des te zwaarder de latere symptomen en diagnoses, des te langer het herstel duurt. Zelf heb ik er zeven jaar over gedaan om van al mijn symptomen en diagnoses af te komen. Je merkt het verschil al vanaf het moment dat je aan de slag gaat. Ik heb mezelf letterlijk emotioneel opgevoed. Ik heb mijn gevoel alsnog ontwikkeld en mezelf een emotioneel gezonde gespreksvoering aangeleerd. In de winter 2023-2023 komt mijn derde boek uit: over een emotioneel gezonde gespreksvoering. 

 

 

Wat is er voor nodig om je verleden los te laten?

Om je verleden los te laten is het nodig dat je inzicht krijgt in de specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger. Vervolgens krijg je inzicht in hoe je, onbewust en onbedoeld, dat gedrag van vroeger nu zelf nog in stand houdt. Tenslotte krijg je concrete handvatten hoe jij in plaats daarvan emotioneel gezond gedrag aanleert, op een manier waarop jij de concrete gedragsveranderingen feitelijk in jouw gedrag integreert. Het is individueel maatwerk, omdat je bepaald gedrag van jezelf alleen herkent op het moment dat je erin wordt gespiegeld. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Hoe ontstaat verlatingsangst?

Verlatingsangst en bindingsangst vloeien voort uit een onveilige hechting. Verlatingsangst ontstaat doordat je niet emotioneel veilig gehecht bent. Je kunt dan niet (lang) alleen zijn of op jezelf wonen. Je bent onbewust bang voor die leegte in jezelf. Je wordt onrustig of voelt je eenzaam, of je gaat er compensatie voor zoeken, zoals het aanzetten van muziek. Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

Hoe kun je stress loslaten? 

Stress en spanning wijzen op een voor jou ongezonde omgeving en/of situatie. Dat kan bijvoorbeeld je relatie of je werk betreffen. Stress en spanning zijn het resultaat van dingen doen die niet goed voelen of van het dingen doen op een manier die niet goed voelt. Je doet op de een of andere manier aan zelfverloochening, luistert niet naar je gevoel en bent niet in staat om je grens aan te geven. 

Belemmerend

Wat werkt belemmerend bij loslaten?
Wat het loslaten belemmert is te hebben vergeven voordat je hebt losgelaten, omdat het vergeven dan vermijdingsgedrag is. Daarom doe je er goed aan om eerst los te laten, en daarná, indien gewenst, te vergeven. Een tweede belemmering is om dingen te accepteren, terwijl je nog niet van je symptomen of diagnoses af bent. Dan ben je eerder aan het wegnuanceren en wegrelativeren dan aan het loslaten. Een derde grote belemmering is denken dat je al weet waar het door komt of hoe het zit. Als je denkt iets al te weten, staat jouw brein namelijk niet meer open voor nieuwe kennis, om de simpele reden dat je het al weet. 

Hoe doe je dat, loslaten?

Ten aanzien van loslaten gaat het om drie niveaus waarop je loslaat.
Ten eerste heb je inzicht nodig in de specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger (de affectieve verwaarlozing e.d) en hoe je dat nu nog zelf in stand houdt. 
Daarnaast gaat het om algemene gedragsveranderingen per symptoom of diagnose.
Tenslotte gaat het om het loslaten van specifieke gedragsveranderingen per symptoom, die per persoon verschillen en die daarnaast ook  van de situatie afhankelijk kunnen zijn. 

 

loslaat

 

Herstellen

Om te herstellen is het naast bovenstaande nodig dat je alsnog je gevoel ontwikkelt.
Daarnaast ga je alsnog jezelf emotioneel op te voeden. 
En tenslotte ga je een emotioneel gezonde gespreksvoering aanleren. 
Als gevolg hiervan ontdek je je passie en boor je jouw volledige ontwikkelingspotentieel aan. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel