Wat kunnen de gevolgen zijn van een emotioneel ongezonde opvoeding?

Ammy van BedafGeen categorie

Ongezonde opvoeding: wat kunnen de gevolgen zijn van een emotioneel ongezonde opvoeding?

Geen enkel kind krijgt alles waar hij of zij recht op heeft en waar hij of zij behoefte aan heeft. Zo wordt een baby al gefrustreerd in diens behoeften als het te lang op de voeding moet wachten.
Frustratie van behoeften en het niet voldaan worden aan emotionele, affectieve, fysieke en pedagogische behoeften kent echter verschillende gradaties. We hebben het zelf als kind natuurlijk niet door als we een emotioneel ongezonde opvoeding krijgen. 

Zo heeft onderzoek aangetoond dat 40% van de volwassenen op de een of andere manier geestelijk of lichamelijk mishandeld, emotioneel of seksueel misbruikt, affectief of pedagogisch verwaarloosd is. Dit is wereldwijd.
Van deze 40% heeft de helft weet of enig besef van de eigen ondergane mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

Verondersteld zou kunnen worden dat deze 40% bovengemiddeld tot ernstig tekort is gekomen in hun behoeften. Zo weet ik van mijzelf dat ik geestelijk en lichamelijk ben mishandeld, emotioneel ben misbruikt en affectief ben verwaarloosd. En er was vroeger bij mij thuis sprake van psychisch terreur.

Geestelijke mishandeling, emotioneel misbruik en affectieve verwaarlozing kennen dermate subtiele uitingsvormen dat je ze als kind niet als zodanig herkent. Bovendien wist je als kind niet anders. Hierdoor draag je de ‘stille’ consequenties ervan je leven lang mee, tot je ze zelf leert herkennen.

Op grond van klantervaringen kom ik tot een overzicht van mogelijke gevolgen van het hebben gehad van een ongezonde opvoeding:

Je hebt angst om de verkeerde keuzen te maken.
Je bent bang om informatie te missen.
Je hebt je tijdsbesteding afhankelijk en ondergeschikt gemaakt aan die van je partner.
Je bent emotioneel afhankelijk van je partner. Je voelt je niets zonder je partner. Je ontleent je zelfbeeld aan je partner.
Het tijdsbestek tussen een eerste ontmoeting en het bed delen is doorgaans (zeer) kort.
Je eerste huwelijk was niet zozeer een bewuste keuze als wel een vlucht uit het ouderlijk huis.
Je vertoont pleasegedrag en doet er alles aan om aardig gevonden te worden.
Je houdt je voornamelijk bezig met het wel en wee van je partner. Je regelt zaken voor je partner.
Je probeert je partner te helpen met diens herstel van diens onverwerkte verleden.
Je spoort je partner aan om hulp te zoeken.

Ook de volgende aspecten zijn gevolgen van een emotioneel ongezonde opvoeding:

Je bent als de dood voor verwijten en afwijzing.
Je voelt je bedonderd door je partner.
Je hebt veel relaties gehad, een paar relaties kort achter elkaar of je hebt een knipperlichtrelatie.
Je ervaart ergernissen en frustraties in je relatie of in je werk of naar je kinderen toe.
Je hebt een gevoel van doelloosheid en weet niet wat je wil.
Je bent altijd maar doorgegaan.
Je hebt het graag druk en je voorkomt dat je niets te doen hebt.
Je bent bang voor gevoelens van eenzaamheid.
Je vindt dat je gelijk hebt én wilt daarin bevestigd worden door de ander.
Je laat je geluk van anderen afhangen.

Meer gevolgen van een emotioneel ongezonde opvoeding zijn: 

Je probeert oorzaken en aanleidingen, eigenlijk alles, te beredeneren. Dat doe je dermate, dat je niet kunt stoppen met piekeren.
Diep in je hart geef je toe wel eens jaloers te zijn.
Je doet dingen waarvan je denkt ‘Zo ben ik niet. Dat ben ik niet.’
Je betrekt veel op jezelf.
Je hebt vaak het gevoel niet genoeg te zijn en het niet goed te doen.
Je vindt het moeilijk om keuzes te maken en om besluiten te nemen.
Je bent bang dat je dingen mist in je leven.
Je bent futloos en moe.
Je hebt het gevoel niet altijd even eerlijk naar jezelf te zijn.
Je offert jezelf op in een relatie.
Je probeert je partner te helpen, te redden of voor hem of haar te zorgen.
Je kunt niet zonder een partner.
Je durft nu geen relatie meer aan te gaan.
Je hebt veel emotionele pijn in of na je relatie.

Daarnaast zijn deze aspecten een gevolg van een emotioneel ongezonde opvoeding:

Je voelt schaamte.
Je voelt je schuldig.
Je legt de schuld van je emotionele pijn of van het mislukken van de relatie bij je (ex)partner, net zoals hij of zij dat bij jou doet.
Je twijfelt veel.
Je wil de ander veranderen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je vergoelijkt bepaalde aspecten in het gedrag van je partner.
Je bent veroordelend naar jezelf.
Je weet niet meer wie of wat je kunt vertrouwen.
Je plaatst mensen op een voetstuk en kijkt tegen bepaalde mensen op.
Je legt je hele ziel en zaligheid in je relatie.
Je (ex-) partner ziet maar niet in hoe gelukkig jullie (zouden) kunnen zijn.
Je partner is emotioneel onbereikbaar.
Je kunt moeilijk je grenzen aangeven, laat er makkelijk overheen lopen en hebt eigenlijk geen grenzen.

En tenslotte zijn deze aspecten het gevolg van een emotioneel ongezonde opvoeding:

Er is sprake van aantrekken en afstoten binnen je relatie.
Je hebt veel conflicten met je partner.
Zaken worden niet uitgesproken of bespreekbaar gemaakt.
Jullie hebben al heel lang geen seks meer of je relatie drijft eigenlijk alleen op de seks.
Je gaat tegen beter weten in door met je relatie.
Je snapt niet dat het je allemaal zo raakt.
Je wilt graag dingen uitleggen aan je (ex-)partner.
Na het beëindigen van de relatie door de ander doe je er alles aan om het weer goed te maken.
Je cijfert jezelf weg.
Je kunt je nergens toe zetten.
Je moet veel van jezelf.

Deze specifieke uitingsvormen van een emotioneel ongezonde opvoeding hebben hun voedingsbodem in onze jeugd. Op grond van iemands bevindingen over diens huidige situatie in combinatie met diens bevindingen over de jeugd is op te maken op welke manier iemand compensatie zoekt voor onvervulde behoeften van vroeger.
Dan gaat het zowel om welke onvervulde behoeften een rol spelen als om: de manier waarop iemand hier in de huidige situatie invulling aan geeft.
De overlevingsmechanismen die vroeger wel werkten en die je nodig had om het te redden, maken dat je gedragingen en overtuigingen hebt ontwikkeld die je nu kunnen belemmeren.
Vandaar je gepieker, je emotionele pijn en onrust.

De antwoorden liggen in jezelf.
Het is niet nodig dat het verleden is zoals het is.
Je kunt zelf de invloeden van je verleden wel degelijk een andere en een positieve wending geven!

Kortom: als je inzicht hebt in je huidige overtuigingen, kun je er iets aan doen om je huidige situatie te veranderen in een door jou gewenste situatie.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.