Wat kun jij doen om los te komen van je partner?

Leer anderen loslaten...

Dit is het 7e artikel in een reeks van 9 artikelen waarin ik de belangrijkste aspecten ten aanzien van een relatie behandel.

In het vorige 6e blog kon je lezen wat jij kunt doen als je door wilt gaan met je relatie.
Dit blog gaat over wat jij kunt doen om los te komen van je partner.

De aanleiding van het uit elkaar gaan kan divers zijn.
Er kan sprake zijn van een vreemdgaande partner.
Er kan sprake zijn van een knipperlichtrelatie (aan, uit, aan, uit….) waarbij er sprake is van wederzijds aantrekken en afstoten.
Het kan zijn dan een van de partners ongelukkig is in de relatie en/of in het leven.
Het kan zijn dat jij of je partner ook homo/lesbische gevoelens heeft.
Het kan zijn dat de status van de relatie nooit duidelijk is geweest.
En er zijn nog meer redenen waarom mensen uit elkaar gaan.

Je hebt inzicht in welk patroon er binnen jouw relatie is ontstaan, je weet wat jouw ergernissen zijn, je weet wat je diep in je hart het liefst wilt aangaande je relatie , je weet wat jullie beider aandeel is in de ontstane situatie, je ziet geen heil meer in het samenzijn en je besluit dat het voor jou beter is de relatie te beëindigen.

In alle gevallen zul je een periode van verdriet en rouw ingaan. Als een relatiebeëindiging je overkomt doordat je partner jullie relatie heeft beëindigd, is dat pijnlijker dan dat je, na wikken en wegen, zelf hebt besloten er een punt achter te zetten.
Toch is er ook dan vaak sprake van verdriet en rouw. Met name als het een keuze is die als noodgedwongen kan aanvoelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een vreemdgaande partner.

Als jij de in de steek gelaten partij bent, heb je ook nog te dealen met het gevoel van afwijzing, én met veel onbeantwoorde vragen. Waarom? Hadden we niet….? Had hij/zij nog niet…? Had ik niet….? Wat als…..?
Dit zijn vragen die degene die de relatie uitmaakt al voor zichzelf heeft beantwoord gedurende het proces voorafgaand aan het beëindigen van de relatie. En hij of zij heeft ook niet het gevoel afgewezen te zijn.

In vergelijking met het praktisch loskomen van je partner is het emotioneel loskomen en loslaten van je ex-partner doorgaans het zwaarst. Emotioneel loskomen en loslaten is zo moeilijk door het onderlinge patroon dat in de loop van de tijd is ontstaan. Als er bijvoorbeeld sprake is van aantrekken en afstoten of van een ongelijkwaardige rolverhouding of een bepaald patroon, dan speelt dat ook nadat de relatie is beëindigd en is dit ook van invloed op het emotioneel loskomen en loslaten.

Zaken waar je mee te maken krijgt tijdens het emotioneel loskomen en loslaten, zijn de volgende:

° Het allerbelangrijkste is dat je uit jouw aandeel stapt van het patroon dat er tussen jullie is ontstaan. Het is dit patroon dat jouw gevoel van onmacht veroorzaakt. Door uit dit patroon te stappen haal je de emotionele angel uit de pijn en stop je met piekeren en malen.

° Geef je grenzen aan voor wat betreft onze moderne communicatiemogelijkheden als sms-jes, mailtjes e.d. De voortdurende theoretische mógelijkheid van beschikbaarheid is misschien wel een van de grootste emotionele belastingen na het beëindigen van een relatie.
Geef aan wat hierin jouw wensen en grenzen zijn.
Negeer alle berichten die niet voldoen aan de door jou aangegeven wensen en grenzen. En negeren houdt dan niet in dat je terugbericht dat je niets meer wilt ontvangen. Negeren houdt in dat je níets doet. Als je namelijk op welke manier dan ook toch nog/weer reageert, betekent dat andacht voor de ander.Ook negatieve aandacht kan aandacht betekenen.
Hoe beter je je grenzen en wensen aangeeft aan je ex partner, des te meer kun je ook open blijven staan voor contacten van anderen. Want als je je berichten niet durft te bekijken, sluit je je ook af voor al je overige contacten, die je nu juist zo hard nodig zou kunnen hebben.

° Volg je ex-partner niet op de sociale media of in de databestanden op het werk.

° Zoek andere contacten op voor de leuke dingen die je altijd samen met je ex deed.

° Zoek andere gesprekspartners voor de vertrouwelijkheid, de steun, de aandacht en de zorg die je ontbeert. Het is belangrijk dat hier andere mensen voor in de plaats komen; het plaatst je weer een beetje met je benen op de grond.

° In plaats van het voortdurend alles proberen te beredeneren, ga je leren te luisteren naar je gevoel en naar de vele signalen die jouw gevoel je geeft en die je eerder genegeerd hebt. Jouw gevoel wordt je beste richtsnoer zodra je je emoties niet meer wegstopt.

° Terugvallen zullen er komen en als je de ervaren emoties niet wegstopt maar juist toelaat, kan het een ‘vooruitval’ worden, een leermoment waar je gelouterd uitkomt. Het is het verzét tegen onze emoties waardoor de pijn iedere keer weer terugkomt en vast blijft zitten.

Het is wrang, maar met name je ex is de beste persoon om te oefenen en te proeftuinieren met het aannemen van een andere rol en het loslaten van je oude patroon. Anders stap je bij een eventueel nieuwe partner weer in de zelfde valkuil en is je pijn voor niets geweest.

Het volgende blog gaat over: Hoe kun jij weer grip op je leven krijgen?

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]