Wat is nodig voor een gelukkig makend, voldoening schenkend leven?

Ammy van BedafHerstellen

Wat is nodig voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven?

Voor een gelukkig leven zijn twee dingen nodig. Allereerst is het nodig dat je geen last hebt van en niet rondloopt met aspecten die jouw geluk belemmeren of onmogelijk maken. Maar ook als je die geluk belemmerende aspecten niet zou hebben, ben je nog niet automatisch gelukkig. Hoe dat zit en wat er nodig is voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven, lees je in dit artikel. 
Ik begin met het eerste aspect: de afwezigheid van geluks-belemmerende aspecten. In het tweede deel van dit artikel lees je over wat er nodig is om een gelukkig leven te leiden.

 

gelukkig leven

 

Afwezigheid van geluks-belemmerende aspecten

Het klinkt zo logisch: om gelukkig te zijn doe je dingen die jou gelukkig maken, maar zo simpel zit het niet. Wanneer er patronen in jouw leven zijn waardoor je je niet gelukkig voelt, ben je niet in staat om een gelukkig leven te creëren, hoe graag je ook zou willen. Wat kunnen geluksbelemmerende factoren zijn die een rol in jouw leven kunnen spelen? Onze relatie is vaak de belangrijkste factor die ons belemmert een gelukkig leven te leiden.

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Jouw relatie

Wanneer het in een relatie niet meer naar wens verloopt, merken we dat niet van de ene op de andere dag. Langzaamaan verleggen we onze grens en pas wanneer we ons futloos voelen en ons nergens meer toe kunnen zetten (dit kan een signaal zijn van depressieve gevoelens) of wanneer we concentratieproblemen ervaren (dit kan een signaal zijn van burn-outverschijnselen) gaan we mogelijk hulp zoeken. Ook kunnen we hulp zoeken als er een relatiebreuk is of wanneer er een relatiebreuk dreigt. 

Na een poos ontstaan er kleine wrijvingen

De relatie begon heerlijk en prettig en jullie deden leuke dingen samen. Na een poos ontstonden er aanvankelijk lichte wrijvingen. In de loop van de tijd namen deze wrijvingen in aantal en ernst toe. Er ontstonden woordenwisselingen en beiden probeerden jullie de ander te overtuigen van de eigen zienswijze. De emoties liepen soms hoog op. Wat er gebeurde, was dat er te snel een relatie werd aangegaan, met iemand die je pas daarná leerde kennen. Omdat je toen al emotioneel afhankelijk was van de relatie, was er geen weg meer terug en kon je niets anders dan de ander veranderen. Dit is onmogelijk, zoals je hebt gemerkt. Iemand kan alleen zichzelf veranderen. 

De ander leren kennen

Dit de ander leren kennen nadat er al sprake is van een relatie, gebeurt omdat de relatie te snel werd aangegaan: binnen een paar weken of maanden. Op zich zou dat niet zo’n probleem zijn, ware het niet dat we ons er niet van bewust zijn dat we zelf met ongezonde patronen van vroeger rondlopen. Dat is de reden dat relaties moeizaam verlopen en dat we niet in staat zijn om een bevredigende relatie aan te gaan en te behouden. Van een gelukkig leven, waar we zo naar verlangen, komt niet veel terecht. 

Ongezonde patronen van vroeger

Wat zijn die ongezonde patronen van vroeger? Al mijn klanten hebben niet die aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, complimenten en aanmoedigingen gekregen waar ze als kind recht op en behoefte aan hadden (affectieve verwaarlozing). Daarnaast werden ze ook naar beneden gehaald en kregen ze te horen dat ze het niet goed (genoeg) deden (geestelijke mishandeling). En ze hebben medelijden of te doen gehad met een van de ouders (emotioneel misbruik / parentificatie). 

Gevolg van parentificatie

Het gevolg van parentificatie is dat we ons later alleen aangetrokken voelen tot partners die een rugzakje met zich meedragen. Door de parentificatie in onze jeugd, hebben we namelijk een redderbrein ontwikkeld en we hebben niet door dat de redderrol die we graag op ons nemen, leidend is in onze partnerkeuze. Als wij niet kunnen redden, kunnen we niet verliefd worden. Deze redderrol zien we aan voor liefde. Een gevolg hiervan is dat we ongelijkwaardige relaties aangaan.

Ongelijkwaardige relatie

Al mijn inmiddels meer dan 500 klanten, niet een uitgezonderd, en alle ouders van mijn klanten (ook niet een ouderpaar uitgezonderd) gingen een ongelijkwaardige relatie aan, waarbij de ene ouder dominant en de andere ouder ondergeschikt is. Het paradoxale is dat de ongelijkwaardigheid van de relatie het bestaansrecht van de relatie is én dat de ongelijkwaardigheid tegelijkertijd wordt bevochten, met woordenwisselingen tot gevolg. Hier lees je hoe een ongelijkwaardige en hoe een gelijkwaardige relatie er uit zien. 

Onveilige hechting

Wat naar mijn mening de onderliggende diagnose (en volgens mij de moeder der diagnoses is) is, is een onveilige hechting. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen niet emotioneel veilig gehecht is. De onveilige hechting wordt veroorzaakt doordat de ouders niet in staat zijn tot het aangaan van een veilige hechting met hun kind. Dat ouders hier niet toe in staat zijn, vloeit weer voort uit de jeugd van hun ouders. Ook zij waren niet veilig gehecht. Dergelijke patronen worden, onbewust en onbedoeld, van generatie op generatie doorgegeven. 

Niet geknuffeld

Waar klanten aangeven dat ze in hun jeugd niet geknuffeld zijn, heb ik inmiddels meer dan 250 specifieke uitingsvormen van affectieve verwaarlozing geanalyseerd. Ik ben bezig deze in een boek te beschrijven, die naar verwachting in 2025 uitkomt. De afwezigheid van deze affiniteit en affectie kan bij een kind eenzaamheid en/of angst veroorzaken, omdat het kind het gevoel heeft er alleen voor te staan. En zonder dat we dit door hebben, ontwikkelen we ons gevoel niet, waardoor we later niet in staat zijn tot emotionele binding met een partner. 

Bindingsangst en verlatingsangst

Bindingsangst herkennen we vaak bij de ander. Zelf zijn we emotioneel echter ongeveer even onbereikbaar als onze partner. Zelf zouden we een emotioneel gezonde partner, die ons de affectie en affiniteit zou geven waar we zo naar verlangen, te benauwend en verstikkend vinden. Dit maakt dat onze partnerkeuze slecht leidt tot emotioneel onbereikbare partners, omdat we het zelf ook zijn. Mensen die bindingsangst hebben, hebben ook verlatingsangst. Dit hebben we niet altijd door, omdat we er overlevingsgedrag voor hebben ontwikkeld. 
Tot zover de belangrijkste relatiefactoren die een belemmering kunnen vormen voor het leiden van een gelukkig leven. We komen ook beperkende factoren tegen in ons werk en naar onze kinderen toe. 

In ons werk

In ons werk lopen we tegen dezelfde patronen van vroeger aan. Onbewust kiezen we werk of een werkomgeving waarin we tegen onze eigen patronen van vroeger kunnen aanlopen. Belangrijke triggers voor een ziekmelding zijn een fusie of een nieuwe baas/leidinggevende. We blijven vasthouden aan ons overlevingsgedrag, waar we ons niet van bewust waren, maar waar we het tot dan tot nog altijd mee hadden gered. Tot het niet meer gaat en we thuis komen te zitten. Dan is een gelukkig leven ver te zoeken. Zelf ben ik genezen burn-out. 

Ziekmelding als belangrijke stap

Toch is ziekmelding voor deze mensen de belangrijkste stap die ze kunnen zetten, omdat ze dan pas naar zichzelf toegeven dat het niet langer zo kan. Na een ziekmelding staan mensen pas open voor hulp. Dat ze zo lang doorgingen was bijvoorbeeld uit angst voor gezichtsverlies: Wat zullen ze wel niet van mij denken? Of: Ze denken dat ik het niet kan. De angst die je dan voelt is je verlatingsangst uit je jeugd. Daarom gaan we zo lang door, tot we niet meer kunnen. Hoe langer we (vaak tegen beter weten in) blijven doorgaan, des te langer de hersteltijd erna. 

Te snel weer beginnen

De grootste valkuil waar mensen vervolgens in kunnen stappen, is dat ze weer te snel gaan beginnen met werken. Ze hebben een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, ook weer vanuit het emotioneel misbruik / parentificatie in de jeugd. Daarnaast is het voor een aantal moeilijk om invulling aan hun dagen te geven. Wanneer mensen te snel weer aan het werk gaan, herstellen ze niet én is de kans groot dat ze niet veel later nog een keer ziek thuis komen te zitten, maar dan erger. Dit stopt pas, wanneer ze serieus aan de slag gaan met hun herstel van zowel hun depressiviteit of burn-out als van hun patronen van vroeger, die de onderliggende oorzaak vormen. 

Onze kinderen

Tenslotte lopen we bij onze kinderen tegen onze patronen van vroeger aan. Net zoals onze ouders bij ons deden, denken wij oprecht dat het door onze kinderen komt dat we irritaties naar ze voelen. Het omgekeerde is echter het geval: onze irritaties zijn onze eigen vroeger weggestopte (en terechte) boosheid naar onze ouders. Omdat onze boosheid er vroeger niet mocht zijn, hebben we die noodgedwongen weggestopt, waardoor die getriggerd kan worden. We voelen ons getriggerd als we ons niet serieus genomen of niet gehoord voelen, als we afwijzing voelen, of als we controleverlies voelen. Onze kinderen zijn daardoor nooit de oorzaak van onze irritatie, maar alleen een trigger van onze eigen vroeger weggestopte boosheid naar onze ouders. 

Van de ene generatie naar de andere generatie

Omdat onze ouders met irritatie naar ons reageerden en onze boosheid of verdriet daarover er niet mocht zijn, hebben we onze boosheid noodgedwongen weggestopt.  Maar echt wegstoppen is onmogelijk. Hierdoor worden we er later door onze kinderen in getriggerd wanneer we ons afgewezen of niet serieus genomen worden door onze kinderen. Onze kinderen lijken daardoor de oorzaak van onze boosheid, maar ze zijn dat niet. Omdat we dan weer boos op hun zijn, stoppen zij die boosheid op hun beurt ook weer weg, waardoor ze die later zullen afreageren op hun kinderen. En zo worden deze patronen, onbedoeld en onbewust, van de ene generatie doorgegeven aan de volgende generatie. Hoe je dat voorkomt, lees je hier

Wat is er nodig voor een gelukkig leven?

Naast het herstellen van diagnoses en van je patronen van vroeger, zijn er naar mijn mening twee belangrijke dingen nodig om een gelukkig leven te kunnen leiden. Het ene is het alsnog ontwikkelen van je gevoel. Het andere is het ontwikkelen van een emotioneel gezonde gespreksvoering. Dat is de reden dat ik over beide onderwerpen een praktisch boek heb geschreven, gebaseerd op mijn eigen herstelproces en aangevuld met ervaringen van mijn klanten. Verderop in dit artikel vind je er informatie over. 

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Gevoel

We zijn ons er niet  van bewust, maar een jeugd met affectieve verwaarlozing en geestelijke mishandeling zorgt ervoor dat we ons gevoel niet hebben kunnen ontwikkelen. Ons gevoel ontwikkelen we tijdens een jeugd waarin onze ouders er op emotioneel gebied voor ons zijn. De meeste van mijn klanten denken dat een van hun ouders er op emotioneel gebied er wel voor hun was, maar na een Eendaagse Coaching zien ze in dat dit lang niet altijd het geval was. Bovendien zit bij die ondergeschikte ouder doorgaans het emotioneel misbruik, omdat we als kind met die ouder te doen hadden. 

Gevolgen van het niet hebben ontwikkeld van je gevoel

Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet hebben ontwikkeld van je gevoel? Je doet niet een voor jou gezonde partnerkeuze. Of je weet niet wat je het beste kunt kiezen. Je ontwikkelt niet je passie. Je boort niet je volledige ontwikkelingspotentieel aan. Of je leeft op je ratio, waardoor je vaak een vol hoofd hebt en/of piekert. Om een gelukkig leven te leiden, is het nodig dat je je gevoel ontwikkelt. Ik heb ontdekt dat dit gelukkig nog wel degelijk mogelijk is. Hoe je dat doet, daar heb ik een boek over geschreven. 

Grip op gevoel en emotie

In Grip op gevoel en emotie (Een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen) lees je hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt. Je leest eerst hoe het komt dat we ons gevoel niet hebben kunnen ontwikkelen, vervolgens wat gevoel niet is, wat we ten onrechte aanzien voor ons gevoel, en wat wél gevoel is. Daarna leer je in 4 stappen hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt. Wil je een Gratis Probeerversie inzien/downloaden of een exemplaar van het boek aanschaffen? Klik dan hier

 

 

Communicatieproblemen

Ongeacht waar mijn klanten voor komen, ze lopen allemaal tegen problemen in de communicatie aan: in hun relatie en/of in hun werk, en/of met hun kinderen. Vandaar dat ik mijn derde boek heb geschreven over alle communicatieproblemen die ik gedurende dertien jaar bij mijn klanten heb geanalyseerd. Het is waar: door een betere gespreksvoering geef je sturing aan je eigen leven. In mijn boek lees je dan ook de do’s and dont’s ten aanzien van onder andere luisteren, vragen stellen, meningsverschillen en hoe je een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkelt. Het boek wordt ook als naslagwerk gebruikt, voor als je iets bespreekbaar wilt maken of iets wilt vragen en je jouw kansen aanzienlijk wilt vergroten dat je jouw doel bereikt. 

Emotioneel gezond in gesprek

Het boek Emotioneel gezond in gesprek (Een verbindende en doelgerichte gespreksvoering in 5 stappen) is laagdrempelig en doelgericht geschreven. Aan de hand van de uitgebreide Inhoudsopgave kun je snel zoeken wat je wilt weten. Wil je de Gratis Probeerversie downloaden of inzien, of een exemplaar aanschaffen, klik dan hier

 

 

Een gelukkig leven

Voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven is het allereerst nodig om te herstellen van je diagnoses en van de eronder liggende patronen van vroeger. Daarnaast is het nodig om alsnog je gevoel te ontwikkelen en om een emotioneel gezonde gespreksvoering te ontwikkelen. Ten aanzien van terugkerende relatieperikelen raad ik je aan onderstaand boek te lezen. Ook dit boek is gebaseerd op analyse van de Eendaagse Coachingen van mijn klanten en daardoor concreet en toegankelijk.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel