Wat is een emotioneel gezonde opvoeding?

Emotioneel gezonde opvoeding

Onlangs las ik een artikel van leiderschapsgoeroe Manfred Kets de Vries, over hoe je slecht leiderschap voorkomt. Het is niet zo moeilijk om het artikel te vertalen naar de gezinssituatie: hoe voorkom je een emotioneel ongezonde of beschadigende opvoeding? Of, in positieve termen verwoord: hoe realiseer je een emotioneel gezonde opvoeding?

Interessante vragen

Ik ontving ook een mail van een klant met de volgende vragen: Hoe staat iemand in het leven die een emotioneel gezonde opvoeding heeft gehad? Hoe gaat deze persoon met zijn kinderen om? Wat voor een gezin heeft zij/hij?
Dit zijn heel interessante vragen.

 

emotioneel gezonde opvoeding

Doel in het leven

Hier voeg ik graag nog veel vragen aan toe: uit wat voor een gezin komt zij (lees: zij/hij) Hoe staat zij in het leven? Wat heeft zij bereikt? Wat is haar doel in het leven? Hoe is haar fysieke en emotionele gezondheid? Welke interesses had zij en wat heeft ze met die interesses gedaan?

Bereikt

En zeker ook nog de volgende vragen: Welke dingen heeft ze in haar leven bereikt? Hoe deed ze dat? Wat voor tegenslagen heeft ze gehad? Hoe is ze daar mee omgegaan? enzovoort, enzovoorts, enzovoorts.

Onderzoeken

Omdat deze vragen (en nog veel meer vragen) mij intrigeren, heb ik heel hoog op mijn verlanglijst staan dat ik hier promotieonderzoek naar wil doen. Ik wil onderzoeken hoe een emotioneel ongezonde opvoeding er uit kan zien, in al zijn varianten. Met als doel te onderzoeken hoe een emotioneel gezonde opvoeding er uit ziet. En dat zowel feitelijk, als in een ideale situatie.

Opvoeding en onderwijs

Ik heb enorm veel kennis over een emotioneel ongezonde opvoeding, in al zijn aspecten. Ik heb op grond daarvan heel veel ideeën ontwikkeld over hoe een emotioneel gezonde opvoeding er uit zou horen te zien. En welke aspecten zouden moeten behoren tot de opvoeding thuis en welke tot het onderwijs. En hoe dat gedaan zou kunnen worden. Dat wil ik allemaal uitwerken.

Hoofddoel

En ik wil natuurlijk als hoofddoel beschrijven hoe je van een emotioneel ongezonde opvoeding (alsnog) een emotioneel gezonde opvoeding kunt realiseren.

Mensen

Aan het begin van mijn studie verbaasde het mij destijds al, dat we in Nederland een scheiding hanteren tussen Gezondheidspsychologie en Arbeidspsychologie. Ik vond dat vreemd, alsof leidinggevenden en werknemers geen mensen zouden zijn. 

A & O en Gezondheidspsychologie

Daarom heb ik destijds tijdens mijn universitaire studie Arbeidspsychologie & Organisatiekunde (A & O), in de vrije studieruimte (dat ongeveer 1/5de van de studie beslaat), cursussen Gezondheidspsychologie gedaan. Dat deed ik puur uit interesse en belangstelling.

Goud waard

Die combinatie bleek goud waard, ook tijdens mijn eigen herstel van mijn burn-out, toen ik nog maar net over de helft van mijn studie zat. Wat ik toen tijdens mijn burn-out zelf meemaakte, met de al opgedane kennis van mijn studie, had ik met geen enkele andere opleiding kunnen leren.

Principes

Als ik in het artikel van Manfred Kets de Vries de woorden ‘leidinggevenden’ vervang door ‘ouders’,  ‘medewerkers’ door ‘kinderen’ en ‘organisatie’ door ‘gezin’, gaat het – in beginsel – om dezelfde principes.

Emotionele Intelligentie

Zoals Kets de Vries het beschrijft: ‘De beslissingen van leiders zijn, net als van ieder ander mens, gebaseerd op emoties en onbewuste processen. Daarom zou een effectieve leider een zeer goed ontwikkelde Emotionele Intelligentie moeten hebben.’

Emoties

Vertaald naar de gezinssituatie wordt dat: De beslissingen van ouders zijn, net als van ieder ander mens, gebaseerd op emoties en onbewuste processen. Daarom zou een effectieve opvoeder een zeer goed ontwikkelde Emotionele Intelligentie moeten hebben.

Opvoedingsomgeving

Ongeveer 40% van de huidige volwassenen heeft in haar of zijn jeugd niet een opvoedingsomgeving gehad waarin emotionele intelligentie kon worden ontwikkeld.

Verschil

Er is één groot verschil tussen leidinggevenden en ouders. Voor leidinggevenden zijn er sollicitatie- en selectieprocedures. Voor ouders zijn die er niet.
Niet dat dat altijd evenveel uitmaakt, omdat ook de selecteurs weer diezelfde mensen zijn, waarvan in theorie 40% niet een opvoedingssituatie heeft gehad waarin emotionele intelligentie kon worden ontwikkeld.

Blinde vlekken

Ook Manfred Kets de Vries heeft het over de noodzaak van  ‘blinde vlekken onthullen’. Dat is inderdaad waar het om gaat: blinde vlekken onthullen, waaronder iemands onjuiste en niet-gecheckte aannames en interpretaties.

Logisch

In een Eendaagse Coaching maak ik gemiddeld tussen de 40 en 50 blinde vlekken inzichtelijk. Met een minimum van rond de 15 en een maximum van in de tachtig. Het zijn blinde vlekken die voor betrokkene logisch voortvloeien uit diens eigen opvoeding.

Voorbeeld

In onze jeugd hebben we namelijk geen ander vergelijkingsmateriaal dan onze ouders. Zij zijn onze enige voorbeeld. En ook zij wisten niet anders dan wat ze van hún ouders hadden meegekregen. En iedereen begint in haar leven weer helemaal van voren af aan met het eigen ontluisterende ontdekkingsproces.

Patronen

Dat is de reden dat dergelijke patronen, onbewust en onbedoeld, van de ene generatie worden doorgegeven aan de volgende generatie. De Hongaars-Amerikaanse psychotherapeut Nagy noemt dit ‘roulerende rekeningen’.

Roulerende rekeningen

Verticale roulerende rekeningen worden aan het nageslacht doorgegeven. En vanuit deze patronen van vroeger doen we ook onze partnerkeuze. Dit zijn horizontale roulerende rekeningen. Dat is de reden dat we ons onbewust aangetrokken voelen tot een partner die emotioneel ongeveer even (on)gezond is als wij zelf zijn.

Herhalen

We voelen ons onbewust aangetrokken tot partners bij wie we onze patronen van vroeger kunnen herhalen. We kunnen dus aan onze partner onze eigen emotionele (on)gezondheid zien.

Co-dependency

Dat is ook wat bedoeld wordt met een term als co-dependency. Co-afhankelijkheid: als jouw partner bijvoorbeeld een verslaving of een stoornis heeft, heb je zelf ook een bepaalde emotionele afhankelijkheid.

Last

We hebben natuurlijk alleen last van gedrag van de ander. Van ons eigen gedrag hebben we geen last. Ons eigen gedrag is voor ons zo logisch en vanzelfsprekend als de lucht die we inademen. Net zoals het gedrag van de ander net zo logisch en vanzelfsprekend voor haar of hem is als de lucht die zij/hij inademt.

Herstel

Tijdens mijn eigen loslaatproces heb ik ontdekt dat het hele herstelproces bestaat uit vaardigheden. Ik ontdekte dat dit ook geldt voor het alsnog ontwikkelen van je gevoel! Het zijn specifieke communicatievaardigheden en gedragsvaardigheden.

Vaardigheden

Ik heb ontdekt dat die vaardigheden nog heel goed aan te leren zijn. Ik tel mijn zegeningen! Zelf had ik destijds natuurlijk niet iemand die Eendaagse Coachingen gaf en mij in een dag inzicht gaf in hoe ik nieuwe en emotioneel gezonde vaardigheden feitelijk kan integreren in mijn gedrag.

Ik kan je helpen

Mocht je vastzitten, kan ik je daar natuurlijk mee helpen. Middels een Eendaagse Coaching of met behulp van mijn Videojaarprogramma. Een Eendaagse Coaching is maatwerk. Het Videojaarprogramma heb ik ontwikkeld op grond van alle uitgebreide maatwerkrapportages van de Eendaagse Coachingen.

Symptomen ipv diagnoses

Het Videojaarprogramma is dus gebaseerd op hoe mensen symptomen ervaren, welke vele uitingsvormen ervan kunnen zijn en waar mensen feitelijk tegenaan lopen. In de huidige hulpverlening wordt doorgaans andersom gewerkt: aan de hand van diagnoses.

Bottom-up

Ik ga dus uit van de specifieke symptomen van mensen en dan kom je echt bij de onderliggende oorzaken uit. Dat is de reden dat ik heel concrete handvatten kan geven hoe van symptomen af te komen. Ik werk niet top-down vanuit allerlei diagnoses, maar bottom-up, vanuit de specifieke symptomen van iemand. 

Niet los van elkaar

Dat is namelijk hoe iemand het zelf ervaart. Pas als je het probleem goed inzichtelijk hebt, kun je er concrete oplossingen voor geven. En die oplossingen zijn ook nog eens maatwerk. Het is dan ook niet zo dat je de huidige diagnoses los van elkaar kunt zien. Zo werkt het bij een mens niet, dus ook niet bij jou.

Meerdere symptomen

Ik weet dat van de mensen die het Videojaarprogramma hebben gekocht, ongeveer een kwart last heeft van zo’n 3-4 symptomen van de 15 in het Videojaarprogramma behandelde symptomen. Dat ongeveer de helft last heeft zo’n 5-10 symptomen en dat ook ongeveer een kwart last heeft van (vrijwel) alle 15 symptomen.

Meest last van

De keuze van de symptomen is gebaseerd op waar mijn klanten het meest last van hebben. Dat is de reden dat ik in het Videojaarprogramma ook symptomen heb opgenomen die in de huidige hulpverlening geen diagnoses zijn.

Geen diagnoses, wel symptomen

Een voorbeeld is: Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel. Een ander voorbeeld is Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma’s/geen actie ondernemen. Of Piekeren. Of Geen grenzen aan kunnen geven/pleasen/geen nee kunnen zeggen.

Zelfverloochening

En dan heb ik nog niet over datgen wat naar mijn mening een van de grootste symptomen is: zelfverloochening. Systematische en structurele zelfverloochening. In vrijwel elke video komt dit aan bod.

Overlevingsgedrag

Zelfverloochening is dat je niet doet wat je diep in je hart het liefst wilt doen. En dat je veel dingen doet die je diep in je hart liever niet wilt doen. Je hebt het zelf niet of nauwelijks door. Het is overlevingsgedrag geworden.

3 tot zo’n 7 interesses

Mensen die niet weten wat ze willen en zeggen geen interesses te hebben, noemen tijdens een Eendaagse Coaching minimaal 3 tot zo’n 7 interesses of dingen op die ze leuk vinden om te doen. Dat ze geen van die dingen actief doen (waardoor ze er ook niet opkwamen), vloeit allemaal voort uit hun patronen van vroeger.

Passie

Ik maak die belemmerende gedachten inzichtelijk. Vervolgens geef ik praktische handvatten om alsnog invulling te geven aan interesses. Uit een van deze interesses ontstaat vervolgens je passie.

Wieg

En ook de zelfverloochening begint al in de wieg. Het is je geschiedenis; het hoeft niet je toekomst te zijn.

 

zelfverloochening begint in de wieg

Zoekwoorden

Ik durf te beweren dat alle mensen die met hun specifieke zoekwoorden op mijn website zijn gekomen (of die door anderen naar mijn website werden verwezen), aan systematische en structurele zelfverloochening doen.

Ontwikkelingspotentieel

En ik durf te beweren dat 40% van de huidige volwassenen niet meer dan 20-30% van hun eigen ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Ook bij mij begon mijn ontwikkeling pas vanaf het moment dat ik aan mijn herstel- en loslaatproces begon.

Kansen en mogelijkheden

Als ik nu terugkijk, kan ik zeggen dat mijn eigen ontwikkeling ook, tot aan mijn burn-out en relatieverslaving, eigenlijk heeft stil gestaan. Het is door mijn herstel en aan mijn loslaatproces te danken dat ik alsnog mezelf ontwikkeld heb. En dat kan iedereen die niet meteen in zijn of haar jeugd de juiste kansen en mogelijkheden heeft gehad.

 

vaardigheden

Resultaten

Je kunt, net zo als ik heb gedaan, alsnog je eigen opvoeder worden. Je merkt de resultaten al vanaf het moment dat je er mee aan de slag gaat.
Never waste a good crisis!

Kortom: Je kunt je geschiedenis niet meer veranderen, maar nog wel degelijk zelf invulling geven aan een door jou gewenste toekomst. Dat is wat ik met mezelf heb gedaan en ik help jou daar graag mee!

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178