Wat is een emotioneel gezonde opvoeding?

Ammy van BedafGeen categorie

Emotioneel gezonde opvoeding

Onlangs las ik een artikel van leiderschapsgoeroe Manfred Kets de Vries, over hoe je slecht leiderschap voorkomt. Het is niet zo moeilijk om het artikel te vertalen naar de gezinssituatie: hoe voorkom je een emotioneel ongezonde of beschadigende opvoeding? Of, in positieve termen verwoord: hoe realiseer je een emotioneel gezonde opvoeding?

Interessante vragen

Ik ontving ook een mail van een klant met de volgende vragen: Hoe staat iemand in het leven die een emotioneel gezonde opvoeding heeft gehad? Hoe gaat deze persoon met zijn kinderen om? Wat voor een gezin heeft zij/hij?
Dit zijn heel interessante vragen.

 

emotioneel gezonde opvoeding

 

Doel in het leven

Hier voeg ik graag nog veel vragen aan toe: uit wat voor een gezin komt zij (lees: zij/hij) Hoe staat zij in het leven? Wat heeft zij bereikt? Wat is haar doel in het leven? Hoe is haar fysieke en emotionele gezondheid? Welke interesses had zij en wat heeft ze met die interesses gedaan?

Bereikt

En zeker ook nog de volgende vragen: Welke dingen heeft ze in haar leven bereikt? Hoe deed ze dat? Wat voor tegenslagen heeft ze gehad? Hoe is ze daar mee omgegaan? enzovoort, enzovoorts, enzovoorts.

Onderzoeken

Omdat deze vragen (en nog veel meer vragen) mij intrigeren, heb ik heel hoog op mijn verlanglijst staan dat ik hier promotieonderzoek naar wil doen. Ik wil onderzoeken hoe een emotioneel ongezonde opvoeding er uit kan zien, in al zijn varianten. Met als doel te onderzoeken hoe een emotioneel gezonde opvoeding er uit ziet. En dat zowel feitelijk, als in een ideale situatie.

Opvoeding en onderwijs

Ik heb enorm veel kennis over een emotioneel ongezonde opvoeding, in al zijn aspecten. Ik heb op grond daarvan heel veel ideeën ontwikkeld over hoe een emotioneel gezonde opvoeding er uit zou horen te zien. En welke aspecten zouden moeten behoren tot de opvoeding thuis en welke tot het onderwijs. En hoe dat gedaan zou kunnen worden. Dat wil ik allemaal uitwerken.

Hoofddoel

En ik wil natuurlijk als hoofddoel beschrijven hoe je van een emotioneel ongezonde opvoeding (alsnog) een emotioneel gezonde opvoeding kunt realiseren.

Mensen

Aan het begin van mijn studie verbaasde het mij destijds al, dat we in Nederland een scheiding hanteren tussen Gezondheidspsychologie en Arbeidspsychologie. Ik vond dat vreemd, alsof leidinggevenden en werknemers geen mensen zouden zijn. 

A & O en Gezondheidspsychologie

Daarom heb ik destijds tijdens mijn universitaire studie Arbeidspsychologie & Organisatiekunde (A & O), in de vrije studieruimte (dat ongeveer 1/5de van de studie beslaat), cursussen Gezondheidspsychologie gedaan. Dat deed ik puur uit interesse en belangstelling.

Goud waard

Die combinatie bleek goud waard, ook tijdens mijn eigen herstel van mijn burn-out, toen ik nog maar net over de helft van mijn studie zat. Wat ik toen tijdens mijn burn-out zelf meemaakte, met de al opgedane kennis van mijn studie, had ik met geen enkele andere opleiding kunnen leren.

Principes

Als ik in het artikel van Manfred Kets de Vries de woorden ‘leidinggevenden’ vervang door ‘ouders’,  ‘medewerkers’ door ‘kinderen’ en ‘organisatie’ door ‘gezin’, gaat het – in beginsel – om dezelfde principes.

Emotionele Intelligentie

Zoals Kets de Vries het beschrijft: ‘De beslissingen van leiders zijn, net als van ieder ander mens, gebaseerd op emoties en onbewuste processen. Daarom zou een effectieve leider een zeer goed ontwikkelde Emotionele Intelligentie moeten hebben.’

Emoties

Vertaald naar de gezinssituatie wordt dat: De beslissingen van ouders zijn, net als van ieder ander mens, gebaseerd op emoties en onbewuste processen. Daarom zou een effectieve opvoeder een zeer goed ontwikkelde Emotionele Intelligentie moeten hebben.

Opvoedingsomgeving

Ongeveer 40% van de huidige volwassenen heeft in haar of zijn jeugd niet een opvoedingsomgeving gehad waarin emotionele intelligentie kon worden ontwikkeld.

Verschil

Er is één groot verschil tussen leidinggevenden en ouders. Voor leidinggevenden zijn er sollicitatie- en selectieprocedures. Voor ouders zijn die er niet.
Niet dat dat altijd evenveel uitmaakt, omdat ook de selecteurs weer diezelfde mensen zijn, waarvan in theorie 40% niet een opvoedingssituatie heeft gehad waarin emotionele intelligentie kon worden ontwikkeld.

Blinde vlekken

Ook Manfred Kets de Vries heeft het over de noodzaak van  ‘blinde vlekken onthullen’. Dat is inderdaad waar het om gaat: blinde vlekken onthullen, waaronder iemands onjuiste en niet-gecheckte aannames en interpretaties.

Logisch

In een Eendaagse Coaching maak ik gemiddeld tussen de 40 en 50 blinde vlekken inzichtelijk. Met een minimum van rond de 15 en een maximum van in de tachtig. Het zijn blinde vlekken die voor betrokkene logisch voortvloeien uit diens eigen opvoeding.

Voorbeeld

In onze jeugd hebben we namelijk geen ander vergelijkingsmateriaal dan onze ouders. Zij zijn onze enige voorbeeld. En ook zij wisten niet anders dan wat ze van hún ouders hadden meegekregen. En iedereen begint in haar leven weer helemaal van voren af aan met het eigen ontluisterende ontdekkingsproces.

Patronen

Dat is de reden dat dergelijke patronen, onbewust en onbedoeld, van de ene generatie worden doorgegeven aan de volgende generatie. De Hongaars-Amerikaanse psychotherapeut Nagy noemt dit ‘roulerende rekeningen’.

Roulerende rekeningen

Verticale roulerende rekeningen worden aan het nageslacht doorgegeven. En vanuit deze patronen van vroeger doen we ook onze partnerkeuze. Dit zijn horizontale roulerende rekeningen. Dat is de reden dat we ons onbewust aangetrokken voelen tot een partner die emotioneel ongeveer even (on)gezond is als wij zelf zijn.

Herhalen

We voelen ons onbewust aangetrokken tot partners bij wie we onze patronen van vroeger kunnen herhalen. We kunnen dus aan onze partner onze eigen emotionele (on)gezondheid zien.

Co-dependency

Dat is ook wat bedoeld wordt met een term als co-dependency. Co-afhankelijkheid: als jouw partner bijvoorbeeld een verslaving of een stoornis heeft, heb je zelf ook een bepaalde emotionele afhankelijkheid.

Last

We hebben natuurlijk alleen last van gedrag van de ander. Van ons eigen gedrag hebben we geen last. Ons eigen gedrag is voor ons zo logisch en vanzelfsprekend als de lucht die we inademen. Net zoals het gedrag van de ander net zo logisch en vanzelfsprekend voor haar of hem is als de lucht die zij/hij inademt.

Herstel

Tijdens mijn eigen loslaatproces heb ik ontdekt dat het hele herstelproces bestaat uit vaardigheden. Ik ontdekte dat dit ook geldt voor het alsnog ontwikkelen van je gevoel! Het zijn specifieke communicatievaardigheden en gedragsvaardigheden.

Vaardigheden

Ik heb ontdekt dat die vaardigheden nog heel goed aan te leren zijn. Ik tel mijn zegeningen! Zelf had ik destijds natuurlijk niet iemand die Eendaagse Coachingen gaf en mij in een dag inzicht gaf in hoe ik nieuwe en emotioneel gezonde vaardigheden feitelijk kan integreren in mijn gedrag.

Ik kan je helpen

Mocht je vastzitten, kan ik je daar natuurlijk mee helpen. Middels een Eendaagse Coaching of met behulp van mijn Videojaarprogramma. Een Eendaagse Coaching is maatwerk. Het Videojaarprogramma heb ik ontwikkeld op grond van alle uitgebreide maatwerkrapportages van de Eendaagse Coachingen.

Symptomen ipv diagnoses

Het Videojaarprogramma is dus gebaseerd op hoe mensen symptomen ervaren, welke vele uitingsvormen ervan kunnen zijn en waar mensen feitelijk tegenaan lopen. In de huidige hulpverlening wordt doorgaans andersom gewerkt: aan de hand van diagnoses.

Bottom-up

Ik ga dus uit van de specifieke symptomen van mensen en dan kom je echt bij de onderliggende oorzaken uit. Dat is de reden dat ik heel concrete handvatten kan geven hoe van symptomen af te komen. Ik werk niet top-down vanuit allerlei diagnoses, maar bottom-up, vanuit de specifieke symptomen van iemand. 

Niet los van elkaar

Dat is namelijk hoe iemand het zelf ervaart. Pas als je het probleem goed inzichtelijk hebt, kun je er concrete oplossingen voor geven. En die oplossingen zijn ook nog eens maatwerk. Het is dan ook niet zo dat je de huidige diagnoses los van elkaar kunt zien. Zo werkt het bij een mens niet, dus ook niet bij jou.

Meerdere symptomen

Ik weet dat van de mensen die het Videojaarprogramma hebben gekocht, ongeveer een kwart last heeft van zo’n 3-4 symptomen van de 15 in het Videojaarprogramma behandelde symptomen. Dat ongeveer de helft last heeft zo’n 5-10 symptomen en dat ook ongeveer een kwart last heeft van (vrijwel) alle 15 symptomen.

Meest last van

De keuze van de symptomen is gebaseerd op waar mijn klanten het meest last van hebben. Dat is de reden dat ik in het Videojaarprogramma ook symptomen heb opgenomen die in de huidige hulpverlening geen diagnoses zijn.

Geen diagnoses, wel symptomen

Een voorbeeld is: Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel. Een ander voorbeeld is Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma’s/geen actie ondernemen. Of Piekeren. Of Geen grenzen aan kunnen geven/pleasen/geen nee kunnen zeggen.

Zelfverloochening

En dan heb ik nog niet over datgen wat naar mijn mening een van de grootste symptomen is: zelfverloochening. Systematische en structurele zelfverloochening. In vrijwel elke video komt dit aan bod.

Overlevingsgedrag

Zelfverloochening is dat je niet doet wat je diep in je hart het liefst wilt doen. En dat je veel dingen doet die je diep in je hart liever niet wilt doen. Je hebt het zelf niet of nauwelijks door. Het is overlevingsgedrag geworden.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

3 tot zo’n 7 interesses

Mensen die niet weten wat ze willen en zeggen geen interesses te hebben, noemen tijdens een Eendaagse Coaching minimaal 3 tot zo’n 7 interesses of dingen op die ze leuk vinden om te doen. Dat ze geen van die dingen actief doen (waardoor ze er ook niet opkwamen), vloeit allemaal voort uit hun patronen van vroeger.

Passie

Ik maak die belemmerende gedachten inzichtelijk. Vervolgens geef ik praktische handvatten om alsnog invulling te geven aan interesses. Uit een van deze interesses ontstaat vervolgens je passie.

Wieg

En ook de zelfverloochening begint al in de wieg. Het is je geschiedenis; het hoeft niet je toekomst te zijn.

 

zelfverloochening begint in de wieg

 

Zoekwoorden

Ik durf te beweren dat alle mensen die met hun specifieke zoekwoorden op mijn website zijn gekomen (of die door anderen naar mijn website werden verwezen), aan systematische en structurele zelfverloochening doen.

Ontwikkelingspotentieel

En ik durf te beweren dat 40% van de huidige volwassenen niet meer dan 20-30% van hun eigen ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Ook bij mij begon mijn ontwikkeling pas vanaf het moment dat ik aan mijn herstel- en loslaatproces begon.

Kansen en mogelijkheden

Als ik nu terugkijk, kan ik zeggen dat mijn eigen ontwikkeling ook, tot aan mijn burn-out en relatieverslaving, eigenlijk heeft stil gestaan. Het is door mijn herstel en aan mijn loslaatproces te danken dat ik alsnog mezelf ontwikkeld heb. En dat kan iedereen die niet meteen in zijn of haar jeugd de juiste kansen en mogelijkheden heeft gehad.

 

vaardigheden

 

Resultaten

Je kunt, net zo als ik heb gedaan, alsnog je eigen opvoeder worden. Je merkt de resultaten al vanaf het moment dat je er mee aan de slag gaat.
Never waste a good crisis!

Kortom: Je kunt je geschiedenis niet meer veranderen, maar nog wel degelijk zelf invulling geven aan een door jou gewenste toekomst. Dat is wat ik met mezelf heb gedaan en ik help jou daar graag mee!


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel