Wat houdt loslaten wel en niet in en waardoor is het je nog niet gelukt?

Ammy van Bedafloslaten

Loslaten leren

Wat is loslaten?

Loslaten is het doorbreken van patronen.
Het betreft het doorbreken van patronen die vroeger, toen je klein was, in jouw vroegere omgeving functioneel waren, maar die het, in je huidige omgeving en situatie, niet meer zijn.
Omdat je vanuit je jeugd niet anders weet, handel je nog op de manier die vroeger functioneel was, maar die je nu belemmert.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Afleren en aanleren

Loslaten is het afleren van bepaald gedrag en het aanleren van ander gedrag.
Daarnaast is loslaten het ontdekken van je eigen blinde vlekken. Ja, het zijn er meerdere.
Loslaten is het inzicht krijgen in je onjuiste aannames en interpretaties van waaruit je leeft. 
Loslaten is het jezelf alsnog emotioneel ontwikkelen.

Weten wat je wilt

Loslaten is weten wat je werkelijk wilt, zowel met je leven, als met je relatie en je werk. Niets is een betere richtsnoer dan onze eigen intuïtie (niet te verwarren met je huidige impulsiviteit; anders had je nu geen emotionele pijn, onrust en/of gepieker).

Vaardigheden

Loslaten is te leren, omdat het het aanleren is van concrete vaardigheden, die je in je huidige situatie onmiddellijk kunt toepassen.
Loslaten is het alsnog ontwikkelen van je gevoel, wat de allerbeste richtsnoer is voor wat wel of niet goed voor jou is. 
Ook houdt loslaten hersengymnastiek in, omdát je voor jou nieuw en emotioneel gezond gedrag gaat aanleren.

Wat is een groot misverstand over loslaten?

Een groot misverstand over loslaten is dat loslaten (alleen) inhoudt dat je je partner of je werkomgeving zou moeten loslaten. Echter: dit lost niet jouw emotionele pijn, angst, schuldgevoel, onrust of gepieker op; het kan het zelfs verergeren zolang je niet met je eigen onderliggende patronen aan de slag gaat. Bovendien zal het zich herhalen in volgende relaties of in een andere werkomgeving.

Triggers

De pijn zit hem niet in je partner of je werkomgeving, maar in het feit dat je partner of je werkomgeving aspecten raakt/triggert van vroeger. Daarom heeft het beëindigen van een relatie of het zoeken van een andere werkomgeving alleen zin, als dat het resultáát is van het aan de slag gaan met je eigen vroegere patronen.

Welke soorten loslaten zijn er?

Loslaten kan op een esoterische of spirituele manier. Het brengt verlichting. Wat het niet doet is de oorzaak van jouw ‘vasthouden’ oplossen. Vandaar dat dit esoterische of spirituele loslaten niet bij iedereen verlichting brengt of dat het tijdelijk verlichting brengt. Je komt er niet mee van je symptomen af. 

Praktische en concreet loslaten

Een andere manier is het concrete en praktische loslaten, in het hier en nu, in jouw dagelijks omgeving en in jouw huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat de angel uit jouw emotionele pijn wordt gehaald en dat je structureel werkt aan het doorbreken van je huidige belemmerende gedragspatronen. Ook leer je, en dit is nodig voor een structurele doorbraak, hoe je kunt leren naar je gevoel te gaan. Dit zijn concrete en praktische vaardigheden.

Inzicht en integreren

Door los te laten krijg je in één dag inzicht in de patronen die jou belemmeren én in het gedrag dat jou tot nu toe verhindert alle tot op heden nieuwe opgedane inzichten te integreren in je gedrag. Er komt uit waar jij vrede me hebt, want dat is wat loslaten is. Je ontdekt wat je wilt en je ontwikkelt de vaardigheden om het te realiseren

Concreet maatwerk

Dit is geen hocus-pocus, maar concrete handvatten, tips, adviezen en oefeningen, waarmee je je patronen kunt doorbreken, waardoor je niet meer in dezelfde valkuil stapt en je uit je eigen vicieuze cirkel stapt. Deze doe-factor is maatwerk en is afhankelijk van je jeugd, de specifieke uitingsvormen van je patronen en je huidige relatie en/of werkomgeving. 

Wat is loslaten niet?

Loslaten is niet: van je afschudden, van je laten afglijden, accepteren of aanvaarden, relativeren of nuanceren.
Loslaten is niet: ‘loskomen’, omdat loskomen en loslaten twee verschillende fenomenen zijn. Je kunt namelijk zijn losgekomen van iemand zonder dat je (de belemmerende patronen van vroeger) hebt losgelaten. En juist als je hebt losgelaten, kan het zijn dat het niet nodig is om van iemand los te komen.
Evenmin houdt loslaten in: strijden voor verbeteringen, vechten, er hard aan werken of jezelf moed in spreken. Dit is eerder een definitie van ‘vasthouden’. Om los te laten hoef je namelijk niet te vechten of te strijden. Je kunt jezelf zelfs moed inspreken terwijl je juist je patronen van vroeger aan het verstevigen bent.
Loslaten is ook niet: het opzetten van een masker of een pokerface, je sterk voordoen of dingen voor iemand anders verborgen houden.
Loslaten is evenmin het boek dichtslaan, ergens overheen stappen of ergens een punt achter zetten.
Dit zijn allemaal manieren die niet geholpen hebben, die nu niet helpen en die evenmin in de toekomst helpen. Ze werken averechts. 

leren loslaten

Aanleren van nieuw gedrag

Je huidige gedrag heeft je gebracht tot waar je nu bent. Om van je emotionele pijn, onrust en gepieker af te komen, is het nodig om emotioneel gezond gedrag aan te leren
Wanneer je met loslaten begint, heb je de ergste pijn/onrust/gepieker achter de rug….

Bevrijding

Waar loslaten opluchting en een gevoel van bevrijding geeft doordat je een einde maakt aan je eigen onmacht en machteloosheid, veroorzaakt vasthouden juist het bestendigen of vermeerderen van datgene waar je nu last van ondervindt.
Loslaten van oude patronen doet dan ook geen pijn; het is het vasthouden aan je oude patronen dat jouw huidige pijn, onrust en gepieker veroorzaakt.

Waarom lijkt loslaten zo eng?

Dat loslaten best wel eng lijkt, heeft twee oorzaken.
Ten eerste lijkt loslaten zo eng, omdat je niet weet wat er voor in de plaats komt en omdat je (nu nog) niet weet hoe je dat moet realiseren.
Ten tweede lijkt loslaten zo eng, omdat je nu ook nog vasthoudt aan je angsten van vroeger.
Vroeger als kind waren die angsten terecht, want je was volstrekt afhankelijk van je ouders en je was kwetsbaar.

Waar je recht op en behoefte aan had

Onbewust weet je dat je bepaalde emotionele aspecten waar je behoefte aan had, niet hebt gekregen. Je hebt als kind niet voldoende (onvoorwaardelijke!) aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, trots, aanmoedigingen en complimenten gekregen en je hebt je niet altijd serieus genomen en je niet altijd gehoord gevoeld.

Afwijzing

En er waren andere aspecten die je niet wilde, maar die je wel hebt gekregen. Misschien werd je naar beneden gehaald of heb je de schuld gekregen of kreeg je op andere manieren afwijzing. Voor jou als kind was dit vroeger emotioneel bedreigend. Als je nu nog pijn en onrust hebt en piekert, heb je tot op heden geen inzicht gekregen in alle aspecten die vroeger een rol speelden.

Van je angst afkomen

Nu zijn diezelfde angsten niet meer terecht: er is geen gevaar als je om je heen kijkt.
Dat het wel degelijk als gevaar voelt, komt omdat jouw huidige situatie het vroeger ervaren gevaar triggert. Ik leer je hoe je alsnog jouw angst kwijtraakt. Ik ken de do’s and dont’s en de valkuilen. 

Wat maakt het nu anders?

Datgene wat in het heden jouw vroegere omstandigheden triggert, daar kun jij nu, nu je qua leeftijd volwassen bent, zelf mee aan de slag. Vanuit jouw kind-zijn weet je nu alleen nog niet hoe.
En dát is te leren. Omdat dit maatwerk is, heb ik een Eendaagse Coaching nodig om jouw huidige en vroegere situatie te analyseren, te kijken welke belemmeringen in jouw geval een rol spelen, en om op tafel te krijgen wat maakt dat het je tot op heden niet gelukt is de in eerdere hulpverlening opgedane inzichten te integreren in je gedrag.

Je merkt meteen verschil

Op grond hiervan kun jij je huidige patronen doorbreken door aan de hand van je huidige situatie nieuw gedrag te leren. Het werkt onmiddellijk en je merkt dat je niet meer afhankelijk en kwetsbaar bent, zoals vroeger.
Je realiseert je dan ook op welke manier je tot op de dag van vandaag nog steeds afhankelijk bent geweest van je patronen van vroeger.

Machtsstrijd

De ‘strijd’ die je als kind vroeger niet aan kon met je ouders (dit is je huidige machteloosheid!), doe je in het heden, zonder dat je je daarvan bewust bent, ‘dunnetjes’, over met je partners en/of in je werkomgeving. Je zit daardoor misschien wel in een machtsstrijd. Vroeger wist je niet beter en beschikte je niet over de woordenschat om de dingen die om je heen gebeurden te benoemen en niet over de vaardigheden om je patronen te veranderen. Nu kun je dit wel ontwikkelen.

loslaten

Waarom is het je tot op heden nog niet gelukt om los te laten?

De aspecten die een blinde vlek vormen voor menig hulpverlener zijn de vormen van affectieve verwaarlozing, van emotioneel misbruik en van geestelijke mishandeling én de gevolgen hiervan voor jouw huidige leven, zowel in privé als in je werk.
Een hulpverlener moet deze patronen van vroeger zelf doorleefd hebben om die te kunnen herkennen én om te weten hoe jij in jouw huidige situatie zelf een doorbraak kunt realiseren. Als eerdere hulpverlening nog niet tot een doorbraak heeft geleid, heb je nog niet een hulpverlener getroffen die het zelf doorleefd heeft.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Loslaten in plaats van vasthouden

Loslaten geeft bevrijding en opluchting, omdat het de angel uit jouw machteloosheid haalt. Het is het vasthouden aan je patronen van toen je kind was, waardoor je je huidige emotionele pijn, onrust en gepieker in stand houdt. Je hebt het ergste achter de rug op het moment dat je met loslaten begint. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat loslaten lang niet het moeilijkste is maar dat het allermoeilijkste het vasthouden is, wat je nu aan het doen bent.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel