Wat houdt loslaten in, wat is het vooral niet en waardoor is het je nog niet gelukt?

Ammy van BedafGeen categorie

Loslaten leren

Wat is loslaten?

Loslaten is het doorbreken van patronen.
Het betreft het doorbreken van patronen die vroeger, toen je klein was, in jouw vroegere omgeving functioneel waren, maar die het, in je huidige omgeving en situatie, niet meer zijn.
Omdat je vanuit je jeugd niet anders weet, handel je nog op de manier die vroeger functioneel was, maar die je nu belemmert.
Loslaten is het afleren van bepaald gedrag en het aanleren van ander gedrag.
Loslaten is het ontdekken van je eigen blinde vlekken. Ja, het zijn er meerdere.
Loslaten is het jezelf alsnog emotioneel ontwikkelen.
Loslaten is weten wat je werkelijk wilt, zowel met je leven, als met je relatie en je werk. Niets is een betere richtsnoer dan onze eigen intuïtie (niet te verwarren met je huidige impulsiviteit; anders had je nu geen emotionele pijn, onrust en/of gepieker).
Loslaten is te leren, omdat het het aanleren is van concrete vaardigheden, die je in je huidige situatie onmiddellijk kunt toepassen.
Loslaten houdt hersengymnastiek in, omdát je voor jou nieuw gedrag moet aanleren.

Wat is een groot misverstand over loslaten?

Een groot misverstand over loslaten is dat loslaten alleen inhoudt dat je je partner of je werkomgeving zou moeten loslaten. Echter: dit lost niet jouw pijn, onrust of gepieker op; het kan het zelfs verergeren zolang je niet met je eigen onderliggende patronen aan de slag gaat. Bovendien zal het zich herhalen in volgende relaties of in een andere werkomgeving.
De pijn zit hem niet in je partner of je werkomgeving, maar in het feit dat je partner of je werkomgeving aspecten raakt/triggert van vroeger. Daarom heeft het beëindigen van een relatie of het zoeken van een andere werkomgeving alleen zin, als dat het resultáát is van het aan de slag gaan met je eigen vroegere patronen.

Welke soorten loslaten zijn er?

Loslaten kan op een esoterische of spirituele manier. Het brengt verlichting. Wat het niet doet is de oorzaak van jouw ‘vasthouden’ oplossen. Vandaar dat dit esoterische of spirituele loslaten niet bij iedereen verlichting brengt of dat het tijdelijk verlichting brengt.
Een andere manier is het concrete en praktische loslaten, in het hier en nu, in jouw dagelijks omgeving en in jouw huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat de angel uit jouw emotionele pijn wordt gehaald en dat je structureel werkt aan het doorbreken van je huidige gedragspatronen. Ook leer je, en dit is nodig voor een structurele doorbraak en voor het ontwikkelen van je intuïtie, hoe je kunt leren naar je gevoel te gaan. Dit zijn concrete vaardigheden.
Door los te laten krijg je in één dag inzicht in de patronen die jou belemmeren én in het gedrag dat jou tot nu toe verhindert alle tot op heden nieuwe opgedane inzichten te integreren in je gedrag. Dit is geen hocus-pocus, maar concrete handvatten, tips, adviezen en oefeningen, waarmee je je patronen kunt doorbreken, waardoor je niet meer in dezelfde valkuil stapt en je uit je eigen vicieuze cirkel stapt. Deze doe-factor is maatwerk en is afhankelijk van je jeugd, je patronen en je huidige relatie en/of werkomgeving en verschilt daardoor dermate, dat iedere Eendaagse Coaching een maatwerk rapportage oplevert van tussen de 10 en 20 pagina’s.

Wat is loslaten niet?

Loslaten is niet: van je afschudden, van je laten afglijden, accepteren of aanvaarden, relativeren of nuanceren.
Loslaten is niet: ‘loskomen’, omdat loskomen en loslaten twee verschillende fenomenen zijn. Je kunt namelijk zijn losgekomen van iemand zonder dat je (de belemmerende patronen van vroeger) hebt losgelaten. En juist als je hebt losgelaten, kan het zijn dat het niet nodig is om van iemand los te komen.
Loslaten is ook niet: strijden voor verbeteringen, vechten, er hard aan werken of jezelf moed in spreken. Dit is eerder een definitie van ‘vasthouden’. Om los te laten hoef je namelijk niet te vechten of te strijden. Je kunt jezelf zelfs moed in spreken terwijl je juist je patronen van vroeger aan het verstevigen bent.
Loslaten is ook niet: het opzetten van een masker of een pokerface, je sterk voordoen of dingen voor iemand anders verborgen houden.
Loslaten is evenmin het boek dichtslaan, ergens overheen stappen of ergens een punt achter zetten.
Dit zijn allemaal manieren die niet geholpen hebben en niet zullen helpen.

leren loslaten

Wat is het moeilijke aan loslaten?

Het moeilijke aan loslaten is het aanleren van nieuw gedrag. Je huidige gedrag heeft je gebracht tot waar je nu bent. Om van je pijn, onrust en gepieker af te komen, zul je ander gedrag moeten leren.
Een troost: als en zodra je met loslaten begint, heb je de ergste pijn/onrust/gepieker achter de rug….
Loslaten lijkt eng, omdat je niet weet wat er voor in de plaats komt en omdat je niet weet hoe je het moet realiseren.
Waar loslaten opluchting en een gevoel van bevrijding geeft doordat je een einde maakt aan je eigen onmacht en machteloosheid, veroorzaakt vasthouden juist het bestendigen of vermeerderen van datgene waar je nu last van ondervindt.
Loslaten van oude patronen doet dan ook geen pijn; het is het vasthouden aan je oude patronen dat jouw huidige pijn, onrust en gepieker veroorzaakt.

Waarom lijkt loslaten zo eng?

Dat loslaten zo eng lijkt, heeft twee oorzaken.
Ten eerste lijkt loslaten zo eng, omdat je niet weet wat er voor in de plaats komt en omdat je (nu nog) niet weet hoe je dat moet realiseren.
Ten tweede lijkt loslaten zo eng, omdat je ook vasthoudt aan je angsten van vroeger.
Vroeger als kind waren die angsten terecht, want je was volstrekt afhankelijk van je ouders en je was kwetsbaar. Onbewust weet je dat je bepaalde aspecten waar je behoefte aan had, niet hebt gekregen. En dat er andere aspecten zijn, die je niet wilde, maar die je wel hebt gekregen. Voor jou als kind was het wel degelijk bedreigend. Als je nu nog pijn en onrust hebt en piekert, heb je tot op heden geen inzicht gekregen in alle aspecten die vroeger een rol speelden.
Nu zijn diezelfde angsten niet meer terecht: er is geen gevaar als je om je heen kijkt.
Dat het wel degelijk als gevaar voelt, komt omdat jouw huidige situatie het vroeger ervaren gevaar triggert.

Wat maakt het nu anders?

Datgene wat in het heden jouw vroegere omstandigheden triggert, daar kun jij nu, nu je volwassen bent, zelf mee aan de slag. Vanuit jouw kind-zijn weet je nu alleen nog niet hoe.
En dát is te leren. Omdat dit maatwerk is, heb ik vijf uren nodig om jouw huidige en vroegere situatie te analyseren, te kijken welke belemmeringen in jouw geval een rol spelen, en om op tafel te krijgen wat maakt dat het je tot op heden niet gelukt is de in eerdere hulpverlening opgedane inzichten te integreren in je gedrag.
Op grond hiervan kun jij je huidige patronen doorbreken door aan de hand van je huidige situatie nieuw gedrag te leren.
Het werkt onmiddellijk, want je merkt dat je niet meer afhankelijk en kwetsbaar bent, zoals vroeger.
Je realiseert je dan ook op welke manier je tot op de dag van vandaag nog steeds afhankelijk bent geweest van je patronen van vroeger.
De ‘strijd’ die je als kind vroeger niet aan kon met je ouders (dit is je huidige machteloosheid!), doe je nu ‘dunnetjes’ en zonder dat je je daarvan bewust bent, over met je partners en/of in je werkomgeving. Vroeger wist je niet beter en beschikte je niet over de woordenschat om de dingen die om je heen gebeurden te benoemen en niet over de vaardigheden om je patronen te veranderen. Nu wel.

loslaten

Waarom is het me tot op heden nog niet gelukt om los te laten?

De aspecten die een blinde vlek vormen voor menig hulpverlener zijn de vormen van affectieve verwaarlozing, van emotioneel misbruik en van geestelijke mishandeling én de gevolgen hiervan voor jouw huidige leven, zowel in privé als in je werk.
Een hulpverlener moet die zelf doorleefd hebben om die te kunnen herkennen én om te weten hoe jij in jouw huidige situatie zelf een doorbraak kunt realiseren. Als eerdere hulpverlening nog niet tot een doorbraak heeft geleid, heb je nog niet een hulpverlener getroffen die het zelf doorleefd heeft.

Kortom: loslaten geeft bevrijding en opluchting, omdat het de angel uit jouw machteloosheid haalt. Het is het vasthouden aan je patronen van toen je kind was, waardoor je je huidige emotionele pijn, onrust en gepieker in stand houdt. Je hebt het ergste achter de rug op het moment dat je met loslaten begint. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat loslaten lang niet het allermoeilijkste is en dat het allermoeilijkste het vasthouden is, wat je nu aan het doen bent.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.