Wat gebeurt er als je loslaat?

Ammy van Bedafloslaten

Wat gebeurt er als je loslaat?

Mijn website heet niet voor niets ‘loslaten.nu’. ‘Loslaten’ is een veel gebruikt zoekwoord. Voordat ik burn-out en relatieverslaafd was geworden, wist ik absoluut niet wat het woord loslaten inhield. Waarom loslaten? Wat loslaten? En vooral: hoe loslaten? 
Wat houdt het in als je loslaat? En wat gebeurt er als je loslaat? Hoe voelt het als je loslaat? Wat zijn de gevolgen van als je loslaat?

 

loslaat?

 

Waarom is loslaten goed en belangrijk?

We hebben niet door dat we allerlei belemmerende gedragingen en patronen vasthouden. Het zijn dingen die we in onze jeugd hebben aangeleerd, natuurlijk zonder dat we dit door konden hebben. We kunnen ons onzeker voelen of een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. We kunnen angst of paniek voelen. Ook kunnen we een vol hoofd hebben of onrust of stress voelen. We kunnen ook grote emotionele pijn hebben in of na het verbreken van een relatie.
Daarnaast gaat het ook om het ontbreken van gezond gedrag.

Ontbreken van gezond gedrag

Omdat we als kind geen ander vergelijkingsmateriaal/referentiekader hebben dan onze eigen ouders, hebben we niet door dat we ons gevoel niet hebben ontwikkeld. We zien emotie en impulsief gedrag dan aan voor ons gevoel. Ook hebben we niet door dat we niet een emotioneel gezonde gespreksvoering hebben ontwikkeld. We vragen ons soms af hoe het komt dat anderen wel hun dingen zo goed kunnen verwoorden. En we denken ten onrechte dat een ruzie of conflict door de ander wordt veroorzaakt; ons eigen aandeel zien we dan niet. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Ontwikkelingspotentieel nog niet aangeboord

Ook hebben we nog lang niet ons volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord. We wisten niet wat we wilden worden, en daardoor wisten we ook niet welke opleiding we graag wilden doen. Vaak werd dan een ‘brede’ opleiding gekozen. Of we deden dezelfde opleiding als een van onze ouders. Ook werd dan wel een opleiding gedaan die een van onze ouders ons aanraadde. Die opleiding werd lang niet altijd afgemaakt, omdat we er onvoldoende voor gemotiveerd waren. 

Wat kun je het beste loslaten?

Loslaten houdt niet in het loslaten van personen of materieel bezit. Loslaten betreft het loslaten waar deze persoon of dit bezit voor jou voor stáát. Met andere woorden: waar is die persoon of dat bezit voor jou compensatie voor? Waarvoor iemand of iets compensatie is, daar zijn we ons niet van bewust. Een geliefde kan onder andere compensatie zijn voor onze weggestopte verlatingsangst, of ons gevoel van onzekerheid, of voor onze grote behoefte aan aandacht en begrip, en dergelijke. Materieel bezit kan bijvoorbeeld compensatie zijn voor aanzien, status, aandacht, bewijzen dat je het wel degelijk kunt, en dergelijke. 
Wat de compensatie voor iemand inhoudt, verschilt per persoon en per situatie. 

Wat is er nodig om te kunnen loslaten?

Om te kunnen loslaten is het nodig dat je inzicht krijgt in waarvoor je compensatie zoekt. Dat je inzicht krijgt in wat het is waar je compensatie voor zoekt. We kennen niet onze blinde vlekken. We kennen evenmin onze onjuiste aannames en interpretaties van waaruit we leven en waar de ander op reageert. Ook kennen we ons vermijdingsgedrag niet. Loslaten is een les in nederigheid en maakt dat je jezelf ontwikkelt zoals je dat altijd al had gewild. Dat proces ga je juist ontdekken. Dat is wat loslaten is: dat er uit komt waar jij vrede mee hebt. 

Hoe komt het dat we überhaupt kúnnen loslaten?

We zijn in staat tot loslaten omdat ons brein zich nog tot op heel late leeftijd veranderbaar is. Door nieuw gedrag maakt ons brein nieuwe hersenverbindingen aan. En door deze nieuwe hersenverbindingen zijn we in staat om weer nieuw gedrag te ontwikkelen. Zo kom je in een vicieuze cirkel van het ontwikkelen van emotioneel gezond gedrag bij jezelf. Leeftijd is dan ook letterlijk iets als: je bent zo oud als je je voelt. 

Hoe kun je het beste loslaten?

Om los te laten is het nodig dat je inziet dat het niet goed gaat of dat het niet naar wens verloopt en dat je weet dat het anders moet kunnen. Je weet nog niet hóe dat er dan uit zou kunnen zien. Dat is een lastig aspect van loslaten: dat je nog niet weet wat er voor in de plaats komt, in ieder geval niet feitelijk. Omdat je dat gaat ontdekken. Dat is nieuw voor je. Toch behoud je de controle, omdat je zelf gaat over elke stap die je in je loslaatproces zet. Uiteindelijk bepaal jij zelf wat je met je relatie of met je werk doet. En daar kom je juist achter door je gevoel te ontwikkelen en door je belemmerende patronen los te laten. 

Wat is er sowieso nodig als je loslaat?

Om los te laten is het sowieso nodig om je gevoel te ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen onveilig gehecht is. Door een onveilige hechting heb je je gevoel nog niet ontwikkeld, waardoor je op je ratio leeft. Vandaar het piekeren en malen en het in je hoofd leven. Vandaar dat je niet weet wat voor jou de beste keuzes zijn.

Gevoel als zuivere richtsnoer

Ons gevoel is de enige zuivere richtsnoer voor wat wel of niet goed voor ons is. Wanneer je je gevoel hebt ontwikkeld, kun je ook veel beter gebruik maken van je verstand. Je wordt dan namelijk niet meer belemmerd door belemmerende (angst)gedachten omdat je die dan inmiddels hebt losgelaten. 

Wat gebeurt er als je loslaat? Wat houdt het in als je loslaat? 

Het is allereerst nodig om inzicht te krijgen in je blinde vlekken, je eigen aandeel, je overlevingsgedrag, je vermijdingsgedrag, je compensatie en in de projecties die je doet. Dat kun je niet zelf. Enerzijds omdat dit allemaal weer je blinde vlekken zijn. Anderzijds omdat je niet hebt meegekregen en niet hebt geleerd hoe je dingen op een emotioneel gezonde manier kunt doen. Dit betreffen concrete gedragsvaardigheden.

Concrete gedragsvaardigheden

Dat zijn concrete gedragsvaardigheden naar aanleiding van vragen van mijn klanten, zoals: wat kan ik het beste met mijn relatie doen? Heeft mijn relatie nog kans van slagen? Hoe kom ik er achter wat ik in mijn werk wil? Waarom luisteren mijn kinderen niet altijd even goed en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze dat wel doen? De concrete vaardigheden betreffen dan het ontwikkelen van emotioneel gezond gedrag t.a.v. de door mijn klant ervaren belemmeringen, wat per klant verschilt. Er zijn een aantal vaardigheden die voor vrijwel al mijn klanten gelden.

Algemene vaardigheden

Vaardigheden die voor al mijn klanten gelden, zijn het alsnog ontwikkelen van hun gevoel. Het ontwikkelen van emotioneel gezonde communicatie. Het loslaten van de redderrol. Het inzien van het eigen aandeel en daardoor het loslaten van de slachtofferrol. Het stoppen met de in de jeugd aangeleerde zelfverloochening: het leren ont-moeten (stoppen met dingen waarvan je altijd dacht dat die moesten), het leren doen van leuke dingen, het leren genieten. 

Hoe verwerk je dingen uit het verleden?

Je verwerkt je onverwerkte verleden door het alsnog ontwikkelen van je gevoel. Daarvoor is namelijk nodig dat je je vroeger weggestopte emoties alsnog er laat zijn. Hierdoor kom je erachter dat het jouw verzét tegen je gevoelens en emoties is wat je feitelijke pijn en angst is. Vroeger waren jouw verdriet, angst en boosheid volstrekt terecht, nu niet meer en nu projecteer je je boosheid op dierbaren (partner, je kinderen). 

Wat als je niet loslaat?

Wanneer je niet je belemmerende gedrag en de onderliggende patronen loslaat, merk je dat jouw symptomen in de loop van de tijd toenemen. Van meer-van-hetzelfde krijg je namelijk: meer-van-hetzelfde.  Dat geldt gelukkig ook voor emotioneel gezond gedrag: ook daarvan krijg je dan meer-van-hetzelfde, maar dan kom je in een positieve vicieuze cirkel.  

Gevoel en gedragsvaardigheden

Je gaat letterlijk alsnog jezelf emotioneel opvoeden. Het ontwikkelen van je gevoel is de basis onder je emotionele herstel. Daarnaast leer je praktische gedragsvaardigheden aan. Wanneer je niet je gevoel ontwikkelt, lukt het je niet om de praktische vaardigheden te leren, omdat je dan elke keer weer ingehaald wordt door je onverwerkte verleden. Je blijft dan dingen niet durven, je blijft onjuiste aannames doen, je blijft emotioneel reageren. En je weet dan ook niet wat je het liefst wilt doen in je werk en je blijft voor jou ongezonde partnerkeuzes doen. 

Hoe voelt het als je loslaat?

Loslaten voelt in het begin als het zonder verlichting en in je eentje ingaan van een donkere gang , waarbij je niet weet waar je uitkomt. Je voelt onzekerheid, omdat je niet weet waar het naar toe gaat. Loslaten is stap je voor stapje vertrouwd maar ongezond en beschadigend gedrag loslaten en er nieuw en gezond gedrag voor in de plaats aanleren. Hierdoor kom je er achter wat je diep in je hart het liefst wil en ben je ook in staat om daar invulling aan te geven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Loslaten loont

Tot je grote verbazing merk je al snel de eerste kleine en grote successen. Je merkt dat loslaten loont. Dat is ten eerste omdat je afkomt van je belemmerende gedrag. En ten tweede merk je dat jouw omgeving anders en positiever op jouw emotioneel gezonde gedrag reageert.

Wat merk je wanneer je loslaat?

Wanneer je loslaat zie al vrij snel succes. Je merkt bijvoorbeeld dat de ondraaglijke emotionele pijn na een relatiebreuk op een gegeven moment draaglijk wordt en in de loop van de tijd verdwijnt. Je merkt dat door een gezonde manier van communiceren, jouw boodschap goed overkomt en dat je daarmee resultaat boekt. 

Wat is het doel van loslaten?

Het uiteindelijke doel van loslaten is dat je een leven leidt zoals je jouw leven wilt leiden. Het doel van loslaten is dat je een voldoening schenkend en gelukkig makend leven leidt. Dat is wat loslaten is. Doordat je jouw gevoel ontwikkelt, ga je in de loop van de tijd ontdekken wat je wilt doen. Waar het om gaat is antwoord op de volgende 3 vragen: Wat wil ik zijn? Hoe wil ik zijn? Wie wil ik zijn? Voor mij bleken de antwoorden respectievelijk te zijn: coach/auteur; genietend/authentiek; iemand die zichzelf blijft ontwikkelen.

Wat is het gevolg van loslaten?

Je doet jouw keuzes op gevoel, je piekert niet meer. Ook heb je zelfvertrouwen ontwikkeld. Bij nieuwe situaties of gebeurtenissen weet je waar je op moet letten. Je weet wat je wilt met je relatie en in je werk en bent in staat om de door jou gewenste stappen te zetten. Bovendien leef je in het hier en nu en ben je mede daardoor in staat om te genieten


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel