Wat betekent het voor jou als je partner bindingsangst heeft?

Iemand met bindingsangst heeft het gevoel dat zijn of haar vrijheid verdwijnt zodra een relatie wordt aangegaan. Iemand met bindingsangst heeft daardoor meestal problemen met intimiteit en het aangaan van een duurzame relatie.

Kenmerken van bindingsangst:
– het hebben van over het algemeen korte relaties
– het hebben van twijfel of hun partner wel de juiste is
– de partner het gevoel geven dat die te veel aandacht vraagt
– het meer tijd doorbrengen met vrienden dan met de geliefde
– het huiverig zijn voor samenwonen, huwelijk en relaties.

Als het hierbij bleef, zou niemand er veel last van hebben, maar mensen met bindingsangst hebben wel degelijk ook behoefte aan intimiteit en zijn er tegelijkertijd ook enorm huiverig voor. Vandaar het hebben van opeenvolgende relaties of knipperlichtrelaties (relaties die wisselend aan en weer uit gaan) of het zelfs vermijden van het aangaan van relaties.

Dat mensen met bindingsangst huiverig zijn voor emotionele intimiteit, kan komen omdat betrokkene ‘onveilig gehecht‘ is in diens jeugd. Wanneer (heel) jonge kinderen zich niet goed aan een ouderfiguur hebben kunnen hechten, leidt dit in het latere leven tot grote problemen in de omgang met anderen (Bowlby). Daarnaast kan verlatingsangst een rol spelen: dat betrokkene zich niet emotioneel aan een partner durft te binden uit angst verlaten te worden.

Hoe kan iemand met bindingsangst worden herkend? Niet makkelijk. Veel vrouwen en mannen die (te) te snel een relatie aangaan zonder zichzelf de tijd te gunnen om iemand te leren kennen, komen er op een gegeven moment achter dat de partner zich niet durft te binden. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, zoals het zich langzaam terugtrekken uit de relatie of het ander gedrag vertonen zoals het niet meer nemen van initiatieven en dergelijke.

Opvallend is dat de partner van iemand met bindingsangst aangeeft dat laatstgenoemde niet meer de oude is, dat wil zeggen niet meer dezelfde is als degene die men destijds heeft ontmoet. Hij of zij is wel degelijk dezelfde, maar men heeft zich destijds niet de tijd gegund om hem of haar beter te leren kennen. Ook iemand met bindingsangst heeft behoefte aan seksuele intimiteit en het is deze seksuele intimiteit waar men elkaar snel in vindt. Pas na enkele weken of maanden, als de partner van degene met bindingsangst zijn of haar hart inmiddels heeft verpand aan betrokkene, blijkt de partner met bindingsangst zich terug te trekken uit de relatie.

Wat kan het over jou zeggen als je een relatie aan bent gegaan met iemand met bindingsangst? De kans is groot dat jullie snel de (seksuele) relatie in zijn gedoken, zonder elkaar op een andere manier te leren kennen. Als je iemands familie, vriendenkring, hobby’s en andere tijdsbestedingen leert kennen, geeft dit al een duidelijker beeld van iemand.

Als in een heel vroeg stadium met iemand het bed wordt gedeeld, kan dit duiden op impulsief gedrag, dat wil zeggen: snelle impulsieve behoeftebevrediging. Impulsief gedrag kan aangeven dat iemand in diens jeugd niet op emotioneel gebied datgene heeft gehad waar hij of zij recht op had en behoefte aan had. Dan gaat het over behoeften als aandacht, zorg, liefde, er mogen zijn, gehoord worden, je mogen laten horen, serieus genomen worden en dergelijke.
Als in onze jeugd geen invulling werd gegeven aan onze behoeften, blijven we ons leven lang daar invulling voor zoeken. Dat kan bijvoorbeeld in de opleiding en het beroep maar we doen dat met name in onze relaties.

Als je een relatie hebt met iemand met bindingsangst en je hebt een emotioneel gezonde opvoeding gehad, kun je zo iemand makkelijk laten schieten, ga je je heil ergens anders zoeken en wens je de ander nog veel succes. Als je in een dergelijk geval echter een emotioneel ongezonde opvoeding hebt gehad en er vroeger niet voldaan is aan jouw emotionele behoeften, zul je, onbewust en onbedoeld, jouw partner gebruiken om alsnog aan de compensatie van jouw onvervulde behoeften te voldoen. Dan is het loslaten van die partner moeilijk voor jou en zul je emotionele pijn en onrust ervaren. Een doorbraak hierin is mogelijk als je weet voor welke emotionele behoeften je compensatie zoekt in relatie tot hoe je daar nu invulling aan probeert te geven. Je emotionele pijn is namelijk je eigen onmacht hierin. Het goede nieuws is dat je daar iets aan kunt doen. Je bent überhaupt de enige die er iets aan kan doen.

Kortom: als het je niet lukt om (emotioneel) los te komen van een partner met bindingsangst, zoek je bij die partner compensatie van onvervulde behoeften van vroeger. Om te weten wat je moet doen om feitelijk en/of emotioneel los te komen van je partner, moet je weten wat het is waarvoor jij compensatie zoekt én hóe je dat nu doet. Als je dat weet, kun je ook inzicht krijgen in op welke manier jij hier zelf invulling aan kunt geven.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen!

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

DOORBREEK JE VICIEUZE CIRKEL VAN ANGST

 

Deel dit artikel