Bindingsangst: Wat als je partner bindingsangst heeft?

Ammy van BedafAngst

Bindingsangst: Wat als je partner bindingsangst heeft?

Iemand met bindingsangst heeft het gevoel dat zijn of haar vrijheid verdwijnt zodra een relatie wordt aangegaan. Iemand met bindingsangst heeft daardoor meestal problemen met intimiteit en het aangaan van een duurzame relatie. Wat betekent het voor jou als jouw partner bindingsangst heeft?

Kenmerken van bindingsangst

– het hebben van over het algemeen korte relaties
– het hebben van twijfel of hun partner wel de juiste is
– de partner het gevoel geven dat die te veel aandacht vraagt
– het meer tijd doorbrengen met vrienden dan met de geliefde
– het huiverig zijn voor samenwonen, huwelijk en relaties.

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

Behoefte aan intimiteit

Als het hierbij bleef, zou niemand er veel last van hebben, maar mensen met bindingsangst hebben wel degelijk ook behoefte aan intimiteit . En tegelijkertijd zijn ze er ook enorm huiverig voor. Vandaar dat ze opeenvolgende relaties of knipperlichtrelaties (relaties die wisselend aan en weer uit gaan) hebben. Of dat ze het zelfs bewust of onbewust vermijden om een relatie aan te gaan. 

Onveilig gehecht

Dat mensen met bindingsangst huiverig zijn voor emotionele intimiteit, kan komen omdat betrokkene onveilig gehecht is in diens jeugd. Mensen met bindingsangst hebben ouders gehad die niet in staat waren een emotioneel gezonde binding met hen als kind aan te gaan. Dit leidt  in het volwassen leven tot grote problemen in de omgang met anderen (Bowlby). Daarnaast kan verlatingsangst een rol spelen: dat betrokkene zich niet emotioneel aan een partner durft te binden uit angst verlaten te worden.

Hoe herken je iemand met bindingsangst?

Hoe kan iemand met bindingsangst worden herkend? Niet makkelijk. Het kan zijn dat je (te) te snel een relatie aangaat, zonder jezelf de tijd te gunnen om de ander te leren kennen. Dan kun je er op een gegeven moment achter komen dat je partner zich niet durft te binden. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Het kan zich uit door het zich langzaam terugtrekken uit de relatie. Of door het vertonen van ander gedrag zoals het niet meer nemen van initiatieven en dergelijke.

Snel de relatie aangaan

Een partner van iemand met bindingsangst kan ervaren dat de partner niet meer de oude is. De partner is dan niet meer dezelfde als de persoon tot wie men zich destijds aangetrokken voelde. Hij of zij is echter nog wel degelijk dezelfde als degene die je destijds ontmoette, maar je je destijds niet de tijd gegund om hem of haar beter te leren kennen. Jullie gingen waarschijnlijk al vrij snel de relatie aan. 

Seksuele intimiteit

Ook iemand met bindingsangst heeft behoefte aan seksuele intimiteit. Het is deze seksuele intimiteit waar men elkaar snel in vindt. Pas na enkele weken of maanden blijkt de partner met bindingsangst zich terug te trekken uit de relatie. Als jij je dan inmiddels met heel jouw hart, ziel en zaligheid hebt verbonden met de ander, kan dat emotionele pijn opleveren. 

Geen duidelijk beeld van de ander

Wat kan het over jou zeggen als je een relatie aan bent gegaan met iemand met bindingsangst? De kans is groot dat jullie snel de (seksuele) relatie in zijn gedoken, zonder elkaar op een andere manier te leren kennen. Als je iemands familie, vriendenkring, hobby’s en andere tijdsbestedingen leert kennen, geeft dit al een duidelijker beeld van iemand.

Behoeftebevrediging

Als in een heel vroeg stadium met iemand het bed wordt gedeeld, kan dit duiden op impulsief gedrag, dat wil zeggen: snelle impulsieve behoeftebevrediging. Impulsief gedrag kan aangeven dat iemand in diens jeugd niet op emotioneel gebied datgene heeft gehad waar hij of zij recht op had en behoefte aan had. Dan gaat het over behoeften als aandacht, zorg, liefde, er mogen zijn, gehoord worden, je mogen laten horen, serieus genomen worden en dergelijke.

Compensatie

Als in onze jeugd geen invulling werd gegeven aan onze behoeften, blijven we ons leven lang daar invulling voor zoeken. En dat doen we zonder dat we dat door hebben. We kunnen voor onze onvervulde emotionele behoeften compensatie zoeken. Dat kan bijvoorbeeld in het beroep dat we kiezen, maar we doen dat met name in onze relaties.

Emotioneel gezonde opvoeding

Als je een relatie hebt met iemand met bindingsangst en je hebt een emotioneel gezonde opvoeding gehad, kun je zo iemand makkelijk laten schieten. ga je je heil ergens anders zoeken en wens je de ander nog veel succes. Als je in een dergelijk geval echter een emotioneel ongezonde opvoeding hebt gehad en er vroeger niet voldaan is aan jouw emotionele behoeften, zul je, onbewust en onbedoeld, jouw partner gebruiken om alsnog aan de compensatie van jouw onvervulde behoeften te voldoen.

Loslaten 

Dan is het loslaten van die partner moeilijk voor jou en zul je emotionele pijn en onrust ervaren. Een doorbraak hierin is mogelijk als je weet voor welke emotionele behoeften je compensatie zoekt in relatie tot hoe je daar nu invulling aan probeert te geven. Je emotionele pijn is namelijk je eigen onmacht hierin. Het goede nieuws is dat je daar iets aan kunt doen. Je bent überhaupt de enige die er iets aan kan doen.

bindingsangst

Kortom: als het je niet lukt om (emotioneel) los te komen van een partner met bindingsangst, zoek je bij die partner compensatie van onvervulde behoeften van vroeger. Om te weten wat je moet doen om feitelijk en/of emotioneel los te komen van je partner, moet je weten wat het is waarvoor jij compensatie zoekt én hóe je dat nu doet. Als je dat weet, kun je ook inzicht krijgen in op welke manier jij hier zelf invulling aan kunt geven.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel