Wanneer is iemand onveilig gehecht?

Wanneer (heel) jonge kinderen zich niet goed aan een ouderfiguur kunnen hechten, kan dit in het latere leven tot grote problemen in de omgang met anderen leiden. Voor een normale omgang met anderen en voor het aangaan van relaties is het nodig om in je jeugd een veilige hechting te hebben gehad met een ouderfiguur (Bowlby).

In een normale populatie is 58% van de ouders (moeders én vaders) veilig gehecht. In klinische (op ziekteverschijnselen betrekking hebbende) groepen is dat slechts 7%.

Bowlby verbond onveilige hechting aan psychopathologie (afwijkend gedrag) en centraal in zijn model staat angst. Wie onveilig gehecht is, is volgens hem kwetsbaarder voor psychische problemen zoals depressies en angststoornissen.

Hechting is van belang voor de overleving van de soort en verhoogt de kans op overleven van het individu en de soort. Hechtingsgedrag is dus doelgericht evolutionair gedrag en als zodanig verankerd in de biologie van de mens.

Hechtingsgedrag is gedrag dat kinderen en volwassenen tonen in de vorm van bijvoorbeeld zoekgedrag, huilen en roepen als zij gescheiden worden van de bron van de ouders. Aan de hand van dat gedrag is te zien in welke mate iemand (on)veilig is gehecht.

Criteria die een rol spelen bij het bepalen van de mate van gehechtheid zijn de mate van remmingen in het gedrag, de mate van niet-onderbouwde idealisering van de ouders, de mate van problemen in de relatie met de ouder, de mate van geheugentekort, de mate van beperkt gevoel, de mate waarin zaken als ‘normaal’ worden gezien, de mate waarin tegenspraak wordt geduld en de mate waarin men boos is.

Uitingsvormen en overtuigingen geven een beeld van iemands jeugd. Mensen die niet het geluk hebben gehad een emotioneel gezonde jeugd te hebben gehad (ongeveer 40% van de volwassenen) vertonen doorgaans controlegedrag (wat veel verschillende uitingsvormen kent), hebben een geïdealiseerd beeld van hun opvoeding, kunnen zich niet alles meer herinneren of hebben pas vanaf een latere kinderleeftijd herinneringen, leven voornamelijk op hun ratio (waardoor men piekert en niet weet wat men wil of wat men het beste kan doen of kan kiezen) en hebben een groter-dan-gemiddelde angst voor afwijzing en verwijten.

Als je je realiseert dat ongeveer 40% van de volwassenen (en dit is wereldwijd) op de een of andere manier in diens jeugd lichamelijk of geestelijk is mishandeld, affectief, emotioneel dan wel pedagogisch is verwaarloosd, psychisch terreur heeft meegemaakt of het slachtoffer is geweest van seksueel of emotioneel misbruik, is het niet moeilijk voor te stellen dat dit tot onveilige hechting leidt. Doorgaans is tegelijkertijd sprake van verschillende vormen van mishandeling en/of misbruik en/of verwaarlozing.

Mensen die zich in hun jeugd niet veilig hebben kunnen hechten, hebben zich ook niet kunnen ‘onthechten’. Zij hebben hoegenaamd geen puberteit gehad waarin zij zich emotioneel konden losmaken van hun ouders. De consequenties hiervan zijn de rest van hun leven merkbaar; de uitingsvormen hiervan zijn divers. En die uitingsvormen kunnen zowel een te grote binding als een te grote afstand inhouden. Beide beïnvloeden het aangaan en onderhouden van een relatie.

Kortom: mensen die op de een of andere manier niet een emotioneel gezonde opvoeding hebben gehad (en dat betreft ongeveer 40% van de volwassenen), hebben een grotere kans op een onveilige hechting tijdens hun jeugd. Dit beïnvloedt het aangaan en onderhouden van relaties.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178