Waartoe voelen vrouwen zich bij een Asperger aangetrokken?

Ammy van BedafAsperger

Aangetrokken tot een ASS of een Asperger-partner

Waartoe voelen vrouwen die een mannelijke ASS of Asperger-partner hebben zich aangetrokken? De meeste vrouwen met een mannelijke partner die het syndroom heeft, omschrijven hem als vriendelijk, zachtaardig en rustig bij de eerste kennismaking, en dat waren ook de eigenschappen waardoor ze zich in eerste instantie tot hem aangetrokken voelden. Ze kreeg, zeker in het begin, aandacht.

asperger-partner

 

ASS

ASS is een term die de laatste jaren wordt gebruikt. ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS is verzamelnaam voor onder andere Asperger, autisme en PDD-NOS.
Zelf heb ik een relatie gehad met iemand die gediagnosticeerd bleek te zijn als Asperger. Ik kwam hier achter nadat hij het had uitgemaakt. In Psychologie Magazine las ik namelijk een artikel over Asperger, waar ik veel van herkende. Ik vroeg mijn ex-partner ernaar, en hij gaf aan Asperger te hebben. 

Wie voelen zich aangetrokken tot een ASS- of Asperger-partner?

Met name vrouwen die op emotioneel gebied in hun jeugd niet datgene hebben gekregen waar ze behoefte aan hadden, kunnen vallen voor iemand die vervolgens het Asperger-syndroom of ASS blijkt te hebben.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Vrouw met het Asperger-syndroom of ASS

Een vrouwelijke Asperger zal kiezen voor een betrouwbare, evenwichtige vaderfiguur, die geen al te sterk emotioneel of intiem beroep op haar zal doen en haar veel vrijheid en autonomie gunt in de relatie. 

Man met het Asperger-syndroom of ASS

Jongens met het Asperger-syndroom of ASS hebben een wat vrouwelijke manier van doen en zullen zich minder snel conformeren aan de sociale stereotypen van mannelijk en vrouwelijk gedrag dan hun leeftijdsgenoten. Deze feminiene kant in een volwassen man kan heel aantrekkelijk zijn voor sommige vrouwen. Vrouwelijke Aspergers tonen een voorkeur voor mannelijke vrienden, mogelijk omdat die niet zo’n zwaar emotioneel beroep op hen doen als vrouwen.

Beter overweg kunnen met mensen van het andere geslacht

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke Asperger lijken beter overweg te kunnen met het andere geslacht. Een mannelijke Asperger kan dus, zoals gezegd, een sterk ontwikkelde feminiene kant hebben.
Ook het vroeger gepest zijn door andere jongens op school en dat hij gemerkt heeft dat vrouwen minder moeite hebben met zijn gebrek aan zelfvertrouwen en eenzijdige gespreksstof, kunnen maken dat hij eruit afleidt dat hij bij vrouwen beter ligt dan bij mannen.

Vooringenomen

Mannen met het Asperger-syndroom of ASS kiezen vaak voor sterke, onafhankelijke en koesterende vrouwen. Het zijn vaak moederlijke, zorgende, hartelijke figuren. Het kan een tijdlang prima samengaan, maar op een zeker moment wordt het tegenstrijdige in zijn vrouwelijke kant zichtbaar. Hoewel hij teder kan zijn, kan hij ook nogal vooringenomen trekjes vertonen en van zijn partner een bepaalde rol verwachten.

Als je een relatie hebt met iemand waarvan je vermoedt of weet dat hij het Asperger-syndroom heeft, en je ervaart emotionele pijn of onrust in je relatie, kan ik je helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Hoogopgeleid met uitstekende banen

Een andere reden voor de aantrekkingskracht van een Asperger-partner kan zijn dat de begaafdere Aspergers doorgaans hoogopgeleid zijn en uitstekend betaalde banen hebben. 

Kunnen beter omgaan met voorwerpen dan met mensen

Ze hebben vaak werk op het gebied van techniek, natuurwetenschappen, wiskunde of informatica.
Ze kunnen beter met voorwerpen dan met mensen werken. Dat verklaart mogelijk waarom ik, in verhouding/relatief, meer klanten uit de regio’s Eindhoven en Rotterdam heb.
Aspergers zijn uitermate goed in het begrijpen van objecten en tamelijk slecht in het begrijpen van mensen en hun gedachten.

Zorgvuldigheid

Het omgaan met anderen kan grote problemen opleveren, tenzij ze het geluk hebben een tolerante omgeving of in afzondering te werken. Een Asperger compenseert zijn of haar sociale onhandigheid met inzet en zorgvuldigheid.

Je bijzonder en nodig voelen

Wat maakt dat de aantrekkingskracht voor iemand met Asperger obsessief kan worden?
Een tijdje na de eerste kennismaking kan het zijn dat de vrouw tot het besef komt dat zijzelf de obsessie is geworden van haar partner met Asperger. Dit maakt dat veel vrouwen zich dan belangrijk, bijzonder en nodig voelen.

Afhankelijk

Op den duur is het echter nogal eens het geval dat de Asperger volstrekt afhankelijk is van zijn partner. Door deze obsessieve liefde krijg je het gevoel dat jij in je eentje de verantwoordelijkheid voor de relatie moet dragen.
Een mannelijke Asperger zoekt vaak een partner om getrouwd te zijn. Als mannen met Asperger op zoek zijn naar een echtgenote, duurt de verkeringstijd dan ook vaak maar kort.

Anders

Liefde is blind en een vrouw kan denken: ‘Ik bof maar met deze zorgzame en (wie weet) knappe man, met een uitstekende, respectabele en goedbetaalde baan, die eerlijk, aardig en zacht is’. Haar vriendinnen en familieleden vinden hem excentriek of ‘anders’ en een beetje raar en vreemd gedrag vertonend. Of ze ervaren dat ze af en toe misverstanden en communicatieproblemen met hem hebben.

Getrouwd

Zodra ze eenmaal getrouwd zijn, kunnen vrouwen het idee hebben dat hun Asperger-partner geen moeite meer doet en dat het afgelopen is met de romantiek en daarmee ook met het gevoel dat ze belangrijk en bijzonder voor hem is. De Asperger-partner neemt dan zijn oude leven weer op. Van het ene op het andere moment wordt ze geacht zich aan te passen aan zijn behoefte aan vaste patronen en planning, zijn bijzondere interesses te tolereren en zich te schikken in het ontbreken van een sociaal leven, vertrouwelijke gesprekken en in sommige gevallen seks.

Gefrustreerd

Vrouwen die een Asperger-partner hebben, proberen, als het met praten niet lukt, zichzelf te veranderen en beginnen aan hun eigen gezond verstand te twijfelen. Ze kunnen geen vinger krijgen achter wat er aan de hand is.
Sommige vrouwen geven aan het gevoel te hebben niet gewaardeerd te worden om wie ze zijn.
Communicatie blijkt niet mogelijk, hoe ze ook hun best doen. Ze worden steeds bozer en raken steeds meer gefrustreerd.

Het gevoel gek te worden

Ze kunnen het gevoel hebben gek te worden. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat Asperger kan inhouden.
Als een van beiden het syndroom van Asperger heeft, gaan veel paren in relatietherapie.

Het boek ‘Als je partner Asperger-syndroom heeft‘ van Maxine C. Aston (ISBN 978 90 5712 268 2), geeft interessante informatie over het Asperger-syndroom en hoe er als partner mee om te gaan. Veel van de informatie in dit blog heb ik aan haar boek ontleend. 

Aantrekkelijke partner

Als je zelf vroeger emotioneel tekort bent gekomen lijkt een Asperger-partner aantrekkelijke omdat hij in eerste instantie aan je onvervulde behoeften voldoet. Dat kan ertoe leiden dat je merkt dat je niet meer emotioneel los kunt komen van je partner. Mijn relatieverslaving werd dus zichtbaar bij iemand van wie ik er na beëindiging van de relatie achter kwam dat bij hem Asperger was gediagnosticeerd. Ik kwam er achter door hem dit te vragen.

Emotioneel loskomen

Om er niet aan onderdoor te gaan moest ik emotioneel van hem loskomen.
Emotioneel loskomen is iets anders dan feitelijk/praktisch loskomen van je partner. Emotioneel loskomen gaat erom dat je stopt met het jezelf inleveren in je relatie. Als je feitelijk wilt loskomen van je partner en dus uit elkaar wilt gaan, zul je ook/eerst emotioneel los moeten komen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Door kunnen gaan 

Andersom is niet het geval: als je emotioneel los wilt komen van je partner, hoef je niet uit elkaar te gaan. Sterker nog: als je nu ongelukkig in je relatie bent en je wilt – om welke redenen ook – je relatie continueren, dan zou je er goed aan doen om emotioneel los te komen van je partner. Hiervoor is het nodig om je gevoel te ontwikkelen. Hier heb ik een boek over geschreven.
De n.m.m. belangrijkste punten uit het boek van Aston heb ik in mijn boek opgenomen. In mijn boek heb ik ook de belangrijkste vragen van mijn klanten opgenomen over hun Asperger-partner. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel