Partnerkeuze, hoe komt die tot stand?

Ammy van BedafLiefdesverdriet

Partnerkeuze

Hoe komt onze partnerkeuze tot stand? 
Regelmatig krijg ik de volgende vragen: 
“Waarom voel ik me aangetrokken tot mijn partner, ondanks dat het pijn doet?” 
“Hoe kan het dat ik me aangetrokken voel tot een partner die mij niet kan bieden wat ik wil?”

partnerkeuze

Aangetrokken voelen

We voelen ons tot onze partner aangetrokken vanuit onze compensatiebehoefte van vroeger.
Zo tussen ons 3de en 8ste levensjaar ontwikkelt zich een zogenaamde blauwdruk in onze hersenen met daarin (voor ons onbewuste) criteria waar onze toekomstige partner aan zou moeten voldoen.

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

Blauwdruk

Waar is die blauwdruk een blauwdruk van? Het is een blauwdruk van wat we in die jaren in onze jeugd meemaken. Op dat moment weten we niet dat we niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging en aanmoedigingen en complimenten krijgen waar we behoefte aan en recht op hebben. We weten ook niet dat we regelmatig, op verschillende manieren, naar beneden gehaald worden. En we hebben niet door dat we te doen hebben met een van onze ouders. Dit zijn de patronen die we later in ons volwassen leven herhalen, vooral bij onze partner.

Herhalen

Voor de aspecten die we op affectief gebied hebben ontbeerd, zoeken we onbewust compensatie bij onze partners en/of bij onze kinderen. En op andere momenten reageren we onze vroeger weggestopte boosheid af op onze partner en/of onze kinderen. We zijn ons niet bewust van de affectieve verwaarlozing in onze jeugd. Evenmin zijn we ons ervan bewust dat we als kind onze emoties noodgedwongen weg hebben gestopt. Hierdoor zijn we ons later ook niet bewust van ons compensatiegedrag

Partner

En aangezien je partner eveneens een bepaalde ‘blauwdruk’ vanuit diens jeugd heeft meegekregen, kunnen jullie geen van beiden elkaar datgene bieden waar ieder van jullie behoefte aan heeft. Mensen die een emotioneel gezonde opvoeding hebben gehad, hebben een andere blauwdruk en daardoor  een meer evenwichtige partnerkeuze.

Patronen

Hoe beïnvloedt deze blauwdruk ons leven?
Deze patronen spelen ook ten aanzien van de keuze van ons beroep en ten aanzien van onze werkomgeving. Het zijn dezelfde onderliggende  patronen (zoals bijvoorbeeld angst voor afwijzing, controlebehoefte, angst voor eenzaamheid, aardig gevonden willen worden en dergelijke).

Specifieke uitingsvormen

De specifieke uitingsvormen van deze onderliggende patronen verschillen per persoon en per situatie. Die uitingsvormen verschillen ook tussen jou en je partner en tussen jouw opeenvolgende partners. Als we geen inzicht hebben in onze onderliggende patronen en hoe we nog steeds van daar uit leven, lopen we (zonder dat we het door hebben), gedurende ons leven alle onverwerkte aspecten van onze compensatiebehoefte van vroeger af. 

Triggeren

Wat is de rol van jouw partner, kinderen of op je werk je baas of collega in dezen?
De ander triggert bij jou dingen die je vroeger als kind hebt noodgedwongen moest wegstoppen. Omdat er in je jeugd geen ruimte en geen aandacht voor was om die gevoelens er te laten zijn. De oorzaak van je emotionele pijn of onrust of angst zit in jouw jeugd; de ander triggert dat slechts en is er niet de oorzaak van. 

Jouw patronen van vroeger

Als het er al niet vanuit vroeger had gezeten, had de ander het namelijk ook niet kunnen triggeren. Ook als de ander uit jouw leven zou verdwijnen, is jouw emotionele pijn niet weg. Misschien dat je dat zelf al ervaren hebt. Dat komt omdat de ander jouw patronen van vroeger raakt/triggert. Onze partnerkeuze is daardoor als een spiegel van onze eigen patronen van vroeger. 

Meer van hetzelfde

Als de emotionele pijn of onrust (binnen of buiten de relatie) erger wordt, komt dat omdat je meer-van-hetzelfde doet, namelijk meer-van-hetzelfde VAN VROEGER.
De ander is dan ook niet de oplossing van jouw probleem. Net zo min als jij de oplossing bent van het probleem van de ander.

Ondergaan

Hoe verwijtbaar, narcistisch of emotioneel onbereikbaar de ander ook is: niemand dwingt jou zijn of haar gedrag te ondergaan op de manier zoals je dat nu doet. De bron van de manier waarop je dat doet zit in je verleden. Het is daarom belangrijk dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen partnerkeuze. 

Loslaten

Wat betekent loslaten voor je relatie of werkomgeving?
Het betekent niet dat je jouw partner onmiddellijk zou moeten verlaten of dat je meteen een andere werkomgeving zou moeten zoeken. Wanneer je aan de slag gaat het het alsnog invulling leren geven aan je eigen onvervulde emotionele behoeften, komt daar uit waar je vrede mee hebt.

Emotioneel gezonder

Als je weg wilt uit je relatie of uit je werkomgeving, en je durft of kunt dit niet, daarvan zit eveneens de bron in je jeugd. Loslaten betekent concreet voor jouw situatie dat je met je eigen patronen van vroeger aan de slag gaat en dat je daarvoor in de plaats emotioneel gezond gedrag aanleert. Uit loslaten komt waar jij vrede mee hebt. Dat is namelijk wat loslaten en herstel oplevert. 

Gevoel ontwikkelen

40% van de huidige volwassenen is onveilig gehecht. Bodem onder het herstellen van onze patronen van vroeger is daarom het alsnog ontwikkelen van je gevoel. Tijdens mijn herstelproces heb ik ontdekt hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt. Het gaat om praktische gedragsvaardigheden. Ik heb een boek geschreven hoe je dat doet: Grip op gevoel en emotie. Je leest erin hoe je in 4 stappen een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt. Klik hier om de Gratis Probeerversie in te zien of te downloaden en/of om het boek aan te schaffen. 

 

Als je je relatie niet kunt beëindigen

Waarom helpt een onmiddellijke relatiebeëindiging niet altijd? 
Als je weg wilt uit je relatie, maar je bent nu nog niet in staat om uit je relatie te stappen, lost weggaan nu niet jouw huidige onderliggende probleem op, zoals je zelf mogelijk hebt gemerkt. De kans is namelijk groot dat er een knipperlichtrelatie ontstaat.

Knipperlichtrelatie

Met een knipperlichtrelatie bevéstig je juist je onderliggende emotioneel ongezonde patronen van vroeger.  
Als je niet de eronder liggende oorzaak aanpakt, zal jouw emotionele pijn en onrust namelijk in de loop van de jaren/relaties verergeren. En dan ben je nog verder van huis. 

Weer tot de conclusie komen

Je zult namelijk onbewust weer in een ogenschijnlijk andere relatie of werkomgeving duiken en binnen niet al te lange tijd weer tot de conclusie komen dat je wel erg veel pech hebt dat je elke keer de verkeerde (partner of baas ) tegen het lijf loopt.

Oorzaak bij de ander leggen

Zolang je de oorzaak alleen bij de ander blijft zien en blijft leggen, zie je niet in dat de ander op de een of andere manier compensatie biedt voor jouw behoefte. Dat is ook het geval als er sprake is van een ongezonde relatie of werkomgeving; anders was je wel weggegaan, maar dat kun je niet.

Communicatie

Waar veel van mijn klanten tegen aanlopen, is dat ze geen emotionele binding met hun partner ervaren en/of dat de communicatie met hun partner niet altijd prettig verloopt. Wanneer we de ander als oorzaak zien van de situatie waarin we zitten, kan dat zelfs leiden tot meningsverschillen en felle discussies. Over hoe je in 5 stappen een verbindende en doelgerichte gespreksvoering ontwikkelt, heb ik het boek Emotioneel gezond in gesprek uitgebracht. Klik hier om de Gratis Probeerversie in te zien of te downloaden en/of om het boek aan te schaffen. 

Eigen aandeel

De oplossing van een voor jou pijnlijke relatie of werkomgeving zit in jezelf. Zit gelukkig alleen in jou, want het is onmogelijk om iemand anders te veranderen. Dat heb je inmiddels waarschijnlijk gemerkt. De oplossing zit erin dat je inzicht krijgt in je eigen aandeel in de situatie. En dat is zowel van toepassing op privé als op je werk. We kunnen namelijk alleen ons eigen aandeel veranderen. Tot nu toe vindt je echter dat alleen de ander zou moeten veranderen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

De ander zou hulp moeten zoeken

Je denkt misschien: waarom zoekt de ander geen hulp?
Voor jou is het op zich niet belangrijk waarom de ander geen hulp zoekt, omdat je daar zelf niet van gaat herstellen. Om zelf te herstellen van je patronen van vroeger, is het nodig om daar zelf mee aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat je bij een volgende partner of in een volgende werkomgeving weer tegen hetzelfde aanloopt. Het is juist andersom: door zelf aan de slag te gaan met je patronen van vroeger, begrijp je op een later moment waarom de ander dat niet doet. 

Ander gedrag

Aan de ene kant triggeren jullie aspecten bij elkaar die voortvloeien uit je jeugd; aan de andere kant kan iemand daar alleen bij zichzelf mee aan de slag gaan. Nu zul je nog heel veel worden getriggerd. Dat wordt minder naarmate je verder bent in je herstel. 

Jouw compensatiebehoefte van vroeger

Een andere partner of baas zal wel een oplossing voor de korte termijn zijn, maar jouw blauwdruk zal ervoor zorgen dat je op een bepaald moment toch weer iemand ontmoet of zelfs onbewust opzoekt die jouw triggert in jouw compensatiebehoefte van vroeger. Het ziet er alleen net even anders uit als de vorige partner of werkomgeving. We zoeken dus ook onbewust compensatie tússen opeenvolgende partners en tussen opeenvolgende werkomgevingen. Dat zullen we blijven doen zolang we blijven denken dat het (alleen of helemaal) door de ander komt. 

Partnerkeuze vanuit patronen van vroeger

We doen onze partnerkeuze onbewust vanuit onze eigen patronen van vroeger. En zolang je nog leeft vanuit emotioneel ongezonde patronen van vroeger, zal dat in onze partnerkeuze te zien zijn. En zal dat in onze partnerkeuze te zien blijven. Een andere partner zoeken is dus niet de oplossing van je onderliggende patronen van vroeger want ook in je volgende relatie kom je er achter dat deze partner het ook niet is. 

Emotioneel (on)gezond

Je kunt aan je partnerkeuze zien hoe emotioneel (on)gezond je zelf bent.
We kunnen ons geërgerd voelen over onze partner, want het is makkelijker om boos te zijn op iemand anders, dan om ons eigen aandeel in te gaan zien. 

Illusies

Je denkt misschien: Als de ander maar….
Je houdt nu een aantal illusies in stand, en een daarvan is dat als mijn partner maar… dan wordt het goed tussen jou en je partner, of als mijn baas maar…. dan wordt het goed op je werk.
Door deze illusie hou je zowel je eigen pijn als de situatie in stand.

Anders gedragen

Pas toen ík me anders ging gedragen, ging mijn partner zich anders gedragen.
En pas toen ík me op mijn werk anders ging gedragen, ontstond er een doorbraak in mijn burn-out en in mijn arbeidsconflict.
In beide gevallen had ik het zogenaamde Grote Gelijk, alleen zolang ik de ander wilde veranderen, kreeg ik het niet. 

Loslaten van mijn Grote Gelijk

Ik liet mijn Grote Gelijk los en keek naar mijn eigen aandeel. Hierdoor zag ik hoe ik, onbewust en onbedoeld, zelf het gedrag van de ander juist in stand hield. Omdat ik wilde herstellen van mijn patronen van vroeger, leerde ik mezelf emotioneel gezond gedrag daarvoor in de plaats. Door dit proces kwam ik erachter dat ik in alles een even groot aandeel had gehad. Ik telde mijn zegeningen dat ik wel met mijzelf aan de slag kon gaan. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel