Hartstocht: waarom sluiten stabiliteit en hartstocht elkaar uit?

Ammy van BedafLiefdesverdriet

Hartstocht

Hartstocht is wat in films en in boeken wordt nagestreefd. Dat wordt voorgesteld als echte oprechte liefde. De emotionele pijn en onrust die er bij horen, worden dan ook voor lief genomen.
Toch is hartstocht niet wat oprechte liefde en wat oprecht houden-van is. Waarom sluiten stabiliteit en impulsieve hartstocht elkaar in werkelijkheid uit?

 

hartstocht

 

Compensatie

Wat we als verliefdheid voelen zijn feitelijk stofjes in ons brein. Wat we als verliefdheid voelen is compensatie voor wat we in onze jeugd op emotioneel gebied hebben ontbeerd. Zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging. En ook het je gehoord en serieus genomen voelen. 

Hoe verliefder, des te….

Ik las ooit dat verliefdheid op zich een verslaving is. Na zelf afgekickt te zijn van een relatieverslaving geloof ik dat. Na 9 jaar coaching vermoed ik zelfs dat hoe verliefder iemand kan zijn, des te groter de emotionele verwaarlozing in de jeugd is geweest. Want des te groter de compensatiebehoefte daarvoor, wat verliefdheid feitelijk is. Dat geldt dus ook voor andere verslavingen. 

Oorzaak bij de ander leggen

Iemand die te veel investeert in de liefde, kan de oorzaak van het stranden van de relatie bij de ander leggen. De ander is dan zo ondankbaar om er geen liefde of aandacht voor in de plaats terug te geven. Dit wijst op voorwaardelijke liefde. Dat houdt in dat je liefde geeft omdat je er iets voor terug verlangt. Zoals aandacht, bevestiging. En als de ander dat niet kan of niet doet, verwijt je dat de ander. 

Logisch

Alle gedrag is logisch, tenminste: voor betrokkene op dat moment en in die situatie. We vertonen gedrag omdat het ons iets biedt. Het biedt iemand iets om de oorzaak van het niet naar wens verlopen van de relatie bij de ander te leggen.

Eigen aandeel

Zolang de oorzaak van de onrustige relatie bij de ander wordt gelegd, hoef je namelijk niet te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. Hoef je niet te kijken naar wat de patronen zijn die jullie beiden, onbewust en onbedoeld, in stand houden. Hoef je niet te kijken naar wat je eigen aandeel is in jullie relatie. 

Niet kunnen loskomen

Als jij degene bent die emotionele pijn heeft en desondanks niet los kunt komen van je (ex-)partner, is er meer aan de hand. Dat heeft dan niet meer alleen met je partner te maken.
Je partner is wel degene die iets bij jou triggert: hij of zij raakt iets dat er van vroeger zit.

Eenzaamheid

Vandaar ook jouw grote angst om in de steek gelaten te worden, jouw grote angst voor afwijzing en jouw grote angst voor eenzaamheid. In feite wordt dan je verlatingsangst in je jeugd getriggerd. Dat waren de keren dat je je als kind door je ouders in de steek gelaten voelde. Omdat ze er niet voor je waren. Ook niet als je ze nodig had. 

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

Voor terug krijgen

Je onbewuste angst voor eenzaamheid is de onderliggende reden dat je zoveel investeert in de liefde. En het is de dieperliggende reden dat je je hele ziel en zaligheid in de relatie legt. Je hoopt er namelijk, onbewust en onbedoeld, liefde en aandacht en zorg voor terug te krijgen. De liefde, aandacht en zorg die je in je jeugd ontbeerd hebt.

Partner

Dat is de reden dat je er zo hartstochtelijk naar op zoek bent bij je partner. Echter, je partner heeft dezelfde emotioneel onvervulde behoeften als jij. Je partner is evenmin in staat datgene te geven wat hij/zij zelf ook vroeger niet heeft meegekregen.

Impulsief

Op het moment dat degene die te veel in de liefde investeert uiteindelijk datgene zou krijgen waarnaar zij of hij zo vurig verlangt, zou het echter afgelopen zijn met het lijden (de opwinding, de spanning en het aantrekken en afstoten) en zou de passie snel opgebrand zijn. Dat is de reden dat dergelijke relaties even snel (impulsief) beëindigd worden als dat ze ontstaan.

Dan is het met het lijden gedaan

In tegenstelling tot wat je dan zou denken is het dan niet met de liefde gedaan, maar met het lijden, die bitter zoete pijn van strijd, overwinning, opwinding en aantrekken en afstoten. Datgene wat ons onbewust bekend voorkomt van vroeger.

Eros en agape worden met elkaar verward

In onze maatschappij en in de media worden twee soorten liefde door elkaar gehaald.
Op allerlei manieren wordt ons voorgehouden dat eros (een hartstochtelijke relatie) ons agape (voldoening en bevrediging) zal brengen.

Onjuiste veronderstelling

Dit veronderstelt dat wanneer de passie maar groot genoeg is, er een blijvende emotionele band gesmeed zal worden. Alle mislukte relaties die aanvankelijk op een hevige passie gebaseerd waren, getuigen van deze onjuiste veronderstelling. Frustratie, lijden en verlangen leiden niet tot een stabiele, evenwichtige, gelijkwaardige, continue en elkaar wederzijds voedende relatie.

Gemeenschappelijkheid

Het tegenovergestelde is waar. Wat nodig is voor een evenwichtige en gelijkwaardige relatie zijn gemeenschappelijke interesses, gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke nagestreefde doelstellingen. En daarnaast een vermogen tot het onderhouden van affectie, affiniteit en intimiteit. 

Ik geef RelatietherapieCoaching en doe dat door de belangrijkste belemmering voor het mislukken van relatietherapie te ondervangen. Lees over mijn speciale manier van RelatietherapieCoaching .

Verzadiging

Wat er vaak gebeurt is het volgende: na een passioneel en hartstochtelijk begin treedt er een verzadiging op van de opwinding, van de pijn en van de frustratie van een nieuwe liefde. Hierna ontstaat het gevoel dat er iets zeer belangrijks ontbreekt. Het klopt dat er iets wezenlijks ontbreekt. 

Betrokkenheid

Wat ontbreekt is een diepere betrokkenheid, die een gevoel van veiligheid en zekerheid kan geven. Nodig is om te kijken wat de obstakels, belemmeringen en blokkades zijn waardoor je niet tot de kern komt. Waardoor je niet je patronen kunt doorbreken. Hiervoor is het nodig dat je inzicht krijgt in je eigen aandeel. Omdat dat het enige is dat je kunt veranderen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Passie

De prijs die we voor onze passie en hartstocht betalen is echter angst. De angst het niet goed te doen. De angst om in de steek te worden gelaten. De angst om het niet te kunnen. De angst om het niet te redden. Dezelfde angst en pijn die een hartstochtelijke relatie (eros) voeden, kunnen deze ook vernietigen.

Stabiele relatie

De prijs die we voor een stabiele relatie betalen is verveling; en dezelfde veiligheid en zekerheid die een dergelijke relatie bijeenhouden, kunnen deze ook star en levenloos maken. Tot nu toe halen we onze levensvervulling bij de ander vandaan. Omdat ons in onze opvoeding niet is meegegeven hoe we daar zelf invulling aan kunnen geven.

Emotionele verbinding

Pas nadat we in staat zijn onze levensvervulling uit onszelf in plaats van bij iemand anders weg te halen, zijn we in staat om met een ander een emotionele verbinding aan te gaan. Een emotionele verbinding waarin beiden zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Voorspelbaarheid, vertrouwdheid, kameraadschap

Degene die een toegewijde, vaste en stabiele relatie hebben, nemen genoegen met voorspelbaarheid, vertrouwdheid en kameraadschap.
Degene die vindt dat alleen hartstocht geldt, zal voorspelbaarheid, vertrouwdheid en kameraadschap niet herkennen en er ook niet mee om kunnen gaan.

Hartstocht en stabiliteit sluiten elkaar uit

Daar waar het beeld wordt gecreëerd dat na hartstocht stabiliteit komt, zijn het in feite elkaar uitsluitende aspecten. Hartstocht is eerder een impulsieve behoeftebevrediging, terwijl stabiel gedrag ook uitgesteld kan worden, wat het tot intuïtief gedrag maakt.

Herstel

Voor mensen die te zeer liefhebben en die te veel investeren in de liefde (die er hun hele ziel en zaligheid in gooien zonder er evenveel voor terug te krijgen) kan het bereiken van echte intimiteit met een partner pas na hun herstel komen.

Handelen en nalaten

Het herstel betreft enerzijds datgene wat bepaald handelen van de ouders in de jeugd heeft teweeggebracht en anderzijds betreft het datgene wat tijdens de jeugd door de ouders is nagelaten en wat daar de consequenties van zijn.

Inzicht in emotionele behoeften

Het herstel bestaat er uit dat inzicht wordt verkregen in de specifieke emotionele behoeften die men vroeger, in de jeugd, ontbeerd heeft. Dit betreffen doorgaans emotionele behoeften als aandacht, liefde, zorg, er mogen zijn, serieus genomen worden, getroost worden en dergelijke.

Compensatie zoeken voor emotioneel onvervulde behoeften

Om te kijken hoe het huidige gedrag in stand wordt gehouden, is inzicht nodig in de manier waarop aan dergelijke universele emotionele behoeften wel of niet invulling werd gegeven.Mensen die emotionele pijn en onrust ervaren en die veel piekeren, zijn vaak op de een of andere manier affectief verwaarloosd. Zolang zij hier niet aan werken, zullen zij naar compensatie blijven zoeken voor hun emotioneel onvervulde behoeften.

Emotioneel gezond gedrag ervoor in de plaats

Ik kan je inzicht geven in de specifieke uitingsvormen van je onvervulde emotionele behoeften van vroeger. Op grond daarvan kan ik je laten zien hoe je dit nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt én wat je eraan kunt doen om daarvoor emotioneel gezond gedrag in de plaats aan te leren. 

Kortom: als je weet hoe jij invulling kunt geven aan jouw specifieke onvervulde behoeften van vroeger, zul je hiervoor geen compensatie hoeven zoeken bij anderen, waardoor je een rustiger en evenwichtiger leven kunt leiden.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel

 
What do you want to do ?

New mail