Waarom leidt ergens niet meer aan mogen denken tot piekeren?

Een definitie van loslaten is niet makkelijk te geven, omdat de betekenis van loslaten afhankelijk is van de situatie en van wat je in die situatie zou willen loslaten: alles-of-niets denken, angst voor afwijzing, angst voor de toekomst, belemmerende gedachten, besluiteloosheid, controle, frustraties, impulsief gedrag, machteloosheid, obsessieve en dwangmatige gedachten, ongelijkwaardigheid, perfectionisme, vasthouden aan eigen normen en waarden, zelfverloochening, enzovoorts.

Het is mogelijk om aan te geven wat loslaten níet is.

Loslaten betreft niet in eerste instantie het loslaten van personen, alhoewel dat wel onze grootste pijn en vaak onze grootste angst is. Loslaten betreft daarentegen in eerste instantie het loslaten van iets in onszelf waarin we bij die betreffende persoon compensatie zoeken. Wat dat bij jezelf is, weet je doorgaans niet.
Als je je relatie met iemand behoudt als je de betreffende compensatiebehoefte in jezelf niet hebt losgelaten, zul je ook niet pijnvrij zijn in je relatie(s) en regelmatig ergernissen en frustraties ervaren.
Als je daarentegen datgene waarvoor je onbewust en onbedoeld bij de ander compensatie zoekt, hebt losgelaten, ben je én pijnvrij én heb je de keuze om wel of niet met betrokkene door te gaan.

Loslaten is niet het forceren van een besluit of het jezelf dwingen tot een besluit. Dit is een rationeel proces. Als je de vele factoren die onbewust een rol spelen niet meer kunt beredeneren, kom je er niet meer uit en ga je piekeren. Loslaten kun je niet binnen een tijdsplanning brengen; het is een proces binnen jezelf. Loslaten laat zich dan ook niet onder tijdsdruk zetten en kent geen deadlines.

Loslaten is niet het ‘achter je laten’ van bepaalde zaken in de zin dat je het eigenlijk wegstopt.
Wij kunnen helaas niet zo maar alle gebeurtenissen achter ons laten. Ik ben het dan ook niet eens met dooddoeners als: je moet het loslaten en je moet het achter je laten. Die dooddoeners houden ons voor dat je er vooral niet meer aan zou moeten denken, maar bepaalde gedachten laten zich niet wegstoppen, hoe we ook ons best doen. Evenmin kunnen we onszelf opleggen iets te vergeten. Het resultaat is dan juist piekeren en malen en voortdurende onrust in je hoofd.
Sterker nog: het feit dat je blijft piekeren is een signaal dat iets juist jouw aandacht vraagt. Alleen heb je voor jezelf nog niet de juiste manier gevonden om het op te lossen.

Loslaten is niet het zonder meer accepteren van zaken zoals ze zijn, tenminste, niet in de betekenis van acceptatie zoals dat doorgaans bedoeld wordt. Acceptatie is doorgaans een puur rationeel proces, zoiets als ‘erboven staan’. Erboven staan is een voortzetting van het beredeneren wat tot dan toe ook al niet heeft geholpen en alleen maar tot piekeren heeft geleid. Piekeren is heel simpel gezegd een signaal dat je iets op een andere manier zou moeten doen. Jouw huidige emotionele pijn wordt dan ook veroorzaakt door jouw eigen machteloosheid. Welke machteloosheid dat is, verschilt per persoon. Het goede nieuws is, dat je er dan zelf wat aan kunt doen. Echte acceptatie is het resultáát van loslaten.

Wat kenmerkt loslaten wel? Loslaten kent bepaalde prioriteiten en stappen, die verschillen per persoon en situatie. Loslaten is dan ook een werkwoord en een actief proces. Het resultaat van loslaten is dat bepaalde gebeurtenissen jou niet meer beheersen maar dat jij de gebeurtenissen beheerst, dat je je niet meer akelig voelt en dat je een oplossing hebt voor jouw probleem.
Ikzelf zie het woord ‘gunnen’ als synoniem voor loslaten. Het tegenovergestelde van loslaten is volgens mij dan ook ‘vasthouden’; vasthouden aan interpretaties en aannames die tot het piekeren hebben geleid. Als je jezelf andere interpretaties en aannames gunt, betekent dat het einde van het piekeren. Als je hebt losgelaten, kun je als het ware je eigen mental coach of life coach zijn.

Kortom: loslaten is juist níet het niet meer aan iets of iemand willen denken maar het onderzoeken waarom en hoe je dat tot op heden wel hebt gedaan, met andere interpretaties en aannames als resultaat.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178