Waarom kindermishandeling zo’n taboe is

Kindermishandeling

Kindermishandeling is volgens mij het grootste taboe. Het woord heeft een negatieve bijbetekenis. Er wordt namelijk onbewust van uitgegaan dat kindermishandeling met opzet wordt gedaan. Dat is eigenlijk nooit het geval.

Jaarlijks is er de Week van de Kindermishandeling en dit jaar van maandag 14 november t/m zondag 20 november 2016. Vanaf a.s. maandag dus.

 

spelend meisje

Onmacht

Kindermishandeling is vanuit onmacht. Onmacht een gesprek te voeren. Onmacht over gevoelens te praten. Niet geleerd om hulp te vragen, te aanvaarden of aan te bieden. Niet geleerd een meerdimensionaal denkniveau te ontwikkelen. Niet een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Weggestopt

En ouders hebben het verdriet en boosheid uit hun eigen jeugd weggestopt. Dat is de reden dat ze het lastig vinden als hun eigen kinderen verdriet of boosheid tonen. Het verdriet wordt weg genuanceerd, wat afwijzing is voor het kind omdat het zich niet gehoord voelt.

Ruimte

En de ouder wordt nog bozer als je als kind boos bent. Ook voor het uiten van je boosheid naar je ouders is geen ruimte. Terwijl het vaak je ouders zijn die bij jou je boosheid veroorzaakten.

Hechting

Geen emotioneel veilige hechting kunnen ontwikkelen. niet een passie kunnen ontwikkelen. Niet doelgericht kunnen handelen. Niet het belangenspel inzien. Niet de gevolgen ergens van kunnen overzien. Niet de bepaalde consequenties kunnen accepteren. Niet weten wanneer je ergens voor moet vechten en wanneer je beter je verlies kunt nemen.

Loyaliteit

Als kind worden we geboren met een blinde loyaliteit naar onze ouders. Dat is belangrijk, want als baby en kind zijn we volstrekt afhankelijk van onze ouders. Deze loyaliteit is echter minstens zo groot als het kind door de ouders emotioneel wordt verwaarloosd, misbruikt of mishandeld.

Afhankelijk

Sterker nog: er ontstaat een ongezonde loyaliteit, waardoor het kind emotioneel afhankelijk blijft van de ouders. Renate Dorresteijn zei een keer tijdens een interview: “Je kunt je kinderen niet meer aan je binden dan door ze te mishandelen.” Dit is maar al te waar.

Nodig

Het doel van een gezonde opvoeding is dat kinderen emotioneel onafhankelijk van hun ouders worden. Veel ouders (ongeveer 40%) hebben hun kinderen echter nodig voor hun eigen emotionele behoeften. Hierdoor doen ze een emotioneel ongezond beroep op hun kinderen.

 

jongen

Projecteert

Dat gaat ook door als het kind volwassen is. Het kind heeft dit niet door en begrijpt later niet waar al die problemen in zijn volwassen leven toch door veroorzaakt worden.

Herhaalt

De inmiddels volwassene, die in zijn jeugd zijn/haar emotionele behoeften niet bevredigd zag, projecteert vervolgens zijn/haar emotionele behoeften op de eigen kinderen. Waardoor de geschiedenis zich herhaalt.

Veroorzaker

Kindermishandeling is een van de grootste zo niet de grootste veroorzaker van symptomen als angst, besluiteloosheid/niet kunnen kiezen, boosheid/frustraties/ergernissen, burn-out, depressie, eenzaamheid, emotionele pijn, geen grenzen kunnen aangeven/pleasen/geen Nee kunnen zeggen.

Relatieproblemen

En ook een veroorzaker van piekeren, schuldgevoel, schaamtegevoel, slecht slapen, stress, vermoeidheid/futloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld, en verslavingen, stoornissen, psychosomatische klachten, conflicten op het werk en van relatieproblemen en de hieruit voortvloeiende echtscheidingen.

Gevoel

En het meest beschadigende is n.m.m. dat je als kind als het ware je gevoel wegstopt, blokkeert, afsluit. Dit weet je niet van jezelf. Het is een beschermingsmaatregel die nodig is. Het is nuttig omdat je als kind niet kunt verdragen wat je om je heen meemaakt aan spanning, afwijzing, niet gehoord voelen, in de steek gelaten voelen, e.d.

 

triest kijkend meisje

Belemmering

Dat wat in de jeugd een nuttige beschermingsmaatregel was, wordt in de volwassenheid een van de grootste belemmeringen en blokkades. Je weet zelf niet dat je gevoel geblokkeerd is. Dat wat je denkt dat gevoel is, is feitelijk impulsief gedrag. Als je niet beter weet, voelt dat het zelfde. 

Richtsnoer

Je gevoel is op zich een feilloze antenne voor wat wel goed en voor wat niet goed is voor jou. Het is de beste richtsnoer voor wat je leuk vindt en voor wat je niet leuk vindt. Mensen die afgesloten zijn van hun gevoel, weten niet altijd wat wel of niet goed is. Ze weten ook niet wat hun passie is. Ze hebben geen doel in hun leven.

Volwassenen

Er is iets vreemds aan de hand. Kindermishandeling gaat namelijk altijd over de huidige kinderen. Terwijl de huidige volwassenen ook kind zijn geweest. Op de een of andere manier wordt dat vergeten. Ook deze week van de kindermishandeling gaat natuurlijk over de huidige kinderen.

Terecht! Maar daarnaast mag er ook aandacht zijn voor de kinderen van de vorige eeuw en die nu volwassen zijn geworden en tegen allerlei symptomen aanlopen.

1 miljoen Nederlanders

De 1 miljoen mensen die depressief zijn, de 1 miljoen mensen die eenzaam zijn, de 1,1 miljoen mensen die angst en/of paniek hebben, hebben namelijk in hun jeugd evenmin gehad waar ze als kind recht op en behoefte aan hadden.

emoticon die sip kijkt

Misverstand

Het grote misverstand over Kindermishandeling is dat het alleen zou gaan om slaan, verkrachting of ander fysiek geweld. Sommige mensen schrijven”Ik ben niet verkracht, niet geslagen en mijn ouders waren geen alcoholist” maar dat zijn alleen zichtbare aspecten van kindermishandeling.

Onzichtbaar

De onzichtbare aspecten van kindermishandeling doen evenveel pijn. Het niet de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging krijgen is voor een kind afwijzing.Dit is affectieve verwaarlozing.

Niet kunt

De boodschap krijgen dat je iets niet kunt, of dat je iets niet goed (genoeg) doet, is geestelijke mishandeling.

Wegcijferen

Als kind zag je dat jouw ouders het zelf al moeilijk hadden. Of je had met een van je ouders te doen. Je wilde ze niet tot last zijn. Hierdoor ging je je zelf ontzien en wegcijferen. Je probeerde zelfs een van je ouders te helpen. Dit is emotioneel misbruik.

Zelfverloochening

Het jezelf wegcijferen leidt onbewust tot een symptoom die op iedereen van toepassing is die niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad. Dat symptoom is systematische en structurele zelfverloochening. Je doet dingen die je niet leuk vindt en je doet niet de dingen die je leuk vindt.

Overlevingsmechanisme

Je bent je hier al niet eens meer van bewust. Het is een van je overlevingsmechanismen geworden om dat niet meer te voelen. Daarom weten veel mensen niet (meer) wat ze leuk vinden.

Emotioneel misbruik

Ik ben emotioneel misbruik gaan zien als het meest beschadigende aspect van kindermishandeling. Omdat het het meest beschadigende aspect is over iemands leven gezien. Het beïnvloedt de manier waarop je in relaties staat. Het beïnvloedt de manier waarop je je werk doet.

Definitie

Terwijl emotioneel misbruik lang niet altijd wordt genoemd in de definitie van kindermishandeling. Het is namelijk ook het meest onzichtbare aspect van kindermishandeling. Het is een moeilijk herkenbaar aspect. Het is niet makkelijk dit inzichtelijk te maken.

40%

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen in de jeugd te maken heeft gehad met aspecten van kindermishandeling. Ik had dit destijds zelf ingeschat als rond de 20%. Wat mij nog het meest verbaasde, is dat dit wereldwijd is.

20% is zich ervan bewust

Van die 40% volwassenen die in hun jeugd met kindermishandeling te maken heeft gehad, is de helft, dus 20%, zich daar min of meer van bewust. De andere helft, dus ook 20%, is zich daar niet van bewust en heeft het weggestopt.

60% emotioneel gezonde jeugd

Je kunt altijd al gauw merken tot welke categorie iemand hoort. Als je over je eigen ervaringen vertelt en mensen zitten je glazig aan te kijken, behoren ze waarschijnlijk tot de 60% mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad. Ze weten namelijk echt niet waar je het over hebt.

Weggestopt

Als mensen jouw opmerkingen wegnuanceren, wegredeneren, er tegen in gaan, het ontkennen of naar beneden halen of dingen zeggen als: “Je kunt je verleden toch niet meer veranderen, wat heeft het voor zin oude koeien uit de sloot te halen” weet je dat ze tot de 20% horen die het hebben weggestopt.

Feller

Wat er dan gebeurt is het volgende: juist omdat ze het bij zichzelf hebben weggestopt, kunnen zij informatie daarover niet toelaten. Het wegstoppen is hun overlevingsgedrag geworden. Hoe meer iemand het heeft weggestopt, hoe feller betrokkene reageert en hoe overtuigender het ontkend wordt.

Geschiedenis

Zij leven inderdaad nog vanuit hun beschadigende jeugd. Ze weten niet dat je je toekomst nog wel degelijk zelf kunt realiseren. Ik zeg dan ook altijd: “Het was je geschiedenis; het hoeft gelukkig niet ook nog eens je toekomst te zijn!”

Politici

Realiseer je even wat het betekent als 40% van de huidige volwassenen in hun jeugd met kindermishandeling te maken heeft gehad. Dat geldt dus ook voor alle beleidsmakers, politici, gezagsdragers, hulpverleners en weggebruikers e.d.

Blinde vlek

Dat verklaart ook waarom het een taboe en blinde vlek blijft. Ook bij de beleidsmakers en politici zitten mensen die het hebben weggestopt. Of die oprecht niet weten waar je het over hebt. En het zich evenmin kunnen voorstellen. Omdat ze het zelf niet hebben meegemaakt.

Hulpverleenster

Zelf ben ik eind jaren negentig anderhalf jaar lang emotioneel misbruikt door een bedrijfsmaatschappelijk werkster. Ik ben overspannen bij haar de hulpverlening ingegaan en er burn-out, met een PTSS en suïcidaal uitgekomen.

Herhaald

Tijdens mijn herstel werd mij duidelijk dat de oorzaak in zowel haar jeugd als in mijn jeugd zat. Waarvoor ik hulp had gezocht, had zich in de hulpverlening herhaald. Dit fenomeen heet secundaire victimisatie. Doordat ik haar heb overleefd, kan ik nu tijdens een Eendaagse Coaching iemands patronen van vroeger inzichtelijk maken.

Zegeningen

Ik ben burn-out en relatieverslaafd geweest en van beide genezen. Ik tel mijn zegeningen! Hierdoor heb ik mijn ontwikkelingspotentieel alsnog kunnen aanboren. Ik tel nog een keer mijn zegeningen!

ook 40%

Die ‘40%’ komt regelmatig voor. De eerste keer dat ik het las was dus over kindermishandeling. Toen herinnerde ik me dat ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw een klein artikeltje had gelezen in Psychologie Magazine.Ook dat ging om 40%.

Slaap

Canadees onderzoek had toen uitgewezen dat 40% van de Canadese vrouwen er geen probleem mee hadden als hun man binnenkort in zijn slaap zou overlijden. Een aantal zouden het zelfs heel fijn vinden als dat gebeurde. Waren ze meteen van hun probleem verlost. Dachten ze…

Relatieverslaafd

Deze vrouwen waren, dat weet ik nu, relatieverslaafd. Ze hadden emotionele pijn in hun relatie en waren niet in staat om hun relatie gezonder te maken. Ze waren evenmin in staat om deze relatie te beëindigen als ze dat wilden. Uit angst in een groot gat te vallen. Ze konden dus niet met en niet zonder hun partner.

Weer 40%

Het echtscheidingspercentage nadert ook de 40%. Het is logisch dat als je in je jeugd niet emotioneel veilig gehecht bent, je niet in staat bent een veilige hechting met een partner aan te gaan. Om een emotioneel veilige hechting met een partner aan te gaan is het nodig dat je eerst emotioneel loskomt van je ouders.Je hebt waarschijnlijk ook niet gepuberd.

Nog een keer 40%

En een half jaar geleden stond in een klein krantenbericht het volgende resultaat van wetenschappelijk onderzoek. 40% van de volwassen Nederlanders was onveilig gehecht.

Emotioneel onveilige hechting

Zelf wist ik dat al, omdat de 40% volwassenen die in hun jeugd met kindermishandeling te maken heeft gehad, niet emotioneel veilig gehecht is. Een emotioneel onveilige hechting ontstaat als de ouders niet in staat zijn om een emotioneel veilige hechting aan te gaan met hun kinderen.

Overgedragen

Dat zij daar niet toe in staat zijn, komt doordat hun ouders dat ook niet met hén konden. Dit toont aan wat ene Nagy ‘roulerende rekeningen’ noemde. Dergelijke patronen worden van de ene generatie overgedragen naar de volgende generatie.

Onderliggende gedragspatronen

Dit werpt n.m.m. een ander licht op de nature- en nurturediscussie. Het is volgens mij niet zo dat aanleg voor (biivoorbeeld) depressie erfelijk is. Het zijn de onderliggende gedragspatronen die die depressie veróórzaken (zoals zelfverloochening, machteloosheid, geen hulp kunnen/durven vragen, pleasegedrag, e.d.) die worden doorgegeven aan de volgende generatie.

Emotioneel veilig gehecht

Wanneer ben je wel emotioneel veilig gehecht? Als je in je jeugd aandacht, waardering, erkenning en bevestiging hebt gekregen. Dat moet dan wel onvoorwaardelijke aandacht, waardering, erkenning en bevestiging zijn geweest. Dus niet omdat je er iets voor moest doen of presteren.

Kiezen

Je bent emotioneel veilig gehecht als je bent geënthousiasmeerd in je interesses. Als je daarin bent ondersteund. Als je erin bent aangemoedigd. Ook als je jouw eigen sport en instrument mocht kiezen. In plaats van ‘gestimuleerd’ werd in iets wat jouw ouders goed uitkwam (instrument was er al, korte reistijden naar sportlocatie, ouders of oudere broers/zussen zaten al op die vereniging, e.d.).

 

pianoles

 

Vragen

Je bent emotioneel veilig gehecht als je met je vragen en problemen en dingen waar je mee zat, naar je ouders kon. Mocht je denken dat dat het geval is, dan kan ik je het volgende meegeven ter overweging. Als kind voelden we vaak al aan dat het geen zin had om met vragen of problemen naar onze ouders te gaan.

Praktische vragen

Ja, wel met praktische vragen, maar niet met dingen waar je mee zat. Onbewust voelde je als kind aan dat je een nietszeggend antwoord zou krijgen. Of, nog erger: helemaal geen antwoord of zelfs een sneer. Als kind heb je aangevoeld dat het stellen van vragen aan je ouders geen zin had.

Hun kinderen

Mensen zien in dat ze in hun jeugd, volstrekt onbedoeld en onbewust, beschadigende patronen hebben meegekregen van hun ouders. Dat ze die patronen ook zelf weer, onbedoeld en onbewust, hebben doorgegeven aan hún kinderen, is iets wat dan nauwelijks geloofd wordt. 

Anders

Oprecht denken mensen dat zij het zelf niet hebben doorgegeven. Ze noemen concrete voorbeelden waarin ze het juist anders doen dan hun eigen ouders deden.

Geboorte

Waar het om gaat is dat de onderliggende patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling al vanaf de geboorte van de kinderen zijn doorgegeven. Net zoals de ouders zelf die patronen vanaf hun geboorte hebben meegekregen van hún ouders.

Verschillen

De specifieke uitingsvormen verschillen per persoon en per situatie. Ook de manier van communiceren wordt onbewust doorgegeven. Het stellen van gesloten of suggestieve vragen in plaats van open vragen. Het geven van ongevraagd advies. Paradoxale boodschappen uitzenden. Het zitten in de redderrol. Het zijn uitingsvormen die men niet bij zichzelf herkent. 

Tegenovergesteld

Het gebeurt ook dat ouders juist het tegenovergestelde gedrag vertonen. Zoals bijvoorbeeld een kind juist verwennen. Wat evenmin emotioneel gezond is. Een kind verwennen is vaak materiële compensatie voor het niet kunnen tonen van affiniteit en affectie.

Herkennen

Het probleem is dat wat mensen bij zichzelf hebben weggestopt, ze vervolgens niet bij hun kinderen kunnen herkennen. Hierdoor zijn ouders op hun beurt niet in staat om te voldoen aan de emotionele behoeften van hun kinderen. De geschiedenis herhaalt zich.

Zwangerschap

Dan heb ik het nog niet over de periode voor de geboorte: de periode van de zwangerschap. Als de zwangere moeder spanningen ervaart, is dat te zien aan het gedrag van de nog ongeboren vrucht in de baarmoeder.

Logisch

Na aanvankelijke ontkenning de patronen zelf te hebben doorgegeven, ziet men in dat de psychische problemen van het ene kind of het agressieve of juist stille gedrag van het andere kind, ook weer een logisch gevolg zijn de opvoeding die de eigen kinderen hebben gekregen

Jezelf

Als je zelf niet de liefde en emotionele zorg hebt gehad waar je als kind recht op en behoefte aan had, is het niet mogelijk dat door te geven aan je kinderen. Wat je zelf niet hebt gehad of niet alsnog bij jezelf hebt ontwikkeld, kun je namelijk niet doorgeven.

Mogelijk

Om emotioneel gezonde patronen door te geven, is het nodig dat eerst bij jezelf te ontwikkelen. Gelukkig is het nog wel degelijk mogelijk alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Dat is wat ik heb gedaan en ik pluk er iedere dag de vruchten van.

Loslaten

Loslaten is een proces. Het gaat erom inzicht te krijgen in je eigen aandeel in een relatie of situatie. Loslaten is het vervangen van disfunctioneel gedrag in functioneel gedrag. Loslaten is het vervangen van emotioneel ongezond gedrag in emotioneel gezond gedrag.

Resultaat

Als een van beiden ander gedrag vertoont, verandert de situatie al. Als jij jouw eigen aandeel verandert, kun je een situatie veranderen op een door jou gewenste manier. Het mooie ervan is dat je al resultaat merkt vanaf het moment dat je ermee begint. Loslaten is krijgen!

Een enorm goed boek over kindermishandeling is ‘De onschuldige gevangene’ van Ingeborg Bosch. Ik was erg onder de indruk toen ik het las, zo doorwrocht, uitgebreid en diepgaand als Ingeborg Bosch het fenomeen van alle kanten bekijkt en beschrijft. Dit boek is echt een aanrader.

Zelf ga ik volgend jaar beginnen aan een boek over de specifieke uitingsvormen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling, lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. Ik laat je zien hoe het er allemaal uit kan zien, om het concreet te maken en ik laat je zien wat het feitelijk is en wat de impact op betrokkene is in het volwassen leven. Dan zie je ook welke vragen ik stel om iemands patronen van vroeger, zonder dat betrokkene zich van die patronen (volledig) bewust is, inzichtelijk te maken.

 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178