Waarom is het emotioneel loslaten van de ouders zo belangrijk?

Ammy van BedafGeen categorie

Ouders loslaten

We worden geboren met een onvoorwaardelijke loyaliteit naar onze ouders. Dit is heel goed en nodig voor de overleving van de mens als soort. Het werkt echter belemmerend als je niet een opvoeding hebt gehad waar je behoefte aan had en waar je als kind recht op had. Dan is het emotioneel je ouders loslaten alsnog nodig. 

Wat houdt ouders loslaten in?

Je ouders loslaten houdt in dat je emotioneel van ze loskomt. Het houdt dus niet in dat je geen contact meer met ze zou hebben. Omdat je emotioneel nog niet van je ouders los bent, heb je niet door hoezeer belangrijke keuzes in je leven onbewust door je ouders zijn bepaald. Hierdoor heb je jezelf nooit kunnen ontwikkelen tot een emotioneel onafhankelijk en zelfstandige volwassene. 

Emotioneel onafhankelijk

Een emotioneel gezonde opvoeding zorgt ervoor dat je je emotioneel onafhankelijk kunt opstellen ten opzichte van je ouders. Een emotioneel niet gezonde opvoeding zorgt ervoor dat er een ongezonde loyaliteit tussen ouders en kinderen ontstaat. Renate Dorrestein zei ooit in een interview: “Er is geen betere manier om je kinderen aan je te binden dan door ze geestelijk te mishandelen.”

Emotioneel zelfstandig

Door een emotioneel gezonde opvoeding worden de kinderen emotioneel zelfstandig. Deze kinderen zullen niet onbewust het drama uit hun jeugd herhalen in hun relaties. Ze zullen niet onbewust in relaties vluchten uit angst voor eenzaamheid. En ze zullen niet impulsief en dus te snel een voor hen ongezonde relatie aangaan.

Emotionele behoeften

Bij kinderen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad is dat anders. Hun emotionele behoeften als aandacht, waardering, erkenning en bevestiging, zijn in hun jeugd niet bevredigd. Hierdoor zullen ze hun hele leven bij anderen compensatie voor die vroeger onvervulde behoeften blijven zoeken. Emotioneel je ouders loslaten zorgt ervoor dat je geen compensatie meer zoekt. 

Gezonder

Het emotioneel loskomen begint met het leren zelf invulling te geven voor die vroeger onvervulde emotionele behoeften. Het verschilt per persoon hoe de contacten met de ouders daarna zullen zijn. Voor iedereen geldt dat de contacten met de ouders erna gezonder zullen zijn. Voor beide partijen overigens. Uit emotioneel je ouders loslaten komt waar jij vrede mee hebt.

Ouders wel of niet overleden?

Het maakt voor je eigen emotionele ontwikkeling niet uit of je ouders wel of niet nog in leven zijn. Ook als een van je ouders of als beide ouders overleden zijn, hou je dezelfde emotionele afhankelijkheid als die je had toen ze nog in leven waren. Die emotionele afhankelijkheid vermindert pas als je er zelf mee aan de slag gaat.

Oefenen

Mensen wiens ouders nog in leven zijn, hebben het voordeel hun nieuwe gedrag nog met hen te kunnen oefenen. Mensen wiens ouder overleden zijn, kunnen oefenen met andere familieleden of met de eigen kinderen, en met hun eigen partner of met collega’s. Of, in geval van een beëindigde relatie, met het zichzelf emotioneel losmaken van de ex-partner. Het zijn namelijk dezelfde patronen.

Aangetrokken

Onbewust voelen we ons namelijk aangetrokken tot een partner bij wie we onze patronen van vroeger kunnen herhalen. De patronen zijn bij de ander wél te herkennen, maar we herkennen onze eigen patronen niet. Als je (ex-)partner bindingsangst heeft, is de kans erg groot dat je het zelf ook hebt, daarom voelde je je namelijk tot hem of haar aangetrokken.

Onbewust opgezocht

Onbewust heb je die emotionele onbereikbaarheid en het aantrekken en afstoten opgezocht, hoe pijnlijk dat ook voor jou is. Als je een emotioneel gezonde jeugd had gehad, zou je iemand met bindingsangst al snel herkennen. Bovendien zou je zo iemand laten schieten als potentiële partner.

Uitdaging

Voor iemand met een emotioneel niet gezonde opvoeding is het echter juist de spanning en uitdaging om die partner aan zich te binden.
Omdat je onbewust zelf je patronen van vroeger herhaalt, is het belangrijk dat je aan de slag gaat met je eigen patronen van vroeger.

Progressief

Het is ook nog eens een progressief proces, omdat je steeds beter je best zult doen, maar dat beter je best doen doe je, zonder dat je het door hebt,  vanuit je oude patronen. Daarom nemen de emotionele pijn, onrust en het gepieker toe in de loop van je relaties en in de loop van je leven. Daardoor kun je van de ene op de andere partner ineens relatieverslaafd zijn en niet meer emotioneel los kunnen komen van deze partner.

Eigen aandeel

Een doorbraak is er als je inziet dat je een eigen aandeel hebt (gehad) in je relatie. Zolang je de ander de schuld blijft geven, zit je in een emotioneel afhankelijke positie. Alles wat de ander jou heeft aangedaan, was namelijk alleen mogelijk zolang en voor zover je dat zelf toeliet. En dáár zit jouw eigen aandeel. En daarvan zit de voedingsbodem in vroeger: in patronen van vroeger.

Emotioneel veilige hechting

Mensen met bindingsangst hebben in hun jeugd ouders (gehad) die niet in staat waren om een emotioneel veilige hechting met hun kinderen aan te gaan. Als je onveilig gehecht bent, kun je je vervolgens niet emotioneel veilig onthechten van je ouders. Dit emotioneel veilig onthechten van je ouders is nodig om vervolgens een emotioneel veilige hechting met een partner te kunnen aangaan.

Emotioneel onthechten

Het is aan de ouders om hun kinderen emotioneel te laten onthechten, maar er zijn ouders (ongeveer 40% van de volwassenen) die dat niet kunnen. Dat ze dat niet kunnen, is omdat hun ouders dat ook niet met hún kon.
Als je niet emotioneel veilig gehecht bent, is het aan jou om dat alsnog zelf te doen. Ik heb ontdekt dat dit nog wel degelijk heel goed mogelijk is.

Gevoel geblokkeerd

Om onze jeugd te overleven hebben we onbewust ons gevoel geblokkeerd. Vandaar dat je vooral of alleen op je ratio leeft en alles probeert te beredeneren en te rationaliseren. Dat lukt niet, omdat die patronen voor jou een blinde vlek vormen en daardoor niet te beredeneren en te rationaliseren zijn. Emotioneel je ouders loslaten houdt in dat je je gevoel alsnog kunt ontwikkelen. 

Emotioneel opvoeden

Zodra je inzicht hebt in je onbewuste patronen van vroeger, kun je met het afleren van bepaalde gedragingen (waaronder impulsief gedrag en je controlebehoefte) en het aanleren van andere concrete vaardigheden (die per persoon verschillen) als nog jezelf emotioneel opvoeden en werken aan je eigen emotionele ontwikkeling.

‘In elk gezin is er wel iets’ schreef iemand mij.

Ik weerspreek dat. Het is niet zo dat er in elk gezin wel iets aan de hand is. Deze gedachte is aantrekkelijk om de eigen sores weg te nuanceren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de volwassenen (wereldwijd) een niet  gezonde opvoeding heeft gehad en dat dus 60% van de volwassen gelukkig een gezonde jeugd heeft gehad.

Niet gezonde opvoeding

De definitie van een niet gezonde opvoeding omvat: lichamelijke en/of geestelijke mishandeling; feitelijke, psychische en/of pedagogische verwaarlozing; seksueel en/of emotioneel misbruik; affectieve verwaarlozing; psychisch terreur; of het getuige zijn van voornoemde aspecten. Deze aspecten worden doorgaans niet als zodanig herkend. Als kind hebben we daarvoor namelijk overlevingsgedrag ontwikkeld. 

De helft is zich er van bewust

Van die 40% is de helft zich daarvan bewust; de andere 20% is zich niet bewust van de eigen emotioneel gezonde opvoeding. Van mijn klanten is ongeveer 1/3de zich bewust van de omvang van de beschadiging in de jeugd, maar is zich  niet bewust van de specifieke uitingsvormen. Ongeveer 1/3de weet dat de eigen opvoeding niet de schoonheidsprijs heeft verdiend en is zich niet bewust van de omvang ervan. 

Geen weet

Ongeveer 1/3de van mijn klanten heeft geen weet van de emotioneel niet gezonde processen tijdens de jeugd. Ze krijgen daar door mij inzicht in en dan herkennen ze wel dat bepaalde dingen vroeger niet altijd even mooi of even fijn waren. Emotioneel je ouders loslaten houdt in dat je een reëel beeld van je jeugd krijgt. Van daaruit ontwikkel je je een reëel beeld van je huidige situatie. 

‘Ouders waren niet makkelijk’

‘Mijn ouders waren niet makkelijk, maar ik ook niet’ schreef iemand mij. Dat je zelf niet makkelijk was, was een logische reactie op het gedrag van je ouders. En dus niet andersom: dat jouw ouders niet makkelijk zouden zijn geweest door jouw gedrag. Jouw gedrag als kind was een logische reactie op het gedrag van je ouders. 

Onvoorspelbaar

Gedrag waardoor kinderen ‘niet makkelijk’ worden zijn onder andere: onvoorspelbaar gedrag (hier komt je controlebehoefte vandaan). Maar ook: niet gehoord worden en niet serieus genomen worden (hier komt je behoefte aan aandacht, bevestiging, erkenning en waardering vandaan). Of ervaren oneerlijkheid en onrechtvaardigheid  (hier komt je grote rechtvaardigheidsgevoel vandaan).

Broers en zussen

Het onbewust uitgespeeld worden tegen andere broers en zussen. Ook het verwend worden is emotioneel niet gezond voor een kind. Bovendien is het vaak materiële compensatie voor wat op emotioneel gebied ontbeerd is. En dan is er ook de feitelijke of emotionele afwezigheid van (een van) de ouders. En zo spelen er nog veel meer aspecten een rol in onze jeugd. 

Eigen kinderen

Emotioneel je ouders loslaten is even belangrijk voor je eigen kinderen. Deze patronen worden onbewust doorgegeven aan een volgende generatie. Emotioneel je ouders loslaten heeft als gevolg dat je dat emotioneel gezonde gedrag ook kunt doorgeven aan je eigen kinderen. Anders zijn zij evenmin emotioneel onafhankelijk en zelfstandig en herhalen de patronen zich. 

ouders loslaten

Concrete vaardigheden

Om te stoppen met piekeren en malen en om een einde te maken aan je emotionele pijn en onrust, is het nodig om alsnog emotioneel los te komen van je ouders. Omdat het gaat om het aanleren van concrete vaardigheden, maakt het niet uit of ze wel of niet nog leven. Ook als ze niet meer zouden leven, kun je de patronen van vroeger een plaats geven en er andere patronen voor in de plaats aanleren.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.