Waarom is een reëel beeld nodig van je jeugd?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Waarom is een reëel beeld nodig van de jeugd?

Soms krijg ik de vraag of het echt nodig is om terug te gaan naar de jeugd om te herstellen van bijvoorbeeld een ongezonde relatie, burn-out, depressie, piekeren, angst- of paniekstoornis, onzekerheid, gevoelens van schuld of schaamte, eenzaamheid, stress of spanning, besluiteloosheid, ergernis of frustratie, vermoeidheid of futloosheid en dergelijke. Kun je niet ook herstellen zonder je jeugd erbij te betrekken?

 

jeugd

 

Oorzaak in jeugd

Als de oorzaak van een symptoom of diagnose in de jeugd zit, zit daar ook de doorbraak tot je herstel. Veel mensen zoeken hulp waarbij niet naar de jeugd wordt teruggegaan. Vele jaren en verschillende hulpverleners later, als de symptomen niet verdwijnen en in een aantal gevallen zijn toegenomen in ernst en/of in aantal, komen ze er achter dat de oorzaak toch in de jeugd zit. En dan zijn ze soms een jaar of twintig verder. 

40%

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad. En dat van die 40% de helft van de mensen zich daar min of meer bewust van is. De andere helft van die 40% denkt ten onrechte dat ze een goede jeugd hebben gehad. 

Jeugd

Wat is het in onze jeugd, waardoor we later symptomen kunnen ontwikkelen?
Als kind hebben we ten eerste recht op en behoefte aan aandacht, erkenning, waardering, bevestiging, troost, complimenten en dat we ons gehoord en serieus genomen voelen. Als we dat onvoldoende hebben meegekregen (of als we voorwaardelijke aandacht kregen, bijvoorbeeld alleen i.g.v. prestaties of goede cijfers), blijven we voor het gebrek aan aandacht compensatie zoeken bij onze partners en in ons werk van collega’s of van onze baas. Zij kunnen ons dat echter niet geven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Emotionele voeding

Ten tweede: als in onze jeugd de emotionele voeding (zoals zorg e.d.) niet van onze ouders naar ons gingen, maar omgekeerd van ons naar onze ouders gingen, is dat een last die te zwaar is voor ons als kind om te dragen. Het kan zijn dat we bemiddelen tussen onze ruziënde ouders. Ook kunnen we zorgtaken op ons hebben genomen in het huishouden of naar een broertje of zusje. Aan de ene kant hebben we geen kind kunnen zijn en aan de andere kant cijferden we onszelf weg, iets wat we later ook zullen doen in onze relatie en/of op ons werk. 

Redderrol

Een ander gevolg van het zorgen voor een van onze ouders is dat we een zogenaamd redderbrein hebben ontwikkeld, waardoor we ons later alleen aangetrokken voelen tot partners die wij kunnen helpen, redden of verzorgen. Daarvoor moeten ze wel iets mankeren, anders kunnen wij niet redden, net zoals we dat in onze jeugd deden. Vaak hebben we onze eigen redderrol niet of pas later door. 

Machtsstrijd

Een ander gevolg van onze jeugd is dat we herhalen wat we gezien hebben en wat we zelf ervaren hebben ten aanzien van door wie iets wordt veroorzaakt. We hebben mogelijk gezien dat onze ouders de ander de schuld geven van hun ruzie. Beiden hebben ze echter gelijk, omdat beide ruziënde mensen een even groot aandeel hebben. Ze hebben niet door dat ze beiden evenveel deelnemen aan hun machtsstrijd. Ieder ontkent haar/zijn eigen aandeel en legt de oorzaak bij de ander. 

 

 

Oorzaak

Ten derde: ook kregen wij zelf als kind regelmatig de boodschap dat iets door ons kwam, dat wij de oorzaak of de schuldige waren van een situatie of gebeurtenis. Als kind horen we het echter juist nog allemaal te leren van onze ouders. Ook onze ouders hebben niet altijd een goed voorbeeld meegekregen in hun eigen jeugd. Hierdoor kregen we best wel een aantal keren de boodschap dat het aan ons lag en kregen we boosheid of irritatie van een van onze ouders te verduren.

Slachtofferrol

Later projecteren wij dit weer op andere mensen, door oprecht te denken dat iets vooral of helemaal door de ander komt. Dit denken dat iets helemaal of volledig door de ander komt, is de slachtofferrol. Je kunt er daarentegen van uit gaan dat als je niet ontoerekeningsvatbaar bent, je in een situatie een eigen aandeel hebt. Het is dit eigen aandeel dat je kunt veranderen. In plaats daarvan proberen we onze partner, collega of onze baas te veranderen of te overtuigen. 

Veranderen

Het is echter onmogelijk om iemand anders te veranderen. Het vruchteloos doorgaan met het de ander willen veranderen, kan zelfs leiden tot burn-out. Iemand kan namelijk alleen zichzelf veranderen. Door deze emotioneel gezonde verandering in jezelf, beïnvloedt je vervolgens wel andermans gedrag op een positieve manier. Om een impasse te doorbreken is het daarom nodig om inzicht te krijgen in je eigen gedrag, in je eigen aandeel in een situatie, én om daarvoor in de plaats emotioneel gezond gedrag te leren. 

Communicatie

We hebben niet door hoe onze communicatie op de ander overkomt. We halen vaker iemand anders naar beneden dan we zelf door hebben. We voelen het wel als iemand anders ons onheus bejegent, maar hebben het niet door als we datzelfde, op een andere manier, bij de ander doen. Daar hebben we namelijk zelf geen last van. We hebben alleen last van de bejegening die de ander ons aandoet. Je kunt aan de reactie van de ander zien hoe je hebt gecommuniceerd. 

Getriggerd worden vanuit je jeugd

Elke keer dat de ander geërgerd reageert, zijn we de trigger voor die ander geweest van andermans eigen patronen van vroeger. De oorzaak van de reactie van de ander zit dan dus in de jeugd van die ander. Andersom is ook het geval: elke keer als we ergernis voelen over wat de ander gezegd, gedaan of nagelaten heeft, worden wij zelf ook getriggerd in onze eigen patronen van vroeger. Die ander is niet de oorzaak, maar niet meer dan de trigger van onze eigen patronen van vroeger. Omdat we worden getriggerd in onze eigen jeugdpatronen zijn we niet in staat om op een emotioneel gezonde, functionele en doelgerichte manier te reageren of te handelen. 

Emotioneel gezonde gespreksvoering

Zonder dat we dat door hebben, hebben we tijdens onze jeugd niet een emotioneel gezonde gespreksvoering meegekregen. Een emotioneel gezonde gespreksvoering merk je aan een genuanceerde reactie (i.p.v. zwart-wit-denken). Je merkt het aan een genuanceerde manier van denken, waardoor je verschillende kanten mee kunt nemen in je overwegingen. Je merkt het aan de manier waarop je je mening vormt. Je merkt het vooral ook aan leven op je gevoel (i.p.v. impulsief gedrag. 

Passie

Ten vierde zijn we in onze jeugd niet altijd aangemoedigd en geënthousiasmeerd in onze interesses of hobby’s. Er was mogelijk zelfs weinig of geen aandacht voor. Juist als we als kind worden aangemoedigd en geënthousiasmeerd en gefaciliteerd in onze interesses of hobby’s, ontwikkelen we een passie. Iedere baby wordt geboren met de potentie om een passie te ontwikkelen. Daarvoor is het wel nodig dat dit wordt aangemoedigd en geënthousiasmeerd. 

Brede opleiding

We hebben vaak niet door dat we op de een of andere reden zijn gestopt met de interesses die we in onze jeugd hadden. Dat komt omdat er niet altijd aandacht of belangstelling voor was van onze ouders. Hierdoor wisten we soms niet wat we later wilden worden, waardoor we niet wisten wat een geschikte schoolopleiding en wat een geschikt vakkenpakket voor ons zou zijn. Daardoor kozen we misschien en zo breed mogelijke opleiding, die we door gebrek aan motivatie niet altijd afmaakten. 

Ontmoedigd of gepusht tijdens je jeugd

Wat ook voorkomt, is dat we in dezelfde branche gaan werken als een van onze ouders, of dat we de zaak of de boerderij overnemen van onze ouders. Omdat we niet wisten wat we anders moesten doen. Ook komt het voor dat we ontmoedigd werden in de richting die we zelf wilden, of dat we gepusht werden in de richting van de studierichting of het beroep van een van onze ouders. 

Het gevolg hiervan

Dit ontmoedigen of pushen gebeurt vaak op een subtiele manier, en soms zelfs door middel van één enkele opmerking. Het gevolg hiervan is dat we ons hele leven lang werk doen dat niet onze eerste voorkeur is. We leven dan onze tweede voorkeur… Hierdoor ontstaat moedeloosheid, futloosheid en doelloosheid, wat in een aantal gevallen leidt tot gevoelens van vermoeidheid, depressieve gevoelens en/of burn-out. De onderliggende oorzaak is echter: zelfverloochening

Genieten en gelukkig zijn

Hierdoor kunnen we maatschappelijk een goed leven leiden, terwijl dat op emotioneel gebied niet het geval hoeft te zijn. We hebben alles wat ons hartje begeert, en voelen ons tegelijkertijd niet gelukkig of kunnen niet genieten van dingen. We weten dat er meer in het leven moet zijn, maar weten niet hoe we dat kunnen realiseren.

Emotioneel onveilig gehecht

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen emotioneel onveilig gehecht is. Een emotioneel onveilige hechting is n.m.m. de moeder der diagnoses: de diagnose die onder de meeste diagnoses zit. Het veroorzaakt ook bindingsangst en verlatingsangst en zorgt ervoor dat we in een voor ons ongezonde relatie blijven zitten, ook als we daar aan onderdoor dreigen te gaan. 

Inzicht in je eigen specifieke jeugdpatronen

Ik geef je tijdens een Eendaagse Coaching inzicht in jouw patronen uit je jeugd en in de specifieke uitingsvormen daarvan. Dat is nodig om in te zien hoe jouw jeugd werkelijk was. Als kind hadden we namelijk geen ander vergelijkingsmateriaal dan onze ouders. Soms, als we bij vriendjes of vriendinnetjes over de vloer kwamen, zagen we dat het ook anders kon. 

Reëel beeld van jezelf

Door inzicht in de specifieke uitingsvormen van jouw jeugdpatronen, ontwikkel je een reëel beeld van je ouders. Dit is nodig om vervolgens een reëel beeld over jezelf te ontwikkelen. Nadat je je een reëel beeld over jezelf hebt ontwikkeld, kun je een reëel beeld ontwikkelen over jouw omgeving, zowel privé als zakelijk. Dan begrijp je wat er aan de hand is en wat je eigen aandeel is. Vervolgens geef ik jou concrete handvatten hoe jij kunt herstellen van je symptomen en hoe jij emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. 

Blinde vlekken

Je krijgt inzicht in je blinde vlekken en in je onjuiste aannames en interpretaties. Blinde vlekken zijn de dingen die we nog helemaal niet wisten. Onjuiste aannames en interpretaties zijn de dingen die we denken te weten, maar die onjuist blijken te zijn. Omdat we nog wel handelen en reageren vanuit onze onjuiste aannames en interpretaties, worden we betrokken bij onprettige situaties, zowel in onze relatie als in ons werk. 

Leven van onze ouders

Het is elke keer weer ontluisterend om er achter te komen dat we toch meer het leven van onze ouders leven dan we denken. Dat doen we in de onbewuste keuzes die we hebben gemaakt en in de dingen die we onbewust vermijden. We denken oprecht (net zoals onze ouders dat deden) dat we het anders en beter doen dan onze ouders, maar we hebben, zonder dat we dat door hebben, de patronen van vroeger herhaald. Alleen de specifieke uitingsvormen zien er anders uit. Daardoor denken we dat we het anders hebben gedaan dan onze ouders.

Onze kinderen

We hebben niet door dat we ook onze eigen patronen hebben doorgegeven aan onze kinderen
Dat komt omdat we zelf nog geen inzicht hebben in de specifieke uitingsvormen van onze eigen patronen van vroeger. We doen zoals we het in onze jeugd hebben geleerd. Vandaar dat we het leven leiden dat we leiden. Voor een aantal mensen is dat een leven lijden in plaats van een leven leiden. Als wij herstellen van onze patronen van vroeger profiteren onze kinderen mee van ons emotionele herstel. 

Waarom lijkt veranderen eng?

Voor mensen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, is veranderen eng. Ook dat ze dit eng vinden, vloeit echter voort uit hun jeugd. Het is een optelsom voor het onbekende, voor het onvoorspelbare, voor het verlies aan controle, voor de grote leegte of eenzaamheid, voor de angst voor afwijzing. Kan ik het wel? Red ik het wel? Ook deze gedachten vloeien voort uit onze jeugd. 

Wat houdt herstel in?

Herstel houdt in dat je emotioneel loskomt van je ouders. Dit is nodig om alsnog je eigen authenticiteit te ontwikkelen en je eigen leven te leiden. Je gaat alsnog jezelf emotioneel opvoeden. Dat is wat ik gedaan heb. Je gaat alsnog je gevoel ontwikkelen, waardoor je kunt genieten en waardoor je een emotioneel gezonde partnerkeuze doet. Je gaat alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboren. Je leert een emotioneel gezonde gespreksvoering aan en je ontwikkelt je passie. Uit herstel komt waar jij vrede mee hebt, dat is namelijk wat herstellen is. En je kinderen profiteren dus van jouw herstel

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.