Waarom houden we liever vast aan onze belemmerende patronen

Ammy van BedafGeen categorie

Belemmerende patronen loslaten

We houden graag vast aan ons belemmerende patronen. Ook als we ons ervan bewust zijn dat we dat doen. Aangezien alle gedrag logisch is voor betrokkene (anders zou je namelijk wel ander gedrag vertonen) in die situatie, op dat moment, moet er een reden zijn dat we vasthouden aan onze belemmerende patronen. Belemmerende patronen loslaten levert jou enorm veel op.

belemmerende patronen meezeulen

Blokkades

Belemmerende patronen of blokkades kunnen bijvoorbeeld zijn: angst voor controleverlies, pleasegedrag, perfectionisme, faalangst, angst voor afwijzing, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, een redderrol, een slachtofferrol en een gebrek aan zelfvertrouwen.

Ook piekeren, depressieve gevoelens, eenzaamheid, slecht slapen, stress, vermoeidheid of futloosheid, besluiteloosheid, niet je grenzen aan kunnen geven, schuldgevoel, gevoelens van schaamte, boosheid en frustraties en emotionele pijn
 zijn belemmerende patronen die we maar moeilijk kunnen loslaten

 Vermijdingsgedrag

Naast deze belemmerende patronen is er nog vermijdingsgedrag of vluchtgedrag als verslavingen, middelengebruik als sigaretten en alcohol e.d., en bijvoorbeeld door medicijnen te slikken voor emotionele problemen zonder aan de oorzaak ervan te werken. 

Hinder

Zowel het belemmerende gedrag als het vermijdingsgedrag veroorzaken gevoelens van onlust en onrust. Ook worden we er ongelukkiger en soms zelfs moedeloos of futloos van. Toch verkiezen we het om ermee door te gaan. De redenen dat we toch vaak doorgaan met onze belemmerende patronen is tweeërlei.

Jeugd

Enerzijds zijn we, vanuit onze jeugd, dat gedrag grotendeels gewend. Hoe onplezierig we dat gedrag ook vinden. Omdat het ons vanuit onze jeugd toch op de een of andere manier bekend voorkomt. Ook als we ons daar niet van bewust zijn. Het zijn de gevoelens die we in onze jeugd weggestopt hebben, omdat ze niet serieus werden genomen door onze ouders.

Geleerd

Anderzijds weten we niet anders, omdat we nooit ander gedrag hebben aangeleerd. We hebben bijvoorbeeld niet geleerd om een meerdimensionaal denkniveau te ontwikkelen, of om hulp te vragen of te accepteren of aan te bieden. Of om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Of om doelgericht iets aan te pakken.

Gevoel

We hebben vanuit onze jeugd niet geleerd om ons gevoel te ontwikkelen. We voelden ons niet altijd serieus genomen. Daarom moesten we ons gevoel geheel of gedeeltelijk als het ware wegstoppen. Waardoor we op onze ratio gingen leven en we alles probeerden te beredeneren. Maar dat is niet mogelijk en dat lukt dan ook niet.

Verantwoordelijkheid

Je hebt misschien niet geleerd om je eigen aandeel in iets te zien en om je eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Dit hebben jouw ouders toen je klein was ook niet altijd naar jou gedaan. Je hebt je daarom als kind daarin nooit altijd voldoende veilig gevoeld.

Gezonde gespreksvoering

Je hebt wellicht niet een gezonde gespreksvoering kunnen ontwikkelen, zonder verwijten, zonder niet gecheckte interpretaties en zonder gesloten, suggestieve vragen en ongevraagd advies. Je hebt niet geleerd om door te vragen middels open vragen. Je hebt niet geleerd om vragen te bedenken waarmee jij jouw doel kunt bereiken.

Doelgericht

Je hebt wellicht niet geleerd om doelgericht te handelen. Je hebt waarschijnlijk ook niet geleerd dat er altijd meerdere keuzes zijn(ook als je die niet (meteen) ziet). Je hebt niet een oplossingsgerichte mindset meegekregen. Met een oplossingsgerichte mindset vraag je je niet af óf iets kan, maar hóe je iets kunt bereiken.

Voor iets gaan

Je hebt misschien niet geleerd wanneer je er goed aan doet om voor iets te gaan en in welk geval je beter je verlies kunt nemen. Dan vecht je misschien voor iets wat niet goed voor jou is of je laat een kans gaan, omdat het je blinde vlek is vanuit je patronen van vroeger.

 

oplossingen bedenken

 

Hier en nu

Je hebt niet geleerd in het hier en nu te leven. Hierdoor leef je met je emotionele pijn uit je verleden. De emotionele pijn die je nu voelt, wordt getriggerd door een gebeurtenis in het heden die een overeenkomst heeft met jouw emotionele pijn tijdens je jeugd. De overeenkomst kan dan bijvoorbeeld zijn: het je niet serieus genomen voelen.  Of het je afgewezen voelen. Of controleverlies ervaren. Of het je in de steek gelaten voelen.

Toekomst

Of je leeft met angst voor de toekomst. Ook dit is feitelijk de angst uit je jeugd, die ook weer door iets in het heden wordt getriggerd. Zou je in je jeugd toen niet die angst hebben hoeven wegstoppen, zou die angst uit je jeugd ook niet in het heden kunnen worden getriggerd.

Doorontwikkelen.

Enerzijds komen die patronen van vroeger jou dus, bewust of onbewust, bekend voor. En aan de andere kant heb je tijdens je jeugd en je adolescentie niet bepaalde gedrags- en communicatiepatronen meegekregen die functioneel en gezond zijn. Daardoor heb je die vaardigheden daarna in je (jonge) volwassenheid evenmin kunnen doorontwikkelen.

Zijn wie je wilt

In onze jeugd hebben we de emotionele pijn van de afwijzing en het niet gehoord voelen en het niet serieus genomen voelen weggestopt. Dat was toen nuttig en functioneel. Nu verhindert dit ons degene te zijn die we willen zijn.

Ontwikkelingspotentieel

Ik durf te beweren dat je nog geen 20 tot 30% van je ontwikkelingspotentieel hebt aangeboord. Hierdoor heb je veel onbenutte vaardigheden en talenten. Bovendien heb je waarschijnlijk je passie nog niet ontdekt. Laat staan dat je je geld erin verdient. Als je jouw geld met je passie verdient, hoef je nooit meer te werken…. Ik verdien mijn geld met mijn passie. Ik word betaald voor de dingen die ik leuk vind om te doen.

 

ontwikkelingspotentieel aanboren

 

Bereid

Hoe ik dit allemaal weet? Het was ook mijn eigen verhaal. Eerst werd ik burn-out, waarvan ik herstelde. Vervolgens werd ik relatieverslaafd en pas toen ik depressieve gevoelens kreeg, was ik bereid om echt wat aan mijn relatieverslaving te doen. Belemmerende patronen loslaten was daarvoor nodig en het heeft me enorm veel opgeleverd!

Ontdekken

Zodoende ontdekte ik dat al mijn angsten en emotionele pijn en mijn belemmeringen en blokkades en mijn emotionele afhankelijkheid en mijn controlebehoefte uit mijn jeugd kwamen. En dat ik die patronen uit mijn jeugd toen nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand hield. Dat vond ik o zich goed nieuws, want dan kon ik die ook zelf veranderen!

Anders

Ik hield het zelf in stand, omdat ik niet wist dát het anders kon. Omdat ik niet wist hóe het anders kon. Inmiddels weet ik dat wel. Ook hoe je je passie kunt ontdekken en kunt realiseren. Daar kan ik je mee helpen. Ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog en ook met werk, loopbaan, carrière en keuzes en belemmeringen hierin kan ik je helpen.

 

je doel nastreven

 

Angst om te veranderen

Ook mijn angst om te veranderen kwam uit mijn jeugd. Ik wist natuurlijk niet wat ik zou krijgen; ik wist wel wat ik had. Ik kon me van al die veranderingen en ontwikkeling ook helemaal geen beeld maken. Ik wist wel waarvan ik weg ging, maar niet waar ik naar toe ging.

Mantra

Of: toch wel: Ik had als mantra: Er komt uit waar ik vrede mee heb. Het is dat geworden en nog veel meer. Ik leerde wat ik wilde en hoe ik dat alsnog kon realiseren. Ik heb alsnog mezelf emotioneel opgevoed. En dat heeft me geen windeieren gelegd. Ik wist toen niet eens dat je jezelf alsnog emotioneel kón opvoeden. Ik weet hoe het me gelukt is en wat de succesfactoren daarvan waren.

Zelf bepalen en realiseren

Het was voor mij volstrekt nieuw om te ontdekken dat ik zelf kon bepalen wat ik wilde doen en hoe ik wilde zijn. Ik kon zelf mijn toekomst bepalen en realiseren! En ik ben dat gaan doen: eerst als consultant en daarna, toen de financiële crisis uitbrak, met mijn eigen bedrijf in Loslaten. Ook binnen dit bedrijf doe ik alleen dingen die ik leuk vind. En op een manier die ik leuk vind.

Kortom: door het veranderen van je belemmerende patronen van vroeger in emotioneel gezond en functioneel gedrag, kun je alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboren. Dat is wat ik gedaan heb. Ik kan jou daarmee helpen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.