Waarom houden we liever vast aan onze belemmerende patronen

Belemmerende patronen loslaten

We houden graag vast aan ons belemmerende patronen. Ook als we ons ervan bewust zijn dat we dat doen. Aangezien alle gedrag logisch is voor betrokkene (anders zou je namelijk wel ander gedrag vertonen) in die situatie, op dat moment, moet er een reden zijn dat we vasthouden aan onze belemmerende patronen.

belemmerende patronen meezeulen

Blokkades

Belemmerende patronen of blokkades kunnen bijvoorbeeld zijn: angst voor controleverlies, pleasegedrag, perfectionisme, faalangst, angst voor afwijzing, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, een redderrol, een slachtofferrol en een gebrek aan zelfvertrouwen.

Ook piekeren, depressieve gevoelens, eenzaamheid, slecht slapen, stress, vermoeidheid of futloosheid, besluiteloosheid, niet je grenzen aan kunnen geven, schuldgevoel, gevoelens van schaamte, boosheid en frustraties en emotionele pijn
 zijn belemmerende patronen die we maar moeilijk kunnen loslaten

 Vermijdingsgedrag

Naast deze belemmerende patronen is er nog vermijdingsgedrag of vluchtgedrag als verslavingen, middelengebruik als sigaretten en alcohol e.d., en bijvoorbeeld door medicijnen te slikken voor emotionele problemen zonder aan de oorzaak ervan te werken. 

Hinder

Zowel het belemmerende gedrag als het vermijdingsgedrag veroorzaken gevoelens van onlust en onrust. Ook worden we er ongelukkiger en soms zelfs moedeloos of futloos van. Toch verkiezen we het om ermee door te gaan. De redenen dat we toch vaak doorgaan met onze belemmerende patronen is tweeërlei.

Jeugd

Enerzijds zijn we, vanuit onze jeugd, dat gedrag grotendeels gewend. Hoe onplezierig we dat gedrag ook vinden. Omdat het ons vanuit onze jeugd toch op de een of andere manier bekend voorkomt. Ook als we ons daar niet van bewust zijn. Het zijn de gevoelens die we in onze jeugd weggestopt hebben, omdat ze niet serieus werden genomen door onze ouders.

Geleerd

Anderzijds weten we niet anders, omdat we nooit ander gedrag hebben aangeleerd. We hebben bijvoorbeeld niet geleerd om een meerdimensionaal denkniveau te ontwikkelen, of om hulp te vragen of te accepteren of aan te bieden. Of om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Of om doelgericht iets aan te pakken.

Gevoel

We hebben vanuit onze jeugd niet geleerd om ons gevoel te ontwikkelen. We voelden ons niet altijd serieus genomen. Daarom moesten we ons gevoel geheel of gedeeltelijk als het ware wegstoppen. Waardoor we op onze ratio gingen leven en we alles probeerden te beredeneren. Maar dat is niet mogelijk en dat lukt dan ook niet.

Verantwoordelijkheid

Je hebt misschien niet geleerd om je eigen aandeel in iets te zien en om je eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Dit hebben jouw ouders toen je klein was ook niet altijd naar jou gedaan. Je hebt je daarom als kind daarin nooit altijd voldoende veilig gevoeld.

Gezonde gespreksvoering

Je hebt wellicht niet een gezonde gespreksvoering kunnen ontwikkelen, zonder verwijten, zonder niet gecheckte interpretaties en zonder gesloten, suggestieve vragen en ongevraagd advies. Je hebt niet geleerd om door te vragen middels open vragen. Je hebt niet geleerd om vragen te bedenken waarmee jij jouw doel kunt bereiken.

Doelgericht

Je hebt wellicht niet geleerd om doelgericht te handelen. Je hebt waarschijnlijk ook niet geleerd dat er altijd meerdere keuzes zijn(ook als je die niet (meteen) ziet). Je hebt niet een oplossingsgerichte mindset meegekregen. Met een oplossingsgerichte mindset vraag je je niet af óf iets kan, maar hóe je iets kunt bereiken.

Voor iets gaan

Je hebt misschien niet geleerd wanneer je er goed aan doet om voor iets te gaan en in welk geval je beter je verlies kunt nemen. Dan vecht je misschien voor iets wat niet goed voor jou is of je laat een kans gaan, omdat het je blinde vlek is vanuit je patronen van vroeger.

 

oplossingen bedenken

Hier en nu

Je hebt niet geleerd in het hier en nu te leven. Hierdoor leef je met je emotionele pijn uit je verleden. De emotionele pijn die je nu voelt, wordt getriggerd door een gebeurtenis in het heden die een overeenkomst heeft met jouw emotionele pijn tijdens je jeugd. De overeenkomst kan dan bijvoorbeeld zijn: het je niet serieus genomen voelen.  Of het je afgewezen voelen. Of controleverlies ervaren. Of het je in de steek gelaten voelen.

Toekomst

Of je leeft met angst voor de toekomst. Ook dit is feitelijk de angst uit je jeugd, die ook weer door iets in het heden wordt getriggerd. Zou je in je jeugd toen niet die angst hebben hoeven wegstoppen, zou die angst uit je jeugd ook niet in het heden kunnen worden getriggerd.

Doorontwikkelen.

Enerzijds komen die patronen van vroeger jou dus, bewust of onbewust, bekend voor. En aan de andere kant heb je tijdens je jeugd en je adolescentie niet bepaalde gedrags- en communicatiepatronen meegekregen die functioneel en gezond zijn. Daardoor heb je die vaardigheden daarna in je (jonge) volwassenheid evenmin kunnen doorontwikkelen.

Zijn wie je wilt

In onze jeugd hebben we de emotionele pijn van de afwijzing en het niet gehoord voelen en het niet serieus genomen voelen weggestopt. Dat was toen nuttig en functioneel. Nu verhindert dit ons degene te zijn die we willen zijn.

Ontwikkelingspotentieel

Ik durf te beweren dat je nog geen 20 tot 30% van je ontwikkelingspotentieel hebt aangeboord. Hierdoor heb je veel onbenutte vaardigheden en talenten. Bovendien heb je waarschijnlijk je passie nog niet ontdekt. Laat staan dat je je geld erin verdient. Als je jouw geld met je passie verdient, hoef je nooit meer te werken…. Ik verdien mijn geld met mijn passie. Ik word betaald voor de dingen die ik leuk vind om te doen.

 

ontwikkelingspotentieel aanboren

Bereid

Hoe ik dit allemaal weet? Het was ook mijn eigen verhaal. Ik werd eerst burn-out, waarvan ik herstelde. Vervolgens werd ik relatieverslaafd en pas toen ik depressieve gevoelens kreeg, was ik bereid om echt wat aan mijn relatieverslaving te doen.

Ontdekken

Om vervolgens te ontdekken dat al mijn angsten en emotionele pijn en mijn belemmeringen en blokkades en mijn emotionele afhankelijkheid en mijn controlebehoefte uit mijn jeugd kwamen. En dat ik die patronen uit mijn jeugd toen nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand hield. Dat vond ik o zich goed nieuws, want dan kon ik die ook zelf veranderen!

Anders

Ik hield het zelf in stand, omdat ik niet wist dát het anders kon. Omdat ik niet wist hóe het anders kon. Inmiddels weet ik dat wel. Ook hoe je je passie kunt ontdekken en kunt realiseren. Daar kan ik je mee helpen. Ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog en ook met werk, loopbaan, carrière en keuzes en belemmeringen hierin kan ik je helpen.

 

je doel nastreven

Angst om te veranderen

Ook mijn angst om te veranderen kwam uit mijn jeugd. Ik wist natuurlijk niet wat ik zou krijgen; ik wist wel wat ik had. Ik kon me van al die veranderingen en ontwikkeling ook helemaal geen beeld maken. Ik wist wel waarvan ik weg ging, maar niet waar ik naar toe ging.

Mantra

Of: toch wel: Ik had als mantra: Er komt uit waar ik vrede mee heb. Het is dat geworden en nog veel meer. Ik leerde wat ik wilde en hoe ik dat alsnog kon realiseren. Ik heb alsnog mezelf emotioneel opgevoed. En dat heeft me geen windeieren gelegd. Ik wist toen niet eens dat je jezelf alsnog emotioneel kón opvoeden. Ik weet hoe het me gelukt is en wat de succesfactoren daarvan waren.

Zelf bepalen en realiseren

Het was voor mij volstrekt nieuw om te ontdekken dat ik zelf kon bepalen wat ik wilde doen en hoe ik wilde zijn. Ik kon zelf mijn toekomst bepalen en realiseren! En ik ben dat gaan doen: eerst als consultant en daarna, toen de financiële crisis uitbrak, met mijn eigen bedrijf in Loslaten. Ook binnen dit bedrijf doe ik alleen dingen die ik leuk vind. En op een manier die ik leuk vind.

Kortom: door het veranderen van je belemmerende patronen van vroeger in emotioneel gezond en functioneel gedrag, kun je alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboren. Dat is wat ik gedaan heb. Ik kan jou daarmee helpen.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178