Eenzaamheid loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Eenzaamheid loslaten

Eenzaamheid is niet een op zich zelf staand fenomeen, maar het gevólg van andere aspecten. We worden niet eenzaam geboren, maar zijn het in onze jeugd geworden. Eenzaamheid loslaten houdt in dat je inzicht krijgt in die aspecten. 

De oorzaak van eenzaamheid ligt in onze jeugd en is ontstaan door het niet gehoord worden, het niet serieus genomen worden, het er niet mogen zijn, het niet bevestigd worden, het afgewezen worden, het gestraft zijn en dergelijke. Eenzaamheid loslaten betekent dat je je daar bewust van wordt, want dat zijn je gevoelens van eenzaamheid. 

Eenzaamheid loslaten als verrijking van je leven

Eenzaamheid kan een gevoel van gemis zijn. Het is een gevoel dat je vrijwel altijd bij je draagt. Als je jouw eenzaamheid kwijtraakt, is dat een enorme verrijking van je leven. Eenzaamheid zegt niet zozeer iets over het aantal mensen dat we om ons heen hebben. Eenzaamheid zegt iets over ons eigen innerlijke gevoel dat we daarbij hebben.  

We doen in ons latere leven van alles uit eenzaamheid, zoals:

– vluchten in het werk

– van de ene in de andere relatie duiken

– in een relatie aan een dood paard trekken en doorgaan met een relatie tegen beter weten in

– onze hele ziel en zaligheid in een relatie leggen

– de ander idealiseren en op een voetstuk plaatsen

– jouw emotioneel gezonde partner niet zien staan of saai vinden

– geen eigen leven opbouwen en emotioneel afhankelijk zijn binnen de relatie

– ons onheus of gewelddadig laten behandelen

– signalen missen of, als we wel signalen zien, deze negeren. Bijvoorbeeld:

°          dat de ander al veel bedpartners heeft gehad en jij de volgende bent

°          dat de ander nog terug wil naar diens partner en daar nog regelmatig contact mee heeft

°          dat de ander diens scheiding nog niet verwerkt heeft en opvulling voor de eenzaamheid zoekt

°          dat de ander wel erg veel bij zijn ouders over de vloer komt en een moederskindje blijkt te zijn

°          dat de ander emotioneel onbereikbaar blijkt te zijn

°          dat de ander een allemansvriend(in) blijkt te zijn, maar er tegelijkertijd niet voor jou is

°          enzovoorts…..

– pleasegedrag vertonen, bijvoorbeeld uit angst of om aardig gevonden te worden

– jezelf verloochenen

– je zelf afhankelijk maken, dat kan financieel zijn, praktisch als emotioneel

– in illusies geloven

– de ander moet veranderen en/of hulp zoeken

– geen nee durven zeggen

– goedpraten van andermans gedrag

– grenzen niet aangeven en/of over je grenzen heen laten gaan

– helpen en/of redden en/of verzorgen van je partner

– als volwassene met een eigen baan bij je ouders inwonen

– dagelijks bij je ouders over de vloer komen

– je eigen volwassen kinderen niet stimuleren om op zichzelf te gaan wonen

– je kinderen emotioneel aan je binden in plaats van ze emotioneel los te laten en onafhankelijk te laten worden

– aan kinderen de problemen met de andere partner vertellen

– een bondje/pact met (een van) de kinderen aangaan ten nadele van de andere partner

– enzovoorts…..

 

De emotioneel onvervulde behoeften tussen partners zijn grofweg dezelfde: het gaat om aspecten als angst voor controleverlies, angst voor afwijzing, angst voor eenzaamheid en verlatingsangst. Ik denk dat verlatingsangst onze grootste angst is en dat onze angst voor controleverlies, afwijzing en eenzaamheid hiervan afgeleide zijn. Je eenzaamheid loslaten houdt in dat je afkomt van je verlatingsangst. 

Als je vervolgens naar je jeugd gaat kijken, worden er aspecten inzichtelijk als schuld, schaamte, leegte, onmacht en  machteloosheid en boosheid of juist braafheid. Jouw huidige onmacht en machteloosheid hebben hun voedingsbron in vroeger. Vroeger was je machteloos; nu gedráág je je nog zo. Je hebt nooit anders geleerd. Het goede nieuws is dat daar wat aan te doen is, want nu kun je namelijk wél die aspecten aanleren. Je eenzaamheid loslaten houdt in dat je nieuw gezond gedrag aanleert. 

De vroeger ervaren aspecten van eenzaamheid verschillen per persoon en verschillen zelfs tussen broers en zussen uit één gezin. Dit heeft onder andere te maken met:

– ieders karakter en persoonlijkheid

– de verschillende rollen binnen een gezin

– de volgorde van geboorte, zoals onder andere

°          (te veel) verantwoordelijkheid opgelegd krijgen als oudste versus de benjaminrol van de jongste of het nakomertje zijn

°          trauma’s die ouders zelf meemaken en die sommige kinderen wel en andere binnen het bezin niet bewust hebben meegemaakt

°          de verhouding tussen de broers en zussen onderling

°         geld dat wel of niet beschikbaar was of kwam voor opleiding en studie

°          specifieke rolpatronen van meisjes en van jongens (volgens jouw ouders)

– het gepusht worden in het opvolgen van je ouders binnen het bedrijf; druk opgelegd krijgen de zelfde richting uit te gaan als de ouder; niet je eigen opleiding en beroep mogen kiezen

– het zijn van lievelingetje of het zijn van de zondebok in het gezin

– verwend worden

– het zijn van papaskindje of mamaskindje

– de machtsconflicten tussen de ouders, waarbij broers en zussen verschillend worden betrokken

– dat een van de kinderen het hand boven het hoofd wordt gehouden

– dat een van de kinderen wordt voorgetrokken boven de andere kinderen

– dat broers en zussen onderling tegen elkaar worden uitgespeeld

– enzovoorts

– de onderlinge verwevenheid van bovengenoemde aspecten: hoe ze op elkaar inspelen

 

Eenzaamheid loslaten omvat enerzijds het afleren van vroegere patronen.  En anderzijds omvat eenzaamheid loslaten het aanleren van nieuw gedrag in plaats van je vroegere patronen. Het afleren omvat bepaalde manieren van impulsief gedrag en van bepaalde manieren van communiceren. Het aanleren betreft het aanleren van intuïtief gedrag en het aanleren van een andere manier van opmerkingen maken en vragen stellen. Hoe je het wendt of keert: alles is communicatie.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

We hebben het stellige voornemen het anders te doen dan onze ouders. We hebben zelf niet door hoe we patronen van vroeger continueren. Het ziet er alleen anders uit, of het heeft een andere uitingsvorm. Zo kunnen boosheid en braafheid eenzelfde onderliggende oorzaak hebben en was jouw aanpassingsmechanisme vroeger braafheid, terwijl die van een broer of zus die van boosheid of recalcitrantie kan zijn.

Alle aanpassingsmechanismen waren vroeger terecht en logisch. Je hebt het er namelijk door gered. Nu zijn jouw vroeger aanpassingsmechanismen echter niet meer terecht én niet meer functioneel, want de oorzaken van vroeger zijn er nu niet meer! Je gedraagt je er nog wel naar en dat zijn jouw huidige belemmeringen en blokkades.  Jouw partner is niet de oorzaak van jouw gedrag, maar jouw partner triggert gedrag van vroeger bij jou. Het gedrag van de partner raakt bij jou daarom ook de pijn van vroeger. Ook als de relatie uit is, wordt jouw eenzaamheid van vroeger getriggerd en is het vertrek van jouw partner niet de óórzaak van jouw eenzaamheid.

Jouw huidige emotionele pijn en onrust verdampen als jij in het heden weet hoe jij concreet in jouw situatie daar mee om kunt gaan. Je houdt nu namelijk de emotionele pijn van vroeger zélf nog in stand, zonder dat je het door hebt, en zonder dat het nodig is. Sterker nog: dáár zit jouw huidige belemmering.

Ik schat in dat je niet meer dan 30 tot 40 % van je ontwikkelingspotentieel hebt bereikt. Jouw ouders hebben (met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) een ongelijkwaardige relatie gehad, waarbij de een dominant en de ander ondergeschikte was. Je hebt geen veilige hechting kunnen aangaan met je ouders, waardoor je ook niet emotioneel ónthecht bent van je ouders. Je hebt bindingsangst en daardoor nog nooit een relatie gehad met een emotioneel bereikbare partner. Je hebt niet gepuberd.

Het goede nieuws is dat je jezelf alsnog emotioneel kunt opvoeden en emotioneel kunt ontwikkelen. Je kunt leren bevestiging uit jezelf te halen, anders te communiceren, impulsief gedrag af te leren en intuïtief gedrag aan te leren, leren naar je emoties te luisteren, leren jouw specifieke ‘fouten’ als verbeterpunten te hanteren, leren signalen te herkennen en te kijken wat je er mee doet, leren jezelf onafhankelijk van anderen op te stellen, leren naar je gevoel te luisteren en je passie te ontwikkelen.

Kortom: Eenzaamheid loslaten: in het heden doen we van alles om maar niet die eenzaamheid van vroeger te hoeven voelen, terwijl het voelen van de eenzaamheid van vroeger niet nodig is als je in het heden ander gedrag en andere vaardigheden aanleert. Vaardigheden die jou in jouw huidige situatie wél helpen en energie ópleveren.

Die vaardigheden zijn voor iedereen heel specifiek want die verschillen per persoon (afhankelijk van jouw rol en positie en ervaringen binnen jouw gezin van herkomst) en per situatie (afhankelijk van waar jij nu emotionele pijn van ervaart). Ik kan jou hiermee helpen.

Als je met jezelf aan de slag gaat, spelen gevoelens van eenzaamheid, boosheid, ergernissen, controleverlies, verlatingsangst, schuldgevoel, schaamte en dergelijke op een gegeven moment geen rol meer en kun je jezelf alsnog ontwikkelen. Bovendien heb je er je hele leven veel aan, zowel in je werk als ten aanzien van het aangaan van een evenwichtige en gelijkwaardige relatie.


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel