Waar is eenzaamheid het gevolg van en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid is niet een op zich zelf staand fenomeen, maar het gevólg van andere aspecten. We worden niet eenzaam geboren, maar zijn het in onze jeugd geworden.

De oorzaak van eenzaamheid ligt in onze jeugd en is ontstaan door het niet gehoord worden, het niet serieus genomen worden, het er niet mogen zijn, het niet bevestigd worden, het afgewezen worden, het gestraft zijn en dergelijke.

We doen in ons latere leven van alles uit eenzaamheid, zoals:

– vluchten in het werk

– van de ene in de andere relatie duiken

– in een relatie aan een dood paard trekken en doorgaan met een relatie tegen beter weten in

– onze hele ziel en zaligheid in een relatie leggen

– de ander idealiseren en op een voetstuk plaatsen

– voor jou emotioneel gezonde partner niet zien staan of saai vinden

– geen eigen leven opbouwen en emotioneel afhankelijk zijn binnen de relatie

– ons onheus of gewelddadig laten behandelen

– signalen missen of, als we wel signalen zien, deze negeren. Bijvoorbeeld:

°          dat de ander al veel bedpartners heeft gehad en jij de volgende bent

°          dat de ander nog terug wil naar diens partner en daar nog regelmatig contact mee heeft

°          dat de ander diens scheiding nog niet verwerkt heeft en opvulling voor de eenzaamheid zoekt

°          dat de ander wel erg veel bij zijn ouders over de vloer komt en een moederskindje blijkt te zijn

°          dat de ander emotioneel onbereikbaar blijkt te zijn

°          dat de ander een allemansvriend(in) blijkt te zijn, maar er tegelijkertijd niet voor jou is

°          enzovoorts…..

– pleasegedrag vertonen, bijvoorbeeld uit angst of om aardig gevonden te worden

– jezelf verloochenen

– je zelf afhankelijk maken, dat kan financieel zijn, praktisch als emotioneel

– in illusies geloven

– de ander moet veranderen en/of hulp zoeken

– geen nee durven zeggen

– goedpraten van andermans gedrag

– grenzen niet aangeven en/of over je grenzen heen laten gaan

– helpen en/of redden en/of verzorgen van je partner

– als volwassene met een eigen baan bij je ouders inwonen

– dagelijks bij je ouders over de vloer komen

– je eigen volwassen kinderen niet stimuleren om op zichzelf te gaan wonen

– je kinderen emotioneel aan je binden in plaats van ze emotioneel los te laten en onafhankelijk te laten worden

– aan kinderen de problemen met de andere partner vertellen

– een bondje/pact met (een van) de kinderen aangaan ten nadele van de andere partner

– enzovoorts…..

 

De emotioneel onvervulde behoeften tussen partners zijn grofweg dezelfde: het gaat om aspecten als angst voor controleverlies, angst voor afwijzing, angst voor eenzaamheid en verlatingsangst. Ik denk dat verlatingsangst onze grootste angst is en dat onze angst voor controleverlies, afwijzing en eenzaamheid hiervan afgeleide zijn.

Als je vervolgens naar je jeugd gaat kijken, worden er aspecten inzichtelijk als schuld, schaamte, leegte, onmacht en  machteloosheid en boosheid of juist braafheid. Jouw huidige onmacht en machteloosheid hebben hun voedingsbron in vroeger. Vroeger was je machteloos; nu gedráág je je nog zo. Je hebt nooit anders geleerd. Het goede nieuws is dat daar wat aan te doen is, want nu kun je namelijk wél die aspecten aanleren.

De vroeger ervaren aspecten van eenzaamheid verschillen per persoon en verschillen zelfs tussen broers en zussen uit één gezin. Dit heeft onder andere te maken met:

– ieders karakter en persoonlijkheid

– de verschillende rollen binnen een gezin

– de volgorde van geboorte, zoals onder andere

°          (te veel) verantwoordelijkheid opgelegd krijgen als oudste versus de benjaminrol van de jongste of het nakomertje zijn

°          trauma’s die ouders zelf meemaken en die sommige kinderen wel en andere binnen het bezin niet bewust hebben meegemaakt

°          de verhouding tussen de broers en zussen onderling

°         geld dat wel of niet beschikbaar was of kwam voor opleiding en studie

°          specifieke rolpatronen van meisjes en van jongens (volgens jouw ouders)

– het gepusht worden in het opvolgen van je ouders binnen het bedrijf; druk opgelegd krijgen de zelfde richting uit te gaan als de ouder; niet je eigen opleiding en beroep mogen kiezen

– het zijn van lievelingetje of het zijn van de zondebok in het gezin

– verwend worden

– het zijn van papaskindje of mamaskindje

– de machtsconflicten tussen de ouders, waarbij broers en zussen verschillend worden betrokken

– dat een van de kinderen het hand boven het hoofd wordt gehouden

– dat een van de kinderen wordt voorgetrokken boven de andere kinderen

– dat broers en zussen onderling tegen elkaar worden uitgespeeld

– enzovoorts

– de onderlinge verwevenheid van bovengenoemde aspecten: hoe ze op elkaar inspelen

 

Het loslaten omvat enerzijds het afleren van vroegere patronen en anderzijds het aanleren van nieuw gedrag in plaats van je vroegere patronen. Het afleren omvat bepaalde manieren van impulsief gedrag en van bepaalde manieren van communiceren. Het aanleren betreft het aanleren van intuïtief gedrag en het aanleren van een andere manier van opmerkingen maken en vragen stellen. Hoe je het wendt of keert: alles is communicatie.

We hebben het stellige voornemen het anders te doen dan onze ouders. We hebben zelf niet door hoe we patronen van vroeger continueren. Het ziet er alleen anders uit, of het heeft een andere uitingsvorm. Zo kunnen boosheid en braafheid eenzelfde onderliggende oorzaak hebben en was jouw aanpassingsmechanisme vroeger braafheid, terwijl die van een broer of zus die van boosheid of recalcitrantie kan zijn.

Alle aanpassingsmechanismen waren vroeger terecht en logisch. Je hebt het er namelijk door gered. Nu zijn jouw vroeger aanpassingsmechanismen echter niet meer terecht én niet meer functioneel, want de oorzaken van vroeger zijn er nu niet meer! Je gedraagt je er nog wel naar en dat zijn jouw huidige belemmeringen en blokkades.  Jouw partner is niet de oorzaak van jouw gedrag, maar jouw partner triggert gedrag van vroeger bij jou. Het gedrag van de partner raakt bij jou daarom ook de pijn van vroeger. Ook als de relatie uit is, wordt jouw eenzaamheid van vroeger getriggerd en is het vertrek van jouw partner niet de óórzaak van jouw eenzaamheid.

Jouw huidige emotionele pijn en onrust verdampen als jij in het heden weet hoe jij concreet in jouw situatie daar mee om kunt gaan. Je houdt nu namelijk de emotionele pijn van vroeger zélf nog in stand, zonder dat je het door hebt, en zonder dat het nodig is. Sterker nog: dáár zit jouw huidige belemmering.

Ik schat in dat je niet meer dan 30 tot 40 % van je ontwikkelingspotentieel hebt bereikt. Jouw ouders hebben (met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) een ongelijkwaardige relatie gehad, waarbij de een dominant en de ander ondergeschikte was. Je hebt geen veilige hechting kunnen aangaan met je ouders, waardoor je ook niet emotioneel ónthecht bent van je ouders. Je hebt bindingsangst en daardoor nog nooit een relatie gehad met een emotioneel bereikbare partner. Je hebt niet gepuberd.

Het goede nieuws is dat je jezelf alsnog emotioneel kunt opvoeden en emotioneel kunt ontwikkelen. Je kunt leren bevestiging uit jezelf te halen, anders te communiceren, impulsief gedrag af te leren en intuïtief gedrag aan te leren, leren naar je emoties te luisteren, leren jouw specifieke ‘fouten’ als verbeterpunten te hanteren, leren signalen te herkennen en te kijken wat je er mee doet, leren jezelf onafhankelijk van anderen op te stellen, leren naar je gevoel te luisteren en je passie te ontwikkelen.

Kortom: in het heden doen we van alles om maar niet die eenzaamheid van vroeger te hoeven voelen, terwijl het voelen van de eenzaamheid van vroeger niet nodig is als je in het heden ander gedrag en andere vaardigheden aanleert. Vaardigheden die jou in jouw huidige situatie wél helpen en energie ópleveren. Die vaardigheden zijn voor iedereen heel specifiek want die verschillen per persoon (afhankelijk van jouw rol en positie en ervaringen binnen jouw gezin van herkomst) en per situatie (afhankelijk van waar jij nu emotionele pijn van ervaart). Ik kan jou hiermee helpen. Als je met jezelf aan de slag gaat, spelen gevoelens van eenzaamheid, boosheid, ergernissen, controleverlies, verlatingsangst, schuldgevoel, schaamte en dergelijke op een gegeven moment geen rol meer en kun je jezelf alsnog ontwikkelen. Bovendien heb je er je hele leven veel aan, zowel in je werk als ten aanzien van het aangaan van een evenwichtige en gelijkwaardige relatie.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]