Zelfbeeld, waar baseren we dat op?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Zelfbeeld

Hoe weet je of je zelfbeeld reëel is?

We vormen ons makkelijk een mening over andere mensen. Dat doen we vanuit projecties van onze eigen ervaringen. We doen dat vaak zonder dat we dat zelf doorhebben. Zo zullen rokers in het algemeen eerder geneigd zijn om het schadelijke effect van roken te relativeren dan niet-rokers. Dat moet een roker wel doen, om zo een goed gevoel over zijn rookgedrag te kunnen behouden. En mensen die vissen met een hengel en een haakje zullen eerder geneigd zijn te denken dat dieren geen gevoel hebben of in ieder geval minder gevoel hebben dan wij. 

Gedrag

In plaats van ons gedrag aan te passen aan onze mening, passen we onze mening dus aan aan ons gedrag. Zolang een visser blijft denken dat de vis die aan de haak wordt geslagen geen of minder gevoel heeft, kan hij namelijk doorgaan met vissen. Anders zou hij moeten stoppen met vissen, omdat het idee vissen te mishandelen te pijnlijk zou kunnen zijn. Dit zijn twee voorbeelden. Zelf hebben we niet door als we een dergelijke aanpassing van onze mening doen. 

Rechtvaardigen

Andersom is ook vaak het geval: als iemand roken niet zo slecht vindt, is de kans groot dat die persoon rookt. En als iemand van mening is dat dieren geen of minder gevoel hebben dan mensen, kan dat zijn om eigen gedrag ten aanzien van dieren te rechtvaardigen. Als iemand sporten ongezond vindt, is de kans groot dat hij een hekel aan sporten heeft en zelf heel weinig of niet sport. We gaan soms heel ver in het rechtvaardigen van ons eigen gedrag. 

Meningen

Om een reëel beeld van andere mensen te krijgen, is het eerst nodig een reëel zelfbeeld te hebben. Vanuit je eigen zelfbeeld, die al dan niet terecht is, vorm je namelijk je meningen over andere mensen en over hun gedrag. Als je onjuiste aannames en interpretaties over jezelf hebt, heb je die ook over andere mensen, zonder dat je dat doorhebt. 

Vicieuze cirkel doorbreken

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Negatief zelfbeeld

Als je niet zelfverzekerd bent of een negatief zelfbeeld hebt, vind je jezelf minder waard dan andere mensen. Je stelt je dan makkelijk ondergeschikt op naar iemand anders. Ook maak je je  afhankelijk van andermans mening, omdat je denkt dat de ander het waarschijnlijk wel beter zal weten dan jij. Met deze ondergeschiktheid ben je niet geboren; dat is aangeleerd gedrag. Je hebt dan in je jeugd regelmatig de boodschap gekregen dat je het niet goed (genoeg) deed of dat je het niet kon. 

Machogedrag

Mensen die zó ‘zelfverzekerd’ overkomen, dat ze machogedrag vertonen, vertonen in werkelijkheid compensatiegedrag voor hun weggestopte onzekerheid. Die gevoelens van onzekerheid hebben ze ook voor zichzelf weggestopt en ze denken oprecht dat ze het allemaal wel weten en dat ze heel zeker van zichzelf zijn. In die zin zijn gewelddadige strijders en mensen die terreuraanslagen plegen diep in hun hart doodsbang. Ze doen er alles aan, tot het opzettelijk verwonden of doden van andere mensen aan toe, om maar niet bij hun gevoel te (hoeven) komen. 

 

zelfbeeld

 

Sterke persoonlijkheid

Mensen die door naasten als een sterke persoonlijkheid worden gezien, kunnen veel overlevingsgedrag vertonen. Het is dit overlevingsgedrag dat voortvloeit uit patronen uit de jeugd en dat ook compensatie is voor onzekerheid. Betrokkene zelf voelt zich helemaal niet sterk en kan dan ook oprecht verbaasd zijn dat anderen haar of hem zo sterk vinden. Een echt sterke persoonlijkheid is een emotioneel evenwichtige persoon. 

Aandacht

Je ontwikkelt je zelfbeeld vanuit je jeugd. Dat zelfbeeld kan positief of negatief zijn. Als je als kind aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen, complimenten en ondersteuning en begeleiding hebt gehad, en als je verder niet naar beneden gehaald of afgewezen bent, zul je een positief zelfbeeld ontwikkelen. Als je die emotionele aspecten als aandacht e.d. ontbeerd hebt en daarentegen bent afgewezen, zul je een negatief zelfbeeld, een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid ontwikkelen. 

Blinde vlekken

Je zelfbeeld kan geheel of gedeeltelijk juist of onjuist zijn. Hoe kom je erachter of je een juist zelfbeeld hebt? Daar kom je achter als je je door anderen laat spiegelen of als je je laat testen. Het is onmogelijk om je eigen zelfbeeld op juistheid te checken, omdat niemand zijn of haar eigen blinde vlekken kan zien. 

Respect

Mensen die in hun jeugd geen respect of vertrouwen hebben gekregen van hun ouders, verlangen dat vervolgens van anderen. Terwijl je respect of vertrouwen niet van anderen kunt verlangen. Respect en vertrouwen kun je alleen zelf aan anderen geven. En dat kun je alleen als je dat zelf al hebt ontwikkeld.

Projectie

Mensen die respect en vertrouwen van anderen verlangen, hebben dat niet meegekregen en dat evenmin alsnog zelf ontwikkeld. Dit is een mooi voorbeeld van projectie: omdat ze zelf niet respect of vertrouwen hebben ontwikkeld, verlangen (of eisen) ze dat van andere mensen. 

(On)genuanceerdheid

Een opvallend aspect in iemands ontwikkeling is de mate van (on)genuanceerdheid. Des te genuanceerder, des te meer emotioneel ontwikkeld iemand is. Mensen die ongenuanceerd zijn, denken en handelen zwart-wit / alles-of-niets. Voor hen is er vaak maar één waarheid. Ze verwarren vaak hun eigen mening met een feit.  

Andere mening

Erudiete mensen (mensen met uitgebreide kennis en smaak en inzichten) daarentegen kunnen een situatie van verschillende kanten bekijken en argumenten aandragen voor meerdere kanten, waarbij ze zelf een voorkeur aangeven voor een bepaalde zienswijze en deze zienswijze kunnen onderbouwen. Ze begrijpen dat andere mensen een andere mening hebben en kunnen heel goed leven met meningsverschillen. Voor zichzelf handelen ze wel naar hun eigen inzichten. Ze begrijpen en accepteren dat andere mensen er anders naar (kunnen) kijken. 

Verschillend

Mensen die ongenuanceerd of zwart-wit of met alles-of-niets leven, vinden andere mensen doorgaans of helemaal okay/goed of helemaal niet okay of fout. Iemand is dan niet in staat om te zien dat mensen zich in verschillende situaties verschillend gedragen en dat mensen ook verschillende rollen hebben, zoals ouder, werknemer, gitaarspeler, etc. 

Aanpassen

Mensen die ongenuanceerd zijn, zijn niet in staat om hun mening over iemand aan te passen aan de realiteit. Het beeld dat eenmaal over iemand is ontwikkeld, blijft zoals die is, ongeacht of betrokkene een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als namelijk alsnog de mening in positieve zin over de ander zou moeten worden bijgesteld, zou tegelijkertijd geknaagd worden aan het beeld dat betrokkene over zichzelf heeft. Dat is voor veel mensen te veel gevraagd.

Daarom is het makkelijker om nieuwe signalen te negeren en het oude beeld te handhaven, ongeacht of dat een onjuist beeld is. Dat is de reden dat mensen dingen glashard kunnen ontkennen: ze willen niet tornen aan hun eigen zelfbeeld. 

Bewonderen

Mensen die andere mensen bovenmatig bewonderen of zelfs op een voetstuk plaatsen, projecteren hun eigen onzekerheid op de ander. Ook dit bewonderen is ongenuanceerd: dingen die niet door de beugel kunnen, worden weggewuifd. Men wil zich niet de bewondering laten afpakken, omdat men die bewondering nodig heeft als compensatie voor het eigen gebrek aan zelfvertrouwen

Emotionele ontwikkeling

Je kunt dus aan de mate van iemands (on)genuanceerdheid iemands emotionele ontwikkeling zien. Mensen die kunnen nuanceren, beginnen hun antwoord op een vraag vaak met: “Enerzijds….. anderzijds….” Of met: “Ja en nee” of “De ene keer wel, de andere keer minder of niet.” Waarna ze beide kanten onderbouwen. (Vrijwel) niets is zwart-wit of alles-of-niets. Het leven wordt, voor diegenen die dat zien, gelukkig daartussenin geleefd.

Kortom: Een reëel zelfbeeld is nodig om zowel je eigen als andermans gedrag te begrijpen. Genuanceerdheid en een meer-dimensionaal denkpatroon kunnen alsnog ontwikkeld worden. Daarvoor is het nodig dat je inzicht hebt in je belemmerende patronen uit je jeugd. 


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel