Vriendschap na beëindiging van de relatie

Ammy van BedafBeëindigen relatie

Vriendschap na beëindiging van de relatie

Een partner loslaten kan heel veel emotionele pijn met zich meebrengen. Een veel gestelde vraag van mensen van wie de relatie is beëindigd, is of er in de toekomst nog een vriendschap mogelijk is met de ex-partner. Vriendschap na beëindiging van de relatie, in hoeverre is dat mogelijk?

 

vriendschap na de beëindiging van de relatie

 

Patronen van vroeger

Mensen die op mijn website komen, ervaren op de een of andere manier hinder. Dat kan zijn in de vorm van piekeren en malen, slecht slapen, pijn in en/of na relaties en/of onrust in hun hoofd, futloosheid, moedeloosheid of bijvoorbeeld angst. Al deze aspecten worden veroorzaakt door patronen van vroeger. Welke patronen dat zijn, verschilt per persoon.

Compensatie

Die patronen van vroeger maken dat we emotioneel behoeftig zijn. Onbewust wordt compensatie gezocht voor vroeger niet vervulde emotionele behoeften, zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, er mogen zijn, serieus genomen worden en dergelijke. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Partnerkeuze

De aandacht en bevestiging e.d. worden onbewust gezocht bij iemand die dat helaas niet kan geven. Daarom raken we gefrustreerd en teleurgesteld in onze partner, die we vervolgens van alles gaan verwijten. We hebben niet door dat we zelf niet in staat zijn tot een gezonde partnerkeuze

De ander willen veranderen

Bovendien willen we hem of haar veranderen: Als hij/zij maar…., dan is alles goed, dan komt het goed tussen ons. Dit is een illusie die we in stand houden. Zolang we die illusie blijven koesteren, hoeven we niet naar ons eigen aandeel te kijken. Daarom blijven we de ander helpen, verzorgen, redden en/of veranderen.

Communicatie

Daarnaast uiten we ons naar de partner op een manier die we vroeger (één van) onze ouders hebben zien doen. Het zijn vaak patronen die we niet bij onszelf als zodanig herkennen, ondanks dat we zo ons best deden om het anders te doen dan (één van) onze ouders. Beide partners hebben dan ook niet een emotioneel gezonde communicatie meegekregen. 

Signalen

Relaties die met emotionele pijn gepaard gaan, worden vaak ook op een pijnlijke manier beëindigd. Doorgaans onverwachts, impulsief, per mail, telefoon of app. Dat ‘onverwachts’ uitmaken is overigens relatief, want er zijn bepaalde signalen gemist. En signalen die wel werden gezien, werden genegeerd.

Vriendschap na de beëindiging van de relatie

Als je  vriendschap wilt nadat een relatie is uitgegaan, hangt het af van het verloop van je relatie en van de manier waarop het is uitgegaan of vriendschap nog mogelijk. Los van in hoeverre het daarnaast überhaupt verstandig of wenselijk is.

De ander niet kunnen loslaten

Als je pijn in je relatie hebt gehad, is de wens om nog een vriendschap te willen, doorgaans ingegeven door het feit dat je niet in staat bent je partner helemaal los te laten. Het hebben van een vriendschap na beëindiging van de relatie wordt dan vaak gezien als een laatste strohalm om de ander niet helemaal te hoeven loslaten.
Het is juist het missen van de compensatie van emotionele behoeften van vroeger, wat het beëindigen van een relatie zo zwaar maakt. Hoe meer men in de jeugd op affectief/emotioneel gebied gemist heeft, des te zwaarder het is om de relatie te beëindigen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Het is een progressief proces

Het loslaten van een partner wordt elke keer moeilijker en de emotionele pijn neemt in de loop van de tijd/relaties toe. Dit komt omdat je aan het vasthouden bent aan oude patronen van vroeger. Van meer van hetzelfde krijg je meer van hetzelfde. De functie van emotionele pijn (dat is ook het geval bij lichamelijke pijn) is dat je er goed aan doet om je anders te gedragen. Als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt, geeft de pijn bij het staan op dat been aan, dat je beter niet op dat been kunt staan.

Signalen

Zo is dat ook bij emotionele pijn: jouw lichaam geeft jou signalen dat je beter ander gedrag kunt vertonen. Zolang je die signalen van je lichaam negeert, zal jouw pijn toenemen. Net zo lang tot je bereid bent om je gedrag te veranderen. Jouw emotionele pijn neemt in de loop van je leven/relatie(s) toe. Net zo lang tot die emotionele pijn te groot is om te dragen en tot je niets anders wil dan van die emotionele pijn verlost te worden.

Je gedrag veranderen

Dat is wat loslaten is: je gedrag veranderen. Dat houdt feitelijk in dat je bepaald belemmerend en emotioneel beschadigend gedrag afleert en dat je er ander emotioneel gezond gedrag voor in de plaats aanleert. Het zijn bepaalde vormen van gedrag en communicatie die iemand met een emotioneel gezonde opvoeding in de jeugd heeft meegekregen en daardoor later verder heeft kunnen ontwikkelen.

Niet verstandig

Als je pijn in je relatie hebt gehad en/of pijn na het beëindigen van je relatie, is het dan ook niet verstandig om een vriendschap te hebben of na te streven met je ex-partner. Je houdt er namelijk je patronen van vroeger mee in stand. Dit zijn ongezonde patronen waar je juist van wilt herstellen. Voor de ene partner zullen de contacten met de ex-partner te weinig zijn en voor de andere partner zullen de contacten met de ex-partner te veel zijn. 

Uitstel van executie

Het hebben van een vriendschap is wel mogelijk als beide mensen een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad. Vriendschap na beëindiging van de relatie is in dit geval dan ook geen probleem. Maar als jij en je partner niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, is het onderhouden van een vriendschap met je ex-partner gewoon een pijnlijk verhaal en uitstel van executie, omdat een van beiden het later toch zal uitmaken.

Zelf invulling geven aan je onvervulde behoeften

Als je pijn in je relatie hebt gehad, raad ik het daarom af om een vriendschap aan te gaan met je ex-partner. Het zal jouw emotionele pijn in stand houden en zelfs verergeren. Hoe eerder je zelf leert om alsnog invulling te geven aan je eigen onvervulde emotionele behoeften, des te minder zwaar het loslaten van je ex-partner is. 

Gevoel ontwikkelen

Om alsnog zelf invulling te geven aan je eigen onvervulde emotionele behoeften, is het nodig dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Het ontwikkelen van je gevoel is de basis onder je herstel. Daarom heb ik er een boek over geschreven: Grip op gevoel en emotie (Een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen). Wil je een Gratis Probeerversie inzien/downloaden, of het boek aanschaffen, klik dan hier

Bewijs van je emotionele herstel

Als je emotionele pijn of onrust in en/of na je relatie hebt ervaren, zul je uiteindelijk pas een vriendschap met je ex-partner kunnen aangaan, nadat je jouw patronen van vroeger hebt veranderd en je dus helemaal hersteld bent van je emotionele pijn. Je zult dan echter niet meer malen om vriendschap met je ex-partner. Je bent dan zelfs verbaasd dat je met die persoon een relatie hebt gehad. Dat  is juist het bewijs van je emotionele herstel. Je ziet dan ook in dat het valt te verklaren vanuit je eigen ongezonde patronen van vroeger. Het vriendschap met je ex-partner willen hebben, speelt dus op een moment dat je het beter niet kunt doen. En als je het wel zou kunnen, hoeft het niet meer, omdat je hem of haar emotioneel bent ontgroeid.

Andere partner

Wanneer je je partner loslaat (feitelijk laat je los waar die relatie compensatie voor was: je ongezonde patronen van vroeger), komt er niets voor in de plaats. Tenzij je aan de slag gaat met je emotionele herstel en je alsnog je gevoel ontwikkelt. Omdat je anders emotioneel behoeftig blijft, is de verleiding groot om zo snel mogelijk een andere partner te zoeken. Ook die zoektocht of die nieuwe partner is echter niet de oplossing van jouw probleem. Jouw werkelijke probleem is dat je nu nog niet in staat bent om zelf invulling te geven aan jouw vroeger onvervulde emotionele behoeften. Nog los van het feit dat je het, onbewust, bij anderen zoekt die het jou evenmin kunnen geven.

Herstellen

Ik heb ontdekt dat je alsnog van je relatieafhankelijkheid (codependentie) kunt herstellen. Ik noem dat:  jezelf alsnog emotioneel opvoeden, en ik heb ontdekt wat ervoor nodig is. Als je hiermee aan de slag gaat, zal jouw emotionele behoeftigheid afnemen. Dit geldt ook voor jouw emotionele afhankelijkheid van je (ex-)partner en jouw emotionele pijn. Die zullen uiteindelijk verdwijnen. Het is niet makkelijk, maar het is niet zo zwaar als je leven tot nu toe is geweest. Zodra je ermee aan de slag gaat, heb je zelfs, over je hele leven gezien, de ergste emotionele pijn achter de rug.

Vriendschap na beëindiging van de relatie

Het is voor mensen die emotionele pijn en/of onrust hebben (gehad) in of na hun relatie, niet verstandig om een vriendschap aan te gaan met hun ex-partner. Het zal namelijk het proces van loslaten verlengen. Ook houd je de emotionele pijn, die in de loop van de tijd zelfs verergert. Vriendschap na beëindiging van de relatie is dan ook voor mensen die emotionele pijn houden af te raden. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel