Verslavingen loslaten

Verslavingen

Mensen die in hun jeugd met spanningen en stress te maken hebben gehad, zijn vatbaarder voor onder andere verslavingen. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan zingeving van het leven. Het afkicken van een verslaving en het met voldoening zin geven aan het leven is gelukkig beide nog wel degelijk mogelijk. Zelf ben ik van een relatieverslaving afgekickt en weet daardoor wat het is om van een verslaving af te kicken. 

Verslavingen

Gedaantes

Verslavingen kennen veel verschillende gedaantes. Naast de bekende als alcohol, roken, drugs en eetverslaving, zijn er bijvoorbeeld koop, internet, seks, gok en relatieverslaving. En er zijn er ongetwijfeld nog meer. Kenmerkend voor een verslaving is dat het een obsessieve afhankelijkheid is, die het leven nadelig beïnvloedt. Een ander kenmerk is dat het progressief is, dat wil zeggen dat het verslavende aspect in de loop van de tijd toeneemt. 

Beloningscentrum

De link tussen verslavingen en het beloningscentrum in de hersenen is in de wetenschap al gelegd. Naar mijn mening zit de oorzaak van het ontwikkelen van een verslaving in het in de jeugd niet (voldoende) ontwikkeld zijn van een gezond beloningscentrum. Als een kind aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen, complimenten en troost krijgt en zich serieus genomen en gehoord voelt, ontwikkelt het een gezond beloningscentrum.

Brein

Onafhankelijk

In een gezonde jeugd krijgt het kind vervolgens gezonde gedrags- en communicatiepatronen mee en krijgt het de benodigde vaardigheden en normen en waarden mee om in het latere leven een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden. Door een gezond beloningscentrum ontwikkelt het kind en later de jong-volwassene voldoening, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en kan het zich verder ontwikkelen en ontplooien en weet het wat het te doen staat om juiste keuzes in het leven te maken.

Dopamine

Een beloningscentrum in de hersenen van een kind dat in de jeugd niet de aandacht e.d. heeft gehad waar het als kind recht op en behoefte aan heeft, is een verwaarloosd en daardoor altijd behoeftig beloningscentrum. De jong-volwassene zal dan op zoek gaan naar dopamineprikkels. Enerzijds om toch dat positieve en fijne gevoel te krijgen en anderzijds om de realiteit even weg te drukken. 

Passie

Iemand die een gezonde jeugd heeft gehad, ontwikkelt haar eigen dopamine door de activiteiten die het ontplooit en door de vaardigheden die het ontwikkelt. Het krijgen van de befaamde flow wordt gerealiseerd door het doen van activiteiten die tot je passie behoren en die net even buiten je huidige comfortzone liggen, waardoor je je ontwikkelt. Een gezond beloningscentrum in de hersenen genereert zelf dopamine en doet dat met mate en kan dat regelmatig doen. 

Passie

Een kompas met het pijltje naar het woord Passie.

Meer

Een niet goed ontwikkeld en daardoor behoeftig beloningscentrum heeft daarentegen elke keer nieuwe prikkels nodig. Daarnaast heeft het in de loop van de tijd steeds meer van diezelfde prikkels nodig, omdat er een gewenning optreedt. Dat is het verslavende aspect: er moet steeds meer ‘gescoord’ worden om tot dezelfde bevrediging te komen. 

Oprecht

Verslaafden denken vaak dat ze best wel zonder de verdovende stof, seks, de partner, het gokken e.d. kunnen. Ze hebben zelf niet door wat ze er allemaal voor doen om te voorkomen dat ze in een situatie komen dat ze zonder komen te zitten. Daarnaast kunnen verslaafden oprecht denken dat het andere problemen zijn die er voor zorgen dat ze verslaafd zijn. Met deze gedachte misleiden ze zichzelf. Het is vermijdingsgedrag, want zolang ze zich achter die andere problemen verschuilen, zien ze niet in dat hun verslaving een probleem op zich is. Náást de andere problemen. 

Vicieuze cirkel

Veel verslaafden menen dan ook oprecht dat eerst die andere problemen moeten worden opgelost, voordat ze met hun verslaving aan de slag kunnen gaan. Zo zitten ze in een vicieuze cirkel waar ze niet uitkomen en die kenmerkend is voor een verslaving. Om te herstellen van een verslaving, om te kunnen afkicken van een verslaving, is het nodig alle problemen integraal aan te pakken, omdat ze allemaal onderdeel uitmaken van het problematische gedrag en elkaar negatief beïnvloeden.

Codependency

Het is vaak de partner van een verslaafde die druk zal uitoefenen om af te kicken van de verslaving. Toch maakt de partner van een verslaafde vaak onderdeel uit van het probleem. Dit verschijnsel wordt ‘codependency’ genoemd: beide partners houden de ongezonde situatie in stand. Beiden doen dit vanuit ieders eigen patronen van vroeger en ze hebben beiden een even groot aandeel in de ongezonde situatie. Beiden hebben zelfs de ander nodig om zich maar niet bewust te worden van de eigen situatie. De ander is dan in feite een vorm van bliksemafleider.

Oorzaak

Vaak wordt gedacht dat de oorzaak van iemands verslaving of codependency zit in traumatische gebeurtenissen in de jeugd. De oorzaak van een verslaving en van codependency zit echter in iemands patronen van vroeger. Het gaat niet in eerste instantie om de traumatische gebeurtenissen (zoals overlijden van een ouder of van een broer of zus of van een dierbare vriend, of om het gepest zijn op school), maar om de onveilige omgeving waarin betrokkene toen verkeerde, zonder opvang, zonder troost, zonder een luisterend oor voor diens verwarrende gevoelens. Er werd misschien al weinig gepraat, vragen werden niet gesteld en over gevoelens ging het al helemaal nooit. 

Omgeving

De omgeving waarin gebeurtenissen tijdens de jeugd plaatsvonden is bepalender voor iemands emotionele gezondheid dan een traumatische gebeurtenis op zich al is. Zo bleken van binnenlandse en buitenlandse uitgezonden militairen dat onder degenen die vlak na hun uitzending of later in hun leven een Ptss (post traumatische stress stoornis) ontwikkelden, een groot deel van hen een emotioneel ongezonde jeugd had meegemaakt.

Stress

Het gaat dus niet zozeer om de gebeurtenissen op zich, als wel op de impact die dat op iemand heeft door de aanwezig zijnde vaardigheden (steun kunnen vragen, hulp kunnen aannemen, begrip krijgen, gedachten erover, interpretaties, rouwverwerking) die iemand tot haar of zijn beschikking heeft. Mensen die in hun jeugd al veel stress hebben meegemaakt, lijken vatbaarder voor latere burn-out, depressie of Ptss dan mensen die in hun jeugd weinig tot geen stress hebben meegemaakt. 

Blinde vlekken

Het zijn ook juist mensen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben meegemaakt, die zelf ook weer veel drama in hun leven meemaken. Een groot deel daarvan wordt door hen zelf veroorzaakt, zonder dat ze dat zelf doorhebben. Dat ze dat niet door (kunnen) hebben is omdat ze handelen vanuit hun blinde vlekken vanuit hun patronen van vroeger.

Zingeving

Hen ontbreekt het ook vaak aan een zin of nut van het leven. Het is hen, vanuit de afwezigheid van aandacht, complimenten en aanmoedigingen in hun jeugd, logischerwijs niet altijd gelukt om zelf een interesse of passie te ontwikkelen waarmee zij zin aan hun eigen bestaan konden geven. Gelukkig kan dat nog wel alsnog worden ontwikkeld. 

 

Zingeving

Kortom: Wat je geschiedenis is, hoeft niet je toekomst te zijn. Het is wel degelijk mogelijk om emotioneel gezond en functioneel gedrag aan te leren. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178