Vermoeidheid loslaten

Vermoeidheid kan zich op veel verschillende manieren uiten. Zo kun je je futloos voelen of fysiek vermoeid zijn. Vermoeidheid kan ook een emotionele component hebben, bijvoorbeeld als je jezelf moedeloos voelt. Bijvoorbeeld als je er geen vertrouwen in hebt dat het goed komt, dat iets je lukt of dat je het kunt. Vermoeidheid en moedeloosheid en futloosheid gaan vaak samen.

De grootste veroorzaker van vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid is: systematische en structurele zelfverloochening. Dit is een diagnose die op veel mensen van toepassing zijn. Je bent namelijk niet met die vermoeidheid, die moedeloosheid of die futloosheid geboren. Het is ontstaan door zelfverloochening en zolang je die zelfverloochening in stand houdt, zul je ook jouw vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid ervaren.

Vermoeidheid is logisch als je een lichamelijke inspanning hebt gepleegd. Als je je vermoeid of futloos voelt terwijl je geen lichamelijke inspanning hebt gepleegd, is er iets anders aan de hand. Ik heb zowel marathons als triatlons gedaan én ik ben burn-out geweest. Ik heb zelf ervaren dat de energie-weglek en de futloosheid tijdens een burn-out groter is dan de vermoeidheid bij zware lichamelijke inspanning. Ik heb zelf mijn burn-out als lichamelijk zwaarder ervaren als de lichamelijke inspanning die nodig was voor marathons en hele triatlons. Na een zware training voelde ik me lichamelijk moe maar emotioneel kwiek; tijdens mijn burn-out kon ik me echter nergens toe zetten en had ik nergens zin in. Ik kon dan vaak de lichtste training niet opbrengen.

Het grote verschil tussen de lichamelijke vermoeidheid tijdens lichamelijke inspanning enerzijds en de futloosheid en moedeloosheid zonder lichamelijke inspanning anderzijds is dat de fysieke vermoeidheid al snel weggaat als je na de lichamelijke inspanning uitrust. Bij moedeloosheid en futloosheid red je het niet met uitrusten. Daar zijn andere dingen voor nodig.

Dat je het niet redt met uitrusten komt omdat het een mentale oorzaak heeft. Jouw moedeloosheid en futloosheid is logisch; het is ergens door ontstaan. Jouw energie-weglek daardoor is ook logisch.

De oorzaak van moedeloosheid en futloosheid zit in het jezelf verloochenen. De uitingsvormen daarvan kunnen talrijk en oneindig zijn, zoals het blijven zitten in een relatie waarin je je ongelukkig voelt; het doen van werk waarin je niet op je plaats zit of contacten met kinderen, ouders of broers en zussen die niet lekker verlopen, en dergelijke.

De onderliggende oorzaak van jouw moedeloosheid zit in patronen van vroeger. Het zijn ook deze patronen van vroeger die je nu nog vasthoudt, waardoor je jouw moedeloosheid in stand houdt. Je zult inzicht in jouw patronen van vroeger moeten hebben om te zien hoe je die patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Daar zit de doorbraak van jouw vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid: je kunt jouw vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid loslaten door in plaats van jouw patronen van vroeger emotioneel gezond gedrag aan te leren.

De moedeloosheid en futloosheid zijn een signaal van jouw lichaam. Het is in feite een waarschuwing van jouw lichaam dat je het anders moet doen. Het is wat het rode olielampje in jouw auto is. Als dat rode lampje brandt, zetten we de auto aan de kant. als het onszelf betreft, gaan we door.

Op de een of andere manier voel je je machteloos en ben je onmachtig om de situatie zo te veranderen dat die beter en emotioneel gezonder voor jou is. Het zijn de patronen van vroeger die jou nu nog parten spelen. Dit betreffen patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling. Het zijn deze patronen waar 40% van de huidige volwassenen op enigerlei manier, en vaak op verschillende fronten, in de jeugd mee te maken heeft gehad. Omdat je toen kind was, kon je die patronen vroeger niet herkennen en omdat je daarna niet anders hebt geleerd, daarom nu ook nog niet.

Dat je niet anders hebt geleerd, weet ik omdat je niet jouw moedeloosheid en dergelijke zou hebben als je er wel ander gedrag voor in de plaats zou hebben aangeleerd. Het zijn deze patronen van vroeger die jouw huidige vermoeidheid en moedeloosheid veroorzaakt hebben. Doordat je niet anders weet en niet anders geleerd hebt, hou je, onbewust en onbedoeld, nog vast aan deze energievretende patronen van vroeger.

Als je deze patronen van vroeger kunt loslaten en er nieuw gedrag voor in de plaats kunt aanleren, zul je ook van je vermoeidheid, je moedeloosheid en futloosheid en van je daar uit voortvloeiende machteloosheid en onmacht afkomen. Vermoeidheid loslaten = krijgen!

Kortom: door inzicht in jouw patronen van vroeger kun je jouw vermoeidheid, moedeloosheid, futloosheid en machteloosheid en onmacht loslaten. Je kunt hier gezond emotioneel gedrag voor in de plaats aanleren. Daar kan ik je mee helpen. 

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]