Vermoeidheid loslaten

Leer anderen loslaten...

Vermoeidheid loslaten

Veel mensen ervaren op de een of andere manier een vorm van vermoeidheid of futloosheid, of het je ergens niet toe kunnen zetten.

Logisch

Vermoeidheid is op zich logisch na lichamelijke of geestelijke inspanning.
Het wordt pas een probleem als je ook vermoeid bent zonder lichamelijke of geestelijke inspanning.
Of als er na lichamelijke of geestelijke inspanning geen herstel plaatsvindt als je rust.

 

 

Luisteren

Het probleem is op zich niet dat iemand vermoeidheid voelt.
Wat is dan het echte probleem?
Het echte probleem is dat, ondanks dat iemand vermoeidheid voelt, betrokkene daar niet naar luistert en niet haar of zijn gedrag daaraan (tijdelijk) aanpast. En als je dat maar lang genoeg doet, als je maar lang genoeg lichaamssignalen negeert, helpt een korte rust ook niet meer.

Nemen

Het probleem is dus dat je je er niet toe kunt zetten om die rust te nemen.
Daar heb je allerlei redenen voor, zoals: Ja maar dit moet nog af. Ja maar dat moet nog gedaan worden. Ja maar ik kan dat niet aan een ander overlaten. Ja maar mijn kinderen. Ja maar mijn ouders. Ja maar….
Afijn, je kunt jouw eigen Ja-maars zelf wel invullen.

Redenen

De redenen dat je niet in staat bent om uit te rusten als jou lichaam dat nodig heeft, zijn legio. Je bent te ongedurig. Je vindt het zonde van je tijd. Je zoekt je grenzen op. Je bent prestatiegericht. Je wilt de ander niet teleurstellen. Je neemt te veel hooi op je vork. Je kunt geen nee zeggen. Er zijn oneindig veel redenen waarom mensen onvoldoende rust nemen.

Ja-maars

Jouw Ja-maars zijn jouw redenen om niet rust te nemen als jouw lichaam daarom vraagt.
Bijvoorbeeld: Ja maar anders komt het niet op tijd af. Ja maar ander kan het niet doorgaan. Ja maar anders krijg ik op mijn donder. Ja maar….

Lichaamssignalen

Het onderliggende probleem is dat je sowieso niet hebt geleerd om goed te luisteren naar je lichaamssignalen.
Dat komt omdat je dat in je jeugd  niet hebt meegekregen. Jouw ouders luisterden ook niet altijd naar jouw gevoelens en emoties en er was voor jou niet altijd de ruimte om jouw gevoelens en emoties toe te laten. Je hebt ze zelfs vaak weg moeten stoppen. Je hebt je niet altijd gehoord en serieus genomen gevoeld.

Doorgaan

Daarnaast hebben we geleerd om altijd maar door te gaan. We lijken wel geen pauzeknop te hebben.
Daarnaast hebben we ons eigen overlevingsgedrag en vluchtgedrag niet door, omdat we die juist hebben ontwikkeld om maar niet die leegte, of dat emotionele gat, te voelen.

Gevoel

Dat is de reden dat we in onze jeugd niet hebben geleerd om naar ons gevoel te luisteren. Vermoeidheid is een gevoel, zelfs dat vergeten we vaak. Vermoeidheid wordt eerder als een hinderlijk iets beschouwd, dan dat het als signaal wordt gezien om even een pas op de plaats te maken. Een pas op de plaats? Hoe kan dat nou, als je juist onbewust overlevingsgedrag hebt ontwikkeld om maar te kunnen doorgaan….

Zelfverloochening

In feite zijn vermoeidheid en futloosheid het gevolg van zelfverloochening. Je doet te veel dingen tegen je zin, omdat jouw brein oprecht denkt dat het niet anders kan. Mensen die vermoeidheid of futloosheid voelen, doen dingen uit vermijdingsgedrag, bijvoorbeeld uit angst voor controleverlies, of uit angst voor afwijzing, of uit angst voor eenzaamheid.

Negatieve energie

Zelfverloochening is iets dat je opbouwt in de loop van je leven. Het zijn voor jou volstrekt logische gedragingen. Er is niets vermoeiender, en er is niets dat meer negatieve energie kost dan zelfverloochening.
Zelfverloochening houdt in dat je niet of nauwelijks doet wat je leuk vindt en dat je veel dingen doet die je, diep in je hart, niet (zo) leuk vindt.

“Wel leuk”

We hebben ook niet door hoe ons brein ons fopt en bedot. Alle klanten die met burn-out, depressiviteit of vermoeidheid komen, geven aan dat ze bepaalde dingen of activiteiten of situaties “wel leuk” vinden. Ik weet inmiddels, door door te vragen wát ze er leuk aan vinden, dat ze het dan eigenlijk niet zo leuk vinden. En in een aantal gevallen zelfs helemaal niet leuk.

Consequenties

Hoe komt het dat we dan toch oprecht denken dat we iets “wel leuk” vinden, terwijl dat niet het geval is? Dat is omdat we de consequenties niet willen van het toegeven dat we iets niet leuk vinden. Een consequentie zou kunnen zijn dat we er mee zouden moeten stoppen, of dat we het anders zouden moeten doen. Terwijl het juist ons overlevingsgedrag is om het te doen en om het te doen zoáls we het doen.

Jeugd

Wat maakt het loslaten van overlevingsgedrag zo eng? Dat we liever emotionele pijn of vermoeidheid hebben dan dat we ons gedrag veranderen, komt door de angst uit onze jeugd. Het is DIE angst waar we onbewust aan vasthouden, zonder dat we het weten. We denken daardoor dat veranderen nog wel erger zal zijn dan wat we  nu hebben.

Loslaten

Degenen die loslaten, weten wel beter! Het is het vasthouden aan je patronen van vroeger dat zwaar en belemmerend is. Het is het loslaten van je patronen van vroeger dat verlichting geeft en opluchting biedt.
Zonder dat we het doorhebben, zeulen we onze belemmeringen mee.

 

 

Aanpassen

Wat we onbewust doen is: als we niet in staat zijn om ons gedrag aan te passen, passen we onze mening over iets aan. Dit verschijnsel heet de cognitieve dissonantietheorie. Een voorbeeld: iemand die vist, is eerder geneigd te geloven/denken/vinden dat vissen geen gevoel hebben. Omdat hij/zij anders zou moeten toegeven dat de vis mishandeld wordt.

Zelfverloochening

Hoe weet je of je aan zelfverloochening doet?
Op zich is dat heel makkelijk.
Zelfverloochening kun je meten aan de energie die een activiteit jou kost of de energie die een activiteit jou oplevert.
De afwezigheid van zelfverloochening kun je meten aan het plezier dat een activiteit jou oplevert.
De afwezigheid van zelfverloochening kun je meten aan het je ergens op verheugen en het ergens van nagenieten.

Leuk

Bij het herstellen van vermoeidheid is het nodig om twee dingen van elkaar te onderscheiden. Dingen die je leuk vindt om te doen enerzijds, en dingen die je niet leuk vindt om te doen anderzijds. Het is namelijk niet zo, dat als je dingen doet die je leuk vindt om te doen, je daarnaast geen dingen zou doen die je niet leuk vindt. Beide is namelijk het geval: je doet (te veel) dingen die je niet leuk vindt EN je doet (te) weinig dingen die je (opr)echt leuk vindt.

Beide

Dit onderscheid is belangrijk, omdat je, om te herstellen van je vermoeidheid, met beide aan de slag gaat! Je gaat én stoppen met het doen van dingen die je met tegenzin doet. Én je gaat meer doen van de dingen die je leuk vindt.

Energiebalans

Vermoeidheid en futloosheid zijn namelijk het gevolg van een negatieve energiebalans. Je doet te veel dingen tegen je zin EN je doet te weinig dingen die je leuk vindt. En dat is de reden dat jouw lichaam niet meer herstelt. De  emotionele roofbouw die je hebt gepleegd, werkt door op je lichaam. Je bent eigenlijk een lekkende batterij EN je laadt jezelf niet meer op.

 

 

Boodschappen

De oorzaak van dit allemaal is dat je vasthoudt aan patronen uit je jeugd. Dat je maar doorgaat en dat je je lichaamssignalen negeert en dat je nu nog niet in staat bent om naar je gevoel van vermoeidheid te luisteren, vloeit voort uit allerlei verbale en non-verbale boodschappen die je in je jeugd hebt meegekregen.

Gemoedstoestand bijhouden

Wat ik destijds heb gedaan en wat heel goed werkt, is het volgende.
Ik hield, drie keer per dag, bij hoe mijn gemoedstoestand was, dus hoe ik me voelde.
Dat deed ik ’s ochtends na het opstaan, tussen de middag en ’s avonds voor het naar bed gaan.
Ik deed dat met de scores ++   +   ±   –   en —

Hoe ik me voelde

Door dit een langere tijd, zeker minimaal drie maanden) bij te houden, gebeurden er drie dingen.
Ik leerde mijn gemoedstoestand (hoe ik me voelde) te scoren,  en dat was de eerste keer in mijn leven! Nog nooit had ik me bezig gehouden met hoe ik me voelde.

Fluctuaties

Door maand na maand mijn  gemoedstoestand bij te houden, zag ik voor het eerst de fluctuaties in mijn gemoedstoestand: de veranderingen.
Als ik bijvoorbeeld ’s ochtends een ± scoorde, tussen de middag een ++ en ’s avonds een –  wist ik dat er in de ochtend een positieve trigger was geweest en dat er in de middag of avond een negatieve trigger was geweest.
Het heeft bij mij destijds drie maanden geduurd om een grote negatieve trigger te ‘ontmaskeren’. Het bleek een cursus statistiek op de computer te zijn (SPSS).

Overlevingsgedrag

Ik had zoveel overlevingsgedrag ontwikkeld, gewend als ik was om mijn gevoel weg te stoppen en gewend als ik was om door te gaan, dat ik daar alleen achter kwam door het leren bijhouden van mijn gemoedstoestand.
Op deze manier kon ik al mijn positieve en negatieve triggers ontdekken.

Trigger

Opvallend was hoe simpel een positieve trigger kon zijn. Een verbetering van mijn gemoedstoestand kon bijvoorbeeld gerealiseerd zijn door een telefoontje van een vriendin! En een negatieve trigger was vrijwel altijd veroorzaakt doordat ik iets deed waar ik geen zin in had, of waar ik tegen op zag.

Vermeerderen en verminderen

Wat ik heb gedaan is het vermeerderen van alle positieve triggers ÉN het verminderen van alle negatieve triggers. Stap voor stap ben ik een aantal dingen gaan afbouwen, of ben ik anders gaan doen, of laat ik door andere mensen doen, of ik ben er mee gestopt.

Energie

Ga een paar maanden je gemoedstoestand bij houden en ontdek je eigen energie-weglek!
Je zult zien dat het meer is dan je denkt. Dat is logisch, omdat je overlevingsgedrag hebt ontwikkeld, waar je je nog niet bewust van bent.

 

 

Ken je iemand die baat heeft bij de informatie in dit blog over vermoeidheid en futloosheid? Mail dit blog dan door aan betrokkene.

Video

In mijn Videojaarprogramma zit een video waarin je leert hoe je van je vermoeidheid en futloosheid af komt. Je krijgt 15 concrete handvatten om van je vermoeidheid en futloosheid af te komen. Je leert wat de functie is van vermoeidheid is.  Je leert welke 6 specifieke vormen van vermoeidheid er zijn en welke JIJ ervaart. Je leert hoe je achter de REDENEN van jouw zelfverloochening komt.

Belemmeringen

Je leert wat de invloed is van verbale boodschappen uit je jeugd.  Je leert welke verbale boodschappen uit je jeugd voor JOU nu nog een belemmering vormen. Je leert wat de invloed is van controleverlies en hoe jij dat kunt doorbreken.
En: je krijgt 15 concrete gedragsveranderingen om van je vermoeidheid en futloosheid AF te komen!

[contentblock id=3 img=gcb.png]