Verdriet en emotionele pijn

Ammy van BedafGeen categorie

Verdriet en emotionele pijn

Bij verdriet en emotionele pijn worden dezelfde hersendelen geactiveerd als bij fysieke pijn. 
Bij emotionele pijn gaat het om bijvoorbeeld angst voor afwijzing, je niet serieus genomen of je genegeerd voelen of om verlatingsangst en dergelijke. Natuurlijk zijn er in het heden gebeurtenissen waarbij we emotionele pijn voelen, zoals bij het verlies van een dierbare. In alle andere gevallen wordt bij emotionele pijn iets getriggerd uit de jeugd. 

 

verdrietige vrouw met emotionele pijn

 

Jeugd

Het is het ons niet gehoord voelen, het ons niet serieus genomen voelen (affectieve verwaarlozing) of dat we niet goed (genoeg) waren, dat we het niet konden of dat we niet deugden (geestelijke mishandeling) in onze jeugd. In het heden worden deze vroeger weggestopte gevoelens dan weer getriggerd in geval van bijvoorbeeld een scheiding of ontslag. Dat is de reden dat mensen verschillend reageren op dergelijke levensgebeurtenissen. 

Verminderen

Het is logisch dat we emotionele pijn voelen als we een dierbaar iemand, op welke manier dan ook, kwijtraken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door overlijden of door een relatieverbreking. Maar normaliter vermindert die emotionele pijn in de loop van de tijd, waardoor je het verlies een plaats kunt geven. Als emotionele pijn daarentegen niet weg gaat, of in de loop van de tijd zelfs toeneemt, is er iets anders aan de hand.

Vroeger weggestopte pijn

Dan is jouw vroeger weggestopte emotionele pijn in je jeugd getriggerd. Belangrijk is daarom om in de gaten te houden in hoeverre jouw emotionele pijn in de loop van de tijd wel of niet vermindert. En het is de gebeurtenis in het héden, het verlies, de relatiebreuk of het ontslag, waardoor  die vróeger weggestopte emotionele pijn wordt getriggerd.

Blijven hangen

De oorzaak zit dus in de jeugd en in het heden is er een trigger die die vroeger weggestopte emotionele pijn triggert. Daarom blijft de een veel langer in verdrieten emotionele pijn hangen dan een ander. Of kan er niet mee omgaan en vlucht in verslavingen als veel werken of alcohol e.d. 

Triggers

Wat kunnen triggers zijn van verdriet en emotionele pijn? Ongeacht de feitelijke gebeurtenis in het heden: een relatiebreuk, ontslag of een verhuizing e.d., gaat emotionele pijn altijd over: je afgewezen voelen, je niet serieus genomen voelen, je genegeerd of in de steek gelaten voelen, je niet gehoord voelen, aantrekken en afstoten, en je eigen onmacht hierin. Het is namelijk een herhaling van een van deze gevoelens die je in je jeugd hebt moeten wegstoppen. 

Reageren

Mensen reageren verschillend op levensgebeurtenissen. De een ziet een ontslag of relatiebreuk al aankomen en gaat actie ondernemen, waar de ander angstig afwacht wat er gaat gebeuren. In het laatste geval maak je je afhankelijk van hoe anderen met de gebeurtenis omgaan. Emotioneel gezond gedrag is dat je in overleg of in gesprek gaat met de ander. Dan kun je achterhalen wat de ander van plan is, en om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. En anders om je te oriënteren op nieuwe stappen. 

Afhankelijk

Het is dezelfde afhankelijke rol als die we in onze jeugd ten opzichte van onze ouders hadden. Toen waren we feitelijk afhankelijk van onze ouders. Als we niet emotioneel los zijn gekomen van onze ouders, gedragen we ons later nog steeds afhankelijk van gebeurtenissen. Daardoor lijken dingen ons te overkomen. En daardoor hebben we geen grip op ons leven.

Onmacht

Ik heb ontdekt dat, ongeacht wat de trigger in het heden ook is, onze verdriet en emotionele pijn feitelijk wordt veroorzaakt door onze eigen onmacht om gepast te handelen. In die zin triggert de emotionele pijn onze onmacht uit onze jeugd. Toen waren we feitelijk onmachtig, want afhankelijk van onze ouders, omdat we het van hen allemaal moeste leren. Nu gedrágen we ons nog steeds onmachtig. Elke keer als we iemand anders als de oorzaak van ons lijden zien, zitten we in de slachtofferrol

 

onmachtige man die grip op zijn leven is kwijtgeraakt.

 

Handelen

Het is juist door je handelen, door het actie ondernemen, waardoor je uit je machteloze positie komt en waardoor jouw verdriet en emotionele pijn zal verminderen. Je eigen gedrag veranderen is nodig. Ga met mensen praten, ga kijken hoe zij er tegen aan kijken, ga onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dóe iets. Voor mensen die burn-out of depressief zijn geldt dat niet minder.  

Burn-out of depressie

De onderliggende oorzaken van zowel burn-out als van depressieve gevoelens zijn naar mijn mening: zelfverloochening in combinatie met de onmacht om de eigen situatie te veranderen. Zelfverloochening houdt in dat je heel veel dingen doet die je, diep in je hart, niet leuk vindt én dat je tegelijkertijd dingen die je, diep in je hart, wel leuk vindt, niet of vrijwel niet doet. Als we dat maar lang genoeg doen, zegt het lichaam op een gegeven moment tegen ons: ik kan niet meer….. 

Functie 

Wat is de functie van emotionele pijn? Emotionele pijn heeft wel degelijk een functie. Emotionele pijn is een signaal. Het is een signaal dat je er goed aan doet, om afstand te houden tot personen/omgevingen/situaties, waarin je die emotionele pijn voelt. Of dat je er goed aan doet om iets aan die situatie te veranderen, want zolang je emotionele pijn hebt, is de situatie zoals die nu is, niet goed voor jou. 

Veranderen

Het probleem van mensen met verdriet en emotionele pijn is dat ze niet kúnnen veranderen. Ze weten niet hoe, ze weten niet wat ze dan willen of kunnen. Ze hebben de situatie al niet zien aankomen. Of, als ze het wel hebben zien aankomen, negeerden ze het, in de hoop dat het voorbij zou gaan. Tevergeefs. 

Waarover

Ik denk dat de meeste emotionele pijn voorkomt in relaties. Maar ook emotionele pijn over het werk, of over het contact met de kinderen, of over het contact met de ouders of met broers of zussen komt veel voor. Emotionele pijn is een signaal. Het is als het rode lampje in de auto, als de olie dreigt op te raken. Onze auto zetten we wel meteen aan de kant, maar met ons eigen lichaam gaan we vaak nog heel lang op dezelfde manier door. 

 

Actie doet dingen veranderen

 

Relatie

Emotionele pijn kan er zijn binnen een relatie of nadat een relatie verbroken is. Daarover moge ik je verwijzen naar mijn boek Stop Liefdesverdriet, waarin je kunt lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.
Ook lees je erin hoe je alsnog je gevoel kunt ontwikkelen.
Via deze link kun je een Gratis  Probeerversie downloaden, met een uitgebreide Inhoudsopgave:
www.loslaten.nu/stop-liefdesverdriet-gratis-probeerversie/
Via deze link kun je het boek makkelijk bestellen (geen verzendkosten):
http://www.loslaten.nu/product/stop-liefdesverdriet/

Ik heb ontdekt hoe je van je emotionele pijn af kunt komen. In mijn Videojaarprogramma zit een video over hoe je van je emotionele pijn af komt. Nadat je de video over Emotionele pijn hebt bekeken, weet jij: 
– Wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn tussen emotionele en fysieke pijn;
– Welke aspecten van invloed zijn op pijnbeleving;
– In hoeverre we emotionele pijn opzoeken;
– Waarom emotionele pijn nooit een op zichzelf staand symptoom is en je zeker nog last van andere symptomen hebt;
– Hoe theorieën vaak worden gepresenteerd, en hoe ik daar naar kijk;
– 4 aspecten die óók nog een rol spelen bij emotionele pijn;
– Waarom het onderscheid tussen het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau belangrijk is;
– Hoe het komt dat we elke keer weer tegen emotionele pijn aanlopen;
– Waarom perverse opmerkingen, secundaire victimisatie en double bind enorm veel emotionele pijn veroorzaken;
– Wat zelfmedelijden feitelijk is;
– En 11 manieren om van je emotionele pijn af te komen!

 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel