Veranderen: Waarom veel mensen aan het veranderen zijn, maar niet het juiste veranderen

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Veranderen

Veel mensen zijn bezig met veranderen, maar ze zijn niet het juiste aan het veranderen.
Waar zijn ze dan wél mee bezig? 
En hoe komt het dat veel mensen niet het juiste veranderen? 
Hoe kun je wél het juiste veranderen?

 

veranderen

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

De ander

Veel mensen zijn bezig de ánder te veranderen, zonder dat ze dat doorhebben.
Maar iemand anders veranderen kán helemaal niet…
Ondanks dat ze merken dat het niet kan (de ander verandert helemaal niet), gaan ze er toch mee door. 
Sterker nog: ze gooien er nog een schepje bovenop als ze merken dat hun pogingen vruchteloos zijn.

Depressie, burn-out

Dit kan leiden tot depressie of burn-out. En het leidt vaak ook tot depressieve gevoelens/futloosheid of een burn-out…
Dat mensen doorgaan met het veranderen van de ander, zelfs tot ze depressief of burn-out raken, vloeit voort uit hun jeugd. 
Toen hebben we namelijk, onbewust, (een van) onze ouders willen veranderen of helpen, maar dat lukte natuurlijk helemaal niet.
Nu we groot zijn, gaan we deze veranderbehoefte inzetten bij onze partner.

Waarom?

Waarom proberen mensen hun zelfgekozen partner alsnog te veranderen?
Dat is omdat hij of zij anders lijkt te zijn geworden. Ik benadruk ‘lijkt’, want de ander is niet anders geworden dan toen je hem leerde kennen. Dat de ander lijkt te zijn veranderd, komt omdat jullie te snel de relatie te snel zijn aangegaan. Hierdoor leerde je de ander pas kennen nadat het al een relatie was, en je gewoon niet meer terug kon.

Veranderen

Dan kun je voor jouw gevoel nog maar één ding doen: de ander veranderen en helpen en redden, tot je degene hebt geboetseerd zoals je hem of haar zou willen hebben.
Feitelijk zitten we dan aan een dood paard te trekken.
Dat komt omdat iemand alleen zichzelf kan veranderen.

Werk

Ook in het werk vinden dezelfde mechanismen plaats.
We willen en proberen onze baas of onze collega te veranderen, terwijl de enige die je kunt veranderen, jezelf bent.
Ook deze tevergeefse veranderpogingen op het werk leiden vroeg of laat tot een depressie/futloosheid of een burn-out.
Ik ben universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog, dus ik kan je ook helpen t.a.v. alles wat met je werk of met je bedrijf te maken heeft.

 

 

Eigen aandeel

Het enige dat wél helpt, is je eigen aandeel in een gebeurtenis of situatie zien. 
Dat geldt zowel ten aanzien van je relatie als ten aanzien van je werk.
Je eigen aandeel is het enige dat je kunt veranderen.

Beïnvloeden

Wat er gebeurt als je je eigen aandeel binnen je relatie of in je werk verandert, is dat je de ander wel kunt beïnvloeden.
Beïnvloeden is dan het gevólg van je eigen verandering.
Maar beïnvloeding mag weer niet jouw doel zijn, omdat je dan de ander weer aan het veranderen bent.

Aangenaam verrast

Emotioneel gezond is dat je jouw eigen aandeel verandert in emotioneel gezond gedrag. Vervolgens word je aangenaam verrast als je ziet wat de gevolgen daarvan zijn in je relatie en in je werk. 
Als namelijk een van beide personen zich anders gaat gedragen, beïnvloedt dat ook het gedrag van de ander ten positieve.

Hoe kan dat?

Beide partijen (twee partners, of twee collega’s) denken dat ze zelf gelijk hebben, en dat de ander daardoor ongelijk heeft.
Hier gaat het al mis. 
Het aparte is dat beide partijen deels gelijk en deels ongelijk hebben.

Inhoudsniveau en betrekkingsniveau

Hoe zit dat?
Wel, wat op de inhoud wordt ‘bevochten’, speelt altijd op betrekkingsniveau: op het niveau van de omgang en de bejegening door de ander.
Ongeacht waar het over gaat: de onenigheid of het conflict gaat er in feite om dat een van de partijen of dat beide partijen zich niet serieus genomen of niet gehoord voelt (het betrekkingsniveau). 

Gehoord en serieus genomen

En het is dit zich niet serieus genomen of zich niet gehoord voelen, waar de eigenlijke onenigheid over gaat. 
Zodra één van beide partijen namelijk in staat is om de andere partij te laten voelen dat die zich gehoord en serieus genomen voelt, is de onenigheid of het conflict beëindigd.
Dan kan er op een normale manier over de inhoud worden gesproken.

Emoties

Het zijn dus ieders eigen emoties die dat belemmeren.
En die emoties worden getriggerd doordat je je niet serieus genomen of niet gehoord voelt door de ander.
En dat geldt voor beide partijen… Dat is de enige reden dat beide partijen er niet uitkomen. 

Machtsstrijd

Vandaar: als één van beide partijen in staat is om zich aan deze machtsstrijd te onttrekken, is er geen machtsstrijd meer.
Onder deze machtsstrijd zitten dus ieders eigen emoties.
Het zijn onze eigen vroeger weggestopte emoties naar onze ouders, en daar zijn we ons helemaal niet van bewust. 

Gezonde gespreksvoering

Er kan overigens ook sprake zijn van een ‘stille’ machtsstrijd, zonder zichtbare ruzies, waarbij dingen echter onuitgesproken blijven.
Dit heeft een negatieve invloed op de relatie.
Beiden zijn niet in staat om op een emotioneel gezonde manier hun wens naar de ander te uiten.
Dit komt vaak door angst voor afwijzing of door angst voor controleverlies.  

Trigger

Beide partijen denken oprecht dat het door de ander komt, maar de ander is ‘niet meer’ dan de trigger.
Onbewust en onbedoeld triggeren we beiden dus de ander in diens eigen vroeger weggestopte emoties.
Om welke emoties gaat het dan? De emoties die dan, onbewust en onbedoeld worden getriggerd, zijn vooral verdriet, boosheid en angst. 
Er was in onze jeugd geen ruimte om deze gevoelens toe te laten, waardoor we die gevoelens vroeger als kind wel móesten wegstoppen.

Wegstoppen

Dit wegstoppen lijkt te lukken, in ieder geval op dat moment.
Maar om als kind een gevoel als verdriet, boosheid of angst een plaats te geven, daar hebben we juist onze ouders voor nodig.
Als we als kind verdrietig, boos of bang zijn, en we worden door onze ouders oprecht en op een gezonde manier getroost, en we merken dat onze gevoelens er mogen zijn, voelen we ons beschermd en veilig. 

Wegstoppen lukt niet

Als we niet op een gezonde manier worden getroost, en we merken dat onze gevoelens er niet mogen zijn, kunnen we als kind niets anders doen dan onze gevoelens wegstoppen.
Maar die zijn dan niet weg. We kroppen die op in ons lichaam en in ons brein.
Gelukkig kun je dat nu nog allemaal heel goed zelf herstellen, door je gedrag te veranderen. 

De 4 belangrijkste triggers

Later als we volwassen zijn, en deze vroeger weggestopte gevoelens als verdriet, boosheid of angst weer getriggerd worden, komen deze vroeger weggestopte gevoelens er alsnog uit als emoties.
De vier belangrijkste triggers in het heden zijn: angst voor afwijzing, angst voor controleverlies, je niet serieus of je niet gehoord voelen, je in de steek gelaten voelen. Deze triggers in het heden raken dus deze zelfde vroeger weggestopte gevoelens. Vandaar dat onze huidige emoties zo heftig kunnen zijn, en vandaar dat ruzies binnen een relatie vaak beginnen om niets. 

Niet bewust

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat ze in hun jeugd verdriet, boosheid of angst hebben moeten wegstoppen.
Ook ik was me er destijds niet van bewust. Ik was me evenmin bewust van mijn ontwikkelde vermijdingsgedrag vanuit mijn jeugd. 
Toen ik burn-out was en daarna ook nog eens relatieverslaafd, wilde ik per sé herstellen, omdat ik wist dat het leven ook anders en fijner kon zijn. Door mijn gedrag te veranderen heb ik nu een gelukkig makend en voldoening schenkend leven. 

Herstelproces

Tijdens mijn herstelproces kwam ik erachter in welke mate ik nog leefde vanuit mijn jeugdpatronen
Voor al mijn klanten is het elke keer weer ontluisterend om hier achter te komen. Als kind hebben we het vermogen om dingen weg te stoppen. Datgene wat we in onze jeugd wegstoppen, vormt later onze belemmeringen in onze relatie en in ons werk. 
Hierdoor hebben we niet door dat we nog lang niet ons volledige ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. 

 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Zichtbaar

Onze huidige emoties zijn dus de zichtbare uitingsvormen van onze vroeger weggestopte gevoelens. 
Zou er in onze jeugd op een gezonde manier aandacht zijn geweest voor ons verdriet, onze boosheid en onze angst, zouden we nu in het heden deze gevoelens niet meer voelen. En zouden deze vroeger weggestopte gevoelens dus ook niet meer getriggerd kunnen worden door onze partner, door onze kinderen of ouders, of door een collega of baas. 

Onze kinderen

Ook hebben we niet door dat en hoe we onze eigen patronen van vroeger onbewust en onbedoeld doorgeven aan onze kinderen.
We komen daar vaak pas achter als we zelf zijn vastgelopen in ons leven. Om er dan pas achter te komen dat we onze eigen patronen van vroeger inmiddels ook al hebben doorgegeven aan onze kinderen. Net zoals onze ouders dat bij ons hadden gedaan toen wíj kind waren. 
Je kinderen gaan er dan ook enorm van profiteren als je zelf herstelt van je patronen van vroeger, omdat ze dat dan vanzelf meekrijgen.

Herstellen

Om te herstellen van onze patronen van vroeger is het nodig om het belangrijke onderscheid te leren kennen bij onszelf tussen gevoel enerzijds en emotie anderzijds.
Waar we nu nog ons gevoel wegstoppen en onze emotie naar de ander uiten, is het omgekeerde nodig.
Het omgekeerde is: ons gevoel voor onszelf leren toestaan, en onze vroeger weggestopte (en door de ander getriggerde) emotie niet naar de ander uiten. 

Jezelf veranderen

Door jezelf te veranderen ga je je eigen aandeel inzien, emotioneel gezond gedrag aanleren, alsnog je gevoel ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel aanboren. Nee, ik overdrijf niet; dit is echt wat er gaat gebeuren. Dit is wat 370 klanten inmiddels gedaan hebben of mee bezig zijn en dat is waar ik mijn klanten mee help. En zoals al deze klanten merk ook jij al resultaat vanaf het moment dat je er mee aan de slag gaat. Zodra je emotioneel gezond gedrag aanleert, heb je het zwaarste in je leven achter de rug. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel