Valentijnsdag voor alle soorten geliefden

Valentijnsdag

Valentijnsdag is de dag dat iedereen haar of zijn geliefde anoniem mag verrassen met een cadeau of een brief. Over de oorsprong van Valentijnsdag bestaan verschillende versies, die een aantal eeuwen teruggaan. Engels emigranten hebben Valentijnsdag geïntroduceerd in de Verenigde Staten, waar de traditie is opgepakt door de commercie. Vanuit de VS is Valentijnsdag de laatste decennia ook in veel Europese landen populair geworden. 

Valentijnsattentie

Vriendschappelijke contacten

Toch zie je steeds meer dat ook vriendschappelijke contacten worden verrast met een Valentijnskaart. Je hoeft je attentie niet te beperken tot een geliefde. Tenslotte zijn er veel verschillende manieren waarop je van mensen kunt houden. Ook als je geen geliefde hebt, kun je, al dan niet anoniem, een Valentijnsattentie sturen naar je vriend(inn)en.

Liefde 

De meest bekende manier van liefde is eros: de spanningsvolle en dramatische intense verliefdheid, waarin je je hele ziel en zaligheid legt. Tegenhanger daarvan is agape: het rustige en onzelfzuchtige houden van, zonder spanning en drama. Daarnaast is er nog de diepe genegenheid die er tussen familie of vrienden kan bestaan, de speelse liefde die er tussen kinderen kan ontstaan en tenslotte is er nog onzelfzuchtige liefde waarmee je een vreemdeling helpt. 

Valentijnsdag

Familie

Nu zijn niet van iedereen contacten met alle familieleden even goed. Soms zijn bepaalde contacten afstandelijk en in andere gevallen kunnen ze benauwend of verstikkend zijn. Als je uit een kluwengezin komt zijn er bepaalde starre normen en waarden waaraan voldaan moet worden en is loyaliteit aan het gezin doel op zich. In een los-zand-gezin leven de mensen juist langs elkaar heen en weet de een niet altijd waar de ander mee bezig is. 

Trouw

Vriendschappen kunnen van langere duur zijn dan een relatie en je goede en trouwe vriend(inn)en hebben misschien al enkele partners van jou zien langskomen. Bij een heel goede vriend(in) kun je altijd terecht. 

Vaste factor

Het kan zelfs zijn dat een paar goede vriend(inn)en de enige vaste factor zijn in je leven. Zijn zijn altijd voor jou beschikbaar. De contacten hoeven niet intens te zijn. Waar het om gaat is dat je weet dat die vriendschapsbasis er altijd is. Dat is een belangrijke basis in je leven. 

Klankbord

Een goede vriend(in) is diegene die jij vertrouwt en met wie je zowel je geluk als je verdriet deelt. Van wie jij weet dat niets vertrouwelijks wordt doorverteld. Die een klankbord voor jou is als je tobt over je relatie of over je werk. Die er wat afstandelijker in staat. Een goede vriendin luistert vooral en geeft alleen gevraagd advies.

Advies

Als je om advies vraagt projecteert een goede vriend(in) niet haar of zijn eigen ideeën en behoeften op jou, maar helpt jou een voor jou beste keuze te maken (die waar je geen spijt van krijgt) en stelt jou vragen waardoor jij meer inzicht krijgt in je situatie. 

Contacten

Focus je in je leven niet alleen op het hebben van een partner. Je doet jezelf tekort als je niet investeert in het aangaan van contacten en in het ontwikkelen en behouden van vriendschappen.

Valentijnsdag

Vriendschap in plaats van relatiemateriaal

Als je relatieverslaafd bent is het aan jou om een contact enkel en alleen aan te gaan als vriendschap, en niet toch als “potentieel relatiemateriaal”. Relatieverslaafde mensen zoeken een partner en als dat niet lukt, willen ze alsnog een vriendschap met die partner, omdat ze niet los kunnen komen van die partner. Maar het hebben van een vriendschap is dan een gepasseerd station en zal onbevredigend blijken te zijn. 

Doel

De gezonde manier voor een relatieverslaafde is het aangaan van vriendschappelijke contacten, met maar één doel: een vriendschappelijk contact aangaan en behouden. Op termijn zou een van die vriendschappelijke contacten best wel kunnen uitmonden in een verkering en later in een relatie. Als dat vriendschappelijke contact echter wordt aangegaan omdat je een relatie wilt, zit je onbewust je relatieverslaving te bevestigen. 

Onafhankelijk

Een vriendschap is een basis die er altijd is, ongeacht hoe tumultueus het in de rest van je leven kan zijn in je relatie, in je werk, of met je kinderen, broers of zussen of met je ouders. Door middel van vriendschappen verrijk je je leven en maak je je minder afhankelijk van het hebben van een partner voor je vrijetijdsbesteding.  

Kortom: invulling geven aan de verschillende vormen van liefde is een verrijking van je leven. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178