Twijfel loslaten

Twijfel

Twijfel en onzekerheid en het niet kunnen maken van keuzes is iets waar veel klanten last van hebben. Je zou denken dat die twijfel, die onzekerheid en het niet kunnen maken van keuzes over dezelfde onderwerpen gaan, maar dat is niet altijd het geval. Het zijn vaak drie verschillende aspecten en ze worden ook vaak door de klant los van elkaar benoemd.

Keuze

Om met het laatste te beginnen: het niet kunnen maken van een juiste keuze. Dat gaat vaak over grote dingen: relatie, werk, huis, studie/opleiding of beroepskeuze. De oorzaak van het niet kunnen maken van een juiste keuze omvat vaak een aantal onderliggende drijfveren en motieven waar men zich niet van bewust is. Dat kan variëren van opmerkingen van de ouders die men vroeger heeft meegekregen als: Zoek zekerheid, tot financiële verplichtingen die niet zo vrijblijvend waren als men had gehoopt of het willen voldoen aan de wensen van de ouders. De diversiteit van deze onderliggende en onbewuste beweegredenen is oneindig. Pas als je je onderliggende drijfveren inzichtelijk hebt, weet je waar je belemmeringen liggen en kun je vervolgens wél een keuze over maken. 

Twijfel

Informatie

Onzekerheid over iets geeft aan dat je over onvoldoende informatie beschikt, bijvoorbeeld: hoe lang heb ik mijn huidige baan nog? Of: zal ik hem nog terug kunnen krijgen? Dat duidt vaak op een te afwachtende houding en op afhankelijkheid. Ook worden er nauwelijks vragen gesteld en de juiste vragen worden al helemaal niet gesteld. Dat men een afwachtende, passieve en daardoor afhankelijke houding aanneemt, kan ook door verschillende redenen veroorzaakt worden, zoals de gedachte dat men het niet waard is, of omdat men bang is voor afwijzing, of omdat men niet over voldoende vaardigheden beschikt om de juiste vragen te stellen, en dergelijke. Deze onzekerheid kan doorbroken worden door ook hier inzicht te krijgen in je onderliggende belemmeringen. 

Er tussenin

Twijfel ontstaat doordat er twee aspecten tegelijkertijd een rol spelen. Aan de ene kant klopt er iets niet in de situatie (bijvoorbeeld doordat er paradoxale boodschappen door de ander worden uitgezonden) en tegelijkertijd weet je voor je zelf niet wat nou waar of werkelijkheid is. Dat je voor jezelf niet weet wat waar is, is omdat je waarnemingen, interpretaties en aannames doet vanuit je patronen van vroeger. Daardoor kun je een zwart-wit-beeld hebben, een alles-of-niets-mening. Terwijl het leven niet zwart-wit of alles-of-niets is, maar daar tussenin wordt geleefd. Je doet jezelf dan ook tekort met een zwart-wit-beeld van de werkelijkheid. En je opleidingsniveau heeft hier niets mee te maken; het heeft te maken met je patronen van vroeger. Het heeft dus ook niet met intelligentie te maken, want ook hoogopgeleide mensen kunnen net zo goed vanuit hun patronen van vroeger een zwart-wit-beeld hebben. Doorgaans gaan mensen die hoogopgeleid zijn wel genuanceerder denken, maar het een is geen garantie voor het ander. 

Toelaten

Omdat we twijfel lastig vinden, stoppen we vaak onze twijfel weg, maar dat is juist de grootste garantie dat die twijfel blijft. Ik heb zelf twijfel ervaren als een soort ‘gevecht’ tussen mijn ratio en mijn gevoel. Toen ik zelf mijn gevoel nog als het ware geblokkeerd had, heb ik moeten leren mijn twijfel toe te laten, deze er te laten zijn. Ik heb hierdoor gemerkt dat als ik mijn twijfel toeliet, mijn gevoel op een gegeven moment altijd aangaf wat het beste voor mij was. Zo kwam ik er ook vanzelf achter dat het juist vaak mijn ratio was die mij bedotte en fopte, omdat mijn ratio toen nog functioneerde vanuit mijn patronen van vroeger. Laat je twijfel dus altijd toe, want dan komt er uit wat voor jou het beste is.

Kortom: zowel onzekerheid, twijfel als het niet kunnen maken van keuzes vloeien voort uit je patronen van vroeger. Als je inzicht hebt in je onderliggende onbewuste drijfveren, motieven en beweegredenen, ben je je twijfel kwijt en kun je de juiste keuze maken.  

Twijfel je of je mijn boek Stop liefdesverdriet zou moeten kopen? Download dan de Gratis Probeerversie. Dat haalt een stuk onzekerheid weg en dan kun je een voor jou juiste keuze maken. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178