Twijfel loslaten

Twijfel

Twijfel en onzekerheid en het niet kunnen maken van keuzes is iets waar veel klanten last van hebben. Je zou denken dat die twijfel, die onzekerheid en het niet kunnen maken van keuzes over dezelfde onderwerpen gaan, maar dat is niet altijd het geval. Het zijn vaak drie verschillende aspecten en ze worden ook vaak door de klant los van elkaar benoemd.

Keuze

Om met het laatste te beginnen: het niet kunnen maken van een juiste keuze. Dat gaat vaak over grote dingen: relatie, werk, huis, studie/opleiding of beroepskeuze. De oorzaak van het niet kunnen maken van een juiste keuze omvat vaak een aantal onderliggende drijfveren en motieven waar men zich niet van bewust is. Dat kan variëren van opmerkingen van de ouders die men vroeger heeft meegekregen als: Zoek zekerheid, tot financiële verplichtingen die niet zo vrijblijvend waren als men had gehoopt of het willen voldoen aan de wensen van de ouders. De diversiteit van deze onderliggende en onbewuste beweegredenen is oneindig. Pas als je je onderliggende drijfveren inzichtelijk hebt, weet je waar je belemmeringen liggen en kun je vervolgens wél een keuze over maken. 

Informatie

Onzekerheid over iets geeft aan dat je over onvoldoende informatie beschikt, bijvoorbeeld: hoe lang heb ik mijn huidige baan nog? Of: zal ik hem nog terug kunnen krijgen? Dat duidt vaak op een te afwachtende houding en op afhankelijkheid. Ook worden er nauwelijks vragen gesteld en de juiste vragen worden al helemaal niet gesteld. Dat men een afwachtende, passieve en daardoor afhankelijke houding aanneemt, kan ook door verschillende redenen veroorzaakt worden, zoals de gedachte dat men het niet waard is, of omdat men bang is voor afwijzing, of omdat men niet over voldoende vaardigheden beschikt om de juiste vragen te stellen, en dergelijke. Deze onzekerheid kan doorbroken worden door ook hier inzicht te krijgen in je onderliggende belemmeringen. 

Er tussenin

Twijfel ontstaat doordat er twee aspecten tegelijkertijd een rol spelen. Aan de ene kant klopt er iets niet in de situatie (bijvoorbeeld doordat er paradoxale boodschappen door de ander worden uitgezonden) en tegelijkertijd weet je voor je zelf niet wat nou waar of werkelijkheid is. Dat je voor jezelf niet weet wat waar is, is omdat je waarnemingen, interpretaties en aannames doet vanuit je patronen van vroeger. Daardoor kun je een zwart-wit-beeld hebben, een alles-of-niets-mening. Terwijl het leven niet zwart-wit of alles-of-niets is, maar daar tussenin wordt geleefd. Je doet jezelf dan ook tekort met een zwart-wit-beeld van de werkelijkheid. En je opleidingsniveau heeft hier niets mee te maken; het heeft te maken met je patronen van vroeger. Het heeft dus ook niet met intelligentie te maken, want ook hoogopgeleide mensen kunnen net zo goed vanuit hun patronen van vroeger een zwart-wit-beeld hebben. Doorgaans gaan mensen die hoogopgeleid zijn wel genuanceerder denken, maar het een is geen garantie voor het ander. 

Toelaten

Omdat we twijfel lastig vinden, stoppen we vaak onze twijfel weg, maar dat is juist de grootste garantie dat die twijfel blijft. Ik heb zelf twijfel ervaren als een soort ‘gevecht’ tussen mijn ratio en mijn gevoel. Toen ik zelf mijn gevoel nog als het ware geblokkeerd had, heb ik moeten leren mijn twijfel toe te laten, deze er te laten zijn. Ik heb hierdoor gemerkt dat als ik mijn twijfel toeliet, mijn gevoel op een gegeven moment altijd aangaf wat het beste voor mij was. Zo kwam ik er ook vanzelf achter dat het juist vaak mijn ratio was die mij bedotte en fopte, omdat mijn ratio toen nog functioneerde vanuit mijn patronen van vroeger. Laat je twijfel dus altijd toe, want dan komt er uit wat voor jou het beste is.

Kortom: zowel onzekerheid, twijfel als het niet kunnen maken van keuzes vloeien voort uit je patronen van vroeger. Als je inzicht hebt in je onderliggende onbewuste drijfveren, motieven en beweegredenen, ben je je twijfel kwijt en kun je de juiste keuze maken.  

Twijfel je of je mijn boek Stop liefdesverdriet zou moeten kopen? Download dan de Gratis Probeerversie. Dat haalt een stuk onzekerheid weg en dan kun je een voor jou juiste keuze maken. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.