Trauma verwerking en EMDR in vergelijking met loslaten

Ammy van BedafAngst

Trauma verwerking

Regelmatig krijg ik via mail de vraag gesteld hoe EMDR zich verhoudt tot loslaten.
Ik krijg deze vraag zowel van mensen die EMDR gedaan hebben, als van mensen die twijfelen tussen het doen van EMDR of loslaten. 
Het blijkt dan dat mensen die EMDR gehad hebben, vrijwel altijd wel van het betreffende trauma af zijn, maar niet van hun (andere) symptomen af zijn.

 

trauma

 

Van trauma verlost

Van mijn inmiddels 359 klanten voor een Eendaagse Coaching hadden ongeveer tussen de 20 en 25 eerder al EMDR gedaan.
Op 1 na waren ze allemaal (vrijwel) helemaal van het trauma verlost waarvoor ze EMDR hadden gedaan. Dat is een heel hoog succespercentage.
Daarnaast hielden ze last van allerlei symptomen, waarvoor ze een Eendaagse Coaching kwamen doen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt
ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,
ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching

Wat is EMDR?

Daarvoor heb ik op www.emdr.nl gekeken en ik citeer: ‘EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een werkzame therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.

Verwerkingsproces

Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

 

 

EMDR

 

Gedachten, beelden en sensaties

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit.

Geheugencapaciteit

Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.’
Tot zover de informatie die ik haalde van www.emdr.nl .

Loslaten is niet hetzelfde

EMDR is dus bewezen effectief te zijn.
Wat maakt dat ik dan toch klanten krijg die EMDR of andere traumaverwerkingstherapieën gedaan hebben?
Dat heeft een aantal redenen.
EMDR en loslaten zijn twee verschillende dingen.

De onderliggende oorzaak is niet weg

Het betreffende trauma is door EMDR succesvol ‘herschreven’, waardoor betrokkene er (vrijwel) geen last meer van heeft. 
Het verwerkingsproces betreft het trauma waarvoor de EMDR wordt gedaan. 
De onder een trauma liggende angstpatronen als verlatingsangst, angst voor afwijzing of angst voor controleverlies en bijvoorbeeld de angst om niet serieus te worden genomen, zijn er niet mee weg. 

Ik raad het aan

EMDR werkt heel goed en ik raad het in geval van traumaverwerking van harte aan.
Als je daarna echter symptomen overhoudt en van alle onderliggende patronen af wilt, is EMDR bij mijn klanten niet voldoende gebleken. 

Meer kans

Vanuit allerlei gedragspatronen waarvan we ons zelf niet (altijd) bewust zijn, hebben mensen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, meer kans of zogenaamde life-events (ongevallen, scheiding, ontslag, e.d.) en op trauma’s. Doordat de onderliggende patronen er nog zijn, is je kwetsbaarheid niet weg en ben je bevattelijk om een (ander) trauma mee te maken.

Bijgedragen

Ook als eventueel eigen onderliggende gedrag kan hebben bijgedragen aan een trauma (risico nemen, naïviteit, niet hebben doorgevraagd, het gedrag van de ander niet goed ingeschat hebben, onoplettendheid, afleiding zoeken, een verslaving, et cetera) is dit onderliggende gedrag met EMDR niet weg. 

Diagnoses

EMDR werkt heel goed in geval van een trauma, maar niet in geval van diagnoses als bijvoorbeeld een verslaving, burn-out, depressiviteit, een angst- of paniekstoornis, eenzaamheid, e.d.

In stand houden

Je krijgt er geen inzicht door in de specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger of hoe je die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf nog in stand houdt.
Het is vanuit deze patronen van vroeger dat we later symptomen ontwikkelen. 

Gevoel

Voor het loslaten van je patronen van vroeger is het ook nodig dat je alsnog je gevoel ontwikkelt.
Hierdoor verdwijnen je ongewenste emoties, zoals angst, verdriet, boosheid in de loop van de tijd én geniet je al van kleine dingen. 
Het is ook nodig dat je het oh zo belangrijke verschil weet tussen gevoel en emotie bij jezelf. Hierdoor raak je je impulsiviteit kwijt, kun je besluiten op je gevoel nemen waar je geen spijt van krijgt. 

Gezonde gespreksvoering

Ook leer je er niet een gezonde gespreksvoering mee, iets wat mijn klanten belangrijk vinden. 
Ze merken dat hun partner, (een van) hun kinderen of een collega anders reageren dan ze zouden willen en willen graag leren hoe ze op een goede manier met iemand kunnen praten.
Bovendien behaal je veel en veel meer doelen met een gezonde gespreksvoering

Piekeren

Ook kom je met EMDR niet van je piekeren af. Ik denk dat piekeren misschien wel het meest voorkomende symptoom is van mijn klanten. 
Dat komt enerzijds omdat ze hun gevoel niet ontwikkeld hebben en daardoor alleen op hun ratio leven, en anderzijds omdat verschillende gedragsvaardigheden (oplossingsgericht denken, creatief denken, een meerdimensionaal denkniveau i.p.v. denken in alles of niets, en dergelijke) tijdens de jeugd niet zijn ontwikkeld en daardoor ook niet konden worden doorontwikkeld.

Schaamte of schuldgevoel

Als het trauma een gebeurtenis betrof waarover schaamte of schuldgevoel is ontwikkeld, raak je wel degelijk die negatieve gevoelens kwijt ten aanzien van dat trauma, maar raak je niet je schaamte of je schuldgevoelens kwijt in je dagelijkse leven. 
Omdat de oorzaak daarvan in je jeugd zit; het trauma triggerde deze in je jeugd ontwikkelde gevoelens.

Herinneren

Een ander aspect dat meespeelt is dat mijn klanten zich (lang) niet alles meer kunnen herinneren uit hun jeugd.
Ik merk best wel vaak dat er dingen zijn die ze hebben weggestopt. Ondanks dat dingen zijn weggestopt, hebben die dingen wel invloed op het dagelijkse volwassen leven.
Doordat ik weet waarop ik doorvraag en doordat ik weet hoe ik dat het beste kan doen, gaan mensen een reëel beeld krijgen over een situatie, waardoor mensen hun gedrag kunnen begrijpen. Waardoor ze het vervolgens kunnen veranderen. 

Kindbril

Traumaverwerking helpt je alleen met de trauma’s die je je herinnert en waar je je bewust van bent.
Als kind zijn we kampioen in het ontwikkelen van overlevingsgedrag. Gelukkig maar! Want daarmee redden we het.
Maar hierdoor zien we dingen nog steeds met een kindbril. 
Hierdoor hebben we nog niet een volledig en een reëel beeld over onze jeugd.

 

 

Emotioneel niet los

We kijken echt nog vanuit een kindbril naar onze ouders, van wie we emotioneel nog niet los zijn.
Ook die kindbril raak je alleen kwijt als je met je patronen van vroeger aan de slag gaat. Daardoor kun je met een volwassenbril naar je jeugd en daardoor naar het heden kijken, en alleen daardoor wordt het leven al een stuk makkelijker.
Bovendien is het nodig om emotioneel volwassen te worden.

Veilige hechting

Ook raak je er niet je onveilige hechting en je bindingsangst of je verlatingsangst mee kwijt. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen emotioneel niet los is van de eigen ouders en daardoor onveilig gehecht.
Door deze onveilige hechting wordt het moeilijk om je emotioneel te binden aan een partner.

Codependentie

Met EMDR raak je niet je afhankelijkheid van je relatie (codependentie) kwijt.
Er kan een patroon ontstaan van aantrekken en afstoten.
Of van de relatie verbreken en weer bij elkaar komen.

Ergernissen

Je raakt er ook je ergernissen, irritaties, frustraties en boosheid niet mee kwijt.
Dit kan tot ruzies leiden binnen een relatie of tot conflicten op het werk.

Futloosheid

Je futloosheid, vermoeidheid en doelloosheid raak je niet kwijt met EMDR. 
De onderliggende reden van futloosheid is zelfverloochening

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt
ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,
ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching

EMDR werkt 

EMDR werkt en helpt heel goed bij een incidenteel trauma.
Voor een overall herstel van symptomen en om je vicieuze cirkel te doorbreken en om bij de kern te komen van je gedrag, is het nodig om je patronen van vroeger los te laten. 
De gedragsveranderingen die nodig zijn voor een structureel herstel en voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven, krijg je jammer genoeg niet met EMDR. 


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel