Vragen: Waarom worden veel belangrijke vragen niet gesteld?

Ammy van BedafGeen categorie

Vragen: Waarom worden veel belangrijke vragen niet gesteld? Tijdens een gesprek met een klant stel ik vragen waarop een klant bijvoorbeeld reageert met een: “Daar vraag je me wat….” of “Poehhh…” of “Goeie vraag….” We gaan dan samen zoeken naar het antwoord. Naderhand ontstaat bij de klant de verbazing waarom zij of hij niet zelf op die vraag was gekomen … Meer lezen…