Boosheid

Ammy van BedafGeen categorie

loslaten van boosheid is mogelijk.

Boosheid Boosheid is een gevoel; het uiten van je gevoel is emotie. Het gevoel is dan je boos voelen. Het uiten van je gevoel van boosheid (de emotie dus) kent heel veel uitingsvormen. Je kunt boosheid uiten door te razen en te tieren, door te schelden, door dingen te vernielen, door mensen te slaan, door uit je slof te schieten. … Meer lezen…

Geweld binnen een relatie

Ammy van BedafGeen categorie

Geweld  Zondag 25 november is de Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. En komende week dinsdag 20 november is de dag van de Rechten van het Kind. Ik heb besloten dit blog te wijden aan Geweld tegen vrouwen en mannen, om de simpele reden dat kinderen niet tot mijn doelgroep behoren; ik coach namelijk geen kinderen. Ik zal … Meer lezen…

Ongeduld, wat is dat eigenlijk precies?

Ammy van BedafGeen categorie

Ongeduld Ongeduld, wat is dat eigenlijk precies? Velen kennen dat wel: dat je je ongeduldig voelt. Het is een gevoel van ongedurigheid en van frustratie. Als je ongeduldig bent, wil je dat dingen sneller en vlugger gaan.     Misverstand Het lijkt daarom alsof ongeduld met een tijdsaspect te maken heeft, maar dat heeft het niet.Het grootste misverstand over ongeduld … Meer lezen…

Loslaten van ergernissen en frustraties

Ammy van BedafGeen categorie

Loslaten van ergernissen en frustraties. We voelen ons allemaal wel eens ergernissen en frustraties. Geërgerd, gefrustreerd, geïrriteerd, ongeduldig of verbolgen zijn, we herkennen het misschien niet als zodanig, maar dit zijn allemaal uitingsvormen van boosheid.  Voelt zo terecht  Dat de ergernissen, frustraties en boosheid als zo terecht voelen, komt omdat onze boosheid in onze jeugd wel degelijk terecht was, maar … Meer lezen…

Machtsstrijd loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Machtsstrijd loslaten. Een machtsstrijd loslaten vergt allereerst inzicht in de onderliggende oorzaken ervan. Van een machtsstrijd is sprake als je het nodig vindt om gelijk te krijgen van de ander. Als beide partijen dat willen, is er sprake van een machtsstrijd. Ongelijkwaardige relatie Relaties waarbinnen van emotionele pijn of onrust sprake is, zijn ongelijkwaardige relaties, met dominanter gedrag bij de … Meer lezen…

Depressieve momenten loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Depressieve momenten loslaten Veel mensen hebben last van dips, depressieve momenten, van het zich down voelen en/of van irritaties, frustraties en ergernissen. Zij willen deze loslaten en kwijtraken. Een dergelijke verandering in je gemoedstoestand wordt getriggerd door iets. Zodra je die verandering in je gemoedstoestand ervaart, heb je de indruk dat het wordt veroorzaakt door het gedrag van de ander. … Meer lezen…

Machtsconflict, wat kun jij er aan doen?

Ammy van BedafGeen categorie

Machtsconflict, wat kun jij er aan doen? Wanneer voelden we in onze jeugd boosheid? Als een kind klein is, is het onmachtig naar de ouder. Het is onmachtig naar de ouder omdat het kwetsbaar en tegelijkertijd afhankelijk is van diezelfde ouder. Als kind moesten we onze boosheid wegstoppen. Ziehier de voedingsbron van een later machtsconflict.  Niet praten Een heel klein … Meer lezen…