Eenzaamheid leren loslaten met Ammy van Bedaf

eenzaamheid

Eenzaamheid, gemis, leegte, in een gat zitten

Onbewust houdt iemand haar of zijn eenzaamheid zelf in stand.

Miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. 
Andere woorden die voor dat gevoel worden gebruikt zijn: gemis, leegte, in een gat zitten.

Wat is eenzaamheid eigenlijk?

Eenzaamheid is een persoonlijke waardering en is daarmee een subjectieve ervaring.

Eenzaamheid is een ongewenste situatie, die gekenmerkt wordt door een gevoel van gemis.


In geval van eenzaamheid zit er een verschil tussen het gewenste aantal contacten en vriendschappen in relatie tussen het werkelijke aantal contacten en vriendschappen. Dit betreft de kwantiteit, het aantal vriendschappen.

En er zit een verschil tussen de ervaren en de gewenste diepgang in de contacten met mensen. Dit betreft de kwaliteit van de vriendschappen.

Eenzaamheid en alleen zijn, zijn twee verschillende aspecten

Voor eenzame mensen is er daarentegen geen verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn, terwijl het twee verschillende aspecten zijn. Er zijn namelijk mensen die alleen wonen en alleen werken, en zich niet eenzaam voelen. En er zijn daarentegen ook mensen die zich eenzaam voelen, ondanks dat ze omringd zijn door mensen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft eenzaamheid op zich dus niets te maken met de aanwezigheid of de afwezigheid van andere mensen.

Drie vormen

Er zijn drie verschillende vormen van eenzaamheid.

 • De eerste vorm is emotionele eenzaamheid, dat wil zeggen dat je niet voldoende diepgang ervaart in de contacten.
 • De tweede vorm is sociale eenzaamheid, dit betreft het aantal contacten dat je hebt. 
Het is niet zo dat de ene vorm van eenzaamheid de andere vorm van eenzaamheid opheft.
 • Als je beide vormen van eenzaamheid ervaart, wordt van gecombineerde eenzaamheid gesproken, een derde vorm van eenzaamheid.
Wat is het grootste misverstand over eenzaamheid?

Het allergrootste misverstand over eenzaamheid is dat je door je eenzaamheid weinig contacten hebt. Het tegenovergestelde is namelijk het geval: doordat je weinig (diepgaande) contacten hebt, ben je eenzaam. Om niet eenzaam te zijn is het dus nodig dat je zowel voldoende contacten hebt als voldoende diepgang in die contacten. 

Onbewust houdt iemand haar of zijn eenzaamheid zelf in stand. 
Ik zeg altijd: dat is goed nieuws, want dan kun je het ook zelf veranderen.

Ik kan je daarom helpen je eenzaamheid leren loslaten.

Factoren waarmee je je eenzaamheid in stand houdt

Ik heb ontdekt dat eenzaamheid onbewust wordt veroorzaakt en in stand wordt gehouden door een paar factoren waar iemand zich zelf niet van bewust is.

Angst voor controleverlies zorgt er bijvoorbeeld voor dat een bezoek toch wel voornamelijk of helemaal moet voldoen aan de eigen voorwaarden, aan de eigen eisen (bijvoorbeeld qua tijdstip); anders hoeft het eigenlijk al niet meer.

Een bepaalde vorm van onverdraagzaamheid kan daarnaast ook een rol spelen: er mankeert vaak wel iets aan andere mensen. De eenzame heeft vaak wel iets aan te merken op een ander.

En ten aanzien van initiatief nemen voor een uitnodiging, maakt de eenzame zich afhankelijk van de ander. De eenzame verwacht namelijk van de ander dat zij/hij doet wat de eenzame zelf niet doet, namelijk de ander uitnodigen.

Eenzaamheid leren loslaten met mijn VideoLoslaatProgramma

Ik kan je helpen van je eenzaamheid af te komen

Ik heb een ONLINE VIDEOPROGRAMMA ontwikkeld met de TOP 15 symptomen waar mensen die willen loslaten het meest last van hebben. Je Eenzaamheid leren loslaten is er één van.

Wat krijg je?

 • Een diepgaand en breed inzicht in alle facetten van Eenzaamheid;
 • Concrete handvatten en opdrachten om jouw nieuw opgedane inzichten feitelijk te integreren in jouw gedrag;
 • De mogelijkheid mij te mailen als je vragen hebt.
Last van eenzaamheid? Eenzaamheid leren loslaten!

Na de video te hebben bekeken, weet je:

 • Wat Eenzaamheid feitelijk is (en dat is anders dan wat je er over leest! Zie ook mijn blog);
 • Wat de gevolgen kunnen zijn van Eenzaamheid;
 • Wat de onderliggende oorzaak is van Eenzaamheid (en dat is anders dan wat je er in de wetenschappelijke literatuur over Eenzaamheid over leest!)
 • In welke 7 aspecten eenzame mensen nog onvermogend zijn;
 • Wat de twee onderliggende angsten zijn van eenzame mensen;
 • Welke 4 onderliggende aspecten een rol kunnen spelen bij Eenzaamheid;
 • 10 vormen van overlevingsgedrag van eenzame mensen;
 • Wat jouw belemmerende gedachten zijn die de oorzaak zijn van jouw eenzaamheid;
 • Welke 10 aspecten een rol kunnen spelen bij Eenzaamheid;
 • Het belangrijke onderscheid tussen een Pushreden en een Pullreden;
 • EN:
10 concrete en praktische handvatten om van je Eenzaamheid af te komen
 • Hoe je uit je slachtofferrol stapt;
 • Hoe onverdraagzaamheid eruit ziet en hoe het ontstaat, en hoe je van je controlebehoefte afkomt;
 • Je tijdsbesteding minder afhankelijk maken van je partner;
 • Hoe je contacten kunt leggen door nieuwsgierig te zijn en door belangstelling te tonen;
 • Vriendschappen ontwikkelen;
 • Hoe je vriendschappen kunt onderhouden;
 • Wat de beste manieren zijn om iemand succesvol uit te nodigen;
 • Hoe je het beste hulp kunt leren ontvangen;
 • Hoe je het beste hulp kunt leren geven;
 • Wat de makkelijkste manieren zijn om iemand uit te nodigen, met praktische voorbeelden.

Klik hier voor informatie over het hele VideoLoslaatProgramma

JA, ik wil van mijn eenzaamheid afkomen en ik schaf daarom jouw onlinecursus aan!

(je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop)

Het VideoLoslaatProgramma wordt aangeboden in de vorm van een videolink op een betrouwbaar platform (Maatos) waar je privacy gewaarborgd is. Je kunt de video’s met elke browser bekijken. De online verbinding is professioneel, veilig en snel.

Wil je weten hoe kijkers de video over Eenzaamheid ervaren hebben?

Mensen die je voor gingen lieten me het volgende weten:

Heel leerrijk en waardevol. Je hebt het onderwerp langs alle kanten doorgespit

Duidelijk uitvoerbare oefeningen!!; Een heldere uiteenzetting over eenzaamheid en alleen zijn, die afwijkend is van hoe er in de hulpverlening mee om wordt gegaan; Door de informatie uit alle videosessies zie ik niet alleen herkenbare patronen bij mijzelf, maar ook bij anderen. Het leven is absoluut extra ontzettend interessant geworden!

Je kunt zelf stappen zetten om verandering te realiseren

Uitgebreide en zeer praktijkgerichte informatie; Ik realiseer me door jouw video’s waarom schijnbaar snelle workshops en cursussen over ‘loslaten’ de oorspronkelijke oorzaken niet zullen wegnemen als er geen werkelijk inzicht en bewustzijn is en als er geen gedragsverandering plaatsvindt; Je geeft de tools om je leven veel mooier te maken; Door de video’s ben ik veel bewuster vanuit mijn gevoel gaan leven, beter mijn grenzen gaan bewaken en bewustere keuzes gaan maken;

Wat een ontdekking om je controlebehoefte onder ogen te zien!

Geruststellend dat ik er zelf iets aan kan doen; Dat je overlevingsgedrag hebt ontwikkeld, had ik nog nooit bij stil gestaan!; De oorzaak duidelijk uitgelegd en de oplossingen goed op een rij en volgens mij heel compleet; Zeer uitgebreid en verhelderend!; Dat je de oplossing in eigen hand hebt door alsnog bepaalde vaardigheden aan te leren; Met concrete en praktische tips, met voorbeelden

Met nuttige adviezen hoe je van je eenzaamheid afkomt

Ben gewoon verbaasd dat ik een groot stuk niet wist. Eyeopeners; Het is zo verhelderend!! Een spiegel waar ik in kijk!!! Ik kijk al uit naar de volgende video; De tips zijn interessant en concreet!; Een eye-opener. Puzzelstukjes vallen nu op hun plek; Een helder beeld van wat eenzaamheid is en hoe je het moet aanpakken. Heel goede tips over push- en pullredenen, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid

Alles wordt duidelijk uitgelegd en is uitstekend te volgen

De eye-opener dat je het zelf in stand houdt; Het boeit van het begin tot het eind; Een duidelijke weergave van waar eenzaamheid zijn oorsprong vindt. Je verwoordt met praktijkvoorbeelden precies de oorsprong; Je reikt hulpmiddelen aan om geprogrammeerd gedrag te doorbreken; Verrassend dat ik er ook last van blijk te hebben (blinde vlek); Superinteressante video!; Ik heb nu meer helderheid in hoeverre patronen van vroeger mij in de web zitten bij sociale contacten;

Eenzaamheid zoals ik het nog nooit bekeken had

Hoogst uitgebreide informatie en uitgebreide duiding van de varianten van eenzaamheid; Deze videosessie heeft mij weer mijn ogen geopend en mij weer inzichten gegeven waar ik veel mee kan!; Deze video heeft echt heel veel indruk bij me gemaakt en geeft me een aantal inzichten die ik nog niet had; Wederom erg boeiend, heel interessant en zeer informatief!; Heel uitgebreid en heeft verrassend ook raakvlakken met de andere onderwerpen uit de videoreeks;

De video geeft me inzicht in gedrag dat ik toepas om mijn eenzaamheid te verbloemen; Bruikbare tips en stof tot nadenken en voelen; Erg interessante inhoud weer, dankjewel 🙂; De zwaarte van de onderwerpen voelen minder zwaar aan na het zien van jouw video; Allemaal reuze interessant hoe met eenzaamheid om te gaan; Je reikt methodes aan om je belemmerende gedachten te ontdekken en er iets aan te doen.

Eenzaamheid leren loslaten met mijn blog

Ik heb de volgende blogs geschreven over Eenzaamheid leren loslaten:

Test eerst of je last hebt van eenzaamheid

Ik heb een TEST gemaakt met 42 vragen over eenzaamheid. Na het beantwoorden van de vragen weet je of je problemen hebt met eenzaamheid.

Eenzaamheid leren loslaten met mijn Eendaagse Coaching

Wil je weten hoe jij van je eenzaamheid afkomst?

Ik kan je helpen middels een Eendaagse Coaching.

Deel EENZAAMHEID LEREN LOSLATEN