Boosheid leren loslaten met Ammy van Bedaf

boosheid

Boosheid, frustraties, ergernissen, kort lontje, machtsstrijd, agressie

Jouw boosheid is, ongeacht waarover je boos bent (!), het je niet serieus genomen voelen.

Boosheid is een gevoel

Je kunt dit gevoel op veel verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door stemverheffing, door vernielingen, door fysiek geweld, of door het op te kroppen.

Uiten van verwijten; slachtofferrol

Als we als kind onze gevoelens hebben moeten wegstoppen omdat er onvoldoende naar ons werd geluisterd, betekent dit niet dat die gevoelens weg zouden zijn. Die gevoelens zitten er namelijk nog, en het verschilt per persoon in hoeverre ze er tijdens de volwassenheid wel of niet uitkomen.

Zelfs als iemand zich letterlijk van geen kwaadheid bewust is of als iemand geen boosheid laat zien, kun je aan de gespreksvoering horen dat er nog veel boosheid zit. Dat hoor je bijvoorbeeld aan het uiten van verwijten in plaats van wensen; en dat zie je onder andere aan iemands slachtofferrol (waar je in zit als je de oorzaak van iets grotendeels of helemaal bij iemand anders legt).

Boosheid gericht op onze ouders

Het is nauwelijks te geloven, maar de boosheid die we in het heden voelen, is onze vroeger weggestopte boosheid naar onze ouders toe.

In het heden wordt die vroeger weggestopte boosheid vervolgens getriggerd. Onze vroeger weggestopte boosheid wordt namelijk getriggerd door dezelfde aspecten waarvoor we in onze jeugd onze boosheid moesten wegstoppen. Dat zijn aspecten als je afgewezen, je niet serieus genomen, je niet gehoord of bijvoorbeeld je genegeerd voelen.

Omdat er vroeger geen ruimte en geen aandacht was voor onze gevoelens, hebben we die moeten wegstoppen. Maar gevoelens laten zich niet wegstoppen. Vandaar dat die vroeger weggestopte gevoelens er uitkomen als we in iets uit onze jeugd worden geraakt, getriggerd.

Het is niet 'de ander'

Boosheid is zo’n intens gevoel dat het moeilijk te geloven is dat onze boosheid niet door de ander wordt veroorzaakt. Toch is dat het geval.

Je eigen weggestopte boosheid

De ander die volgens jou de oorzaak is van jouw boosheid, is ‘niet meer’ dan de trigger van jouw vroeger weggestopte boosheid.

Als bewijs kan ik daarvoor aandragen dat mensen die hersteld zijn van hun patronen van vroeger, geen boosheid, frustraties of ergernissen meer voelen. Zij vermijden een machtsstrijd. Dat kunnen zij doen, omdat ze daarnaast de verbale vaardigheden hebben ontwikkeld om op een functionele manier hun wensen kenbaar te maken.

Emotionele ruzies, geen inhoudelijke ruzies...

Jouw boosheid is, ongeacht waarover je boos bent (!), het je niet serieus genomen voelen. Maar omdat we denken dat de ander de oorzaak is, wordt het op inhoudsniveau uitgevochten (datgene waarover de ruzie gaat), terwijl de ‘pijn’ eigenlijk op emotioneel niveau zit.

Zolang je die vroeger weggestopte boosheid nog hebt, zijn er voor jou ook triggers die deze vroeger weggestopte boosheid kunnen triggeren.

Boosheid leren loslaten met mijn VideoLoslaatProgramma

Ik kan je helpen van je boosheid af te komen

Ik heb een ONLINE VIDEOPROGRAMMA ontwikkeld met de TOP 15 symptomen waar mensen die willen loslaten het meest last van hebben. Je Boosheid leren loslaten is er één van.

Wat krijg je?

 • Een diepgaand en breed inzicht in alle facetten van Boosheid;
 • Concrete handvatten en opdrachten om jouw nieuw opgedane inzichten feitelijk te integreren in jouw gedrag;
 • De mogelijkheid mij te mailen als je vragen hebt.
Last van boosheid? Boosheid leren loslaten!

Na de video te hebben bekeken, weet je:

 • Wat is boosheid en welke uitingsvormen van boosheid zijn er?
 • Wat is de oorzaak van boosheid? Waar komt jouw huidige boosheid werkelijk vandaan?
 • Waarom is het belangrijk om je gevoel te leren onderscheiden van je emotie;
 • Wat zijn de 4 gevolgen van boosheid van de ouders naar een kind?
 • Waarom is het zo belangrijk om goed te reageren op de teleurstellingen en de boosheid van een kind?
 • Hoe reageer je goed op gevoelens en emoties van een kind?
 • 
Wat kunnen de gevolgen van boosheid zijn voor je werk, en voor je relatie?
 • Waardoor ontstaat boosheid in je jeugd?
 • Wat is een regressie?
 • De gevolgen van het te doen hebben met je ouders.
 • Wat is het verschil tussen inhoudsniveau en betrekkingsniveau?
 • Wat is er feitelijk nodig voor een machtsstrijd?
 • Welke reacties zijn mogelijk, als je je niet serieus genomen voelt?
 • Wat is het grootste misverstand ten aanzien van boosheid naar je ouders?
 • Hoe ontstaat boosheid in het heden? Wat zijn de triggers?
 • Welke belangrijke ontdekking ik heb gedaan over het huwelijk van onze ouders.
 • En:
15 concrete handvatten om van je boosheid af te komen

Waaronder:

 • Hoe je leert omgaan met je gevoel enerzijds en met je emotie anderzijds;
 • Hoe je feitelijk je boosheid kunt toelaten;
 • Voorkomen dat je verwijten uit;
 • Hoe je het beste reageert op boosheid van een andere volwassene;
 • Hoe je het beste kunt reageren op boosheid van (je) kinderen;
 • Het gezonder maken van jouw gespreksvoering;
 • Waarom goede bedoelingen zijn als een ladder die tekort schiet;
 • Hoe je het beste kunt omgaan met eventuele boosheid naar je ouders;
 • Hoe je af komt van twee verschillende of zelfs tegenovergestelde gevoelens of emoties naar eenzelfde persoon toe.

Klik hier voor informatie over het hele VideoLoslaatProgramma

JA, ik wil van mijn boosheid afkomen en ik schaf daarom jouw onlinecursus aan!

(je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop)

Het VideoLoslaatProgramma wordt aangeboden in de vorm van een videolink op een betrouwbaar platform (Maatos) waar je privacy gewaarborgd is. Je kunt de video’s met elke browser bekijken. De online verbinding is professioneel, veilig en snel.

Wil je weten hoe kijkers de video over Boosheid leren loslaten ervaren hebben?

Mensen die je voor gingen lieten me het volgende weten:

Ik ben zo blij dat ik nu door je video beter weet en mijn gedrag flink heb kunnen bijsturen

 ‘De klap op de vuurpijl. Ik vloog er als een idioot doorheen en heb veel aantekeningen gemaakt. Wat een ‘feest’ der herkenning’; ‘Heel interessant en naast een echte eye-opener, bevestigingen van inzichten. Mooie video, goede handvatten. Mijn complimenten. Zouden veel ouders moeten zien voordat ze aan kinderen beginnen, of als ze al kinderen hebben’; ‘Deze video lijkt speciaal voor mij gemaakt’

Eigenlijk alle vormen van boosheid die een rol spelen in het dagelijks leven

‘De voorbeelden vond ik interessant om naar te luisteren’; ‘De video raakt me’; ‘Ik vind het een belangwekkende video’; ‘Heel goed, en confronterend’;’Concreet, to the point, met voorbeelden’; ‘Het laat je stil staan waarom je op bepaalde situaties geprikkeld reageert’; ‘Je laat zien hoe het ontstaat en je reikt handvatten aan waardoor je er beter mee om kunt gaan’; ‘Veel interessante punten’; ‘Ook hier geldt: alles waar ik aan dacht, werd behandeld. En alle vaktermen werden uitgelegd’

Echt een fantastische video waar ik veel aan heb

‘Weer uitgebreide, duidelijke, heel interessante en waardevolle informatie’; ‘Heel interessant. Ik zou bij mezelf boosheid niet zo gauw als een probleem zien, omdat ik zelden echt boos word. Maar het probleem is juist dat ik heb afgeleerd om gevoelens van boosheid toe te laten en ik had ook erg last van de boosheid van anderen. Daar heb ik nu veel over geleerd’; ‘Heel interessant. Heel herkenbaar. En hele goede adviezen’.

'Veel nuttige informatie weer’; ‘Ik heb ontzettend veel aan de tips om boosheid te uiten en ik probeer deze in mijn dagelijkse leven toe te passen’; ‘Je enthousiasme klinkt goed door’; ‘Een heel informatieve inhoud. Een inhoud waar je zelf mee aan de slag kunt’; ‘Interessant, met duidelijke voorbeelden en uitleg (bijvoorbeeld het stukje over de dominante en de ondergeschikte ouder)’; ‘Heel interessant!’; ‘Leerzaam. Ik begrijp nu hoe boosheid ontstaat en waar het mee te maken heeft’

Hoe fijn is het dat je in een uur deze inzichten gepresenteerd krijg

‘Ik kon geen vragen meer verzinnen. Je geeft genoeg uitleg’; ‘Ik begrijp nu wat mijn triggers zijn en waar ze vandaan komen’; ‘Deze video is bijzonder. Zeer nuttig’; ‘Een zeer boeiende inhoud’; ‘Zeer interessante nieuwe inzichten. Dank voor de lesstof! Ik kijk uit naar de volgende videosessie’; ‘Ik vond het aangenaam om naar te kijken en naar te luisteren’; ‘Interessante belangrijke informatie’; ‘Waardevol, duidelijk. Informatie die ook op scholen en bij veel gezinnen thuishoort’; ‘Top!’; ‘ALLES wordt zo duidelijk uitgelegd’; ‘Ik ben blij met de praktische tips die je geeft hoe om te gaan met situaties rondom frustraties en boosheid’

Ik heb veel aan de tips voor het ontwikkelen van een gezonde gespreksvoering

‘Ik ben heel blij deze te zien, omdat het veel verklaart en ik dat gedrag nu ook herken bij anderen uit mijn naaste omgeving’; ‘Je geeft alle handvatten om van boosheid af te komen’; ‘Je laat zien hoe het op een goede manier zou gaan. Dat een kind dan dus gewoon boos mag zijn en dat er begrip wordt getoond en uitleg wordt gegeven’; ‘Ik waardeer je tips en trics om de boosheid los te laten’

‘De informatie en de voorbeelden zijn interessant en waardevol’; ‘Ik kan mijn gevoel en mijn emotie nu los van elkaar zien’; ‘Je geeft aan hoe je leert omgaan met je boosheid, wat een taboe lijkt in de hulpverlening, van huisarts t/m GGZ’; ‘Ik heb zelf een zoontje en ben ongelooflijk blij met de inzichten en de tips die ik van je kreeg over de manier waarop we met de boosheid van onze kinderen kunnen omgaan!!’; ‘Ik ben blij met de tips die je geeft over hoe je van je boosheid afkomt en over een gezonde gespreksvoering’; ‘Je geeft aan wat je kunt doen om je (gevoelens van) boosheid te herkennen en deze toe te laten’.

Boosheid leren loslaten met mijn blog

Ik heb de volgende blogs geschreven over Boosheid leren loslaten:

 • Loslaten van een machtsstrijd: In dit blog lees je alles over een machtsstrijd; wat het eigenlijk is, waar het uit voortvloeit, welke rol ongelijkwaardigheid en het inhouds- en betrekkingsniveau hierin spelen, welke rollen beide partners kunnen aannemen, en hoe je een machtsstrijd met een simpel besluit beëindigt.
 • Loslaten van je korte lontje: 
In dit blog kun je lezen hoe het komt dat het voornamelijk onze eigen onmacht is waardoor we boos worden en wat de belangrijke rol is van triggers.

Boosheid leren loslaten met mijn Eendaagse Coaching

Wil je weten hoe jij van je boosheid afkomst?

Ik kan je helpen middels een Eendaagse Coaching.

Deel BOOSHEID LEREN LOSLATEN