Schuldgevoel loslaten

Leer anderen loslaten...

Veel mensen hebben last van schuldgevoel. Schuldgevoelens belemmeren ons en we willen die loslaten, we willen die kwijt.

Als we volwassen zijn, kunnen we schuldgevoel hebben naar bijvoorbeeld een (ex)-partner, naar onze (stief)ouders, naar een (overleden) broer of zus of naar de eigen kinderen. Het schuldgevoel dat we dan voelen, wordt echter niet door deze persoon veroorzaakt, maar getriggerd. De oorzaak van ons schuldgevoel zit namelijk in onze eigen jeugd.

Schuldgevoel is iets wat we tijdens onze jeugd hebben meegekregen; we zijn er niet mee geboren. Het is tijdens onze opvoeding ontwikkeld. De meest voorkomende schuldgevoelens zijn die naar een van onze ouders, en, als afgeleide daarvan, naar onze (ex-)partner.

Aan de basis van schuldgevoel en/of faalangst en/of een te groot verantwoordelijkheidsgevoel staat altijd emotioneel misbruik en affectieve verwaarlozing en vaak ook geestelijke mishandeling. Dit zijn patronen die je niet bij jezelf kunt herkennen, omdat je kind was toen je er mee geconfronteerd werd. Bovendien zouden jouw eigen ouders die patronen niet herkennen.

Het emotioneel misbruik ontstond toen je op de een of andere manier te doen had met een van je ouders. Je had een dominante en een ondergeschikte ouder. Het emotioneel misbruik wordt vrijwel altijd veroorzaakt door de ondergeschikte ouder. Je had te doen met deze ouder. Je zag namelijk dat deze ouder het niet aankon, of zielig zat te doen, of in de slachtofferrol zat. Of deze ouder besprak met jou volwassen zaken toen je nog een kind was.

Voor een  kind is een ouder die het niet aan kan heel bedreigend, want het kind is zowel feitelijk als emotioneel afhankelijk van de ouder. Daarom zal het die zielige ouder willen helpen, willen redden, willen verzorgen, of het kind zal zich zo veel mogelijk gedeisd houden of zich zo voorbeeldig mogelijk gedragen om maar niet nog meer onrust, heibel of spanning te veroorzaken dat er in het gezin al is.

Wat het kind echter niet kan weten, is dat het de zielige ouder niet kán redden. Het kind is namelijk niet de oorzaak van het zielige gedrag van de ouder en er daardoor ook niet de oplossing van.

Hoe het kind ook zijn of haar best doet, het merkt dat alle inspanningen om de ouder te helpen, niet werken. Het kind doet er vervolgens een schepje bovenop en nog beter zijn of haar best. Het kind doet alles om moeder of vader maar uit die zielige situatie te krijgen. Voor het kind is het ondraaglijk om de ouder zo te zien.

Omdat het kind moeder of vader niet kan helpen, zal het kind denken dat het aan hemzelf ligt. Hier ligt de bodem van faalangst. Hoe kan het kind weten dat het geen schijn van kans had? Faalangst kan overigens ook andere oorzaken hebben, maar dit is er één van.

Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen. Het kind heeft derhalve ook nooit de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging gekregen die het nodig had en waar het behoefte aan had. Dit is affectieve verwaarlozing.

En vrijwel altijd komt daarbij ook geestelijke mishandeling om te hoek kijken. Het kind krijgt op allerlei verschillende manieren, zowel verbaal als non-verbaal, te horen en te zien dat het niet of nergens voor deugt, dat het het toch niet kan, dat het niet zo goed is als het broertje of zusje of dat het nooit goed genoeg is. Ziehier de voedingsbron van schuldgevoel, faalangst en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Een kind dat in de jeugd emotioneel misbruikt is zal later, onbewust en onbedoeld, op een partner vallen die ook hulpbehoevend of zielig is of die een aandoenlijke indruk maakt. De hele ziel en zaligheid wordt vervolgens in de relatie gelegd en alles wordt gedaan om de partner te helpen of te redden of te verzorgen; in ieder geval om de partner te veranderen. Als hij/zij maar…… dan komt het goed met onze relatie.

Men heeft niet door dat de patronen van vroeger worden herhaald, nu echter niet bij de zielige ouder, maar bij een hulpbehoevende partner. Deze uit de jeugd daterende hardnekkigheid maakt dat hetzelfde kind dat vroeger zijn of haar moeder of vader probeerde te helpen of te redden, later in een relatie aan een dood paard zal blijven trekken tot het er (bijna) aan onderdoor gaat.

Het is niet alleen dat de patronen van vroeger in onze relatie worden herhaald; onbewust en onbedoeld wordt de partnerkeuze ook nog eens bepaald door de mate waarin we onze patronen van vroeger kunnen herhalen. We kiezen daarom onbewust voor datgene wat ons bekend voorkomt. Dat is tevens de reden dat we elke keer weer vallen op een partner die niet voor ons geschikt is. We zullen dit blijven doen, tot we onze patronen van vroeger loslaten.

Omdat de hardnekkigheid uit de jeugd dateert, is het voor het loslaten hiervan nodig om inzicht te krijgen in de patronen van vroeger en met name inzicht in welke uitingsvormen hiervan tot op de dag van vandaag nog onbewust zelf in stand worden gehouden.

Na een leven van systematische en structurele zelfverloochening is de (enorme) vermoeidheid, het uitgeblust zijn, de futloosheid of het gebrek aan energie, dan ook niet gek. Het goede nieuws is dat het loslaten van al deze patronen nog wel degelijk mogelijk is.

Kortom: de voedingsbodem van schuldgevoel, faalangst en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel zit in de opvoeding die je hebt genoten. Loslaten hiervan is mogelijk. In een Eendaagse Coaching kan ik je inzicht geven in welke patronen van vroeger je nu nog onbewust en onbedoeld zelf in stand houdt en hoe je dat kunt veranderen.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]