Hier lees je waarom ik Relatietherapie aanbied en op welke manier ik dit doe

relatietherapie

Waarom relatietherapie niet altijd werkt

Regelmatig krijg ik een klant voor een Eendaagse Coaching die relatietherapie heeft gedaan en die aangeeft dat de relatietherapie in hun geval niet hielp.

Er zijn verschillende redenen waarom relatietherapie niet werkt zoals gehoopt.

Een reden is bijvoorbeeld dat een van beide partijen deelneemt aan de relatietherapie “om maar van het gezeur af te zijn”.
Soms komt het ook voor dat de hulpverlener partij koos voor een van de partijen, waardoor de andere partij emotioneel afhaakt en geen vertrouwen meer heeft in de relatietherapeut.

De naar mijn mening belangrijkste reden dat de relatietherapie niet werkte, is omdat de aspecten die de aanleiding waren voor de relatietherapie zich ook voordoen tijdens de relatietherapie. De manier van communiceren en de manier waarop beide partners met elkaar omgaan, gaat natuurlijk gewoon door tijdens de relatietherapie, mét de bij (bei)de partners weggestopte irritaties of ergernissen.
Hierdoor kan het ook gebeuren dat een van beide partners niet voldoende ruimte en veiligheid voelt om, in aanwezigheid van de ander, te vertellen wat haar of hem dwars zit.

Een manier om dit probleem te ondervangen

Tot 2019 heb ik geen relatietherapie willen geven (en daarom ook niet gegeven), omdat het volgens mij geen zin heeft om twee mensen met hun onverwerkte verleden tegelijkertijd en naast elkaar op de bank in therapie te hebben.
Tijdens een telefoongesprek met iemand die vroeg of ik ook relatietherapie gaf, bedacht ik een mogelijkheid om dit belangrijkste probleem bij relatietherapie te ondervangen.
Lees hieronder welke manier ik heb bedacht om dit te ondervangen:

RelatietherapieCoaching

relatietherapiecoaching

Ieder van de partners doet eerst, los van elkaar, een Eendaagse Coaching. De volgorde waarin de partners een Eendaagse Coaching doen maakt mij niet uit; dit bepalen de partners zelf in onderling overleg.

Vervolgens werk ik voor mijzelf de aantekeningen van de beide Eendaagse Coachingen uit.
Op grond daarvan bepaal ik bespreekpunten voor de Eendaagse Relatietherapiesessie, waar beide partners aan deelnemen.

In deze Eendaagse Relatietherapiesessie bekijken we kort de overeenkomsten en gaan we uitgebreid in op waar de verschillen zitten. Ik begeleid het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.

Belangenverstrengeling en rolverwarring voorkomen

Om belangenverstrengeling en rolverwarring bij mij te voorkomen, beschouw ik ieders Eendaagse Coaching als losse Eendaagse Coachingen: beide partners communiceren ieder apart met mij en ik mail met ieder apart.
Het kan zijn dat ik na beide Eendaagse Coachingen iets van de ene partner weet wat de andere partner niet weet. Ik doe hier niets mee.
Ik communiceer niet tussen de partners, ook niet tijdens beide Eendaagse Coachingen en ook niet in de periode tussen ieders Eendaagse Coaching in.
Ik beschouw beide Eendaagse Coachingen als losse Eendaagse Coachingen.

In de voorafgaande mailwisseling aan iedere partner geef ik aan dat het mij niet uitmaakt wat er uit de Relatietherapie coaching komt: of men wel of niet bij elkaar blijft.
Waar het om gaat, is het inzichtelijk maken van wat er speelt binnen de relatie en dat ieder van de partners voor zichzelf komt te weten wat hij of zij ten aanzien van de relaties wil.
Wat ik doe is iedere partner inzicht geven.
Daarnaast geef ik iedere partner concrete individuele maatwerkhandvatten, waar ieder van de partners mee aan de slag kan.

Tevreden koppels

Inmiddels heb ik 4 keer een Relatietherapiecoaching gedaan, waar elke keer beide partners tevreden over waren.
Vandaar dat ik deze Relatietherapiecoaching heb toegevoegd aan mijn aanbod.

Ervaringen van klanten:

De gemeenschappelijke sessie vond ik erg waardevol en heb er veel van geleerd.
Het driegesprek vond ik erg prettig en heeft me nog meer inzichten gegeven.
De handige concrete casussen en tips hierover werken voor mij heel prettig.
Het hele programma heeft aan mijn wensen voldaan.
Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik de juiste tools en vaardigheden aangereikt heb gekregen om mijn leven te maken zoals ik dat wil om het verleden op een juiste manier de juiste plaats te geven en om me te richten op mijn eigen herstel. Ik heb het traject als zeer prettig ervaren.
Dank je wel voor alle energie die je erin gestoken hebt. Ook dank voor de samenvatting van de actiepunten. Ik ben hier al mee aan de slag
.’

De relatiecoaching heeft bij mij veel aangeraakt en losgemaakt.
Ik voel ontspanning en rust en ook een interne drive om mezelf de hoogste prioriteit te geven.
Ik heb kunnen zeggen en aangeven tijdens het gesprek hoe dingen voor mij zijn.
De relatiecoaching gisteren en ook de individuele coaching er aan voorafgaand vervullen zeker mijn wens.
Hierdoor ga ik met vertrouwen mijn eigen herstel de topprioriteit geven
.’

Ik heb een intensieve training Mediation gevolgd.
Daarnaast heb ik zes jaren, als vrijwilliger, bij Buurtbemiddeling Almere bemiddeld in meer dan 30 conflicten tussen buren of buurtbewoners.

RelatietherapieCoaching

relatietherapie coaching

Een Relatietherapiecoaching omvat een Eendaagse Coaching voor iedere partner.
Iedere partner bepaalt voor zich of het een Eendaagse Coaching met of zonder uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg is.

Iedere partner ontvangt de dag na de Eendaagse Coaching een uitgebreide PDF met waardevolle en belangrijke informatie over loslaten.

Ik werk de aantekeningen van beide losse Eendaagse Coachingen uit en bereid de gemeenschappelijke sessie voor.
Met zowel het uitwerken van beide Eendaagse Coachingen als met het voorbereiden van de gemeenschappelijke sessie ben ik meer dan een dag bezig.

Vervolgens vindt de gemeenschappelijke RelatietherapieCoachingsessie met beide partners plaats.

Na afloop van de gemeenschappelijke sessie mail ik aan beide partners de opgedane bevindingen van deze gemeenschappelijke sessie.

Ieder van de partners mag mij nog 3 maanden na de gemeenschappelijke RelatietherapieCoaching vragen mailen.

Jullie krijgen:

  ieder een Eendaagse Coaching,
  ieder een uitgebreide PDF (van 54 pagina’s) met waardevolle basisinformatie over Loslaten,
  een goed voorbereide gemeenschappelijke RelatietherapieCoachingssessie,
  mijn bevindingen op grond van deze gemeenschappelijke RelatietherapieCoachingsessie,
  3 maanden de mogelijkheid om mij vragen te stellen,

voor de optelsom van bedragen van de drie Eendaagse Coachingen (2 maal een individuele plus de gezamenlijke Eendaagse Coaching)

Wanneer jullie geïnteresseerd zijn in RelatietherapieCoaching, kan een van jullie mij geheel vrijblijvend mailen: info@loslaten.nu

Deel de Relatietherapie Coaching