Relatieproblemen loslaten

Leer anderen loslaten...

Relatieproblemen loslaten

Relatieproblemen kunnen langzaam een relatie insluipen of er al vrijwel vanaf het begin zijn. Je emotionele pijn en onrust betreft gelukkig je eigen onvermogen. Gelukkig, omdat je er daardoor wat aan kunt doen. Je wilt een stabiele relatie. Dat is gelukkig mogelijk. Welke problemen ontstaan er zoal in relaties?

 

relatieproblemen

Machtsstrijd

Veel voorkomende relatieproblemen zijn ruzies of conflicten en jaloezie op ex-partners of andere vriendinnen. Onder de ruzies en conflicten zit een machtsstrijd tussen de partners. En onder de jaloezie zit het eigen onvermogen om je eigen grenzen in het grensoverschrijdende gedrag van je partner aan te geven.

Onvermogen

Het gedrag van de partner is nooit meer dan de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is je eigen onvermogen om óf je grenzen aan te geven en het gedrag van de ander bespreekbaar te maken óf je partner los te laten als dit beter is voor je gezondheid. Dat laatste heet relatieverslaving.

Relatieverslaving

Dit werd voor het eerst in 1985 door de Amerikaanse psychotherapeute Robin Norwood genoemd als een heuse verslaving. Zij beschouwde het als een vrouwenprobleem. Ik heb gemerkt dat niet de zorgende of ondergeschikte rol van de vrouw maar iemands patronen van vroeger de onderliggende oorzaak is. 40% van mijn klanten is man.

Wereldwijd

Norwoods boek ‘Als hij maar gelukkig is’ is in 30 landen 3 miljoen keer verkocht en is tot op de dag van vandaag wereldwijd in herdruk. Ik heb een boek geschreven dat een verdieping en een verbreding is van het boek van Norwood: Stop Liefdesverdriet. Je kunt een Gratis Probeerversie downloaden: zie onderaan dit blog.

Spanning

Iemand die relatieverslaafd is, is niet zozeer verslaafd aan een relatie, maar aan de aandacht die de partner biedt, en ook aan de spanning die de relatie biedt. Iemand met een emotioneel gezonde opvoeding is in staat haar of zijn grenzen aan te geven en het probleem op een functionele manier uit te praten. Een relatieverslaafde is daar niet toe in staat en legt de oorzaak daarvan bij de ander. “Want/omdat/als hij…….”

Afwijzing

Iemand die die vaardigheden niet heeft meegekregen, is niet in staat om haar of zijn grenzen aan te geven. Daarnaast speelt er de angst voor afwijzing. Iemand die relatieverslaafd is, durft niet voor zichzelf op te komen, uit angst dat de ander boos wordt of in het ergste geval de relatie zou kunnen verbreken.

Benauwend

Iemand die relatieverslaafd is, vindt een emotioneel gezonde partner die oprechte affiniteit en affectie geeft, benauwend en verstikkend en tegelijkertijd saai. Benauwend en verstikkend, omdat een relatieverslaafde die oprechte affiniteit en affectie zelf niet aan kan.

Onveilig gehecht

Dat een relatieverslaafde oprechte affiniteit en affectie niet aan kan, komt door de onveilige hechting uit de jeugd. Je denkt dan oprecht dat het aan de ander ligt. We hebben dan onze eigen emotionele afstandelijkheid niet door. Vanuit een emotioneel onveilige hechting in de jeugd ontstaan bindingsangst en verlatingsangst.

Saai

En je vindt een emotioneel gezonde partner saai omdat een emotioneel gezonde en evenwichtige partner niet kan worden gered of geholpen of verzorgd. Een gezonde partner hoeft niet te worden veranderd, terwijl een relatieverslaafde de noodzaak voelt de ander te overtuigen dat die moet veranderen.

Helpen

Dit de ander willen veranderen gebeurt onder de noemer van ‘helpen’, omdat het beter is voor de ander. ‘Het is voor zijn eigen bestwil’ denkt, schrijft of zegt een redder. Iemand die de ander op deze manier ‘helpt’, zit in de redderrol.

Redderrol

Iemand in de redderrol doet dat echter alleen om maar niet naar haar eigen aandeel te hoeven kijken. Iemand die relatieverslaafd is, denkt de ander oprecht te (willen) helpen en redden. De redder zit dan in de ouderrol waardoor de ander hierdoor in een kindrol wordt geplaatst. Vroeg of laat leidt dit tot een clash of een breuk.

Ongelijkwaardig

Ik heb ontdekt dat ongelijkwaardige relaties beschadigend zijn voor de partners en voor de kinderen die erin opgroeien. De ouders van al mijn klanten hadden een ongelijkwaardige relatie, met een dominante en een ondergeschikte partner.

Afhankelijkheid

Ook mijn klanten hebben op hun beurt weer een ongelijkwaardige relatie, waarbij de ene partner de dominante rol en de andere partner de ondergeschikte rol inneemt. Deze patronen worden van de ene generatie doorgegeven op de volgende generatie. Ook hun kinderen zullen weer een ongelijkwaardige en dus afhankelijkheidsrelatie aangaan.

Rollen

De rol van dominante of ondergeschikte partner kunnen tussen opeenvolgende relaties verschillen. Onbewust kun je in de ene relatie de ondergeschikte partner zijn en, omdat je ervan denkt te hebben geleerd, in een volgende relatie de dominante partner zijn. Beide rollen zijn even ongezond.

Jeugdpatronen

De angst voor afwijzing, de onbewuste behoefte aan spanning en drama, de emotionele afhankelijkheid, de ongelijkwaardigheid, het onvermogen de eigen grenzen aan te geven en de machtsstrijd vloeien voort uit iemands eigen jeugdpatronen.

Overlevingsmechanismen

Vanuit onze jeugd hebben we veel overlevingsmechanismen ontwikkeld, om te kunnen dealen met de gevolgen van onze jeugd. Voorbeelden van overlevingsgedrag zijn onder andere: controlebehoefte, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, pleasegedrag, jezelf wegcijferen, dominantie of juist ondergeschiktheid, en verslavingsgedrag.

Emotionele pijn

Je emotionele pijn wordt veroorzaakt door je eigen slachtofferrol en door je eigen onmacht. Tot nu toe zie je de ander als de óórzaak van jouw pijn en onrust; dat is wat de slachtofferrol is. Daarom vind je dat de ander zou moeten veranderen. Het is echter onmogelijk iemand anders te doen veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen.

Wegstoppen

Vanuit onze jeugd zijn we heel goed in het wegstoppen van gevoelens die we het liefst niet willen, zoals emotionele pijn, angst, twijfel en onzekerheid e.d. Die gevoelens vloeien voort uit je jeugd. Dat je ze nu nog voelt, komt door je onbewuste verzét ertegen.

Voorbij

Het is juist het actief toelaten van die gevoelens waardoor ze zullen verdwijnen. Je kunt die gevoelens nu zonder pijn en angst toelaten. Dat dat kan komt omdat je nu wéét dat ze van vroeger zijn en dat die situatie al lang voorbij is. Hoe je die gevoelens van vroeger alsnog kunt toelaten, kun je lezen in mijn boek Stop Liefdesverdriet.

Aandeel

De oorzaak van jouw huidige pijn en onrust zit in jouw eigen jeugd. Zodra je inzicht hebt in je eigen aandeel, kun je dat ook veranderen in emotioneel gezond gedrag. Zodra je met je eigen aandeel aan de slag gaat, is de angel uit jouw pijn en onrust en wordt het er alleen maar beter op. En dat geldt ook voor je relatie.

Twee

Voor een machtsstrijd zijn namelijk minimaal twee personen nodig. Als één van beiden in staat is niet aan de machtsstrijd mee te doen, of er zich alsnog aan te onttrekken, is er namelijk geen machtsstrijd (meer). Omdat het onmogelijk is om in je eentje een machtsstrijd te ontwikkelen of in stand te houden.

Verslaving

Onder verslavingsgedrag vallen onder andere roken, alcohol, drugs, eten, medicijnen, koopverslaving, relatieverslaving, gokverslaving, of verslaafd zijn aan social media, porno, seks en games en dergelijke. In mijn boek Stop Liefdesverdriet kun je lezen hoe verslavingen worden veroorzaakt door een verwaarloosd (gedepriveerd) beloningssysteem in de hersenen.

Onderliggende oorzaak

Het gebeurt veel dat mensen die van de ene verslaving afkomen (bijvoorbeeld het roken) vervolgens een andere verslaving ontwikkelen (zoals een eetverslaving). Dit is omdat de onderliggende oorzaak van de verslavingsgevoeligheid niet is aangepakt en dus niet is veranderd.

Vermijdingsgedrag

We hebben ons eigen vermijdingsgedrag niet door. We hebben soms wel andermans vermijdings- en vluchtgedrag door. Omdat we daar last van hebben. Terwijl ons eigen vermijdings- en vluchtgedrag voor onszelf juist zo vertrouwd aanvoelt. En daardoor ook als terecht en juist aanvoelt. We hebben natuurlijk niet zo veel last van ons eigen gedrag, maar vooral van het gedrag van de ander.

Blokkades

We kennen niet onze eigen blokkades. We voelen soms wel aan dat we ze hebben, maar kunnen er niet altijd de vinger op leggen. Mensen die willen loslaten leven vanuit hen onbekende illusies, blinde vlekken en onjuiste interpretaties en aannames.

Emotioneel gezond gedrag

Ze leven vanuit deze illusies, blinde vlekken en onjuiste aannames en interpretaties. Dat verklaart hun (relatie)problemen. Als je inzicht hebt in je illusies, blinde vlekken en onjuiste interpretaties en aannames, kun je daarin ook je gedrag veranderen in emotioneel gezond en prettig en energiegevend gedrag.

Ontwikkelingspotentieel

Gevolgen van overlevingsgedrag en vermijdingsgedrag is dat je niet je ontwikkelingspotentieel aanboort. Dit geldt zowel voor je relatie als in je werk. Het geldt eigenlijk ten aanzien van alles. Je hebt ook nooit je passie ontdekt.

 

passie volgen ipv relatieproblemen

Wie wil je zijn?

De vraag is dan niet ‘Wie ben ik?’, maar Wie wil je zijn? Wat wil je zijn? Hoe wil je zijn? De vraag is dan ook niet wanneer jij nu eindelijk aan de beurt bent, maar wanneer je zelf met je leven wilt beginnen. Om niet een leven te lijden maar een leven te gaan leiden.

Liefst

Vrijwel al mijn klanten wéten wel degelijk wat ze het liefst zouden willen doen. Dat ze dat tot nu toe niet gedaan hebben, komt onveranderlijk door hun belemmerende patronen van vroeger. Een boodschap in hun brein is bijvoorbeeld dat ze het niet waard zijn. Of dat ze het niet kunnen. De beren op de weg die worden genoemd zijn werkelijk oneindig.

Oplossingen

Als wordt doorgevraagd op die beren op de weg, blijken ze stuk voor stuk op te lossen. Alleen nog niet in het volwassen brein van een in de jeugd emotioneel verwaarloosd kind. Gelukkig zijn die oplossingen nog wel degelijk aan te leren!

Gelukkig

Over geluk bestaat een groot misverstand: dat je gelukkig zou kunnen wórden, in de toekomst. Je kunt echter alleen nú gelukkig zijn. Geluk is dus iets dat je alleen in het heden, in het hier en nu, kunt ervaren. En dus wel of niet ervaart.

Nu

Je kunt daarom alleen nú wel of niet gelukkig zijn. Als je nú niet gelukkig bent, doe je niet de dingen die je leuk vindt en doe je vooral dingen die je niet leuk vindt. Om in de toekomst gelukkig te worden, is het nodig om nú gelukkig te zijn.

 

Geluk

Patronen van vroeger

Om gelukkig te kunnen zijn, is het eerst nodig om te stoppen met dingen die je niet leuk vindt. Hierdoor ontstaat tijd en energie om de dingen te doen die je wel leuk vindt. Dat je nu dingen doet die je niet leuk vindt, vloeit voort uit je patronen van vroeger. Dat je niet alle dingen doet die je leuk vindt, vloeit ook voort uit onbewuste blokkades en belemmeringen uit je jeugd.

Ontwikkelen

Gelukkig is het nog wel degelijk mogelijk om jezelf te ontwikkelen, om je passie te ontdekken en daar invulling aan te geven, om degene te zijn die je wilt zijn en om gelukkig te zijn. Ik durf te beweren dat je niet meer dan 20-30% van je ontwikkelingspotentieel hebt aangeboord. Dit baseer ik op mijn ervaringen met klanten.

 

Kortom: Onder relatieproblemen zit overlevingsgedrag van vroeger. Het is heel goed mogelijk om alsnog jezelf emotioneel op te voeden, net zoals ik dat bij mijzelf heb gedaan. Daar kan ik je mee helpen!

[contentblock id=3 img=gcb.png][contentblock id=4 img=gcb.png][contentblock id=5 img=gcb.png]