Psychische ziektes: in hoeverre is er sprake van een toename?

Ammy van BedafSymptomen

Psychische ziektes

In hoeverre is er sprake van een toename van psychische ziektes?
Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je eerst een moment neemt waar je mee vergelijkt. 
En het is ook afhankelijk van met wélk moment je vergelijkt of je kunt spreken van een toename van psychische ziektes.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Langzaamaan

Sinds 2011 heb ik 370 mensen gecoacht en ik heb het vermoeden dat de mens, in vergelijking met bijvoorbeeld een halve eeuw geleden, langzaamaan meer psychische ziektes aan het ontwikkelen is. 
Ik heb het vermoeden dat meer mensen een psychische ziekte ontwikkelen en dat bij een aantal mensen de ernst van hun psychische ziekte toeneemt. Dit baseer ik slechts op wat ik in de kranten lees en op tv hoor.

 

psychische ziektes

 

Andere groep

Het kan ook zijn dat er tegenwoordig meer aandacht is voor psychische ziektes dan vroeger.
Toch, als ik in mijn coaching praktijk kijk, merk ik dat ik nu een andere groep mensen help dan 10 jaar geleden.
Vaker met een veelvoud aan diagnoses of symptomen. 
En vaak met ernstiger symptomen.

Genezen/hersteld

Zelf ben ik genezen/hersteld van twee psychische ziektes: van een zware burn-out en van een relatieverslaving. 
De zware burn-out liep ik op in mijn werk, en tijdens mijn herstel werd het mij duidelijk dat de onderliggende oorzaak van mijn burn-out in mijn jeugd lag.

Relatieverslaving

Nadat ik was hersteld van mijn burn-out, en dacht dat ik mijn jeugd had verwerkt, ontmoette ik de partner bij wie mijn relatieverslaving zichtbaar werd. Ik kon niet meer uit deze voor mij pijnlijke en beschadigende relatie stappen, doordat er een te grote wederzijdse afhankelijkheid was ontstaan (codependentie). 

Kwaliteit hulpverlening

Ik heb destijds veel en verschillende vormen van hulpverlening gehad, waarvan er twee heel goed waren, waarvan er andere nutteloos waren en waarvan er een zelfs gevaarlijk bleek te zijn.
Toch… heb ik geen stap in de hulpverlening kunnen overslaan. Dat is omdat we onbewust de hulpverlening opzoeken die we op dat moment aankunnen.

Onderliggende patronen

Zo begon ik eerst in de esoterische hoek en het lezen van esoterische boeken gaf me verlichting. 
Ook deed ik aan yoga. Beide waren fijn en gaven me een vorm van verlichting.
Ik merkte echter dat ik er niet mee van mijn onderliggende patronen afkwam. 

Eigen aandeel

Bij zowel het herstel van mijn burn-out als bij mijn herstel van de relatieverslaving leerde ik dat ik een eigen aandeel had in het gebeuren.
En ik leerde dat het inzien en herkennen van dit eigen aandeel was, wat de deur opende naar herstel.
Door mijn herstelproces kon ik elke keer mijn eigen aandeel in het heden in verband brengen met mijn jeugd van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling. 

Blinde vlekken

De affectieve verwaarlozing verbaasde me niet. Het emotioneel misbruik en hoe geestelijke mishandeling er uit kon zien, leerde ik tijdens mijn herstel. Zo zag ik ook in dat deze aspecten voor een kind niet te zien zijn en dat het blinde vlekken zijn voor een kind.
Een kind, dat dan nog geen ander vergelijkingsmateriaal heeft dan de eigen ouders. Het zijn deze blinde vlekken en ons eigen onbewuste in onze jeugd ontwikkelde overlevingsgedrag, waar we in ons volwassen leven tegen aanlopen. Tot nu toe heb ik tijdens een Eendaagse Coaching minimaal 18 blinde vlekken en maximaal 92 blinde vlekken ontdekt.

 

 

De ander willen veranderen

Had ik tot dan toe eerst mijn werkomgeving willen veranderen (in de vorm van mijn collega’s en leidinggevende). Door mijn herstel kwam ik erachter dat ik hun gedrag ook zelf mede in stand hield. 
Zo ook met mijn relatie: ook ten aanzien van het gedrag dat voor mij zo pijnlijk was, leerde ik dat ik er net zo hard aan deelnam. 
Het zag er alleen net even anders uit.

Onderliggende oorzaak

Had ik aanvankelijk mijn partner proberen te veranderen; het was door mijn herstel dat ik in begon te zien dat ik mijn partner ten eerste helemaal niet kón veranderen. En dat het op zich niets met die partner te maken had. Dat de onderliggende oorzaak van mijn emotionele pijn en onrust in mijn relatie in mijn jeugd lag. En dat ik bij mijn partner, onbewust, compensatie daarvoor zocht. Zoals hij dat, weer vanuit zijn jeugd, bij mij deed. Terwijl we die compensatie geen van beiden aan de ander konden bieden.

Compensatie

Het werd me langzaam duidelijk dat ik sowieso compensatie zou hebben gezocht in mijn werkomgeving en in mijn relatie.
Omdat ik emotioneel behoeftig was vanuit mijn jeugd.
Ook de ergernissen en irritaties en boosheid naar anderen, bleken allemaal mijn vroeger als kind weggestopte boosheid naar mijn ouders te zijn. 

Terecht

In mijn jeugd waren die ergernissen terecht, omdat ik me niet gehoord en niet serieus genomen had gevoeld. Ik had niet voldoende onvoorwaardelijke aandacht gekregen: aandacht waar ik niets voor terug hoefde te doen. Ook kreeg ik verbale en non-verbale boodschappen dat ik het niet goed deed. 

Triggers

Nu in mijn volwassen leven waren het deze triggers waar ik tegen aan was gelopen.
Elke keer als ik me niet serieus genomen of me niet gehoord voelde, werd ik getriggerd.
Elke keer als ik mijn controle kwijt was, werd ik getriggerd. En elke keer als ik me in de steek gelaten voelde, was dat ook een trigger voor mij. 

Regressie

Waren mijn gevoelens en emoties in mijn jeugd volstrekt logisch en terecht; in mijn volwassen leven waren mijn emoties niet terecht. 
Ze waren niet terecht omdat ik een reactie liet zien die in geen verhouding stond tot het gebeurde. Dit zag ik overigens pas in tijdens mijn herstel. Ik leerde dat dit fenomeen ‘regresseren’ heette en dat als je zo’n reactie vertoonde, je dan een ‘regressie’ had. 

Logisch

Vooral boosheid (ergernis, frustratie, irritatie, verontwaardiging, ongeduld) is zo’n intens gevoel, dat je je absoluut niet kunt indenken dat het op het moment dat je dit voelt, niet terecht zou zijn. Het is logisch te verklaren vanuit onze jeugd, en tegelijkertijd is het niet terecht in het heden. Omdat de ander niet meer dan een trigger is van onze eigen vroeger weggestopte emoties. 
Een regressie is een reactie die niet in verhouding staat tot het gebeurde. 

 

 

Leeftijd

Mijn eigen psychische ziektes openbaarden zich rond mijn 40ste (burn-out) en 45ste (relatieverslaving).
De meeste van mijn klanten zitten rond deze leeftijd.
Tegelijkertijd merk ik ook dat steeds meer jongeren zich laten coachen; zij lijken makkelijker en eerder hulp te zoeken. Gelukkig maar, want hoe eerder je erbij bent, des te langer je profijt hebt van je herstel. 

Heft in eigen handen

Ook oudere mensen leggen zich niet meer neer bij wat het leven biedt, en nemen het heft in eigen handen.
Soms krijg ik de vraag of iemand van bijvoorbeeld 68 of 74 niet te oud is om nog coaching te doen.
Dan vraag ik: dat hangt er vanaf wat je met de rest van je leven wilt. Als je het anders wilt dan nu, zou ik coaching doen. 
Het kan alleen maar beter worden. 

Toename psychische ziektes

Ik heb dus een vermoeden dat het aantal en de ernst van psychische ziektes bij de mens langzaam aan het toenemen is. 
Ik heb nagedacht over mogelijke verklaringen en ik kwam op een externe verklaring en op een interne verklaring.
De externe verklaring betreft onze maatschappij, onze samenleving. 
De interne verklaring betreft het individu.

Externe verklaring

De externe verklaring is dat de samenleving niet alleen ingewikkelder is geworden.
Hierdoor is het onoverzichtelijker geworden.
Daardoor zijn er meer afhankelijkheden ontstaan van instituties, bureaucratieën, systemen en algoritmes.
Dit zijn allemaal even zovele triggers.

Interne verklaring

De interne verklaring zit hem in onze eigen levensloop.
Gedragspatronen die we in ons eigen leven hebben ontwikkeld, nemen in de loop van ons leven toe.
Als we gezonde gedragspatronen hebben meegekregen in onze jeugd, nemen die toe, en zien we onszelf ontwikkelen tot een emotioneel gezond en emotioneel onafhankelijk persoon. 

Gezond functioneren

Deze persoon is in staat om op een gezonde (functionele en doelgerichte) manier te functioneren in een werkomgeving. Met oog voor de belangen van andere collega’s en van de bazen.
Binnen een relatie is deze persoon in staat tot emotionele binding met de partner.

Realiteit

De realiteit is dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassen niet een jeugd heeft gehad waar het als kind behoefte aan had en waar het als kind recht op had.
Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen niet emotioneel gezond gehecht zijn. Hierdoor zijn ze niet in staat om een emotioneel gezonde binding aan te gaan met een partner.
Ze hebben niet een gezonde puberteit doorgemaakt en zijn emotioneel niet los van hun ouders

Meer van hetzelfde

Mijn interne verklaring voor toename van psychische ziektes, dus de verklaring die binnen een mens zelf zit, is als volgt.
We handelen vanuit wat we tijdens onze jeugd hebben meegekregen. Die 40% die niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad, heeft dingen meegekregen die ze niet mee hadden moeten krijgen. En die 40% heeft aspecten die kinderen in een emotioneel gezonde omgeving vanzelf en automatisch meekrijgen, niet meegekregen.

Compensatie

Wat we ontbeerd hebben is de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging die een kind nodig heeft om zelfvertrouwen te ontwikkelen. We hebben ons niet voldoende gehoord of serieus genomen gevoeld. We hebben weinig of geen aanmoedigingen of complimenten gekregen. 
Hiervoor zoeken we later in ons leven, onbewust, compensatie. Dat doen we zowel in ons werk als binnen onze relatie.

Gedragsvaardigheden

We hebben belangrijke gedragsvaardigheden niet meegekregen.
En dat is om de simpele reden dat onze ouders deze gedragsvaardigheden ook niet hadden meegekregen van hún ouders, onze grootouders. 
Daardoor hebben we nog lang niet ons volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord.
Het is door mijn herstel dat ik alsnog mijn ontwikkelingspotentieel heb aangeboord en ik zie het bij mijn klanten.

 

 

Denkniveau

Met belangrijke gedragsvaardigheden bedoel ik vaardigheden als verbale vaardigheid en een emotioneel gezonde gespreksvoering.
En ook logisch kunnen redeneren. Oplossingsgericht kunnen denken.
Creativiteit ontwikkelen, zodat je nieuwe ideeën ontwikkelt.
Een meerdimensionaal denkniveau in plaats van zwart-wit-denken. 

Gevoel

En het allerbelangrijkste aspect dat we vanzelf meekrijgen vanuit een emotioneel gezonde jeugd, is het ontwikkelen van ons gevoel.
Ik hoor vaak van klanten dat ze altijd horen dat ze naar hun gevoel moeten. “Hoe dan?”
In alle onbescheidenheid: ik heb ontdekt hoe je alsnog je gevoel kunt ontwikkelen.
Dat leer ik mijn klanten in een Eendaagse Coaching. 

Ratio

Mensen die nog niet hun gevoel hebben ontwikkeld, compenseren dat onbewust met hun ratio. 
Maar onze ratio is niet in staat om belangrijke besluiten te nemen ten aanzien van relatie, werk en andere belangrijke beslissingen in ons leven over wel of niet kinderen, waar wonen, wel of niet die baan of functie aannemen, e.d.
Voor belangrijke keuzes in ons leven hebben we ons gevoel nodig. Zodra we, op gevoel, weten wat we willen, kunnen we onze ratio gebruiken voor de uitvoering van ons besluit.

Piekeren en malen

Als we zaken willen oplossen die niet met onze ratio opgelost kunnen worden en die op gevoelsniveau spelen, gaan we piekeren en malen.
En net zoals alle symptomen, neemt dit piekeren en malen in de loop van de tijd toe.
Dit is tevens een verklaring binnen de mens waarom volgens mij psychische ziektes bij de mens en binnen één mens toenemen.
Dat is omdat 40% van de huidige volwassenen leeft vanuit ongezonde patronen in hun jeugd.

Meer van hetzelfde

Van meer-van-hetzelfde krijg je meer-van-hetzelfde.
De 40% mensen die niet de mazzel hadden in een emotioneel gezond gezin op te groeien, kunnen nu nog niet anders dan handelen en reageren vanuit hun patronen van vroeger. Ze hebben niet anders meegekregen, en daardoor nog niet anders kunnen ontwikkelen.
Mensen die de mazzel hadden in een emotioneel gezond gezin op te groeien, hebben allerlei gezonde gedragspatronen meegekregen. Zij hebben die daarna door kunnen ontwikkelen.

Bestaat 100% gezond?

Nee, ik denk dat 100% gezond niet bestaat, maar wel 80% of 90% of misschien wel 95% emotioneel gezond. 
Zelf heb ik me uit die vijver van 40% gehaald en ik zwem nu in de vijver van die 60% emotioneel gezonde mensen. 
Ik heb daarbij enorm veel ontdekkingen gedaan. Ik heb ze verzameld en ik kwam tot 167 ontdekkingen die nieuw zijn binnen de hulpverlening. De komende jaren ga ik die naar buiten brengen. Ik pas ze toe tijdens de Eendaagse Coaching coaching. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Nieuwe breinverbindingen aanmaken

Door mijn eigen herstel heb ik ontdekt dat we, door ander gedrag te vertonen, letterlijk nieuwe breinverbindingen aanmaken.
En dat we door die nieuwe breinverbindingen, weer nieuw gedrag aanleren.
Door dit proces komen mensen die bezig te zijn herstellen van psychische ziektes, op een gegeven moment in een positieve vicieuze cirkel.

Emotioneel gezonder

Je eigen gedrag wordt emotioneel gezonder, en daardoor reageren mensen anders op je.
Je ontwikkelt je niet alleen emotioneel, maar ook je repertoire aan gedragsvaardigheden ontwikkelt zich.
Je creativiteit ontwikkelt zich en je leert oplossingsgericht denken.
Hierbij is het niet de vraag óf je iets kunt oplossen, maar hoe je dat het beste kunt doen. 

Omgaan met live-events

Er zijn natuurlijk altijd live-events in het heden, zoals overlijden van een dierbare, ontslag, ziekte e.d.
Hoe met dergelijke live-events wordt omgegaan, is ook weer afhankelijk van de emotionele en praktische ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Een live-event is dan niet meer een trigger waardoor iemand verder wegzakt in een soort van moeras. Een emotioneel gezond iemand heeft de praktische vaardigheden ontwikkeld om met een live-event om te gaan (gevoelens er te laten zijn, hulp en emotionele ondersteuning durven en kunnen vragen en kunnen ontvangen, e.d.). 

Allerbelangrijkste ontdekking

Mijn allerbelangrijkste ontdekking is dat de oorzaak van piekeren, angst- en paniekstoornis, depressie, burn-out, eenzaamheid, slecht slapen, stress, vermoeidheid en futloosheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid en geen keuzes kunnen maken, schuldgevoel, schaamtegevoel en van een verslaving niet in iemands volwassen leven zit, maar voortvloeit uit de jeugd. En dat een dergelijk symptoom tijdens ons volwassen leven ontstaat doordat die ongezonde patronen van vroeger in het heden worden getriggerd. 

Omslagpunt

Om die triggers in het leven van een klant te ontdekken, zoeken we samen, per diagnose en per symptoom, naar wat ik ‘het omslagpunt’ noem. Wanneer in je leven had je er nog geen last van? En op welk moment had je er wel last van?
Tussen deze twee tijdstippen is een trigger geweest die jou, vanuit je patronen van vroeger, heeft getriggerd.

Triggers kunnen van alles zijn

Een trigger kan werkelijk van alles zijn: aangaan van een relatie, uitmaken van een relatie, ontslag, een nieuwe baan, een andere functie krijgen, een andere baas krijgen, een verhuizing, beginnen met een opleiding, stoppen met een opleiding, het krijgen van kinderen, het niet kunnen krijgen van kinderen, een ziekenhuisopname, e.d.
Het kan werkelijk van alles zijn. 

Vicieuze cirkel doorbreken. 

Daarvoor komen mensen die al veel hulpverlening hebben gehad, en die “tot de kern” willen komen en die hun “vicieuze cirkel” willen doorbreken, naar mij. 
Ongeveer tweederde van mijn klanten weten dat de dingen waar ze in hun volwassen leven tegen aanlopen met hun jeugd te maken heeft.
Ongeveer eenderde van mijn klanten denkt voorafgaand aan de Eendaagse Coaching dat dit niet het geval is.

Inzicht

Na de Eendaagse Coaching hebben ze het voor herstel belangrijke inzicht gekregen hoe ze in het heden nog steeds handelen en nalaten vanuit hun patronen van vroeger.
Ze hebben inzicht gekregen in hoe ze dit nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houden.

Concrete handvatten

Mijn klanten krijgen concrete handvatten mee.
Een aantal concrete handvatten zijn basisvaardigheden, zoals alsnog je gevoel ontwikkelen.
De meeste concrete handvatten zijn individueel maatwerk.
Hierdoor ontwikkelen mijn klanten alsnog emotioneel gezond gedrag. 

Wie ben ik?

Het gaat niet om de vraag wie je bent, maar om de vragen:
Wie wil je zijn?
Hoe wil je zijn?
Wat wil je zijn?

 

 

Jezelf emotioneel opvoeden

Je gaat jezelf alsnog emotioneel opvoeden zoals je zelf opgevoed had willen worden.
Gelukkig is dat nog wel degelijk mogelijk. 
Het is beslist niet makkelijk, maar het is lang niet zo zwaar als het leven dat mijn klanten daaraan voorafgaand leiden (lijden). 
En je merkt al verschil zodra je met de concrete handvatten aan de slag gaat. 

Toekomst

Je huidige leven is je geschiedenis, het hoeft gelukkig niet ook je toekomst te zijn. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel