Problemen in de relatie? De 6 meest voorkomende oorzaken

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Problemen in de relatie? De  6 meest voorkomende oorzaken: 

Problemen in de relatie is de meest voorkomende reden dat klanten bij me komen voor een Eendaagse Coaching. Ze ervaren emotionele onrust of emotionele pijn in hun relatie of er is sprake van een (dreigende) relatiebreuk. De meest voorkomende oorzaken van problemen in de relatie zijn de hieronder genoemde 6 aspecten.

 

problemen in de relatie

 

6 oorzaken van problemen in de relatie

Ze gaan te snel een relatie aan.
Ze hebben geen gezonde criteria om die relatie aan te gaan.
Er is sprake van een ongelijkwaardige relatie.
Er is sprake van aantrekken en afstoten.
De partners kunnen niet met en niet zonder elkaar.
Er is onvoldoende of geen emotionele binding tussen de partners.
Hieronder behandel ik deze problemen in de relatie een voor een. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Snel een relatie zijn aangegaan

Mijn klanten zijn vrijwel allemaal snel een relatie aangegaan. Dat kan variëren van het binnen een paar dagen tot een paar maanden dat een relatie werd aangegaan. Het gevolg hiervan is dat het iets later in de relatie lijkt alsof de ander zich anders is gaan gedragen, waardoor de ander wel twee gezichten lijkt te hebben. De oorzaak is echter dat we zelf de relatie zijn aangegaan nog voordat we de ander kenden. 

Twee gezichten

Aanvankelijk is de ander aardig, toont aandacht en reageert begripvol. Dat is op zich logisch, omdat we op onze roze wolk zitten. We laten ons van onze beste kant zien. We willen indruk maken en hopen op een gelukkige relatie.  Zonder dat we hier bij stil staan, zetten we zelf ook ons beste beentje voor. En ook wij laten naar de ander toe op een gegeven moment een ander gezicht zien. Na een paar maanden (meestal binnen een jaar) ontstaan de eerste ergernissen.

Iemand leren kennen

Om iemand te leren kennen, hebben we toch wel gauw een tot anderhalf jaar nodig. Er zijn grofweg 6 fases te onderscheiden die in elkaar overlopen: 1) een vriendschap, 2) een goede vriendschap, 3) een warme vriendschap. Je leert zo ook de directe omgeving van de ander kennen: je hoort dingen over zijn/haar familie, vrienden en werk. De fase van de warme vriendschap is een soort overgangsfase: er ontstaan warme gevoelens en dan ga je kijken in hoeverre die wederzijds zijn. 

‘Verkering’

Als de warme gevoelens wederzijds zijn, breekt 4) de fase aan die vroeger werd gemarkeerd als ‘verkering’. Tijdens deze fase gaan jullie kijken kijken in hoeverre jullie je leven met elkaar zouden willen delen. Er wordt gepraat over belangrijke aspecten als kinderwens, waar wonen, waar en hoe werken, hoe doen we de opvoeding van de kinderen, hoe verdelen we de taken, en dergelijke. Als beide partners hierin op een lijn zitten, kan de volgende stap worden gezet: 5) die van de ‘verloving’: het naar buiten treden als een stelletje, een paartje. Dit leidt dan tot 6) LAT-ten of samenwonen, een relatie of een huwelijk. Als het na fase 5 op belangrijke aspecten toch niet blijkt te klikken, blijft er gewoon een warme vriendschap. 

Redenen aangaan relatie

Omdat mijn klanten snel een relatie aangaan, kennen ze dese fasering niet. Binnen een paar maanden gaan ze van fase 1 naar fase 6. Hierdoor leren ze de ander pas kennen nadat er al sprake is van een relatie. Omdat de relatie werd aangegaan op grond van compensatie zoeken voor de eigen in de jeugd onvervulde emotionele behoeften, is het niet meer mogelijk om terug te gaan naar een (warme) vriendschap of om de relatie te verbreken als dat het beste zou zijn. Hierdoor kunnen problemen in de relatie ontstaan.

Geen gezonde criteria

De relatie werd aangegaan omdat ze zich aangetrokken voelden tot de ander, dat is logisch. De reden van het zich aangetrokken voelen wordt echter vaak verwoord met dat de ander aandacht besteedde of begrip toonde, in plaats van het aangaan van een relatie op grond van zelf overwogen criteria. Voor mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, is het krijgen van aandacht eventueel een reden om een vriendschap aan te gaan, niet meer. 

Heftigheid

Voor mensen die in hun jeugd niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, trots, aanmoedigingen en complimenten hebben gekregen waar ze als kind recht op en behoefte aan hadden, is deze aandacht echter als een warm bad. De dopamine beginnen te stromen en dit voelt al snel aan als verliefdheid. Door de heftigheid van deze gevoelens denken we dat dit de juiste partner is.

Compensatie

We vergeten dat dit een mindfuck is van moeder natuur om ons met de ander te binden en kinderen te krijgen, om ons evolutionair te verzekeren van ons voorbestaan als mensheid. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, zoeken geen compensatie voor onvervulde emotionele behoeften, omdat die emotionele behoeften werden vervuld in hun jeugd. Dit compensatie zoeken voor onze emotionele behoeftigheid is een grote veroorzaker van problemen in de relatie, omdat de ander ons niet kan geven waar we zo naarstig naar op zoek zijn. 

Allesoverheersend

Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, kennen dan ook niet de enorme allesoverheersende verliefdheid die mensen kennen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad. Verliefdheid is welbeschouwd een verslaving. Net zoals elke andere verslaving. Hoe verliefder iemand kan worden, des te meer compensatie wordt gezocht voor de eigen onvervulde emotionele behoeften, en des te groter de pijn door en na een relatiebreuk. 

Gezonde criteria aangaan relatie

Wat kunnen gezonde criteria zijn voor het aangaan van een relatie? Dat verschilt per persoon, maar het kunnen aspecten zijn als het hebben van een gemeenschappelijke interesse. Of politiek en religieus op ongeveer dezelfde golflengte zitten. Het wel of niet hebben van een kinderwens en hoe de ander omgaat met kinderen. Het hebben van een emotioneel gezonde gespreksvoering. Dat de ander een passie heeft, of zich blijft ontwikkelen, of een interessegebied heeft, e.d. Het de tijd nemen om te kijken in hoeverre er sprake is van gemeenschappelijkheid voorkomt latere problemen in de relatie. 

Ongelijkwaardige relatie

Een derde oorzaak van problemen in de relatie is het aangaan van een ongelijkwaardige relatie Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, heeft ongeveer 40% van de huidige volwassenen een ongelijkwaardige relatie. Dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. De een kan merkbaar dominant zijn en dingen bepalen. Een van beide kan in de redderrol naar de ander zitten. De een kan alles regelen en organiseren. Ook kan een van beiden pleasegedrag hebben ontwikkeld naar de ander. Ieder aspect op zich kan tot problemen in de relatie leiden, omdat het uiteindelijk kan gaan schuren. 

Dominantie

Dominantie kan zich op verschillende manieren uiten. Het meest zichtbare is dat de een bepaalt wat er gebeurt of hoe dingen gebeuren. Het kan zijn dat wie ergens dominant over is verschilt per domein. De een kan bijvoorbeeld de financiën of het bestedingspatroon bepalen, en de ander gaat over de kinderen of bestiert het huishouden. 

Redderrol

Een redderrol is in feite ook een vorm van dominantie. Degene die in de redderrol zit, denkt oprecht de ander te helpen, maar uiteindelijk doet de ‘redder’ het om er bevestiging, liefde of aandacht voor terug te krijgen. Het gedrag van iemand in de redderrol is voorwaardelijk. Dat is de reden waarom de ‘redder’ geïrriteerd raakt zodra die verlangde waardering, bevestiging, liefde of aandacht uitblijven. Bovendien is de te ‘redden’ persoon er niet mee geholpen. Hulp zoals die bedoeld is, is onvoorwaardelijk: daar wordt niets voor terugverlangd. 

Pleasen

Pleasen is een vorm van ondergeschiktheid. We pleasen vanuit onzekerheid. We pleasen voornamelijk om twee redenen. De eerste reden is om aardig gevonden te worden en om daar elke keer weer in te worden bevestigd. De tweede reden is uit angst voor afwijzing: om er afwijzing mee te voorkomen. Wanneer we pleasen, zijn we vooral met de ander bezig in plaats van met ons eigen welzijn. We doen onszelf ermee tekort.

Aantrekken en afstoten

Binnen een relatie die te snel is aangegaan en waarin we de ander pas leren kennen nadat de relatie al een feit is, ontstaan ergernissen. De ergernissen kunnen ontstaan omdat we ons afgewezen , niet begrepen of onvoldoende serieus genomen voelen. Of omdat de ander niet doet wat we willen of niet zoals we willen. Of omdat we vinden dat we op emotioneel of affectief gebied tekort komen. 

Bestaansrecht

De ongelijkwaardigheid is echter het bestaansrecht van de relatie, omdat geen van beiden in staat is om een gelijkwaardige relatie aan te gaan. Geen van beide partners is in staat om een relatie aan te gaan met iemand die een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad. Een relatie met iemand die een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad, zou te benauwend of te verstikkend zijn. Bovendien zou die relatie te saai zijn, omdat we de ander dan niet meer kunnen veranderen. 

De ander willen veranderen

We hebben het elf vaak niet door, maar we willen de ander veranderen. Dit is een belangrijke oorzaak van problemen in de relatie. We zijn niet in staat om de ander te nemen zoals die is. Dat is ook niet zo gek, omdat we een relatie zijn aangegaan voordat we de ander leerden kennen. We dachten dat onze verliefdheid het bewijs was dat dit de ware was. We konden natuurlijk niet weten dat onze verliefdheid compensatie was voor wat we in onze jeugd op emotioneel gebied ontbeerd hadden. 

De ander als oorzaak zien

We gaan langzaam de ander als oorzaak zien van wat er aan de hand is binnen de relatie. We denken oprecht dat de ander oorzaak is van onze onvrede. We hebben niet door dat we zelf ook een even groot aandeel hebben in de relatie. Dat we zelf ook onvermogend zijn om dingen op een emotioneel gezonde manier aan te kaarten. Of dat we zelf niet in staat zijn om onze grenzen aan te geven. Of dat we van onze partner dingen verlangen waar de ander niet aan kan voldoen. Het de ander als grootste oorzaak zien van onze eigen malheur of van ons eigen lijden, is de slachtofferrol

Niet met en niet zonder elkaar kunnen

Doordat we compensatie zochten voor wat we in onze jeugd op emotioneel gebied ontbeerden, voelen we ons al vrij snel afhankelijk van de relatie. We zien het zelf (nog) niet als afhankelijkheid. Wanneer we ons echter voorstellen het vanaf nu zonder onze partner te moeten doen, kan de angst ons aanvliegen. Dit is onze verlatingsangst

Drama

Dat is het drama waarin we zitten. Aan de ene kant kunnen we niet zonder de kruimels aandacht en bevestiging waar we naar op zoek zijn. En tegelijkertijd hebben we een partner gekozen die ons dat niet kan geven. Onze partnerkeuze is een grote oorzaak van problemen in de relatie. En dat geldt ook voor de partnerkeuze van onze partner; dat zijn wij zelf. Wat we van de ander verlangen, kunnen we zelf evenmin geven. We denken dat we dat wel doen, maar bij doorvragen, blijkt het toch elke keer anders te zitten. Zo hebben we bijvoorbeeld niet door dat we niet altijd in staat zijn tot een emotioneel gezonde gespreksvoering

Partnerkeuze

Onbewust voelen we ons aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. We kunnen aan onze partner zien hoe emotioneel (on)gezond we zelf zijn. We hebben ons eigen even grote aandeel niet door. Daarom willen we de ander veranderen. Dit is trekken aan een dood paard. Een ander veranderen is in essentie onmogelijk. Het kan leiden tot ruzies. Het enige gedrag dat we kunnen veranderen is ons eigen gedrag. En zodra je daarmee aan de slag gaat, begrijp je vanzelf waarom het onmogelijk is om andermans gedrag te veranderen. 

Maar er zijn ook fijne momenten

Wat ons brein doet is hetzelfde als wat we, onbewust en onbedoeld, in onze kindertijd deden. De fijne momenten en ervaringen vergroten we uit en de nare momenten en ervaringen stoppen we weg. Dat kan ook omdat we ijverig bezig zijn om de ander te veranderen. We leven in de als…dan-illusie: als hij/zij nou maar … dan komt het goed. Juist door het veranderen van ons eigen aandeel, verandert de situatie al ten goede. Als namelijk één van beiden ander gedrag laat zien, verandert de situatie. 

Kindbrein

Dat die fijne momenten er waren, staat buiten kijf. Ons kindbrein doet er echter iets vreemds mee. Als gevraagd wordt hoe vaak die fijne momenten er waren, blijkt dat die fijne momenten er bijvoorbeeld niet zo heel vaak zijn geweest. Of die fijne momenten waren er vooral of eigenlijk alleen maar in de beginperiode van de relatie. En welbeschouwd waren die fijne momenten ook niet allemaal even fijn, omdat er ook toen wel eens incidentjes waren. 

Compensatie

Wat ons kindbrein ook doet is het uitvergroten van normale en veel voorkomende fijne dingen, zoals bijvoorbeeld samen iets ondernemen, of samen op vakantie gaan, samen wandelen, samen over iets praten, samen de krant lezen of samen een terrasje pakken e.d. Dit zijn voor iemand die niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad momenten van gelukzaligheid, die echter alleen met de partner worden ondernomen.

Gat

Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad ondernemen dergelijke dingen ook met vriend(inn)en, waardoor ze hierin emotioneel niet afhankelijk zijn van hun partner. Omdat mijn klanten deze activiteiten (vrijwel) alleen met hun partner ondernemen, vallen ze in een groot gat na een relatiebreuk. Ze hebben hun vriendschappen verwaarloosd en zitten met een lege sociale agenda met grote emotionele pijn op de bank. 

Doorgaan

Onze afhankelijkheid van de relatie kan zo groot zijn, dat we doorgaan tot we er aan onderdoor gaan. Dat we doorgaan is omdat we in onze jeugd aangeleerd hebben gekregen om door te gaan. Pauzeren, langzaam aan doen of stoppen was toen nooit een optie. Doorzettingsvermogen is niet altijd gezond. De grootste trigger van depressiviteit of van burn-out is de relatie. Daarna komen werk en mantelzorg. Een ongezonde afhankelijkheid van de relatie heet codependentie

Geen emotionele verbinding kunnen aangaan

De grootste klacht van vrouwen over hun mannelijke partner is dat hij niet in staat is tot het aangaan van emotionele verbinding. Hier is het een en ander op af te dingen. Het willen praten over gevoelens kan namelijk op een oneigenlijke manier gebeuren. En mijn klanten hebben niet door dat ze zelf evenmin tot emotionele verbinding in staat zijn. We merken vaak wel of eerst de bindingsangst bij de ander, maar we merken meestal niet of later pas onze eigen bindingsangst. 

Praten over gevoelens

Er bestaat een groot misverstand over praten over gevoelens. Vrouwelijke klanten blijken vooral over gevoelens te willen praten omdat ze, onbewust, bij de ander naar bevestiging zoeken voor het goed gaan en voor de bestendigheid van de relatie. Daarnaast zijn onze gevoelens iets wat onder onze eigen autonomie en privacy valt. Het is aan een ieder wat hij of zij er zelf over wil vertellen. Als we over gevoelens willen praten, kunnen we dan ook het beste vertellen over hoe wij zelf iets ervaren of vinden of voelen (in plaats van te zitten vissen naar andermans gevoelens). 

Aangaan van emotionele binding

Een emotionele binding kun je alleen zelf aangaan. We kunnen het niet van iemand anders verlangen of verwachten. Bovendien is niet iedereen er toe in staat. Dat we er pas later achter komen dat de ander niet in staat is om emotionele binding aan te gaan, kan alleen wanneer we zelf evenmin in staat zijn tot emotionele binding. Om emotionele binding aan te gaan is het nodig om alsnog je gevoel te hebben ontwikkeld. Aangezien wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen niet veilig gehecht is, heeft die 40% volwassenen evenmin hun gevoel ontwikkeld. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Moeder der diagnoses. 

N.m.m. is een onveilige hechting de moeder der diagnoses en is het alsnog ontwikkelen van je gevoel de bodem onder je herstel, ongeacht van welke diagnose of van welk symptoom je wilt herstellen. Het ontwikkelen van je gevoel bestaat uit concrete vaardigheden, die ik beschrijf in mijn op 10 februari 2023 uit te geven boek ‘Grip op gevoel en emotie’, met als ondertitel: ‘Een gezond en evenwichtig gevoelsleven in vier stappen’.

 

 

Door het alsnog ontwikkelen van je gevoel ontwikkel je een veilige hechting. Hierdoor ben je in staat om een emotionele binding aan te gaan met een gelijkwaardige partner. Over je eigen aandeel in de problemen in de relatie kan ik je mijn boek hieronder over relaties aanraden. Zodra je je eigen aandeel weet, weet je ook wat het aandeel van de ander is. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel