Pleasegedrag loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Pleasegedrag loslaten

Er zijn heel veel redenen waarom mensen andere mensen pleasen. De vormen waarin dat gebeurt zijn dan ook talrijk. Mensen kunnen hinder ervaren van hun eigen pleasegedrag en zij willen dan ook vaak dit pleasegedrag loslaten. Daarvoor is het nodig eerst je eigen pleasegedrag als zodanig te herkennen. Wéten hoe je pleasegedrag er uit ziet is één; de eronder liggende beweegreden en oorzaak achterhalen is twee.

Waarom vertonen we pleasegedrag? Pleasegedrag kan ontstaan om iets te krijgen, bijvoorbeeld aandacht, waardering en/of bevestiging. Pleasegedrag kan ook onbewust worden ingezet om iets te voorkomen, bijvoorbeeld ruzie, afwijzing of verbaal geweld. Of uit angst om iemand kwijt te raken. Of uit schuldgevoel. Afijn, de redenen zijn zeer divers.

Om wie gaat het bij het pleasen? Pleasegedrag gaat altijd om de ander. Het pleasen doe je zowel vóór als ten opzichte ván de ander: om van de ander iets te krijgen of om bij de ander iets te voorkomen of vermijden. Dit maakt pleasegedrag een vorm van zelfverloochening, omdat je jezelf op een bepaald gebied inlevert, ten faveure van de ánder. Je dénkt overigens dat je de ander er een plezier mee doet, maar zelfs dat is niet waar.

Waar gaat het om bij pleasegedrag? Belangrijk is dat het bij pleasegedrag niet om de uiterlijke vorm gaat, maar om de intentie, dus de bedoeling en de eronder liggende beweegreden. Zo kan bepaald concreet gedrag voor de een controlegedrag zijn, en bij iemand anders pleasegedrag betreffen.

Hoe kan pleasegedrag eruit zien? De uitingsvormen van pleasegedrag zijn onbeperkt, zoals bijvoorbeeld het niet durven aansturen van je medewerkers, de aanschaf van een huis/boot/camper e.d. tegen je gevoel in, tot het willen van een kind om je moeder een kleinkind te gunnen. De gevolgen kunnen  groot zijn voor je leven, zowel privé als zakelijk. Pleasegedrag uit zich zowel in relationele als in zakelijke sfeer. En een pleaser pleast op beide fronten. Het is meer van een houding geworden, een gedragscomponent.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Maakt pleasegedrag gelukkig? Voor iedere pleaser geldt: pleasegedrag maakt niet gelukkig op de lange termijn. Daar waar men op de korte termijn voordeel hoopt en meent te boeken met het pleasegedrag, levert men op de lange termijn op emotioneel en geestelijk gebied en uiteindelijk ook op fysiek gebied in en is het een energievreter. De illusie van winst op de korte termijn maakt dat er energieverlies is op de lange termijn. Het is een energiesloper. En aangezien ook de ‘gepleaste’ er niet gelukkig van wordt, wordt er niemand gelukkig van pleasen.

Wat maakt het tot een energievreter? Het is een energievreter omdat je jezelf verloochent en omdat je over je grenzen heen laat gaan. Dat laatste is heel duidelijk als het bijvoorbeeld gaat om het moeilijk “nee” kunnen zeggen.

Wat kan er achter het niet “nee” kunnen zeggen zitten? Veel voorkomende aspecten zijn angst voor afwijzing, of bijvoorbeeld de gedachte ‘Wat zullen ze wel niet van mij denken’, of  bijvoorbeeld ‘Anders denken ze dat ik het niet kan’ en dergelijke.

Wat is de grootste illusie ten aanzien van pleasen? De allergrootste illusie is dat het zou helpen en dat het zou werken. Want dat doet het  niet… Het tegendeel is zelfs waar. Datgene wat je er het liefst door zou willen krijgen, bijvoorbeeld aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, er mogen zijn, serieus genomen worden, gehoord worden, en dergelijke, krijg je er niet mee. En datgene wat je er mee wil vermijden, bijvoorbeeld het verlies van je partner of van je baan, voorkom je er niet mee.

Wat is de op-een-na grootste illusie van pleasen? Dat je het pleasen voor de ander zou doen, want jouw dieperliggende motivatie ligt in jezelf: het krijgen van iets of het vermijden van iets. Vandaar dat pleasen naar de ander toe overkomt als een paradoxale boodschap. What you see is not what you get… (“‘en ik kan je ook niet uitleggen wat je wel ziet en wat je wel krijgt…’) De ander kan er geen vinger achter krijgen, maar het voelt voor de ander niet goed.

Hoe weet je dat pleasen niet werkt? Omdat datgene wat je er diep in je hart mee hoopt te bereiken, niet gerealiseerd wordt. Omdat datgene wat je er mee probeert te voorkomen, niet voorkomen wordt. Ondanks het pleasen krijg je niet de liefde, aandacht, waardering, en dergelijke die je wenst en voorkom je niet de afwijzing en de verwijten die je ermee wil vermijden.

Wat maakt dat pleasen niet werkt? Het werkt niet omdat het een oneigenlijk middel is voor het doel dat je er mee probeert te bereiken. Als het probleem al niet is dat je onvoldoende zou pleasen, kan pleasen ook niet de oplossing zijn. Het onderliggende probleem is altijd anders dan de pleaser denkt, zoals iets bij de ander zoeken wat die ander niet kan geven of het voorkomen van iets bij die ander wat die ander niet kan voorkomen. Dan is het probleem respectievelijk bijvoorbeeld de behoeftecompensatie  of de angst voor afwijzing van jezelf. Hiervoor kan jouw pleasegedrag nooit de oplossing zijn.

Wat maakt dat dan toch pleasegedrag wordt vertoond? Dat is omdat het iemand bekend voorkomt van vroeger. De manieren waarop dat is ontstaan, zijn legio. Het betreft vaak het pleasen of troosten of helpen van (een van) de ouders. De bron hiervan kan zijn het te doen hebben (gehad) met (een van) de ouders. En als er bijvoorbeeld sprake is van het voorkomen van afwijzing, heeft dit vroeger ook op de een of andere manier een rol gespeeld. We herhalen onbewust patronen van vroeger, om te krijgen wat we vroeger gemist hebben aan aandacht, waardering en bevestiging en dergelijke. En we doen dit op een manier die ons van vroeger bekend voorkomt.

Wat bereik je met pleasegedrag? Niet de lieve vrede, maar ruzie. Niet dat je aardig gevonden wordt maar dat je over je heen laat lopen. Niet het behouden van je relatie maar een relatiebreuk. Niet dat wat je wilt, maar juist het tegenovergestelde. Je krijgt door pleasegedrag dus niet wat je wenst en wel wat je juist niet wenst. En daarnaast nog weglek van je energie erbij. 

Wat bereik je met je pleasegedrag loslaten? Daar bereik je rust mee. Met je pleasegedrag loslaten bereik je transparantie. 

Wat maakt dat pleasegedrag een veroorzaker is van energieweglek? Omdat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt. Of die je liever anders wilt, of op een ander moment, of met andere mensen, of op een andere manier, of op een andere locatie, of in een andere kleur, of in een andere vorm, of met andere specificaties, of…. Het niet luisteren naar wat je werkelijk wil, kan zowel lichamelijke vermoeidheid als geestelijke futloosheid veroorzaken.

Hoe kun je je pleasegedrag loslaten? Allereerst moet je je eigen pleasegedrag  leren herkennen. Pleasegedrag kan er diverser uit zien dan de eronder liggende en onbewuste beweegredenen. Die onbewuste beweegredenen vormen iemands blinde vlek. Als je weet wat de voedingsbron is van jouw pleasegedrag, kun je dáár mee aan de slag en werk je concreet aan je pleasegedrag en het moeilijk “nee” kunnen zeggen. Het is makkelijker om de eronder liggende beweegredenen te herkennen, omdat je dat voelt (als afwijzing, als eenzaamheid, als controleverlies, en dergelijke). Als je met de eronder liggende beweegreden aan de slag gaat, kom je er vanzelf achter op welke manieren je nog meer pleasegedrag vertoonde.

Wat kun je nu al praktisch doen om je grenzen aan te geven? Als iemand je iets vraagt, kun je beginnen met te zeggen: “Ik zal er over nadenken” of “Ik zal het in overweging nemen” of “Je hoort nog van me”. De processen die er daarná in je omgaan, hebben met je vroegere beweegredenen te maken. Waar ben je dan diep in je hart bang voor? Het cont(r)act te verliezen? Die grotere opdracht niet te krijgen? Je relatie te verspelen? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Als het dan om bijvoorbeeld angst voor afwijzing zou gaan, moet ik eerst achterhalen waardoor jouw angst voor afwijzing vroeger is ontstaan. Dan kun je uitkomen op aspecten als bijvoorbeeld controlegedrag en impulsief gedrag en dergelijke, aspecten die ogenschijnlijk niets met pleasegedrag te maken hebben. De voedingsbron daarvan zit altijd in vroeger. Als je dat inzichtelijk hebt, kun je dáármee aan de slag.

Kortom: pleasegedrag is niet wat het lijkt: je doet het voor jezelf in plaats van voor de ander, je bereikt er niet mee wat je wenst en niemand wordt er gelukkiger van. Onder je pleasegedrag zitten onbewuste beweegredenen van vroeger. Door daar concreet mee aan de slag te gaan, kun je je pleasegedrag loslaten.


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel