Piekeren loslaten

Piekeren

Piekeren wordt altijd als een van de aspecten genoemd die iemand wil loslaten, ongeacht waar men voor komt:(relatie, werk, burn-out, angst- en paniekklachten, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, eenzaamheid, gevoelig zijn voor afwijzing, e.d.) Het piekeren is dan een (zeer) onaangenaam bij-effect van de andere aspecten waar iemand hinder van ondervindt. 

Welke blinde vlekken spelen een rol?

Je geeft aan dat je last hebt van bijvoorbeeld een van de hierboven genoemde aspecten. Wat je dan niet weet is dat daar ook vaak de redderrol en de slachtofferrol bij zitten en dat er bindingsangst en angst voor controleverlies onder zitten. Die zijn dan nog onzichtbaar voor je en de specifieke uitingsvormen daarvan vormen nog jouw blinde vlek.  

Wat is de functie van piekeren?

Piekeren heeft altijd een functie. Omdat piekeren echter als hinderlijk wordt ervaren, willen we er vanaf. De functie van piekeren is dat het jou iets wil zeggen. En dat je blijft piekeren komt omdat je er niet naar luistert. Je stopt die gedachten weg, maar gedachten laten zich niet wegstoppen. In tegendeel: dan dringen ze zich nog harder aan je op, net zo lang tot je er wel naar luistert.

Luisteren naar piekergedachten

Luisteren naar je piekergedachten is het enige juiste dat je kunt doen, omdat er in die piekergedachten wel degelijk een boodschap zit. Dat je die boodschap niet wilt horen, is een ander verhaal. Je doet er goed aan die boodschap wel degelijk aan te horen, omdat het je behoedt voor (nog meer) (naderend) onheil. 

Hoe anders?

Dat je die gedachten niet wilt, is omdat je dan iets op een andere manier zou moeten doen, zoals bij voorbeeld je relatie, je werk, je huis, het contact met je ouders of met je kinderen, je financiën, e.d. Onbewust verzet je je hiertegen. Toch is het iets anders moeten doen niet de wérkelijke reden dat je piekert.

Wat is de werkelijke oorzaak van piekeren?

De wérkelijke oorzaak dat je piekert is dat je niet weet hóe je het anders kunt doen. Omdat je niet weet hóe je iets zou moeten aanpakken, verzet je je tegen de gedachten die over dat aspect (relatie, werk, huis, e.d.) gaan. Het niet luisteren naar je piekergedachten is op die manier hét recept om die piekergedachten te laten toenemen.

Hoe kun je iets het beste aanpakken?

Dat je niet weet hoe je iets het beste zou kunnen aanpakken, komt omdat je vanuit je jeugd niet de daarvoor benodigde gedrags- en communicatieve vaardigheden aangeleerd hebt gekregen. En van daaruit heb je die niet verder kunnen ontwikkelen

Wat is jouw angst?

Jouw angst voor het toelaten van die piekergedachten is jouw angst uit jouw jeugd. Het is ook die onmacht en die machteloosheid die je voelt om je probleem op te lossen. Als kind was je natuurlijk ook machteloos en voelde je je onmachtig om om te gaan met de dingen die je meemaakte. Het is díe angst die je als volwassene nog voelt en vanuit die angst stop je nuttige gedachten weg, omdat je nog steeds denkt dat je daar niet mee kunt dealen. 

Waarom blij zijn met je piekergedachten?

En dan rest jou niets anders dan je tegen die gedachten te verzetten, waardoor die gedachten vervolgens piekergedachten worden. Hierbij is het goed nieuws dat die piekergedachten pas weggaan en oplossen als je die gedachten actief toelaat. Tót die tijd zullen die piekergedachten zich aan jou opdringen, juist omdat je niet naar ze luistert. Die piekergedachten zijn echter bijzonder nuttig, functioneel en zeer waardevol. Ze hebben jou echt iets heel belangrijks te vertellen, daarom zijn het zulke volhouders. En daar mag je blij mee zijn. Daar kom je vanzelf achter als je ze actief gaat toelaten. Je kunt je piekergedachten zien als het rode olielampje in je auto. Ook dat lampje waarschuwt jou en behoedt jou voor erger. 

Waarom is het een leerproces?

Piekergedachten kunnen overal over gaan. Het is de kunst om te achterhalen waar jouw gedachten over gaan. En daarvoor is het nodig om die gedachten actief toe te laten. Dat is een leerproces, omdat je tot nu toe het tegenovergestelde hebt gedaan.

Wat maakt piekeren een grote veroorzaker van slaapproblemen?

Piekeren is ook een grote veroorzaker van slaapproblemen. Ons brein gaat dan door als we in bed liggen, ook als we ons daar niet van bewust zijn. Ons onbewuste gaat dus gewoon door  met het verzet, ook als we willen slapen. Vanaf het moment dat ik besloot mijn piekergedachten toe te laten, deed ik mijn best om te kijken over welk onderwerp mijn brein zo bezig was. Ik was dan echt aan het zoeken en liet mijn gedachten actief toe. Als dat ’s nachts was, schreef ik dat op in een kladblokje dat ik daarvoor naast mijn bed had liggen. Doordat ik me niet meer tegen mijn gedachten verzette, kreeg ik meer beeld waarover ik piekerde, en in de loop van de dagen en weken kreeg ik volledig inzichtelijk wat het feitelijk was wat mijn onderliggende angst (mijn angst van vroeger, van toen ik een kind was) was. 

Oplossingen

Doordat ik die angst inzichtelijk kreeg, kon ik er vervolgens oplossingen voor bedenken. Mijn angst was van vroeger. Als klein meisje had ik natuurlijk niet die oplossingen kunnen bedenken, maar nu als volwassene kon ik dat wel: ik legde een A-viertje op tafel en als ik een mogelijke oplossing bedacht, schreef ik die erop.

Wat was een zeer positief bij-effect?

Wat ik merkte was een zeer bijzonder positief bij-effect: doordat ik die gedachten daarover actief toeliet, raakte ik mijn angst kwijt, zelfs nog voordat ik een definitieve oplossing had gevonden voor mijn probleem. Hierdoor wist ik dat het mijn verzét tegen mijn gedachten was waardoor mijn angst van vroeger, van toen ik een klein kind was, werd getriggerd. En als volwassene kon ik feitelijk met de oplossingen aan de gang, waardoor ik keuzes maakte (die ik tot dan toe niet had gemaakt), waardoor mijn probleem zich uiteindelijk oploste.

Rust in je hoofd

Wát het probleem op zich is, is niet belangrijk: het gaat om het mechanisme van je verzet tegen je piekergedachten over jouw probleem. Het is door het stoppen met je verzet tegen je piekergedachten waardoor je rust in je hoofd krijgt.

Kortom: door het actief toelaten van je piekergedachten, lost je angst over je probleem vanzelf op en komen er oplossingen in beeld, waardoor je alsnog keuzes kunt maken, die je vanuit je angst als klein kind niet kon maken en nu wel kunt maken, waardoor je je probleem oplost. Wat eerst een probleem was, is daarna iets waar jij vrede mee hebt, waardoor je rust in je hoofd krijgt. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.