Piekeren loslaten

Piekeren

Piekeren wordt altijd als een van de aspecten genoemd die iemand wil loslaten, ongeacht waar men voor komt:(relatie, werk, burn-out, angst- en paniekklachten, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, eenzaamheid, gevoelig zijn voor afwijzing, e.d.) Het piekeren is dan een (zeer) onaangenaam bij-effect van de andere aspecten waar iemand hinder van ondervindt. 

Welke blinde vlekken spelen een rol?

Je geeft aan dat je last hebt van bijvoorbeeld een van de hierboven genoemde aspecten. Wat je dan niet weet is dat daar ook vaak de redderrol en de slachtofferrol bij zitten en dat er bindingsangst en angst voor controleverlies onder zitten. Die zijn dan nog onzichtbaar voor je en de specifieke uitingsvormen daarvan vormen nog jouw blinde vlek.  

piekeren als radertjes in je hoofd die maar doorgaanWat is de functie van piekeren?

Piekeren heeft altijd een functie. Omdat piekeren echter als hinderlijk wordt ervaren, willen we er vanaf. De functie van piekeren is dat het jou iets wil zeggen. En dat je blijft piekeren komt omdat je er niet naar luistert. Je stopt die gedachten weg, maar gedachten laten zich niet wegstoppen. In tegendeel: dan dringen ze zich nog harder aan je op, net zo lang tot je er wel naar luistert.

Luisteren naar piekergedachten

Luisteren naar je piekergedachten is het enige juiste dat je kunt doen, omdat er in die piekergedachten wel degelijk een boodschap zit. Dat je die boodschap niet wilt horen, is een ander verhaal. Je doet er goed aan die boodschap wel degelijk aan te horen, omdat het je behoedt voor (nog meer) (naderend) onheil. 

Hoe anders?

Dat je die gedachten niet wilt, is omdat je dan iets op een andere manier zou moeten doen, zoals bij voorbeeld je relatie, je werk, je huis, het contact met je ouders of met je kinderen, je financiën, e.d. Onbewust verzet je je hiertegen. Toch is het iets anders moeten doen niet de wérkelijke reden dat je piekert.

Wat is de werkelijke oorzaak van piekeren?

De wérkelijke oorzaak dat je piekert is dat je niet weet hóe je het anders kunt doen. Omdat je niet weet hóe je iets zou moeten aanpakken, verzet je je tegen de gedachten die over dat aspect (relatie, werk, huis, e.d.) gaan. Het niet luisteren naar je piekergedachten is op die manier hét recept om die piekergedachten te laten toenemen.

Hoe kun je iets het beste aanpakken?

Dat je niet weet hoe je iets het beste zou kunnen aanpakken, komt omdat je vanuit je jeugd niet de daarvoor benodigde gedrags- en communicatieve vaardigheden aangeleerd hebt gekregen. En van daaruit heb je die niet verder kunnen ontwikkelen

Wat is jouw angst?

Jouw angst voor het toelaten van die piekergedachten is jouw angst uit jouw jeugd. Het is ook die onmacht en die machteloosheid die je voelt om je probleem op te lossen. Als kind was je natuurlijk ook machteloos en voelde je je onmachtig om om te gaan met de dingen die je meemaakte. Het is díe angst die je als volwassene nog voelt en vanuit die angst stop je nuttige gedachten weg, omdat je nog steeds denkt dat je daar niet mee kunt dealen. 

een meter waarbij je in het groen blijft als je keuzes maakt en in de gevarenzone terecht komt als je dat niet doetWaarom blij zijn met je piekergedachten?

En dan rest jou niets anders dan je tegen die gedachten te verzetten, waardoor die gedachten vervolgens piekergedachten worden. Hierbij is het goed nieuws dat die piekergedachten pas weggaan en oplossen als je die gedachten actief toelaat. Tót die tijd zullen die piekergedachten zich aan jou opdringen, juist omdat je niet naar ze luistert. Die piekergedachten zijn echter bijzonder nuttig, functioneel en zeer waardevol. Ze hebben jou echt iets heel belangrijks te vertellen, daarom zijn het zulke volhouders. En daar mag je blij mee zijn. Daar kom je vanzelf achter als je ze actief gaat toelaten. Je kunt je piekergedachten zien als het rode olielampje in je auto. Ook dat lampje waarschuwt jou en behoedt jou voor erger. 

Waarom is het een leerproces?

Piekergedachten kunnen overal over gaan. Het is de kunst om te achterhalen waar jouw gedachten over gaan. En daarvoor is het nodig om die gedachten actief toe te laten. Dat is een leerproces, omdat je tot nu toe het tegenovergestelde hebt gedaan.

Wat maakt piekeren een grote veroorzaker van slaapproblemen?

Piekeren is ook een grote veroorzaker van slaapproblemen. Ons brein gaat dan door als we in bed liggen, ook als we ons daar niet van bewust zijn. Ons onbewuste gaat dus gewoon door  met het verzet, ook als we willen slapen. Vanaf het moment dat ik besloot mijn piekergedachten toe te laten, deed ik mijn best om te kijken over welk onderwerp mijn brein zo bezig was. Ik was dan echt aan het zoeken en liet mijn gedachten actief toe. Als dat ‘s nachts was, schreef ik dat op in een kladblokje dat ik daarvoor naast mijn bed had liggen. Doordat ik me niet meer tegen mijn gedachten verzette, kreeg ik meer beeld waarover ik piekerde, en in de loop van de dagen en weken kreeg ik volledig inzichtelijk wat het feitelijk was wat mijn onderliggende angst (mijn angst van vroeger, van toen ik een kind was) was. 

Oplossingen

Doordat ik die angst inzichtelijk kreeg, kon ik er vervolgens oplossingen voor bedenken. Mijn angst was van vroeger. Als klein meisje had ik natuurlijk niet die oplossingen kunnen bedenken, maar nu als volwassene kon ik dat wel: ik legde een A-viertje op tafel en als ik een mogelijke oplossing bedacht, schreef ik die erop.

Wat was een zeer positief bij-effect?

Wat ik merkte was een zeer bijzonder positief bij-effect: doordat ik die gedachten daarover actief toeliet, raakte ik mijn angst kwijt, zelfs nog voordat ik een definitieve oplossing had gevonden voor mijn probleem. Hierdoor wist ik dat het mijn verzét tegen mijn gedachten was waardoor mijn angst van vroeger, van toen ik een klein kind was, werd getriggerd. En als volwassene kon ik feitelijk met de oplossingen aan de gang, waardoor ik keuzes maakte (die ik tot dan toe niet had gemaakt), waardoor mijn probleem zich uiteindelijk oploste.

Vrouw die zich ontspant, geniet en rust in haar hoofd heeftRust in je hoofd

Wát het probleem op zich is, is niet belangrijk: het gaat om het mechanisme van je verzet tegen je piekergedachten over jouw probleem. Het is door het stoppen met je verzet tegen je piekergedachten waardoor je rust in je hoofd krijgt.

Kortom: door het actief toelaten van je piekergedachten, lost je angst over je probleem vanzelf op en komen er oplossingen in beeld, waardoor je alsnog keuzes kunt maken, die je vanuit je angst als klein kind niet kon maken en nu wel kunt maken, waardoor je je probleem oplost. Wat eerst een probleem was, is daarna iets waar jij vrede mee hebt, waardoor je rust in je hoofd krijgt. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178