Piekeren loslaten

Ammy van BedafPiekeren

Piekeren

Piekeren wordt altijd als een van de aspecten genoemd die men wil loslaten, ongeacht waar men voor komt. Het piekeren is dan een (zeer) onaangenaam bij-effect van de andere aspecten waar iemand hinder van ondervindt. 

Piekeren loslaten

Wat is de functie van piekeren?

Piekeren heeft altijd een functie. Omdat piekeren echter als hinderlijk wordt ervaren, willen we er vanaf. De functie van piekeren is dat het jou iets wil zeggen. En dat je blijft piekeren, komt onder andere omdat je er niet naar luistert.
Wat piekeren echter tot piekeren maakt, is dat je de gedachten die zich zo aan jou opdringen, ook nog eens wegstopt. En dat laten die gedachten niet op zich zitten…

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Wegstoppen

Je stopt die gedachten weg, maar gedachten laten zich niet wegstoppen. 
In tegendeel: dan dringen ze zich nog harder aan je op, net zo lang tot je er wel naar luistert.
Die gedachten heb je namelijk niet voor niets. Jouw gedachten willen echt jouw aandacht. En dat zoeken ze net zo lang tot jij jouw gedachten de aandacht geeft die ze verdienen. 

Luisteren naar piekergedachten

Luisteren naar je piekergedachten is het enige juiste dat je kunt doen, omdat er in die piekergedachten wel degelijk een boodschap zit. Dat je die boodschap niet wilt horen, is een ander verhaal. Je doet er goed aan die boodschap wel degelijk aan te horen, omdat het je behoedt voor (nog meer) (naderend) onheil. 

Hoe anders?

Dat je die gedachten niet wilt, is omdat je dan iets op een andere manier zou moeten doen, zoals bij voorbeeld je relatie, je werk, je huis, het contact met je ouders of met je kinderen, je financiën, e.d., waar je ook over piekert. Onbewust verzet je je hiertegen.
Toch is het iets-anders-moeten-doen niet de wérkelijke reden dat je piekert.

Wat is de werkelijke oorzaak van piekeren?

De wérkelijke oorzaak dat je piekert is dat je niet weet hóe je het anders kunt doen. Omdat je niet weet hóe je iets zou moeten aanpakken, verzet je je tegen jouw gedachten die over dat aspect (relatie, werk, huis, e.d.) gaan. Het niet luisteren naar je piekergedachten is hét recept om die piekergedachten te laten toenemen.

Hoe kun je iets het beste aanpakken?

Dat je niet weet hoe je iets het beste zou kunnen aanpakken, komt omdat je vanuit je jeugd niet de daarvoor benodigde gedrags- en communicatieve vaardigheden aangeleerd hebt gekregen. En van daaruit heb je die niet verder kunnen ontwikkelen. 

Wat is jouw angst?

Jouw angst voor het toelaten van die piekergedachten is jouw angst uit jouw jeugd. Het is ook die onmacht en die machteloosheid die je voelt om je probleem op te lossen. Als kind was je natuurlijk ook machteloos.

Onmachtig

Als kind voelde je je onmachtig om om te gaan met de dingen die je meemaakte. Het is díe angst die je als volwassene nog voelt en vanuit die angst stop je nuttige gedachten weg, omdat je nog steeds denkt dat je daar niet mee kunt dealen. 

Waarom blij zijn met je piekergedachten?

En dan rest jou niets anders dan je tegen die gedachten te verzetten, waardoor die gedachten vervolgens piekergedachten worden. Hierbij is het goed nieuws dat die piekergedachten pas weggaan en oplossen als je die gedachten actief toelaat. Tót die tijd zullen die piekergedachten zich aan jou opdringen, juist omdat je niet naar ze luistert.

Waardevol

Die piekergedachten zijn echter bijzonder nuttig, functioneel en zeer waardevol. Ze hebben jou echt iets heel belangrijks te vertellen, daarom zijn het zulke volhouders. En daar mag je blij mee zijn. Daar kom je vanzelf achter als je ze actief gaat toelaten. Je kunt je piekergedachten zien als het rode olielampje in je auto. Ook dat lampje waarschuwt jou en behoedt jou voor erger. 

Waarom is het een leerproces?

Piekergedachten kunnen overal over gaan. Het is de kunst om te achterhalen waar jouw gedachten over gaan. En daarvoor is het nodig om die gedachten actief toe te laten, om die gedachten er te laten zijn. Dat is een leerproces, omdat je tot nu toe het tegenovergestelde hebt gedaan.

Wat maakt piekeren een grote veroorzaker van slaapproblemen?

Piekeren is ook een grote veroorzaker van slaapproblemen. Ons brein gaat dan door als we in bed liggen, ook als we ons daar niet van bewust zijn. Ons onbewuste gaat dus gewoon door  met het verzet, ook als we willen slapen. 

Onderwerpen

Vanaf het moment dat ik besloot mijn piekergedachten toe te laten, deed ik mijn best om te kijken over welk onderwerp mijn brein zo bezig was. Ik was dan echt aan het zoeken en liet mijn gedachten actief toe.

‘s Nachts

Als dat ‘s nachts was, schreef ik dat op in een kladblokje dat ik daarvoor naast mijn bed had liggen. Doordat ik me niet meer tegen mijn gedachten verzette, kreeg ik meer beeld waarover ik piekerde. In de loop van de daar op volgende dagen en weken kreeg ik volledig inzichtelijk wat het feitelijk was wat mijn onderliggende angst (mijn angst van vroeger, van toen ik een kind was) was. 

Oplossingen

Doordat ik die angst inzichtelijk kreeg, kon ik er vervolgens oplossingen voor bedenken. Mijn angst was echt van vroeger. Als klein meisje had ik natuurlijk niet die oplossingen kunnen bedenken. Nu als volwassene kon ik dat wel: ik legde een A-viertje op tafel en als ik een mogelijke oplossing bedacht, schreef ik die erop.

Wat was een zeer positief bij-effect?

Wat ik merkte was een zeer bijzonder positief bij-effect: doordat ik die gedachten daarover actief toeliet, raakte ik mijn angst kwijt, zelfs nog voordat ik een definitieve oplossing had gevonden voor mijn probleem. Hierdoor wist ik dat het mijn verzét tegen mijn gedachten was waardoor mijn angst van vroeger, van toen ik een klein kind was, werd getriggerd.

Oplossingen

En als volwassene kon ik feitelijk met de oplossingen aan de gang.
Hierdoor maakte ik keuzes .
Dat bleken keuzes te zijn die ik tot dan toe niet had gemaakt. 
Daarom vroeg mijn brein zoveel aandacht voor mijn gedachten.

Rust in je hoofd

Wát het probleem op zich is, is niet belangrijk: het gaat om het mechanisme van je verzét tegen je piekergedachten over jouw probleem.
Het is door het stoppen met je verzet tegen je piekergedachten waardoor je rust in je hoofd krijgt.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Toelaten

Door het actief toelaten van je piekergedachten, lost je angst over je probleem vanzelf op en komen er oplossingen in beeld. Hierdoor kun je alsnog keuzes maken, die je vanuit je angst als klein kind niet kon maken en nu wel kunt maken, waardoor je je probleem oplost. Wat eerst een probleem was, is daarna iets waar jij vrede mee hebt, waardoor je rust in je hoofd krijgt. 

Hoe

Hoe je van jouw piekergedachten loskomt, leer ik je in een gratis en vrijblijvende video.
In deze video laat ik je de do’s en dont’s (de valkuilen) zien bij het loslaten van jouw piekeren en malen. Zie hoe ik de ‘piekercode’ heb gekraakt, waardoor jij van jouw piekeren en malen afkomt. 
Scroll daarvoor naar beneden en klik op de oranje knop ‘Video zien’ !


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel