Patronen zijn te veranderen

Als je veel emotionele pijn in of na je relatie hebt, investeer je te veel in de liefde. Dit heeft zijn voedingsbodem in je jeugd. Onbewust en onbedoeld zoeken we een partner waarbij we de patronen van vroeger kunnen herhalen. Dat wat we niet bij onze ouders konden, kunnen we wel bij onze partner en we gaan net zo lang door tot de partner verandert (wat niet zal gebeuren) of tot we zelf futloos, radeloos en/of depressief zijn en er bijna aan onderdoor gaan.

Voor een structurele verandering is het nodig dat je weet wat de dieperliggende oorzaken zijn van je huidige gedrag en dat je weet hoe jouw compensatiebehoefte er uit ziet: welke aspecten van vroeger dat zijn en hoe je die nu nog zelf in stand houdt.

Er zijn algemene patronen te benoemen waardoor je niet meer in dezelfde valkuil stapt in relaties.
Dit zijn algemene patronen, die echter niet aangeven waarom jij met dat bepaalde aspect zo’n moeite hebt. Dat laatste is maatwerk en daarvoor is inzicht nodig in jouw compensatiebehoefte van in jouw jeugd onvervulde behoeften.

De patronen kunnen de volgende zijn:

Je gaat leren inzien wanneer een relatie je niets te bieden heeft.

Je kickt af van de drang om je seksualiteit in te zetten in een relatie met een niet al te happige of met een onmogelijke of met een emotioneel onbereikbare partner.

Je maakt afspraakjes met iemand en staat er bij stil of je hem of haar leuk vindt, of je het gezellig hebt, of je hem of haar aardig vindt. Je denkt hier bewust over na en gaat met niemand van hen naar bed.

Je wilt een echte partner of anders helemaal niemand. Je gaat geen compromissen meer aan.

Als je aan jezelf werkt, krijg je in de gaten wanneer een relatie onmogelijk is en krijg je in de gaten wanneer iemand een goede partner voor je is.

Jouw vermogen om werkelijk intimiteit met iemand te verdragen is gering. Hier ben je je niet van bewust, want je weet niet anders.
In je ouderlijke huis is geen intimiteit geweest, misschien alleen gevechten en wapenstilstanden, waarbij iedere wapenstilstand mogelijk het volgende gevecht alweer zo’n beetje inluidde.
Er was misschien veel pijn en spanning en af en toe een beetje verlichting van die pijn en spanning, maar er was geen sprake van werkelijke harmonie, intimiteit of liefde.
Misschien dat je als reactie op bepaalde aspecten in je jeugd onbewust een manier hebt ontwikkeld om in de liefde veel te geven zonder daar ooit iets voor terug te vragen.
Je komt uit die valstrik van zelfopoffering komen en weet wat je niet moet doen. Je legt niet meer je hele ziel en zaligheid in je relatie. Je probeert niet meer de ander te veranderen en je blijft niet meer aan een dood paard trekken.

Je volgende taak is te leren omgaan met partners die je aardig vindt, ook al vind je hen dan misschien een beetje saai. Je ondergaat een gevoel van verveling als je in het gezelschap van aardige partners bent.
In tegenstelling tot wat je gewend bent en waar je (vanuit vroeger) onbewust elke keer weer naar op zoek bent, luiden er geen klokken, is er geen geknal van vuurwerk, en vallen er geen sterren van de hemel. Er is óók geen aantrekken en afstoten, conflicten, emotionele onrust, gepieker, aan en uitgaan van je relatie, een emotioneel onbereikbare partner, enzovoorts. Dit was wat je aan de ene kant niet wilde en waar je tegelijkertijd ook niet zonder kon. Jouw partner trouwens ook niet, want daar hadden jullie elkaar onbewust op geselecteerd.
Als er geen sprake is van een zekere opwinding, voel je je in het algemeen onthand, prikkelbaar en weinig op je gemak, een gemoedstoestand die je het etiket ‘verveling’ geeft.

Je voelt je ongemakkelijk in het gezelschap van een partner die aardig, attent en in jou geïnteresseerd is. Dat kan te benauwend voor je zijn. Oprechte aandacht, dat je er mag zijn zoals je bent en dat je serieus genomen wordt, ben je namelijk vanuit vroeger niet gewend. Daar voel je je dan ook ongemakkelijk bij.

Je wordt in je doen en laten meer geprikkeld door partners die voor jou een uitdaging zijn dan door gewoon aardige partners.
Als je niet hoeft te manoeuvreren en te manipuleren en jezelf op te offeren om je relatie aan de gang te houden, vind je het moeilijk om contact met een partner te hebben en om je prettig en op je gemak bij hem of haar te voelen.

Omdat je gewend bent aan opwinding, pijn en strijd en de daarbij behorende overwinning of nederlaag, zijn contacten die deze voor jou belangrijke aspecten ontberen te saai om interessant te zijn en bovendien brengen deze je van je stuk.

Aan de ene kant wil je rust; aan de andere kant voel je je minder op je gemak in het gezelschap van evenwichtige, betrouwbare en opgewekte partners. Je voelt je er zelfs minder op je gemak dan in het gezelschap van emotioneel afstandelijke, niet beschikbare, emotioneel onbereikbare of ongeïnteresseerde partners.

Iemand die te veel in de liefde investeert is gewénd aan negatieve karaktertrekken en gedragingen en je zult je daarbij meer op je gemak voelen dan bij daaraan tegenovergesteld gedrag, tenzij en totdat je aan jezelf werkt om hierin verandering te brengen.

Zolang je niet kunt leren op een ontspannen manier om te gaan met een partner die jouw belangen even zwaar laat wegen als die van hem of haarzelf, zit het er voor jou niet in een evenwichtige en gelijkwaardige relatie tot stand te brengen en in stand te houden.

Hiertoe moet je jezelf alsnog emotioneel opvoeden. Als je weet voor welke onvervulde emotionele behoeften jij compensatie zoekt, en als je weet hoe je zelf invulling kunt geven aan deze vroeger onvervulde emotionele behoeften, zul je hier geen compensatie meer voor zoeken bij je huidige of toekomstige partner.

Kortom: door te werken aan je eigen onvervulde emotionele behoeften (waar je emotionele pijn, onrust en gepieker het gevolg van zijn), heb je daar geen partner meer voor nodig, waardoor je een meer evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan kunt gaan.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]