Passie ontdekken en het loslaten van keuzes van je ouders

Ammy van Bedafdepressief

Passie ontdekken

Je passie ontdekken doe je door het stoppen met de dingen die je niet leuk vindt en door het doen van de dingen die je leuk vindt. Daarvoor heb je een aantal vaardigheden nodig, die in dit artikel worden behandeld en uitgelegd. Je zult dan vanzelf merken in hoeverre je tot nu toe je eigen leven hebt geleefd of volgens de voorkeuren van je ouders hebt geleefd.

passie

Zelfverloochening

Het is onwaarschijnlijk dat mensen die met vermoeidheid of futloosheid, psychosomatische klachten, stress of spanningen, depressiviteit, eenzaamheid, angsten, verslavingen of burn-out te maken hebben, het door hen gekozen leven leiden. Het zijn namelijk symptomen van zelfverloochening; zelfverloochening is de gemeenschappelijke noemer die bij al deze aspecten een rol spelen. 

Blinde vlek

‘Loslaten van keuzes van je ouders‘ of van ‘zelfverloochening’ is niet iets waar je op zult googelen. Dat is omdat we niet door hebben in hoeverre onze ouders in ons huidige leven een rol spelen. Dat is een blinde vlek. Waar we wel tegenaan lopen, zijn aspecten als bijvoorbeeld onlustgevoelens, leegte, moeite hebben met het maken van keuzes, moeilijk nee kunnen zeggen e.d. 

Veertigprocenters

Sinds ongeveer mijn dertigste, dat is 31 jaar geleden, is het mij opgevallen dat ik in wetenschappelijk onderzoek het percentage van 40 tegenkwam. Niet 35%, niet 45%, maar elke keer 40%. De eerste keer dat ik dit percentage las, ging over een onderzoek onder Canadese vrouwen, waarvan 40% het niet bezwaarlijk zou vinden als hun man ‘s nachts in zijn slaap zou komen te overlijden, een vreedzame dood dus.

Oplossing

We kunnen dan aannemen dat die vrouwen in een ongelukkig huwelijk zaten waar ze zelf niet uit konden. Ze meenden dat het stille verscheiden van hun (v)echtgenoot de oplossing zou zijn, niet wetend dat ze hun eigen patronen van vroeger ook na het heengaan van hun echtgenoot weer zouden voortzetten.  

Patronen van vroeger

Later kwam ik dit percentage tegen in de omvang van het aantal volwassenen, wereldwijd, dat in de jeugd met wat ik ‘patronen van vroeger’ noem, te maken heeft gehad: affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijk mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik. Ook dit percentage is 40%. Het was op dit moment dat ik me dat percentage van 40 herinnerde over die Canadese vrouwen. 

Scheidingen

Een ander percentage dat richting de 40 gaat is het aantal echtscheidingen. En onlangs las ik dat 40% van de huidige volwassenen niet een veilige hechtingsstijl heeft ontwikkeld. Ik vermoed dat er een grote overlap zit tussen deze verschillende groepen ‘veertigprocenters’. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Emotionele afhankelijkheid

Wat heeft dat te doen met het loslaten van de keuzes van je ouders? Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is  een opvoeding nodig die leidt tot emotionele onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de jong-volwassene, die daardoor een positief zelfbeeld ontwikkelt en met een gezonde dosis zelfvertrouwen deel gaat nemen aan de wereld van de volwassenen qua studie, relatie en werk. 

Zelfvertrouwen

Ouders die tot die 40% behoren en zelf niet het benodigde zelfvertrouwen hebben kunnen ontwikkelen, doen, net zoals hun ouders, hun best, maar zijn niet in staat om hun kinderen dat te geven wat ze zelf ontbeerd hebben en daardoor zich niet hebben kunnen (door)ontwikkelen.

Ontwikkeling

De emotionele en cognitieve (betreft het opdoen van kennis) ontwikkeling begint al vrij snel na de geboorte. Dergelijke patronen worden zo, onbedoeld en onbewust, van generatie op generatie doorgegeven. Zo zijn het ook de ouders die naar zekerheid zoeken en die dat vooral doen in geld en een vaste baan, die vervolgens, goedbedoeld, hun kinderen ook die boodschap meegeven.

Ouders

En dat doen die ouders ook, als de kinderen liever iets anders willen doen. Je kunt jezelf het meest ontwikkelen in datgene wat je het leukst vindt om te doen. Veel van mijn klanten hebben echter bewust of onbewust werk gezocht waarvoor ze goedkeuring van hun ouders kregen. Of waarvoor ze in ieder geval geen afkeuring kregen. 

Niet meer dan 20-30%

Onbewust worden zo de patronen van vroeger van de ouders doorgegeven aan hun kinderen. Kinderen die op hun beurt, net zoals hun ouders, niet hun passie zullen ontwikkelen.. 
Ik geloof dan ook dat iemand die in de jeugd met die patronen van vroeger te maken heeft gehad, niet meer dan 20-30 van diens eigen potentieel heeft aangeboord. Dat baseer ik op wat ik bij mijn klanten zie. 

Gevolgen

Uitingsvormen daarvan zijn vermoeidheid of futloosheid, burn-out, psychosomatische klachten, stress of spanningen, depressiviteit, een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, angsten, verslavingen (eten, drinken, drugs, internet, social media, relatie, work-aholic) etc. tijdens welke vervanging wordt gezocht voor gezonde triggers van ons beloningssysteem in onze hersenen.

Gezonde triggers

Gezonde triggers zijn voldoening schenkende en tevredenheid biedende activiteiten. Als die er niet zijn, lijkt het op de korte termijn aantrekkelijk om daarvoor surrogaat-vervangers te ‘zoeken’ in de vorm van verslavingen. Op de lange termijn is dat beschadigend en funest voor je levensgeluk

Opleidingskeuze en beroepskeuze

De volwassenen die in hun jeugd in mindere of in meerdere mate zijn beïnvloed in de opleidingskeuze en in de beroepskeuze door de ouders, hebben een grotere kans om later vast te lopen in hun loopbaan. Dit heeft ook invloed op hun relatie.
Als je niet je eigen keuze volgt ten aanzien van je opleiding en je beroep, zul je niet je passie ontdekken. 

Interesse

En andersom is ook waar: als je nog niet je passie hebt ontdekt, heb je niet je echte interesse ontwikkeld. Dat komt omdat je daar in je jeugd niet in aangemoedigd en niet in geënthousiasmeerd bent. Aanmoediging en belangstelling en interesse is namelijk voldoende om een interesse te ontdekken. Het is zelfs nodig om een interesse te ontwikkelen en niet te laten doodbloeden. En vanuit grote interesse en belangstelling van de kant van je ouders kun je vervolgens je passie ontdekken. 

Beïnvloeden

Er zijn verschillende manieren waarop ouders kinderen kunnen beïnvloeden. Het beïnvloeden door de ouders kan op een (1) directe manier gebeurd zijn, doordat (een van) de ouders aangaf dat een bepaalde keuze niet gesteund zou worden door hen. Als je al niet emotioneel los bent van je ouders, is het vrijwel niet mogelijk een dergelijke ‘hint’ naast je neer te leggen, omdat je inmiddels ook wel had begrepen dat jouw ouders jouw eigen keuze onderuit zouden halen. 

Zekerheid

Een tweede manier waarop op de opleidings- en beroepskeuze kan zijn gestuurd, is door (2) af te geven op bepaalde beroepen, branches of functies. De door ouders meest gebruikte sturing bestaat uit het zoeken van zekerheid (door een baan bij de overheid te zoeken) in plaats van de eigen diepste wens om iets in de kunst of het welzijn te gaan doen, zoals bijvoorbeeld: conservatorium, schilderen, welzijnswerker in het buitenland. De enige zekerheid die je krijgt is dat je niet doet wat je werkelijk wilt. 

Pushen

Een derde en subtiele manier is als (een van de) ouders laat merken hoezeer (3) gewénst het is als een bepaalde opleiding en beroep wordt gekozen. Hierbij wordt vaak aangestuurd op óf opvolging van het werk of het beroep van een van de ouders of op overname van het bedrijf van de ouders. Óf, en dat is vaak de subtielste en daardoor minst herkenbare vorm, een van de ouders ‘stimuleert’ (pusht) dochter of zoon in een richting waarin het zelf is gefaald of waarin het zelf meent niet de mogelijkheden te hebben gehad. 

Voorwaardelijk goedbedoeld advies

Alleen de eerste van deze drie manieren (de directe beïnvloeding) wordt als zodanig herkend door betrokkene. De tweede manier vaak pas als er op wordt doorgevraagd en de derde is het meest hardnekkig, want dan moet worden erkend dat de betrokkenheid van de ouders daarin niet liefdevol maar voorwaardelijk was: er was maar één keuze en dat was het ‘goedbedoelde advies’ op te volgen. Goedbedoeld in die zin dat het goed was voor de ouders en niet voor de adviesontvanger. 

Hoogste goed

Een aantal van onze ouders projecteerden hun eigen keuze en voorkeuren, die weer voortvloeien uit een heel ander tijdperk, op ons. Dit was niet in ons belang. Deze ouders hadden eerst zelf niet hun passie gevolgd, en zorgden er onbedoeld (goedbedoeld) voor dat hun kinderen (onze generatie) evenmin hun passie konden ontdekken en ontwikkelen. 

Loyaliteit zoeken

Zelf heb ik te maken gehad met nog weer een andere variant, een vierde mogelijkheid. Mijn vader was beroepsmilitair en ik wist altijd al dat ik een uniformberoep wilde. Dat werd de politie. Toen ik burn-out raakte, werd mij door de hulpverlening duidelijk dat ik, onbewust, voor een uniformberoep had gekozen, omdat ik loyaliteit had gezocht naar mijn vader. Onbewust (4) loyaliteit zoeken naar een van de ouders is dus een vierde mogelijkheid om niet je eigen passie te volgen. Door mijn herstel ben ik gaan doen wat ik diep in mijn hart het liefst wilde doen: coachen en schrijven. 

Je doet nooit je eerste keuze

Het niet je passie kunnen ontwikkelen, heeft meer consequenties dan alleen die opleidings- en de beroepskeuze. Als en zolang je andermans keuze naleeft, doe je tegelijkertijd niet wat je het liefst  zou doen: datgene waarin volgens sommige ouders “geen droog brood in te verdienen” was. Die ouders geven aan zekerheid als hoogste goed in hun leven te hebben. Het gevolg is dat je altijd jouw tweede keuze doet en nooit je eerste keuze. 

Alles hebben wat je hartje begeert…

De ouders dachten geluk te kunnen ontlenen aan die zekerheid. Zekerheid biedt veel, maar het zorgt er op zich niet voor dat iemand gelukkig is. Daarvoor is meer nodig, zoals het naleven van wat je diep in je hart het liefst wilt.

… en tegelijkertijd ben je niet echt gelukkig

De mensen die nu tussen de 40 en de 60 zijn en die keuzes van hun ouders hebben geleefd, kunnen nu met verbazing naar zichzelf kijken en constateren dat ze ‘alles hebben wat hun hartje begeert’: een partner, kinderen, een huis, een goede baan. En tegelijkertijd zijn ze niet gelukkig en vaak zelfs ongelukkig. Ze hebben juist niet wat hun hartje begeert, want dat hebben ze destijds laten schieten. Ze zijn gewoon ongelukkig en snappen zelf niet waar dat vandaan komt. 

Vastlopen tijdens de opleiding

Heel vaak zijn het ook deze mensen die tijdens de opleiding al bleven zitten of veranderden van opleiding. Dit was door pure demotivatie, maar dat wisten ze niet, omdat ze hadden meegekregen dat het normaal is om dingen tegen je zin te doen. Gewoon doorzetten, volhouden was het devies, ook tegen je gevoel in. Omdat ze niet wisten wat ze wilden, kozen ze een “brede opleiding”, die ze niet leuk vonden. Waardoor ze voortijdig afhaakten en zoekende bleven. 

Geld verdienen met je passie

Iemand die, koste wat het kost, diens eigen wensen naleeft, leert dat het daar om gaat en dat het niet nodig is om allerlei zekerheden te creëren. Met het naleven van je eigen wensen, heb je niet meer dan een basiszekerheid nodig. En als je je ook nog eens gaat verdiepen in het creëren van een gerichte markt (niche) die je zou kunnen bedienen, kun je ook nog je geld verdienen met je passie. 

Dingen die je leuk vindt

Je passie ontdekken doe je door consequent alleen datgene te doen wat je diep in je hart het liefst wilt doen. Mensen die oprecht letterlijk tegen mij zeiden:  “Ik weet niet wat ik wil”, noemen vervolgens desgevraagd zo drie tot vier dingen op die ze leuk vinden. Dat ze daar vroeger niet mee verder zijn gegaan, is omdat ze er niet in werden aangemoedigd of omdat het hun werd ontmoedigd of afgeraden om te doen. 

Afgescheiden van hun leven

Het zijn de onbewuste boodschappen van onze ouders die ervoor hebben gezorgd dat we niet alleen vroeger onze interesse hebben nageleefd, maar daar ook in het heden nog niet toe in staat zijn. De dingen die we leuk vinden hebben we ook in ons volwassen leven als het ware afgescheiden van ons leven. Onze passie ontdekken is dan nog een ver-van-mijn-bed-show. 

Vaardigheid

Terwijl je passie ontdekken niet meer en niet minder is dan een vaardigheid. Iedereen kan het. We worden namelijk geboren met het vermogen om een passie te ontwikkelen. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren. Dat is wat ik heb gedaan: ik heb geluisterd naar mijn gevoel en ben gaan coachen en schrijven. Om klanten te kunnen krijgen, heb ik destijds twee marketingtrainingen gevolgd van ieder drie dagen. Hierdoor leerde ik wat er nodig was: een mailinglijst, een gratis weggever (mijn mini-eBook en de gratis video om van piekeren af te komen) een website en het schrijven van blogs. Toen kreeg ik mijn eerste klanten en de rest is geschiedenis. 

Belemmeringen

Mijn klanten noemen allerlei materiële en praktische belemmeringen waarom vroeger die leuke dingen tot nu toe nog niet werden gedaan. Als ik daarop doorvraag, wordt ook de klant duidelijk dat dit stramien onderdeel is van een veel bredere zelfverloochening dan alleen de opleidings- en de beroepskeuze.

Het leven van de ouders

Tot de klant tot het ontluisterende inzicht komt dat ze/hij 30, 40, 50, 60 of 70 jaar lang het leven van haar/zijn ouders heeft geleefd. En dat op veel meer gebieden dan de opleidings- en beroepskeuze: partnerkeuze, vertrek uit het ouderlijk huis, vrijetijdsbesteding, de min of meer verplichte familiebezoeken, etc. 

Aandacht, waardering, erkenning en bevestiging

En dat vroeger allemaal in de onbewuste hoop om aandacht, waardering, erkenning of bevestiging van de ouders te krijgen. En dat tot op heden in de illusie om alsnog, wie weet ergens in de toekomst, van de ouders aandacht, waardering, erkenning of bevestiging te krijgen. De vraag is op welk moment in ons leven we dat doorkrijgen.

Loyaliteit 

Zelf heb ik wel degelijk een volledig vrije beroepskeuze gedaan, wilde altijd al bij de politie, werd voor de officierenopleiding aangenomen en kwam er op mijn 39ste door een burn-out dus achter dat mijn beroepskeuze niet was gebaseerd op “afwisseling”, wat ik altijd oprecht meende, maar dat ook mijn beroepskeuze was gebaseerd op het compensatie zoeken vanuit mijn patronen van vroeger, in de vorm van het zoeken van  loyaliteit bij mijn vader, die als beroepsmilitair ook uniformdrager was geweest. Ik had mijn feitelijke beroepskeuze voor de politie gedaan acht jaar na zijn overlijden, dus die loyaliteit zou ik sowieso nooit meer ervaren. 

Geluk vinden

Het is niet voor niets dat mensen geluk vinden na een volledige werkswitch…. Door je bezig te houden met datgene wat je leuk vindt, ga je je daarin ontwikkelen en ontplooien. Doordat je er steeds meer vanaf weet, ga je zelf ook steeds beter zien waarin je je kunt onderscheiden van collega’s. Zo heb ik een unieke niche aangeboord binnen de vele coaches (rond de 35.000) die Nederland rijk is: patronen van vroeger, eendaagse coaching, maatwerkrapportage.

Boek schrijven

Vanaf het moment dat ik leerde dat in de VS een bestseller over zwangerschap was geschreven door…. twee mannen, wist ik dat je je werkelijk in alles kunt verdiepen en ontwikkelen. Het is een kwestie van het stellen van de juiste vragen aan de juiste personen, in dit geval zwangere vrouwen. Wil je gelukkig zijn of alsnog gelijk krijgen van je ouders? Dat laatste gaat hem sowieso niet worden.

Dingen die je niet leuk vindt

Nog een belangrijke aanvulling: het doen wat je leuk vindt is niet de enige stap die nodig is. Om dat te kunnen is het namelijk nodig dat je gaat stoppen met dingen die je niet leuk vindt. Dit zijn echt twee verschillende gedragscomponenten. Die minuut, dat uur, die dag, dat weekend, die week, die maand, dat jaar (werk) dat je besteedt aan dingen die je niet leuk vindt, kun je niet tegelijkertijd besteden aan dingen die je leuk vindt. Indachtig de relativiteitstheorie van Einstein over tijd en ruimte: voor zover we nu weten kun je tijd maar op één moment besteden. En dat is nog steeds in het nú…. Als je nu dingen doet die je niet leuk vindt, doe je nu ook niet de dingen die je wel leuk vindt. En dat, onbewust, allemaal nog vanuit verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd. 

Tijd

Daarom is het nodig om, stap voor stap, met het ene stoppen, om tijd vrij te maken voor het andere. Je zult je verbazen hoeveel tijd je kwijt bent aan activiteiten en werkzaamheden die je niet leuk vindt. Ik doe echt alleen nog maar dingen die ik leuk vind. De rest besteed ik uit aan freelancers (dat doe ik ook als ik te weinig van die betreffende materie weet) of ik doe iets niet. 

Gemoedstoestand en omslagmomenten

Ik heb destijds, toen ik burn-out was, driemaal daagse mijn gemoedstoestand bij gehouden, om te ontdekken wanneer ik me beter voelde dan andere momenten. Ik deed dat middels 5 scoren: —   –   ±   +   en ++. Ten eerste gaf het mij inzicht in de vele lage scores die ik had. Maar het belangrijkste was dat, nadat ik het een maand of drie had bijgehouden, het mij ook meer inzicht gaf in de omslagmomenten van – naar + of van + naar -. Als ik ‘s ochtends bijvoorbeeld een — had gescoord en ‘s middags een + en ‘s avonds weer een – : waardoor werden die omslagmomenten veroorzaakt?

Energie

Je zult zien dat je geen natuurkundige hoeft te zijn om te merken dat het doen van leuke dingen energie óplevert en dat het doen van niet leuke dingen energie kóst. Gevoelens van vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid zijn dan ook het gevolg van systematische en structurele zelfverloochening. 

Positieve en negatieve triggers

Zo kreeg ik inzicht in de triggers die mijn gemoedstoestand positief beïnvloedden en kreeg ik inzicht in de triggers die mijn gemoedstoestand negatief beïnvloedden. De positieve triggers breidde ik uit en de negatieve triggers verwijderde ik stap voor stap uit mijn leven. Vergis je niet: dit heeft natuurlijk consequenties, want als je nu niet zo gelukkig bent als je zou willen zijn, kun je niet gelukkig zijn zonder dingen in je leven te veranderen. Om gelukkig te kunnen zijn is het nodig om dingen in je leven te veranderen. Jouw weerstand daartegen en de belemmeringen en blokkades die je weet op te noemen, zijn allemaal, echt waar, de verbale en non-verbale boodschappen van je ouders. 

Loslaten = krijgen

Zo ben ik destijds gestopt met mijn universitaire studie. Dat was voor mij een grote aderlating; ik deed er dan ook 2 jaar over voordat ik definitief de brief op de post deed. Loslaten = krijgen, want 5 jaar na mijn burn-out studeerde ik alsnog af. Als ik daarentegen een paar jaar eerder niet had geluisterd naar mijn gemoedstoestand, zou ik zeer waarschijnlijk destijds verder zijn afgegleden. En zou ik nu ook niet frank, vrolijk en vrij deze blogpost hebben zitten schrijven. 

Leuke bezigheden

Zodra je gaat minderen en gaat stoppen met de dingen die je eigenlijk niet leuk vindt, zul je merken hoezeer je nog leeft volgens de keuzes van je ouders. En dan maakt het niet uit of je ouders wel of niet in leven zijn. Die patronen en verbale en non-verbale boodschappen zitten er al van jongs af aan in en jij bent de enige die dat nu nog kunt veranderen. Schrijf de bezigheden en activiteiten op die je als kind of als jong-volwassene al leuk vond. Dat zijn de dingen die je nu ook leuk vindt. Daar zitten jouw werkelijke interesses. En je zult zien dat uit een van die interesses jouw passie zich ontwikkelt. 

Als je nu niet weet wat je leuk vindt

In sommige gevallen weet iemand niet wat zij/hij leuk vindt. Destijds, tijdens mijn burn-out, wist ik ook niet wat ik kon gaan doen, anders dan bij de politie werken. Het was juist door mijn herstelproces en door het alsnog ontwikkelen van mijn gevoel, dat ik ontdekte wat ik het liefst wilde doen. En ik merkte dat ik dat heel diep had weggestopt, want het was wel degelijk iets wat ik al in mijn jeugd had gedaan: schrijven. Ook door inzicht in je patronen van vroeger, wat ik tijdens een Eendaagse Coaching geef, ontdek je in 9 van de 10 gevallen die dag nog jouw interesses en anders ontdek je die tijdens je loslaatproces. 

Ontdekkingen

Het doen van leuke dingen doe je door over jouw interesses informatie te gaan verzamelen (ga maar eens googelen): boeken, magazines, artikelen, beurzen, seminars, bijeenkomsten, praatgroepen, groepen op LinkedIn of Facebook, etc, etc, etc. Kijk welke ontdekkingen er zijn gedaan en wat de ontwikkelingen in jouw interessegebied zijn geweest. Kijk wat er allemaal al is op jouw interessegebied en welke vragen er op fora e.d. worden gesteld. Ga daar antwoorden op zoeken.

Een nooit eindigende ontdekkingsreis

En je zult zien dat je dan in een schitterende ontdekkingsreis komt, waarin de ene ontdekking  weer tot een volgende leidt. Je vindt overal links, namen, data van evenementen e.d. en je pikt de mooiste en leukste eruit. Je gaat tijdens deze ontdekkingsreis vanzelf ontdekken wat het is waardoor je gefascineerd raakt, wat jou intrigeert. En zo ontdek en ontwikkel je in de loop van de tijd jouw eigen passie. Het is de mooiste ontdekkingsreis die je in je leven kunt ondernemen. 

DOEN

Jouw passie staat niet ergens op je te wachten. Dit is een belangrijke denkfout van mensen die maar niet hun passie “ontdekken”. Die passie ontwikkel en creëer je zélf! Juist door te doen wat je leuk vindt. Een tweede veelgemaakte denkfout is dat je éérst nog dit of dat moet doen. Je wilt bijvoorbeeld éérst herstellen of éérst beter in je vel zitten. Die gedachte heeft juist geleid tot de situatie waarin je verkeert. Het enige werkwoord om je passie te ontdekken, creëren en ontwikkelen = DOEN.

Doelgroep

Ga dingen doen die je leuk vindt en ga je daarin verder verdiepen en ontwikkelen. Mocht je meerdere interesses hebben, beperk je dan niet tot een van je interesses maar doe ze allemaal, want het is juist de combinatie van twee van jouw interesses/passie die een interessante niche vormt voor een betalende doelgroep, waardoor je kunt leven van je passie. 

Fijne bijvangst

Een niet onbelangrijke bijvangst: je ontmoet gelijkgezinden en als je moeite hebt met het aangaan van contacten of met het sluiten van vriendschappen, sla je twee vliegen in één klap. Het is ontzettend leuk om van gedachten te wisselen met mensen die dezelfde interesse hebben als jij hebt. Veel succes op deze schitterende en nooit eindigende ontdekkingsreis! 

Kortom: voor het loslaten van je onbewuste belemmeringen is het nodig dat je alleen dingen doet die je leuk vindt én niet meer de dingen doet die je niet leuk vindt. Dat luidt ook het einde in van je zelfverloochening, met alle gezonde consequenties van dien. Ik kan je daar bij helpen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je passie wilt ontdekken en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee in een Eendaagse Coaching.