Passie ontdekken en het loslaten van keuzes van je ouders

Passie ontdekken

Je passie ontdekken doe je door het stoppen met de dingen die je niet leuk vindt en door het doen van de dingen die je leuk vindt. Daarvoor heb je een aantal vaardigheden nodig, die in dit artikel worden behandeld en uitgelegd. Je zult dan vanzelf merken in hoeverre je tot nu toe jouw eigen leven of het leven van je ouders hebt geleefd.

 

Blijdschap

 

Zelfverloochening

Het is onwaarschijnlijk dat mensen die met vermoeidheid of futloosheid, psychosomatische klachten, stress of spanningen, depressiviteit, eenzaamheid, angsten, verslavingen of burn-out te maken hebben, het door hen gekozen leven leiden. Het zijn namelijk symptomen van zelfverloochening; zelfverloochening is de gemeenschappelijke noemer die bij al deze aspecten een rol spelen. 

Zelfverloochening

Blinde vlek

‘Loslaten van keuzes van je ouders‘ of ‘zelfverloochening’ is niet iets waar mensen op zullen googelen. Dat is omdat ze niet door hebben in hoeverre hun ouders in hun huidige leven een rol speelt. Dat is een blinde vlek. Waar ze wel tegenaan lopen zijn aspecten als bijvoorbeeld onlustgevoelens, leegte, moeite hebben met het maken van keuzes, moeilijk nee kunnen zeggen e.d. 

Veertigprocenters

Sinds ongeveer mijn dertigste, dat is 25 jaar geleden, is het mij opgevallen dat ik in wetenschappelijk onderzoek het percentage van 40 tegenkwam. Niet 35%, niet 45%, maar elke keer 40% De eerste keer dat ik dit percentage las ging over een onderzoek onder Canadese vrouwen waarvan 40% het niet bezwaarlijk zou vinden als hun man ‘s nachts in zijn slaap zou komen te overlijden, een vreedzame dood dus.

Oplossing

We kunnen dan aannemen dat die vrouwen in een ongelukkig huwelijk zaten waar ze zelf niet uit konden. Ze meenden dat het stille verscheiden van hun (v)echtgenoot de oplossing zou zijn, niet wetend dat ze hun eigen patronen van vroeger ook na het heengaan van hun echtgenoot weer zouden voortzetten.  

Patronen van vroeger

Later kwam ik dit percentage tegen in de omvang van het aantal volwassenen, wereldwijd, dat in de jeugd met wat ik ‘patronen van vroeger’ noem, te maken heeft gehad: affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijk mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik. Ook dit percentage is 40%. Het was op dit moment dat ik me dat percentage van 40 herinnerde over die Canadese vrouwen. 

Scheidingen

Een ander percentage dat richting de 40 gaat is het aantal echtscheidingen. En onlangs las ik dat 40% van de huidige volwassenen niet een veilige hechtingsstijl heeft ontwikkeld. Ik vermoed dat er een grote overlap zit tussen deze verschillende groepen ‘veertigprocenters’. 

Emotionele afhankelijkheid

Wat heeft dat te doen met het loslaten van de keuzes van je ouders? Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is  een opvoeding nodig dat leidt tot emotionele onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de jong-volwassene, die daardoor een positief zelfbeeld ontwikkelt en met een gezonde dosis zelfvertrouwen deel gaat nemen aan de wereld van de volwassenen qua studie, relatie en werk. 

Zelfvertrouwen

Ouders die tot die 40% behoren en zelf niet het benodigde zelfvertrouwen hebben kunnen ontwikkelen, doen, net zoals hun ouders, hun best, maar zijn niet in staat om hun kinderen dat te geven wat ze zelf ontbeerd hebben en daardoor zich niet hebben kunnen (door)ontwikkelen. De emotionele en cognitieve (het opdoen van kennis) ontwikkeling begint al vrij snel na de geboorte. Dergelijke patronen worden zo, onbedoeld en onbewust, van generatie op generatie doorgegeven. Ik geloof dat iemand die in de jeugd met die patronen van vroeger te maken heeft gehad, niet meer dan 20-30 van diens eigen potentieel heeft aangeboord. 

Blije oudere vrouw

Gevolgen

Uitingsvormen daarvan zijn vermoeidheid of futloosheid, burn-out, psychosomatische klachten, stress of spanningen, depressiviteit, een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, angsten, verslavingen (eten, drinken, drugs, internet, social media, relatie, work-aholic) etc. tijdens welke vervanging wordt gezocht voor gezonde triggers van ons beloningssysteem in onze hersenen.

Gezonde triggers

Gezonde triggers zijn voldoening schenkende en tevredenheid biedende activiteiten. Als die er niet zijn, lijkt het op de korte termijn aantrekkelijk om daarvoor surrogaat-vervangers te ‘zoeken’ in de vorm van verslavingen. Op de lange termijn is dat beschadigend en funest voor je levensgeluk

Opleidingskeuze en beroepskeuze

De volwassenen die in hun jeugd in mindere of in meerdere mate zijn beïnvloed in de opleidingskeuze en in de beroepskeuze door de ouders, hebben een grotere kans om later vast te lopen in hun loopbaan. Dit heeft ook invloed op hun relatie. Dat beïnvloeden kan direct gebeurd zijn, doordat (een van) de ouders aangaf dat een bepaalde keuze niet gesteund zou worden door hen. Als je al niet emotioneel los bent van je ouders, is het vrijwel niet mogelijk een dergelijke ‘hint’ naast je neer te leggen, omdat je inmiddels ook wel had begrepen dat je dan ook de ouderlijke liefde zou verspelen. 

Opleidings en beroepskeuze

Zekerheid

Een tweede manier waarop op de opleidings- en beroepskeuze kan zijn gestuurd, is door af te geven op bepaalde beroepen, branches of functies. De door ouders meestgebruikte sturing bestaat uit het zoeken van zekerheid (door een baan bij de overheid te zoeken) in plaats van de eigen diepste wens om iets in de kunst of het welzijn te gaan doen: conservatorium, schilderen, welzijnswerker in het buitenland. De enige zekerheid die je krijgt is dat je niet doet wat je werkelijk wilt. 

Pushen

Een derde en subtiele manier is als (een van de) ouders laat merken hoezeer gewénst het is als een bepaalde opleiding en beroep wordt gekozen. Hierbij wordt vaak aangestuurd op óf opvolging van het werk of het beroep van een van de ouders of op overname van het bedrijf van de ouders. Óf, en dat is vaak de subtielste en daardoor minst herkenbare vorm, een van de ouders ‘stimuleert’ (pusht) dochter of zoon in een richting waarin het zelf is gefaald of waarin het zelf meent niet de mogelijkheden te hebben gehad. 

Voorwaardelijk goedbedoeld advies

Alleen de eerste van deze drie manieren (de directe beïnvloeding) wordt als zodanig herkend door betrokkene. De tweede vaak pas als er op wordt doorgevraagd en de derde is het meest hardnekkig, want dan moet worden erkend dat de betrokkenheid van de ouders daarin niet liefdevol maar voorwaardelijk was: er was maar één keuze en dat was het ‘goedbedoelde advies’ op te volgen. Goedbedoeld in die zin dat het goed was voor de ouders en niet voor de adviesontvanger. 

Hoogste goed

Deze ouders projecteren hun eigen keuze en voorkeuren, die weer voortvloeien uit een heel ander tijdperk, op die van hun kinderen. Dit is beschadigend voor het nog opgroeiende en zich ontwikkelende kind en heeft meer consequenties dan alleen die opleidings- en de beroepskeuze. Als en zolang iemand andermans keuze naleeft, doet zij/hij tegelijkertijd niet wat zij het liefst wel zou hebben gedaan: datgene waarin volgens de ouders “geen droog brood in te verdienen” was. Die ouders geven aan zekerheid als hoogste goed in hun leven te hebben.

Alles wat je hartje begeert

De ouders dachten geluk te kunnen ontlenen aan die zekerheid. Zekerheid biedt veel, maar het zorgt er op zich niet voor dat iemand gelukkig is. Daarvoor is meer nodig, zoals het naleven van wat je diep in je hart het liefst wilt. De mensen die nu tussen de 40 en de 60 zijn en die keuzes van hun ouders hebben geleefd, kunnen nu met verbazing naar zichzelf kijken en constateren dat ze ‘alles hebben wat hun hartje begeert’ (ze hebben juist niet wat hun hartje begeert, want dat hebben ze destijds laten schieten), en tegelijkertijd niet gelukkig zijn. Ze zijn gewoon niet gelukkig en snappen zelf niet waar dat vandaan komt. 

Geld verdienen met je passie

Iemand die, koste wat het kost, diens eigen wensen naleeft, leert dat het daar om gaat en dat het niet nodig is om allerlei zekerheden te creëren. Met het naleven van je eigen wensen, heb je niet meer dan een basiszekerheid nodig. En als je je ook nog eens gaat verdiepen in het creëren van een gerichte markt (niche) die je zou kunnen bedienen, kun je ook nog je geld verdienen met je passie. 

Dingen die je leuk vindt

Het ontwikkelen van je passie doe je door consequent alleen datgene te doen wat je diep in je hart het liefst wilt doen. Mensen die oprecht letterlijk “Ik weet niet wat ik wil”, noemen desgevraagd zo drie tot vier dingen op die ze leuk vinden. Het zijn de onbewuste boodschappen van hun ouders die ervoor hebben gezorgd dat ze die niet alleen vroeger niet hebben nageleefd, maar daar ook in het heden nog niet toe in staat zijn. De dingen die ze leuk vinden hebben ze ook in hun volwassen leven als het ware afgescheiden van hun leven. 

Meisje dat leuke dingen doet

Belemmeringen

Er worden allerlei materiële en praktische belemmeringen genoemd waarom men die leuke dingen tot nu toe nog niet heeft gedaan. Als  daarop wordt doorgevraagd, wordt duidelijk dat dit stramien onderdeel is van een veel bredere zelfverloochening dan alleen de opleidings- en de beroepskeuze. Tot men tot het ontluisterende inzicht komt dat men 40, 50, 60 of 70 jaar lang het leven van de ouders heeft geleefd. En dat op veel meer gebieden dan de opleidings- en beroepskeuze: partnerkeuze, vertrek uit het ouderlijk huis, vrijetijdsbesteding, de min of meer verplichte familiebezoeken, etc. 

Aandacht, waardering, erkenning en bevestiging

En dat vroeger allemaal in de onbewuste hoop om aandacht, waardering, erkenning of bevestiging van de ouders te krijgen. En dat tot op heden in de illusie om alsnog, wie weet ergens in de toekomst, van de ouders aandacht, waardering, erkenning of bevestiging te krijgen. De vraag is op welk moment in ons leven we dat doorkrijgen.

Loyaliteit 

Zelf heb ik een volledig vrije beroepskeuze gedaan, wilde altijd al bij de politie, werd voor de officierenopleiding aangenomen en kwam er op mijn 39ste door een burn-out achter dat mijn beroepskeuze niet was gebaseerd op “afwisseling”, wat ik altijd oprecht meende, maar dat ook mijn beroepskeuze was gebaseerd op het compensatie zoeken vanuit mijn patronen van vroeger, in de vorm van het zoeken van  loyaliteit bij mijn vader, die als beroepsmilitair ook uniformdrager was geweest. Ik had mijn feitelijke beroepskeuze gedaan acht jaar na zijn overlijden, dus die loyaliteit zou ik sowieso nooit meer ervaren. 

Geluk vinden

Het is niet voor niets dat mensen geluk vinden na een volledige werkswitch…. Door zich zo veel mogelijk bezig te houden met datgene wat ze leuk vinden, gaan ze zich daarin ontwikkelen en ontplooien. Doordat je er steeds meer vanaf weet, kun je ook steeds beter onderscheiden waarin je je kunt onderscheiden van collega’s. Zo heb ik een unieke niche aangeboord binnen de vele coaches (rond de 35.000) die Nederland rijk is: patronen van vroeger, eendaagse coaching, maatwerkrapportage. Vanaf het moment dat ik leerde dat in de VS een bestseller over zwangerschap was geschreven door…. twee mannen, wist ik dat je je werkelijk in alles kunt verdiepen en ontwikkelen. Het is een kwestie van het stellen van de juiste vragen aan de juiste personen, in dit geval zwangere vrouwen. Wil je gelukkig zijn of alsnog gelijk krijgen van je ouders? Dat laatste gaat hem sowieso niet worden.

Dingen die je niet leuk vindt

Nog een belangrijke aanvulling: het doen wat je leuk vindt is niet de enige stap die gezet moet worden. Om dat te kunnen is het namelijk nodig dat je gaat stoppen met dingen die je niet leuk vindt. Dit zijn echt twee verschillende gedragscomponenten. Die minuut, dat uur, die dag, dat weekend, die week, die maand, dat jaar (werk) dat je besteedt aan dingen die je niet leuk vindt, kun je niet tegelijkertijd besteden aan dingen die je leuk vindt. Indachtig de relativiteitstheorie van Einstein over tijd en ruimte: voor zover we nu weten kun je tijd maar op één moment besteden. En dat is nog steeds in het nú…. Als je nu dingen doet die je niet leuk vindt, doe je nu ook niet de dingen die je wel leuk vindt. En dat allemaal nog vanuit verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd. 

Ontdekkingsreis

Tijd

Daarom moet je met het ene stoppen, om tijd vrij te maken voor het andere. Je zult je verbazen hoeveel tijd je kwijt bent met activiteiten  en werkzaamheden die je niet leuk vindt. Ik doe echt alleen nog maar dingen die ik leuk vind. De rest besteed ik uit aan freelancers (dat doe ik ook als ik te weinig van die betreffende materie weet) of doe ik niet. 

Gemoedstoestand en omslagmomenten

Ik heb destijds driemaal daagse mijn gemoedstoestand bij gehouden, om te ontdekken wanneer ik me beter voelde dan andere momenten. Ik deed dat middels 5 scoren: —   –   ±   +   en ++. Ten eerste gaf het mij inzicht in de vele lage scores die ik had. Maar het belangrijkste was dat ik, nadat ik het een maand of drie had bijgehouden, het mij ook meer inzicht gaf in de omslagmomenten. Als ik ‘s ochtends een — had gescoord en ‘s middags een + en ‘s avonds weer een –  (of andersom natuurlijk): waardoor werden die omslagmomenten veroorzaakt?

Energie en levenslust

Energie

Je zult zien dat je geen natuurkundige hoeft te zijn om te merken dat het doen van leuke dingen energie óplevert en dat het doen van niet leuke dingen energie kóst. Gevoelens van vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid zijn dan ook het gevolg van systematische en structurele zelfverloochening

Positieve en negatieve triggers

Zo kreeg ik inzicht in de triggers die mijn gemoedstoestand positief beïnvloedden en in de triggers die mijn gemoedstoestand negatief beïnvloedden. De positieve triggers breidde ik uit en de negatieve triggers verwijderde ik. Vergis je niet: dit heeft natuurlijk consequenties, want als je nu niet zo gelukkig bent als je zou willen zijn, kun je niet gelukkig zijn en niet dingen in je leven veranderen. Om gelukkig te kunnen zijn moet je dan dingen in je leven veranderen. Jouw weerstand daartegen en de belemmeringen en blokkades die je weet op te noemen, zijn allemaal, echt waar, de verbale en non-verbale boodschappen van je ouders. 

Loslaten = krijgen

Zo ben ik destijds gestopt met mijn universitaire studie. Dat was voor mij een grote aderlating; ik deed er dan ook 2 jaar over voordat ik definitief de brief op de post deed. Loslaten = krijgen, want 5 jaar na mijn burn-out studeerde ik alsnog af. Als ik daarentegen een paar jaar eerder niet had geluisterd naar mijn gemoedstoestand, zou ik zeer waarschijnlijk destijds verder zijn afgegleden. En nu ook niet frank, vrolijk en vrij deze blogpost zou hebben zitten schrijven. 

Leuke bezigheden

Zodra je gaat minderen en gaat stoppen met de dingen die je eigenlijk niet leuk vindt, zul je merken hoezeer je nog leeft volgens de keuzes van je ouders. En dan maakt het niet uit of ze wel of niet nog in leven zijn. Die patronen en verbale en non-verbale boodschappen zitten er al van jongs af aan in en jij bent de enige die dat nu nog kunt veranderen. Schrijf de bezigheden en activiteiten op die je als kind of als jong-volwassene al leuk vond. Dat zijn de dingen die je nu ook leuk vindt. Daar zitten jouw werkelijke interesses. En je zult zien dat uit een van die interesses jouw passie zich ontwikkelt. 

Ontdekkingen

Het doen van leuke dingen doe je door over jouw interesses informatie te gaan verzamelen (ga maar eens googelen): boeken, magazines, artikelen, beurzen, seminars, bijeenkomsten, praatgroepen, groepen op LinkedIn of Facebook, etc, etc, etc. Kijk welke ontdekkingen er zijn gedaan en wat de ontwikkelingen in jouw interessegebied zijn geweest. Kijk wat er allemaal al is op jouw interessegebied en welke vragen er op fora e.d. worden gesteld. Ga daar antwoorden op zoeken.

Een nooit eindigende ontdekkingsreis

En je zult zien dat je dan in een schitterende ontdekkingsreis komt, waarin de ene ontdekking  weer tot een volgende leidt. Je vindt overal links, namen, data van evenementen e.d. en je pikt de mooiste en leukste eruit. Je gaat tijdens deze ontdekkingsreis vanzelf ontdekken wat het is waardoor je gefascineerd raakt, wat jou intrigeert. En zo ontdek en ontwikkel je in de loop van de jaren jouw eigen passie. Het is de mooiste ontdekkingsreis die je in je leven kunt ondernemen. 

DOEN

Jouw passie staat niet ergens op je te wachten. Dit is een belangrijke denkfout van mensen die maar niet hun passie “ontdekken”. Die passie ontwikkel en creëer je zélf! Juist door te doen wat je leuk vindt. Een tweede belangrijke denkfout is dat je eerst nog dit of dat moet doen. Die gedachte heeft juist geleid tot de situatie waarin je verkeert. Het enige werkwoord om je passie te ontdekken, creëren en ontwikkelen = DOEN.

Doelgroep

Ga dingen doen die je leuk vindt en ga je daarin verder verdiepen en ontwikkelen. Mocht je meerdere interesses hebben, beperk je dan niet tot een van je interesses maar doe ze allemaal, want het is juist de combinatie van twee van jouw interesses/passie die een interessante niche vormt voor een betalende doelgroep, waardoor je kunt leven van je passie. 

Focus op je niche

Fijne bijvangst

Een niet onbelangrijke bijvangst: je ontmoet gelijkgezinden en als je moeite hebt met het aangaan van contacten of met het sluiten van vriendschappen, sla je twee vliegen in één klap. Veel succes op deze schitterende en nooit eindigende ontdekkingsreis! Mocht je nog niet weten wat je de komende feestdagen wilt doen…. kun je aan de slag gaan met je interesses.

Kortom: voor het loslaten van je onbewuste belemmeringen is het nodig dat je alleen dingen doet die je leuk vindt én niet meer de dingen doet die je niet leuk vindt. Dat luidt ook het einde in van je zelfverloochening, met alle gezonde consequenties van dien. Ik kan je daar bij helpen. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178