Partner met Asperger en emotioneel onbereikbare partner

Ammy van BedafAsperger

Een partner met Asperger

Dit blogartikel gaat zowel over het hebben van een partner met Asperger, als over het hebben van een emotioneel onbereikbare partner in het algemeen, en de gevolgen en oorzaken daarvan.
Als je een partner met Asperger hebt, kun je je onbegrepen voelen. 
Er kunnen zelfs momenten zijn dat je je afvraagt of je misschien gek aan het worden bent.  
Een partner met Asperger kan zich niet inleven. In de communicatie kunnen dingen misgaan. En de emotionele wederkerigheid ontbreekt. 

 

partner met Asperger

 

Communicatie

Iemand met Asperger neemt jouw woorden letterlijk. Als je zegt dat je langskomt, kan iemand met Asperger zich bijvoorbeeld afvragen waarom je alleen maar voorbij rijdt en niet ook even binnenkomt. Zelf heb ik drie jaar een relatie met iemand met Asperger gehad (hij maakte de relatie uit) en ik herinner me nog de misverstanden die we hadden. Pas nadat ik het boek Als je partner Asperger-syndroom heeft, van Maxine C. Aston, had gelezen, begreep ik dit. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Een partner met Asperger kan zich niet inleven

Het onvermogen zich te kunnen inleven in jou wordt wel het belangrijkste kenmerk gezien van het leven met een partner met Asperger . 
Het je kunnen inleven in de ander en het je kunnen indenken hoe iets voor de ander is of hoe iets op de ander kan overkomen, is belangrijk binnen een relatie. Dit vermogen ontbreekt bij een partner met Asperger. 

De emotionele wederkerigheid ontbreekt

Doordat het inlevend vermogen ontbreekt, is er binnen een relatie met een partner met Asperger geen sprake van emotionele wederkerigheid. 
Over emotionele wederkerigheid bestaat het misverstand dat je zou moeten kunnen praten óver  gevoelens. Dat er dan een soort metacommunicatie zou moeten zijn óver gevoelens, alsof je als toeschouwer naar beider gevoelens zou kijken. Dat is niet waar het om gaat. Dat is leuk voor een theoretische verhandeling over gevoel, maar niet binnen een relatie. 

 

 

Praten over gevoelens

Waar het in een relatie echter over gaat, is dat jij kunt aangeven hoe je jezelf ergens over voelt: wat voor een gevoel je zélf ergens over hebt. 
Een volgend misverstand dat kan opduiken, is dat de partner van iemand met Asperger haar Asperger-partner uitspraken probeert te ontlokken over zijn gevoel.

Intentie

De partner van iemand met Asperger doet dit mogelijk met de intentie om bevestiging te zoeken bij de partner met Asperger. Ze begint over haar eigen gevoelens te praten, in de hoop dat de partner met Asperger dat ook over zichzelf zal doen. Of ze vraagt letterlijk hoe de partner met Asperger zich ergens bij voelt. 

Ongemakkelijk

Iemand met Asperger voelt zich daar ongemakkelijk bij. En daar heeft hij alle redenen voor.
Een partner met Asperger kan niet zo veel met het woord ‘gevoel’.
Bovendien is het beter en meer gepast om alleen over je eigen gevoelens te praten. Of de ander over zijn gevoelens wil praten, is helemaal aan die betrokken persoon. Als de ander het niet doet, wil hij het liever niet. 

Emotioneel onbereikbaar

Een belangrijk aspect waar vrouwen met een partner met Asperger tegenaan lopen, is de emotionele onbereikbaarheid van hun partner. 
Hier wordt mee bedoeld dat ze van de partner met Asperger geen knuffels krijgen en dat er geen emotionele intimiteit is. 

De helft van het verhaal

Het lijkt dan door de emotionele onbereikbaarheid van de partner met Asperger te komen, dat er geen emotionele intimiteit is. Dit is een misverstand en de helft van het verhaal. Iemand die een partner heeft die emotioneel onbereikbaar is, is zelf ook in een bepaalde mate emotioneel onbereikbaar. Onbewust voelen we ons namelijk alleen aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. 

Partnerkeuze

Je kunt daarom onder andere aan je partnerkeuze je eigen emotionele (on)gezondheid zien. 
Zolang we de oorzaak voor de onrust binnen onze relatie bij de ander leggen, zien we ons eigen aandeel over het hoofd. Ons eigen aandeel in de relatie is even groot als het aandeel van onze partner. Beide partners zijn even verantwoordelijk voor de relatie.

Onenigheid

Als er bijvoorbeeld onenigheid binnen een relatie is, vinden beide partners dat het door de ander komt. Geen van beide partners kijkt naar het eigen aandeel in de onenigheid. Ongeacht waar de onenigheid over gaat: geen van beide partners is in staat om zich aan die machtsstrijd te onttrekken. Het de schuld bij de ander leggen, is de slachtofferrol. Zolang je in de slachtofferrol zit, hoef je niet je eigen aandeel in iets in te zien. 

 

 

Voortwoekeren

Op deze manier zal een meningsverschil kunnen leiden tot een ruzie of conflict.
Beide partner zijn overtuigd van het eigen gelijk en bevechten elkaar over de inhoud van het conflict. De ruzie wordt dus uitgevochten over het betreffende onderwerp. Over het WAT.
Dit lijkt logisch, want waar zou je het anders over moeten hebben?

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Omgang, bejegening

Waar echter de échte emotionele pijn zit, is dat beide partners zich niet serieus genomen voelen door de ander. Of dat ze zich niet gehoord voelen door de ander. Of dat ze zich afgewezen voelen door de ander. 
Dit betreft de omgang met elkaar en gaat over hóe beide partners elkaar bejegenen. Over het HOE. Dit heet: het betrekkingsniveau.

Betrekkingsniveau

Waar het meningsverschil of het conflict wordt uitgevochten op inhoudsniveau (over het onderwerp waar het conflict over gaat, het WAT), zit de échte pijn en de echte emotie bij beide partners op het betrekkingsniveau (de omgang/bejegening, het HOE). 

Er niet meer uitkomen

Dat is ook de reden dat er ook om iets heel kleins of onbetekenends een ruzie kan ontstaan.
Het is ook de reden dat beide partners er niet meer uitkomen.
Waardoor het kan voortwoekeren, ook in de relatie. 
Dit speelt ook in een conflict op je werk, en ook naar je ouders, kinderen, vriend(inn)en of familieleden. 

Veilige hechting

Iemand die een partner met Asperger en daardoor een emotioneel onbereikbare partner heeft, is dus zelf ook in bepaalde mate emotioneel onbereikbaar. Het een relatie aangaan met een partner met Asperger of met iemand die emotioneel onbereikbaar is, is daarom een ‘veilige’ partnerkeuze.

Veilige partnerkeuze

Dit is een ‘veilige’ partnerkeuze, omdat voor de vrouw die een relatie heeft met een partner met Asperger, oprechte affectie en affiniteit te benauwend en verstikkend zou zijn. Daarom voelt ze zich onbewust, als een soort emotionele bescherming (en ingebouwde ‘veiligheid’), alleen aangetrokken tot emotioneel onbereikbare partners.

Partner met Asperger

Een relatie aangaan met een partner met Asperger kan aantrekkelijk zijn voor hoog opgeleide vrouwen. Partners met Asperger hebben vaak goede banen en zijn vaak intelligent. Op een bepaald specifiek gebied kunnen ze zelfs bovengemiddeld goed zijn. Op materieel en financieel gebied heb je het daarom vaak goed. De armoede zit hem op emotioneel gebied, en dat is het gebied waar we innerlijk geluk aan ontlenen. 

Eindhoven en Rotterdam

Het is dan ook geen toeval dat de meeste van mijn vrouwelijke klanten in Eindhoven en omgeving wonen. En daarna komen de meeste van mijn vrouwelijke klanten uit de regio Rotterdam.
In de regio’s Eindhoven en Rotterdam zijn in verhouding meer bedrijven gevestigd waar in verhouding meer mensen met Asperger werken.  

Waar komt emotionele onbereikbaarheid vandaan?

We weten niet hoe Asperger ontstaat. Ik kan wel wat zeggen over hoe emotionele onbereikbaarheid in het algemeen ontstaat. 
Hierbij spelen een veilige hechting, puberteit, bindingsangst en verlatingsangst en het emotioneel loskomen van de ouders een belangrijke rol. 
Deze aspecten ga ik hieronder behandelen.

Veilige hechting

Om emotioneel gezond op te groeien, hebben we als kind in onze jeugd oprechte en onvoorwaardelijke aandacht nodig van onze ouders. Aandacht hoort oprecht en onvoorwaardelijk te zijn, in plaats van voorwaardelijk. 

Ouders gaan veilige hechting aan met kind

Het zijn de ouders die een veilige hechting aangaan met het kind, en dus niet het kind met de ouders. Een kind is onveilig gehecht, doordat de ouders niet in staat waren om een veilige hechting aan te gaan met het kind. Als ouders niet in staat zijn om een veilige hechting aan te gaan met hun kind, vloeit dat voort uit de jeugd van de ouders. In hun jeugd waren hún ouders (onze grootouders) evenmin in staat om een veilige hechting aan te gaan met hún kinderen (onze ouders dus). 

 

 

Aandacht

Die oprechte en onvoorwaardelijke aandacht horen we te krijgen in de vorm van oprechte belangstelling, interesse, waardering, erkenning, bevestiging. Verder doordat we ons gehoord voelen en doordat we ons serieus genomen voelen. Ook dat we op een goede manier worden getroost en dat we begeleid en geholpen worden, en dergelijke. 

Ontwikkelingsfasen

Ouders die een veilige hechting met hun kind aangaan, Zijn in staat om in te spelen op de verschillende fases in de ontwikkeling van hun kinderen. Per leeftijd verschillen de behoeftes.
Een baby moet vooral nog beschermd worden. Een peuter en kleuter moeten begeleid worden in hun nieuwsgierigheid en in hun behoefte om dingen te ontdekken.

Basisschool

Een kind dat naar de basisschool gaat, gaat ineens veel nieuwe dingen leren. Weer wat oudere kind gaat haar of zijn mening leren vormen en leren verwoorden. 
Ouders die niet in staat zijn om mee te gaan in de opeenvolgende ontwikkelingsfasen van hun kinderen, blijven hun kinderen als het ware als kind behandelen. Hierdoor ontwikkelt het kind niet haar/zijn ontwikkelingspotentieel. 

Puberteit

Als er oprechte en onvoorwaardelijke aandacht is, ontwikkelen we zelfvertrouwen. We leren ook onze mening te vormen en deze te verwoorden. We maken een gezonde puberteit door. Dat wil zeggen dat er binnen het gezin ruimte is voor onze (afwijkende) mening, en dat er gewoon naar geluisterd wordt. We worden er niet over naar beneden gehaald, niet over afgezeikt, niet om belachelijk gemaakt, e.d. 

Vriendenkring

Daarnaast gaan we tijdens een gezonde puberteit ons steeds meer richten op onze (ook emotioneel gezonde) vriendenkring. Steeds meer gebruiken we niet onze ouders, maar onze vriendenkring als klankboard.

Emotioneel los van de ouders

Een veilige hechting ontstaat dus door een emotioneel gezonde jeugd met een gezond doorlopen puberteit. Het belangrijke gezonde gevolg van een veilige hechting is dat de jong-volwassene emotioneel los is van de eigen ouders. Hierdoor is de jong-volwassene in staat om een onafhankelijk en zelfstandig leven te leiden. En om een gezonde en gelijkwaardige relatie aan te gaan met een emotioneel gezonde partner. 

Onveilige hechting

Kinderen die opgroeien in een omgeving waarin ze geen, onvoldoende of voorwaardelijke aandacht krijgen (waar ze eerst iets voor moeten presteren), ontwikkelen geen veilige hechting, maar zijn onveilig gehecht. De ouders zijn dan niet in staat om een veilige hechting aan te gaan met hun kinderen. Hierdoor doorlopen de kinderen geen gezonde puberteit. Het gevolg hiervan is dat ze emotioneel afhankelijk blijven van hun eigen ouders. 

Emotionele afhankelijkheid

De emotionele afhankelijkheid uit zich in het een relatie nodig hebben om je niet alleen of eenzaam te voelen. De eerste de beste persoon die aardig tegen je doet, kan dan al een potentiële partner zijn. Het gebeurt dat gevlucht wordt in een huwelijk, om maar onder de pannen te zijn. 
Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn: dat er heel snel een passievolle relatie ontstaat. Hierdoor leer je de partner pas kennen nadat jullie al een relatie hebben. Dan blijkt het toch tegen te vallen. 

Parentificatie

Het gevolg van een onveilige hechting in de jeugd is ook dat je te doen hebt met een van je ouders (meestal de ondergeschikte ouder). Dit fenomeen wordt parentificatie genoemd. Parentificatie houdt in dat de emotionele zorg niet van de ouder naar het kind gaat, maar andersom: van het kind naar de ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien, om maar niet nog meer ‘last’ voor de ouder(s) te bezorgen. Parentificatie is beschadigend voor kinderen. 

Bindingsangst

Kinderen die niet veilig gehecht zijn, ontwikkelen later bindingsangst en/of verlatingsangst. Dat we bindingsangst hebben, merken we niet. We merken wel dat onze pártner bindingsangst heeft. We denken dat onze onrustige relatie door de bindingsangst van onze partner komt.

Partner met bindingsangst

We hebben niet door dat we ons zelf alleen maar aangetrokken voelen tot een partner met bindingsangst. Anders zouden we wel een partner hebben gehad zonder bindingsangst.
Dat we ons alleen aangetrokken voelen tot een partner met bindingsangst, komt omdat we zelf ook bindingsangst hebben. Het kan een aantal relatiebreuken kosten voordat we dat door hebben, en dan zijn we inmiddels een jaar of 40-50-60. Zelf was ik 48-49 toen ik mijn eigen aandeel in mijn onrustige relaties doorkreeg.

Compensatie

Omdat we onveilig gehecht zijn, zoeken we compensatie voor onze in onze jeugd emotioneel onbevredigde emotionele behoeften, zoals aandacht en het je begrepen voelen, e.d. We hebben zelf niet door dat we, bij onze partner, compensatie aan het zoeken zijn voor onze eigen in onze jeugd onvervulde emotionele behoeften. Dat doen we bij een partner die het ons ook niet kan geven, want ook de emotionele behoeften van onze partner zijn in diens jeugd niet vervuld. Ook hij is onveilig gehecht. 

Drama

Het drama is dat we compensatie zoeken voor onze onbevredigde emotionele behoeften, bij iemand die het ons onmogelijk kan geven.
Daarnaast is het drama dat, de affectie en affiniteit en de emotionele binding, waar we zo naar verlangen, we zelf nu nog niet zouden kunnen verdragen. Vandaar onze partnerkeuze van emotioneel onbereikbare partners. 

Ook je volgende partner

Ongeacht of je een partner met Asperger hebt: het ligt dus niet aan je partner, maar aan je eigen partnerkeuze.
Jouw partnerkeuze vloeit voort uit een jeugd met een onveilige hechting.
Welke partner je nu ook zou hebben gehad: hij zou emotioneel onbereikbaar zijn.
Ook jouw vólgende partner zal een emotioneel onbereikbare partner zijn. Dit is helaas de realiteit. 

Emotioneel gezond

Herstel zit hem erin dat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt.
Hierdoor geef je alsnog invulling aan je emotioneel onvervulde behoeften. 
Ik heb ontdekt dat dit alsnog mogelijk is. Ik weet ook hóe je dat doet en hoe je alsnog emotioneel gezond gedrag bij jezelf ontwikkelt. 

Gevoel ontwikkelen

Je ontwikkelt alsnog je eigen gevoel. Ons gevoel is onze enige zuivere antenne en richtsnoer voor wat wel en niet goed voor ons is. 
Doordat je alsnog je gevoel ontwikkelt, raak je op termijn je angsten kwijt, zoals angst voor afwijzing en verlatingsangst. 

 

 

Van je piekeren en malen afkomen

Doordat je alsnog je gevoel ontwikkelt, ga je weten wat je diep in je hart echt wilt.
Je leeft nu nog voornamelijk op je ratio, waardoor je mogelijk piekert en maalt. Door alsnog je gevoel te ontwikkelen, kom je af van je piekeren en malen. 

Ontwikkelingspotentieel

Je ontwikkelt zelfvertrouwen.
Je ontwikkelt een emotioneel gezonde gespreksvoering. Aan iemands gespreksvoering kun je zien hoe emotioneel gezond iemand is. 
Als je op gevoel leeft, weet je wat je leuk vindt. Je ontwikkelt alsnog je ontwikkelingspotentieel en ontdekt en ontwikkelt je passie.

Kinderen

Bovenal ontwikkel je alsnog een veilige hechting.
Jouw kinderen profiteren daar van. Ook als jouw kinderen al wat ouder zijn, zullen ze jouw gezondere gedrag merken. Dat merk je vervolgens zelf weer in een prettigere omgang met je kinderen.

 

 

Emotioneel gezond

Het alsnog jezelf emotioneel gezond opvoeden, krijg je op alle fronten terug van je omgeving.
Niet alleen ben je zelf in staat om te genieten, ook in je relatie, naar jouw kinderen en in je werk merk je de veranderingen. 

Relatie

In jouw relatie zal de machtsstrijd verdwijnen. Er zal overleg en ruimte zijn voor ieders wensen.
Als je een partner zoekt, weet je hoe emotioneel gezond jouw partner is. Dat komt omdat de dingen die we in onszelf hebben losgelaten, we vervolgens bij andere mensen kunnen herkennen. 
Als je twijfelt over je relatie, weet je wat jij met je relatie wilt. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Kinderen

De omgang met je kinderen is een omgang vanuit een emotioneel gezonde hechting. Kinderen reageren hier meteen positief op.  
Regelmatig krijg ik mails van klanten die de dag na een Eendaagse Coaching een gedragsverandering naar hun kinderen hebben uitgeprobeerd. Ze mailen me dat de kinderen er meteen positiever en fijner op reageerden. 

Werk

In je werk weet je niet alleen welke richting je op wilt, maar je voelt je ook in staat om dit te realiseren. Je weet niet alleen hoe je jouw loopbaan wilt invullen, maar ook hoe je uitzoekt wat voor jou de beste manier is. Ik ben universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog en ook hier kan ik je mee helpen.  


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel